http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
13/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 9K2
100N
60
200N
249
400N
7806
8875
8948
1TR
7831
3TR
03323
97521
62698
38158
99728
10276
45408
10TR
86078
29442
20TR
20199
30TR
94415
ĐB
768580
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/09/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/09/2017  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 6,8
3,2 1 5
4 2 3,1,8
2 3 1
4 9,8,2
Chục Số Đơn vị
7,1 5 8
0,7 6 0
7 5,6,8
4,9,5,2,0,7 8 0
4,9 9 8,9
Kết quả xổ số Đồng Nai
06/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 9K1
100N
03
200N
172
400N
4409
1223
2329
1TR
0309
3TR
59067
04614
69250
58007
35938
40048
34366
10TR
54095
67718
20TR
45766
30TR
02632
ĐB
160084
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/09/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,9,9,7
1 4,8
7,3 2 3,9
0,2 3 8,2
1,8 4 8
Chục Số Đơn vị
9 5 0
6,6 6 7,6,6
6,0 7 2
3,4,1 8 4
0,2,0 9 5
Kết quả xổ số Đồng Nai
30/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 8K5
100N
39
200N
804
400N
2845
1924
0855
1TR
8832
3TR
27355
38306
27772
00474
94826
09372
89309
10TR
46137
74430
20TR
42870
30TR
02105
ĐB
219990
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/08/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 30/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,7,9 0 4,6,9,5
1
3,7,7 2 4,6
3 9,2,7,0
0,2,7 4 5
Chục Số Đơn vị
4,5,5,0 5 5,5
0,2 6
3 7 2,4,2,0
8
3,0 9 0
Kết quả xổ số Đồng Nai
23/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 8K4
100N
12
200N
704
400N
3230
8814
7945
1TR
2064
3TR
58498
54040
22392
68462
57823
46812
15355
10TR
54834
80079
20TR
37413
30TR
47439
ĐB
463726
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/08/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 23/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 4
1 2,4,2,3
1,9,6,1 2 3,6
2,1 3 0,4,9
0,1,6,3 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
2 6 4,2
7 9
9 8
7,3 9 8,2
Kết quả xổ số Đồng Nai
16/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 8K3
100N
29
200N
741
400N
1664
8741
8982
1TR
4961
3TR
61621
19635
31485
32879
38840
72163
54711
10TR
93420
86302
20TR
24149
30TR
93828
ĐB
358938
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/08/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 2
4,4,6,2,1 1 1
8,0 2 9,1,0,8
6 3 5,8
6 4 1,1,0,9
Chục Số Đơn vị
3,8 5
6 4,1,3
7 9
2,3 8 2,5
2,7,4 9
Kết quả xổ số Đồng Nai
09/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 8K2
100N
77
200N
808
400N
6528
5822
4379
1TR
0802
3TR
90769
12447
43555
42710
79650
90952
71558
10TR
98820
73484
20TR
39292
30TR
19225
ĐB
238948
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/08/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,5,2 0 8,2
1 0
2,0,5,9 2 8,2,0,5
3
8 4 7,8
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,0,2,8
6 9
7,4 7 7,9
0,2,5,4 8 4
7,6 9 2
Kết quả xổ số Đồng Nai
02/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 8K1
100N
42
200N
438
400N
3903
9711
4527
1TR
6918
3TR
70658
21748
98210
67051
40787
09353
41966
10TR
28496
07226
20TR
52874
30TR
32518
ĐB
457308
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/08/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,8
1,5 1 1,8,0,8
4 2 7,6
0,5 3 8
7 4 2,8
Chục Số Đơn vị
5 8,1,3
6,9,2 6 6
2,8 7 4
3,1,5,4,1,0 8 7
9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

59  ( 13 ngày )
10  ( 11 ngày )
67  ( 11 ngày )
87  ( 11 ngày )
20  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )

Miền Bắc

32  ( 26 ngày )
11  ( 24 ngày )
79  ( 23 ngày )
25  ( 22 ngày )
44  ( 16 ngày )
84  ( 16 ngày )
34  ( 13 ngày )
63  ( 13 ngày )
67  ( 13 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

46  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
55  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
20  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )