http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
19/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 9K3
100N
07
200N
721
400N
2209
7065
5560
1TR
8235
3TR
93166
07226
25098
85048
69793
46394
07052
10TR
74716
73349
20TR
48267
30TR
78631
ĐB
869077
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/09/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/09/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,9
2,3 1 6
5 2 1,6
9 3 5,1
9 4 8,9
Chục Số Đơn vị
6,3 5 2
6,2,1 6 5,0,6,7
0,6,7 7 7
9,4 8
0,4 9 8,3,4
Kết quả xổ số Đồng Nai
12/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 9K2
100N
04
200N
871
400N
9032
9281
1272
1TR
3601
3TR
49726
53861
04327
99472
24413
53963
60629
10TR
55782
70953
20TR
58744
30TR
24425
ĐB
354894
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/09/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4,1
7,8,0,6 1 3
3,7,7,8 2 6,7,9,5
1,6,5 3 2
0,4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
2 5 3
2 6 1,3
2 7 1,2,2
8 1,2
2 9 4
Kết quả xổ số Đồng Nai
05/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 9K1
100N
76
200N
067
400N
0226
7929
3707
1TR
9276
3TR
33372
17152
57092
51892
27505
50482
82872
10TR
47025
44961
20TR
91022
30TR
52611
ĐB
749651
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/09/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7,5
6,1,5 1 1
7,5,9,9,8,7,2 2 6,9,5,2
3
4
Chục Số Đơn vị
0,2 5 2,1
7,2,7 6 7,1
6,0 7 6,6,2,2
8 2
2 9 2,2
Kết quả xổ số Đồng Nai
29/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 8K5
100N
04
200N
492
400N
6938
3062
2991
1TR
5355
3TR
24954
82370
10722
09114
86077
34982
06990
10TR
52384
54426
20TR
99127
30TR
10315
ĐB
654465
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/08/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/08/2018  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 4
9 1 4,5
9,6,2,8 2 2,6,7
3 8
0,5,1,8 4
Chục Số Đơn vị
5,1,6 5 5,4
2 6 2,5
7,2 7 0,7
3 8 2,4
9 2,1,0
Kết quả xổ số Đồng Nai
22/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 8K4
100N
92
200N
009
400N
5694
5972
8864
1TR
8225
3TR
59919
63677
25683
39311
14399
19273
05564
10TR
15743
45712
20TR
23098
30TR
20693
ĐB
582584
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/08/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9
1 1 9,1,2
9,7,1 2 5
8,7,4,9 3
9,6,6,8 4 3
Chục Số Đơn vị
2 5
6 4,4
7 7 2,7,3
9 8 3,4
0,1,9 9 2,4,9,8,3
Kết quả xổ số Đồng Nai
15/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 8K3
100N
95
200N
209
400N
9749
4983
1708
1TR
3158
3TR
13000
46713
64657
98452
72445
16621
92080
10TR
75497
60546
20TR
41587
30TR
52002
ĐB
633314
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/08/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 9,8,0,2
2 1 3,4
5,0 2 1
8,1 3
1 4 9,5,6
Chục Số Đơn vị
9,4 5 8,7,2
4 6
5,9,8 7
0,5 8 3,0,7
0,4 9 5,7
Kết quả xổ số Đồng Nai
08/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 8K2
100N
65
200N
028
400N
9594
0077
4143
1TR
9364
3TR
15083
74970
79973
21360
78526
56432
80628
10TR
35903
70030
20TR
08293
30TR
88215
ĐB
656726
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/08/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/08/2018  
Chục Số Đơn vị
7,6,3 0 3
1 5
3 2 8,6,8,6
4,8,7,0,9 3 2,0
9,6 4 3
Chục Số Đơn vị
6,1 5
2,2 6 5,4,0
7 7 7,0,3
2,2 8 3
9 4,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )