http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
11/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 7K2
100N
05
200N
136
400N
5800
8525
1415
1TR
7710
3TR
48799
31776
15523
86708
21826
93468
25049
10TR
01485
05191
20TR
73544
30TR
96464
ĐB
482041
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/07/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 5,0,8
9,4 1 5,0
2 5,3,6
2 3 6
4,6 4 9,4,1
Chục Số Đơn vị
0,2,1,8 5
3,7,2 6 8,4
7 6
0,6 8 5
9,4 9 9,1
Kết quả xổ số Đồng Nai
04/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 7K1
100N
34
200N
824
400N
5364
6163
8101
1TR
1799
3TR
60645
68925
08504
28681
21702
73976
16363
10TR
11855
09616
20TR
58394
30TR
35708
ĐB
054618
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/07/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,4,2,8
0,8 1 6,8
0 2 4,5
6,6 3 4
3,2,6,0,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2,5 5 5
7,1 6 4,3,3
7 6
0,1 8 1
9 9 9,4
Kết quả xổ số Đồng Nai
27/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K4
100N
18
200N
271
400N
7288
2544
0073
1TR
1581
3TR
76748
69649
66889
54312
66468
79660
38776
10TR
28980
95716
20TR
83028
30TR
94212
ĐB
496894
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/06/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/06/2018  
Chục Số Đơn vị
6,8 0
7,8 1 8,2,6,2
1,1 2 8
7 3
4,9 4 4,8,9
Chục Số Đơn vị
5
7,1 6 8,0
7 1,3,6
1,8,4,6,2 8 8,1,9,0
4,8 9 4
Kết quả xổ số Đồng Nai
20/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K3
100N
54
200N
896
400N
6972
5735
0688
1TR
4604
3TR
82564
72964
81755
82894
88106
63114
54309
10TR
94010
78596
20TR
22700
30TR
36762
ĐB
742121
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/06/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 4,6,9,0
2 1 4,0
7,6 2 1
3 5
5,0,6,6,9,1 4
Chục Số Đơn vị
3,5 5 4,5
9,0,9 6 4,4,2
7 2
8 8 8
0 9 6,4,6
Kết quả xổ số Đồng Nai
13/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K2
100N
14
200N
443
400N
0216
6784
4997
1TR
8330
3TR
76824
22532
96463
91098
91614
31197
51543
10TR
52949
99385
20TR
36508
30TR
66040
ĐB
339249
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/06/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 8
1 4,6,4
3 2 4
4,6,4 3 0,2
1,8,2,1 4 3,3,9,0,9
Chục Số Đơn vị
8 5
1 6 3
9,9 7
9,0 8 4,5
4,4 9 7,8,7
Kết quả xổ số Đồng Nai
06/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K1
100N
03
200N
936
400N
4657
4814
6587
1TR
5594
3TR
43384
35243
01920
61092
87363
14743
83859
10TR
85539
40132
20TR
67618
30TR
20018
ĐB
037142
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/06/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 3
1 4,8,8
9,3,4 2 0
0,4,6,4 3 6,9,2
1,9,8 4 3,3,2
Chục Số Đơn vị
5 7,9
3 6 3
5,8 7
1,1 8 7,4
5,3 9 4,2
Kết quả xổ số Đồng Nai
30/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K5
100N
60
200N
278
400N
2268
8312
2377
1TR
1802
3TR
53848
56462
98202
57696
69935
87180
82637
10TR
59868
27844
20TR
84448
30TR
25309
ĐB
580647
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 2,2,9
1 2
1,0,6,0 2
3 5,7
4 4 8,4,8,7
Chục Số Đơn vị
3 5
9 6 0,8,2,8
7,3,4 7 8,7
7,6,4,6,4 8 0
0 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )