http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
26/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K4
100N
45
200N
640
400N
9083
7606
1524
1TR
1604
3TR
25317
94781
38148
07047
10048
63248
32315
10TR
65878
56488
20TR
40453
30TR
48405
ĐB
779356
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/04/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/04/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,4,5
8 1 7,5
2 4
8,5 3
2,0 4 5,0,8,7,8,8
Chục Số Đơn vị
4,1,0 5 3,6
0,5 6
1,4 7 8
4,4,4,7,8 8 3,1,8
9
Kết quả xổ số Đồng Nai
19/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K3
100N
60
200N
554
400N
3957
2097
4914
1TR
3914
3TR
06842
70681
64104
42729
54042
52742
63779
10TR
63668
86238
20TR
75900
30TR
10090
ĐB
017785
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/04/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/04/2017  
Chục Số Đơn vị
6,0,9 0 4,0
8 1 4,4
4,4,4 2 9
3 8
5,1,1,0 4 2,2,2
Chục Số Đơn vị
8 5 4,7
6 0,8
5,9 7 9
6,3 8 1,5
2,7 9 7,0
Kết quả xổ số Đồng Nai
12/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K2
100N
93
200N
259
400N
0466
0244
2417
1TR
1518
3TR
87410
02862
19168
53707
45016
29688
69316
10TR
63479
18181
20TR
46105
30TR
20184
ĐB
531650
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/04/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/04/2017  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 7,5
8 1 7,8,0,6,6
6 2
9 3
4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5 9,0
6,1,1 6 6,2,8
1,0 7 9
1,6,8 8 8,1,4
5,7 9 3
Kết quả xổ số Đồng Nai
05/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K1
100N
78
200N
880
400N
4480
3080
8074
1TR
1292
3TR
98082
24729
07234
29045
28334
26633
88134
10TR
16085
00292
20TR
44106
30TR
36294
ĐB
569695
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/04/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/04/2017  
Chục Số Đơn vị
8,8,8 0 6
1
9,8,9 2 9
3 3 4,4,3,4
7,3,3,3,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,8,9 5
0 6
7 8,4
7 8 0,0,0,2,5
2 9 2,2,4,5
Kết quả xổ số Đồng Nai
29/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 3K5
100N
09
200N
893
400N
0090
6001
8090
1TR
1467
3TR
47240
61726
02356
27204
11094
03010
21263
10TR
53112
48779
20TR
90968
30TR
62689
ĐB
176291
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/03/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/03/2017  
Chục Số Đơn vị
9,9,4,1 0 9,1,4
0,9 1 0,2
1 2 6
9,6 3
0,9 4 0
Chục Số Đơn vị
5 6
2,5 6 7,3,8
6 7 9
6 8 9
0,7,8 9 3,0,0,4,1
Kết quả xổ số Đồng Nai
22/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 3K4
100N
26
200N
682
400N
5795
1744
5116
1TR
1248
3TR
35484
51168
68579
61121
55321
53624
21839
10TR
05846
95446
20TR
70698
30TR
63207
ĐB
846341
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/03/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/03/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7
2,2,4 1 6
8 2 6,1,1,4
3 9
4,8,2 4 4,8,6,6,1
Chục Số Đơn vị
9 5
2,1,4,4 6 8
0 7 9
4,6,9 8 2,4
7,3 9 5,8
Kết quả xổ số Đồng Nai
15/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 3K3
100N
35
200N
343
400N
7401
2159
4483
1TR
5830
3TR
57020
12774
74462
72591
89467
60880
96293
10TR
85949
91437
20TR
29913
30TR
09366
ĐB
028529
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/03/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/03/2017  
Chục Số Đơn vị
3,2,8 0 1
0,9 1 3
6 2 0,9
4,8,9,1 3 5,0,7
7 4 3,9
Chục Số Đơn vị
3 5 9
6 6 2,7,6
6,3 7 4
8 3,0
5,4,2 9 1,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )