http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/06/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
13/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K2
100N
14
200N
443
400N
0216
6784
4997
1TR
8330
3TR
76824
22532
96463
91098
91614
31197
51543
10TR
52949
99385
20TR
36508
30TR
66040
ĐB
339249
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/06/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 8
1 4,6,4
3 2 4
4,6,4 3 0,2
1,8,2,1 4 3,3,9,0,9
Chục Số Đơn vị
8 5
1 6 3
9,9 7
9,0 8 4,5
4,4 9 7,8,7
Kết quả xổ số Đồng Nai
06/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 6K1
100N
03
200N
936
400N
4657
4814
6587
1TR
5594
3TR
43384
35243
01920
61092
87363
14743
83859
10TR
85539
40132
20TR
67618
30TR
20018
ĐB
037142
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/06/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 3
1 4,8,8
9,3,4 2 0
0,4,6,4 3 6,9,2
1,9,8 4 3,3,2
Chục Số Đơn vị
5 7,9
3 6 3
5,8 7
1,1 8 7,4
5,3 9 4,2
Kết quả xổ số Đồng Nai
30/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K5
100N
60
200N
278
400N
2268
8312
2377
1TR
1802
3TR
53848
56462
98202
57696
69935
87180
82637
10TR
59868
27844
20TR
84448
30TR
25309
ĐB
580647
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 2,2,9
1 2
1,0,6,0 2
3 5,7
4 4 8,4,8,7
Chục Số Đơn vị
3 5
9 6 0,8,2,8
7,3,4 7 8,7
7,6,4,6,4 8 0
0 9 6
Kết quả xổ số Đồng Nai
23/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K4
100N
13
200N
770
400N
1227
5479
7059
1TR
0749
3TR
40644
78756
60762
34042
31113
72578
70204
10TR
11922
40869
20TR
29119
30TR
89808
ĐB
895992
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,8
1 3,3,9
6,4,2,9 2 7,2
1,1 3
4,0 4 9,4,2
Chục Số Đơn vị
5 9,6
5 6 2,9
2 7 0,9,8
7,0 8
7,5,4,6,1 9 2
Kết quả xổ số Đồng Nai
16/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K3
100N
85
200N
467
400N
3413
0425
7125
1TR
3939
3TR
91987
06549
46514
30528
08769
98142
27266
10TR
74485
78765
20TR
79011
30TR
30890
ĐB
719280
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/05/2018  
Chục Số Đơn vị
9,8 0
1 1 3,4,1
4 2 5,5,8
1 3 9
1 4 9,2
Chục Số Đơn vị
8,2,2,8,6 5
6 6 7,9,6,5
6,8 7
2 8 5,7,5,0
3,4,6 9 0
Kết quả xổ số Đồng Nai
09/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K2
100N
67
200N
229
400N
9260
3845
0656
1TR
3110
3TR
57003
21560
69204
16299
81227
22750
29958
10TR
24528
54608
20TR
65860
30TR
95524
ĐB
754411
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6,1,6,5,6 0 3,4,8
1 1 0,1
2 9,7,8,4
0 3
0,2 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 6,0,8
5 6 7,0,0,0
6,2 7
5,2,0 8
2,9 9 9
Kết quả xổ số Đồng Nai
02/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K1
100N
69
200N
741
400N
2933
4759
3205
1TR
0888
3TR
20376
44093
59339
48904
27532
63456
50913
10TR
58367
72465
20TR
43852
30TR
76663
ĐB
533867
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,4
4 1 3
3,5 2
3,9,1,6 3 3,9,2
0 4 1
Chục Số Đơn vị
0,6 5 9,6,2
7,5 6 9,7,5,3,7
6,6 7 6
8 8 8
6,5,3 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )