http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
17/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K3
100N
80
200N
156
400N
7176
0347
1695
1TR
5595
3TR
44541
73867
58034
86002
27224
58794
37568
10TR
89373
09634
20TR
23316
30TR
14637
ĐB
630253
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 2
4 1 6
0 2 4
7,5 3 4,4,7
3,2,9,3 4 7,1
Chục Số Đơn vị
9,9 5 6,3
5,7,1 6 7,8
4,6,3 7 6,3
6 8 0
9 5,5,4
Kết quả xổ số Đồng Nai
10/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K2
100N
79
200N
742
400N
0825
4897
3688
1TR
5319
3TR
93180
98671
93281
39685
08130
58587
15696
10TR
65495
08939
20TR
10456
30TR
14430
ĐB
593276
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3,3 0
7,8 1 9
4 2 5
3 0,9,0
4 2
Chục Số Đơn vị
2,8,9 5 6
9,5,7 6
9,8 7 9,1,6
8 8 8,0,1,5,7
7,1,3 9 7,6,5
Kết quả xổ số Đồng Nai
03/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K1
100N
71
200N
330
400N
4384
8272
1288
1TR
5126
3TR
67846
85717
27998
13455
81350
88325
01283
10TR
32515
19286
20TR
81513
30TR
04723
ĐB
309086
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/01/2018  
Chục Số Đơn vị
3,5 0
7 1 7,5,3
7 2 6,5,3
8,1,2 3 0
8 4 6
Chục Số Đơn vị
5,2,1 5 5,0
2,4,8,8 6
1 7 1,2
8,9 8 4,8,3,6,6
9 8
Kết quả xổ số Đồng Nai
27/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 12K4
100N
62
200N
179
400N
5554
0942
0115
1TR
7730
3TR
64865
07135
07460
35177
51420
43419
65837
10TR
45114
60260
20TR
19261
30TR
95585
ĐB
408049
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/12/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,6,2,6 0
6 1 5,9,4
6,4 2 0
3 0,5,7
5,1 4 2,9
Chục Số Đơn vị
1,6,3,8 5 4
6 2,5,0,0,1
7,3 7 9,7
8 5
7,1,4 9
Kết quả xổ số Đồng Nai
20/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 12K3
100N
37
200N
205
400N
3842
3609
2081
1TR
5035
3TR
36185
77734
05362
31673
04789
23487
48183
10TR
17044
46443
20TR
94346
30TR
99269
ĐB
616794
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/12/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 5,9
8 1
4,6 2
7,8,4 3 7,5,4
3,4,9 4 2,4,3,6
Chục Số Đơn vị
0,3,8 5
4 6 2,9
3,8 7 3
8 1,5,9,7,3
0,8,6 9 4
Kết quả xổ số Đồng Nai
13/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 12K2
100N
70
200N
728
400N
7627
7560
1050
1TR
3930
3TR
96853
28966
36735
50325
33149
35320
34009
10TR
92957
09681
20TR
39905
30TR
74487
ĐB
824610
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/12/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7,6,5,3,2,1 0 9,5
8 1 0
2 8,7,5,0
5 3 0,5
4 9
Chục Số Đơn vị
3,2,0 5 0,3,7
6 6 0,6
2,5,8 7 0
2 8 1,7
4,0 9
Kết quả xổ số Đồng Nai
06/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 12K1
100N
61
200N
970
400N
1981
5148
6088
1TR
5766
3TR
97192
05957
75867
98466
45212
28738
25741
10TR
11614
64569
20TR
61302
30TR
62561
ĐB
897448
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/12/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 2
6,8,4,6 1 2,4
9,1,0 2
3 8
1 4 8,1,8
Chục Số Đơn vị
5 7
6,6 6 1,6,7,6,9,1
5,6 7 0
4,8,3,4 8 1,8
6 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )