http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 05/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
84
250N
090
500N
8606
2820
6187
1TR
6051
2,5TR
67327
06321
67770
37028
82142
05928
43654
5TR
66995
35095
10TR
49204
40TR
11230
ĐB
509020
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,2,7,3,2 0 6,4
5,2 1
4 2 0,7,1,8,8,0
3 0
8,5,0 4 2
Chục Số Đơn vị
9,9 5 1,4
0 6
8,2 7 0
2,2 8 4,7
9 0,5,5
Kết quả xổ số Đắk Nông
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
62
250N
865
500N
1758
9581
0605
1TR
7685
2,5TR
81522
94383
62316
29090
25629
53600
58399
5TR
95472
31740
10TR
99744
40TR
02882
ĐB
621955
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0,4 0 5,0
8 1 6
6,2,7,8 2 2,9
8 3
4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
6,0,8,5 5 8,5
1 6 2,5
7 2
5 8 1,5,3,2
2,9 9 0,9
Kết quả xổ số Đắk Nông
22/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
86
250N
307
500N
5824
8704
9886
1TR
9889
2,5TR
62665
83639
97632
25972
71989
39511
76380
5TR
37784
26252
10TR
92234
40TR
51374
ĐB
641696
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/12/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/12/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,4
1 1 1
3,7,5 2 4
3 9,2,4
2,0,8,3,7 4
Chục Số Đơn vị
6 5 2
8,8,9 6 5
0 7 2,4
8 6,6,9,9,0,4
8,3,8 9 6
Kết quả xổ số Đắk Nông
15/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
86
250N
398
500N
0888
2953
5777
1TR
7211
2,5TR
69657
49873
25286
89154
05070
42772
39526
5TR
28092
36975
10TR
59467
40TR
46963
ĐB
591802
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/12/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 15/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 2
1 1 1
7,9,0 2 6
5,7,6 3
5 4
Chục Số Đơn vị
7 5 3,7,4
8,8,2 6 7,3
7,5,6 7 7,3,0,2,5
9,8 8 6,8,6
9 8,2
Kết quả xổ số Đắk Nông
08/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
75
250N
759
500N
2653
3230
6258
1TR
5192
2,5TR
85890
38755
04133
89356
87556
86234
71622
5TR
77214
33087
10TR
60961
40TR
45865
ĐB
305242
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/12/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 08/12/2018  
Chục Số Đơn vị
3,9 0
6 1 4
9,2,4 2 2
5,3 3 0,3,4
3,1 4 2
Chục Số Đơn vị
7,5,6 5 9,3,8,5,6,6
5,5 6 1,5
8 7 5
5 8 7
5 9 2,0
Kết quả xổ số Đắk Nông
01/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: XSDNO
100N
33
250N
257
500N
5698
1734
9538
1TR
6455
2,5TR
85726
22562
40391
35227
05976
01231
47576
5TR
20062
31926
10TR
77893
40TR
05135
ĐB
021075
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/12/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0
9,3 1
6,6 2 6,7,6
3,9 3 3,4,8,1,5
3 4
Chục Số Đơn vị
5,3,7 5 7,5
2,7,7,2 6 2,2
5,2 7 6,6,5
9,3 8
9 8,1,3
Kết quả xổ số Đắk Nông
24/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
67
250N
536
500N
5923
6221
2633
1TR
5128
2,5TR
00568
90488
89226
84125
81818
54624
21269
5TR
03920
21169
10TR
10085
40TR
53961
ĐB
607102
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/11/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/11/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
2,6 1 8
0 2 3,1,8,6,5,4,0
2,3 3 6,3
2 4
Chục Số Đơn vị
2,8 5
3,2 6 7,8,9,9,1
6 7
2,6,8,1 8 8,5
6,6 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

46  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
25  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

75  ( 23 ngày )
76  ( 18 ngày )
80  ( 13 ngày )
43  ( 12 ngày )
81  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 11 ngày )
49  ( 10 ngày )
61  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

12  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
20  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
50  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )