http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
06/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 2K1
100N
97
200N
951
400N
5295
7667
3508
1TR
5397
3TR
31406
45941
77425
39297
89054
71142
37862
10TR
48956
56138
20TR
99867
30TR
62448
ĐB
994537
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0 8,6
5,4 1
4,6 2 5
3 8,7
5 4 1,2,8
Chục Số Đơn vị
9,2 5 1,4,6
0,5 6 7,2,7
9,6,9,9,6,3 7
0,3,4 8
9 7,5,7,7
Kết quả xổ số Đồng Nai
30/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K4
100N
84
200N
567
400N
4343
7120
3937
1TR
3036
3TR
76953
53717
80934
21097
19711
69514
35099
10TR
09420
60399
20TR
23268
30TR
22378
ĐB
361768
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,2 0
1 1 7,1,4
2 0,0
4,5 3 7,6,4
8,3,1 4 3
Chục Số Đơn vị
5 3
3 6 7,8,8
6,3,1,9 7 8
6,7,6 8 4
9,9 9 7,9,9
Kết quả xổ số Đồng Nai
23/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K4
100N
57
200N
659
400N
9959
5565
8832
1TR
3628
3TR
15823
03146
05730
06296
03438
37336
97860
10TR
01437
41373
20TR
47602
30TR
61708
ĐB
324268
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 2,8
1
3,0 2 8,3
2,7 3 2,0,8,6,7
4 6
Chục Số Đơn vị
6 5 7,9,9
4,9,3 6 5,0,8
5,3 7 3
2,3,0,6 8
5,5 9 6
Kết quả xổ số Đồng Nai
16/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K3
100N
21
200N
477
400N
6970
8124
7209
1TR
4434
3TR
70084
99124
95221
13223
61118
97727
92605
10TR
74824
77119
20TR
56193
30TR
81947
ĐB
128282
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,5
2,2 1 8,9
8 2 1,4,4,1,3,7,4
2,9 3 4
2,3,8,2,2 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5
6
7,2,4 7 7,0
1 8 4,2
0,1 9 3
Kết quả xổ số Đồng Nai
09/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K2
100N
44
200N
580
400N
4381
2207
9778
1TR
4804
3TR
08995
32692
42776
80170
30485
39189
27782
10TR
61517
56902
20TR
27044
30TR
77569
ĐB
471051
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 7,4,2
8,5 1 7
9,8,0 2
3
4,0,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
9,8 5 1
7 6 9
0,1 7 8,6,0
7 8 0,1,5,9,2
8,6 9 5,2
Kết quả xổ số Đồng Nai
02/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K1
100N
29
200N
610
400N
7745
4831
8092
1TR
7996
3TR
72307
39124
11965
51637
41211
41740
72503
10TR
85578
01177
20TR
58284
30TR
71795
ĐB
503463
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/01/2019
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 7,3
3,1 1 0,1
9 2 9,4
0,6 3 1,7
2,8 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,6,9 5
9 6 5,3
0,3,7 7 8,7
7 8 4
2 9 2,6,5
Kết quả xổ số Đồng Nai
26/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 12K4
100N
71
200N
229
400N
1266
9448
5915
1TR
4889
3TR
51686
09238
75591
09313
11861
37182
95264
10TR
10360
93415
20TR
76868
30TR
87102
ĐB
207127
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/12/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/12/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 2
7,9,6 1 5,3,5
8,0 2 9,7
1 3 8
6 4 8
Chục Số Đơn vị
1,1 5
6,8 6 6,1,4,0,8
2 7 1
4,3,6 8 9,6,2
2,8 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )