http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
15/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 11K3
100N
74
200N
454
400N
2359
1607
9353
1TR
2610
3TR
55639
15553
62017
26611
09466
31926
16500
10TR
39830
61203
20TR
34925
30TR
93583
ĐB
877903
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/11/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/11/2017  
Chục Số Đơn vị
1,0,3 0 7,0,3,3
1 1 0,7,1
2 6,5
5,5,0,8,0 3 9,0
7,5 4
Chục Số Đơn vị
2 5 4,9,3,3
6,2 6 6
0,1 7 4
8 3
5,3 9
Kết quả xổ số Đồng Nai
08/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 11K2
100N
85
200N
606
400N
5548
5513
0156
1TR
6574
3TR
45080
22130
11742
01513
06477
22557
01767
10TR
85670
29122
20TR
48352
30TR
40534
ĐB
176017
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/11/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/11/2017  
Chục Số Đơn vị
8,3,7 0 6
1 3,3,7
4,2,5 2 2
1,1 3 0,4
7,3 4 8,2
Chục Số Đơn vị
8 5 6,7,2
0,5 6 7
7,5,6,1 7 4,7,0
4 8 5,0
9
Kết quả xổ số Đồng Nai
01/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 11K1
100N
30
200N
972
400N
5746
4096
0180
1TR
4710
3TR
65669
16861
26796
49045
38113
01774
04901
10TR
89055
05033
20TR
55627
30TR
00549
ĐB
844899
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/11/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,8,1 0 1
6,0 1 0,3
7 2 7
1,3 3 0,3
7 4 6,5,9
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
4,9,9 6 9,1
2 7 2,4
8 0
6,4,9 9 6,6,9
Kết quả xổ số Đồng Nai
25/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 10K4
100N
63
200N
654
400N
8607
0955
7731
1TR
3851
3TR
76259
65551
75213
68658
88779
46225
14531
10TR
96387
84766
20TR
61212
30TR
65592
ĐB
330390
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/10/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 7
3,5,5,3 1 3,2
1,9 2 5
6,1 3 1,1
5 4
Chục Số Đơn vị
5,2 5 4,5,1,9,1,8
6 6 3,6
0,8 7 9
5 8 7
5,7 9 2,0
Kết quả xổ số Đồng Nai
18/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 10K3
100N
42
200N
902
400N
0411
5055
7141
1TR
1802
3TR
65017
70030
47478
31329
11034
21577
30808
10TR
13996
03666
20TR
32249
30TR
87363
ĐB
737996
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/10/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,2,8
1,4 1 1,7
4,0,0 2 9
6 3 0,4
3 4 2,1,9
Chục Số Đơn vị
5 5 5
9,6,9 6 6,3
1,7 7 8,7
7,0 8
2,4 9 6,6
Kết quả xổ số Đồng Nai
11/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 10K2
100N
61
200N
491
400N
7044
4736
5335
1TR
3343
3TR
22999
94054
62804
88238
84834
40472
43469
10TR
97195
01584
20TR
13646
30TR
69239
ĐB
367115
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/10/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 4
6,9 1 5
7 2
4 3 6,5,8,4,9
4,5,0,3,8 4 4,3,6
Chục Số Đơn vị
3,9,1 5 4
3,4 6 1,9
7 2
3 8 4
9,6,3 9 1,9,5
Kết quả xổ số Đồng Nai
04/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 10K1
100N
88
200N
444
400N
6611
0145
6707
1TR
0317
3TR
44834
83589
15568
41323
74601
03449
97217
10TR
85151
22689
20TR
73757
30TR
49097
ĐB
868713
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/10/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7,1
1,0,5 1 1,7,7,3
2 3
2,1 3 4
4,3 4 4,5,9
Chục Số Đơn vị
4 5 1,7
6 8
0,1,1,5,9 7
8,6 8 8,9,9
8,4,8 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )