http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đắk Nông
09/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
09
250N
474
500N
1083
8664
8114
1TR
9022
2,5TR
56576
65366
99729
96164
05723
70614
34412
5TR
22857
33971
10TR
53393
40TR
07995
ĐB
047061
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 9
7,6 1 4,4,2
2,1 2 2,9,3
8,2,9 3
7,6,1,6,1 4
Chục Số Đơn vị
9 5 7
7,6 6 4,6,4,1
5 7 4,6,1
8 3
0,2 9 3,5
Kết quả xổ số Đắk Nông
02/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
24
250N
467
500N
8080
8630
0474
1TR
8687
2,5TR
50276
68797
07098
99574
33742
25311
99309
5TR
75242
89001
10TR
03099
40TR
60254
ĐB
989669
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 9,1
1,0 1 1
4,4 2 4
3 0
2,7,7,5 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 4
7 6 7,9
6,8,9 7 4,6,4
9 8 0,7
0,9,6 9 7,8,9
Kết quả xổ số Đắk Nông
26/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
34
250N
138
500N
9645
8972
5828
1TR
6310
2,5TR
04320
56300
64477
75651
80334
77624
22821
5TR
49704
20176
10TR
40852
40TR
42688
ĐB
090534
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2,0 0 0,4
5,2 1 0
7,5 2 8,0,4,1
3 4,8,4,4
3,3,2,0,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 1,2
7 6
7 7 2,7,6
3,2,8 8 8
9
Kết quả xổ số Đắk Nông
19/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
39
250N
039
500N
1303
1848
9464
1TR
5323
2,5TR
42645
31781
12933
03889
23448
81335
35508
5TR
50033
64462
10TR
37005
40TR
16954
ĐB
289856
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,8,5
8 1
6 2 3
0,2,3,3 3 9,9,3,5,3
6,5 4 8,5,8
Chục Số Đơn vị
4,3,0 5 4,6
5 6 4,2
7
4,4,0 8 1,9
3,3,8 9
Kết quả xổ số Đắk Nông
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
16
250N
269
500N
6170
5413
0075
1TR
3908
2,5TR
47739
08594
86770
29723
86947
92871
35632
5TR
02708
16193
10TR
23808
40TR
62819
ĐB
865474
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 8,8,8
7 1 6,3,9
3 2 3
1,2,9 3 9,2
9,7 4 7
Chục Số Đơn vị
7 5
1 6 9
4 7 0,5,0,1,4
0,0,0 8
6,3,1 9 4,3
Kết quả xổ số Đắk Nông
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
84
250N
090
500N
8606
2820
6187
1TR
6051
2,5TR
67327
06321
67770
37028
82142
05928
43654
5TR
66995
35095
10TR
49204
40TR
11230
ĐB
509020
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,2,7,3,2 0 6,4
5,2 1
4 2 0,7,1,8,8,0
3 0
8,5,0 4 2
Chục Số Đơn vị
9,9 5 1,4
0 6
8,2 7 0
2,2 8 4,7
9 0,5,5
Kết quả xổ số Đắk Nông
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: DNO
100N
62
250N
865
500N
1758
9581
0605
1TR
7685
2,5TR
81522
94383
62316
29090
25629
53600
58399
5TR
95472
31740
10TR
99744
40TR
02882
ĐB
621955
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0,4 0 5,0
8 1 6
6,2,7,8 2 2,9
8 3
4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
6,0,8,5 5 8,5
1 6 2,5
7 2
5 8 1,5,3,2
2,9 9 0,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )