http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
14/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 3K2
100N
06
200N
898
400N
6687
0164
2642
1TR
8670
3TR
33663
55794
74003
33228
80105
60169
93233
10TR
84735
70784
20TR
92328
30TR
91142
ĐB
768784
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/03/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/03/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,3,5
1
4,4 2 8,8
6,0,3 3 3,5
6,9,8,8 4 2,2
Chục Số Đơn vị
0,3 5
0 6 4,3,9
8 7 0
9,2,2 8 7,4,4
6 9 8,4
Kết quả xổ số Đồng Nai
07/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 3K1
100N
88
200N
998
400N
4158
9454
4246
1TR
0422
3TR
80587
23024
96851
54446
20891
77476
92383
10TR
12317
30951
20TR
43686
30TR
36036
ĐB
470295
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/03/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0
5,9,5 1 7
2 2 2,4
8 3 6
5,2 4 6,6
Chục Số Đơn vị
9 5 8,4,1,1
4,4,7,8,3 6
8,1 7 6
8,9,5 8 8,7,3,6
9 8,1,5
Kết quả xổ số Đồng Nai
28/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 2K4
100N
59
200N
757
400N
6756
6745
3307
1TR
1904
3TR
82987
79000
48310
07254
81856
73914
83594
10TR
82634
35362
20TR
56168
30TR
53257
ĐB
044977
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 28/02/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 28/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 7,4,0
1 0,4
6 2
3 4
0,5,1,9,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 9,7,6,4,6,7
5,5 6 2,8
5,0,8,5,7 7 7
6 8 7
5 9 4
Kết quả xổ số Đồng Nai
21/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 2K3
100N
99
200N
995
400N
7827
1962
8411
1TR
0813
3TR
54904
21696
69341
35581
75336
55442
72711
10TR
66445
77339
20TR
29622
30TR
21700
ĐB
577594
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 21/02/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 21/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0
1,4,8,1 1 1,3,1
6,4,2 2 7,2
1 3 6,9
0,9 4 1,2,5
Chục Số Đơn vị
9,4 5
9,3 6 2
2 7
8 1
9,3 9 9,5,6,4
Kết quả xổ số Đồng Nai
14/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 2K2
100N
75
200N
524
400N
7114
6137
0705
1TR
0863
3TR
78648
33521
76879
03434
29848
28187
72813
10TR
28304
69324
20TR
68000
30TR
91692
ĐB
275319
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/02/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,4,0
2 1 4,3,9
9 2 4,1,4
6,1 3 7,4
2,1,3,0,2 4 8,8
Chục Số Đơn vị
7,0 5
6 3
3,8 7 5,9
4,4 8 7
7,1 9 2
Kết quả xổ số Đồng Nai
07/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 2K1
100N
80
200N
914
400N
6054
8824
1612
1TR
5320
3TR
00602
48298
13402
21941
07063
78905
52391
10TR
94596
29574
20TR
31907
30TR
72587
ĐB
381211
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/02/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 2,2,5,7
4,9,1 1 4,2,1
1,0,0 2 4,0
6 3
1,5,2,7 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 4
9 6 3
0,8 7 4
9 8 0,7
9 8,1,6
Kết quả xổ số Đồng Nai
31/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K5
100N
53
200N
728
400N
6824
8721
4710
1TR
1105
3TR
10823
70053
48737
69204
87100
53659
13006
10TR
19660
34161
20TR
51172
30TR
14383
ĐB
218878
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0,6 0 5,4,0,6
2,6 1 0
7 2 8,4,1,3
5,2,5,8 3 7
2,0 4
Chục Số Đơn vị
0 5 3,3,9
0 6 0,1
3 7 2,8
2,7 8 3
5 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )