http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/02/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
14/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 2K2
100N
75
200N
524
400N
7114
6137
0705
1TR
0863
3TR
78648
33521
76879
03434
29848
28187
72813
10TR
28304
69324
20TR
68000
30TR
91692
ĐB
275319
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/02/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,4,0
2 1 4,3,9
9 2 4,1,4
6,1 3 7,4
2,1,3,0,2 4 8,8
Chục Số Đơn vị
7,0 5
6 3
3,8 7 5,9
4,4 8 7
7,1 9 2
Kết quả xổ số Đồng Nai
07/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 2K1
100N
80
200N
914
400N
6054
8824
1612
1TR
5320
3TR
00602
48298
13402
21941
07063
78905
52391
10TR
94596
29574
20TR
31907
30TR
72587
ĐB
381211
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/02/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 07/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 2,2,5,7
4,9,1 1 4,2,1
1,0,0 2 4,0
6 3
1,5,2,7 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 4
9 6 3
0,8 7 4
9 8 0,7
9 8,1,6
Kết quả xổ số Đồng Nai
31/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K5
100N
53
200N
728
400N
6824
8721
4710
1TR
1105
3TR
10823
70053
48737
69204
87100
53659
13006
10TR
19660
34161
20TR
51172
30TR
14383
ĐB
218878
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,0,6 0 5,4,0,6
2,6 1 0
7 2 8,4,1,3
5,2,5,8 3 7
2,0 4
Chục Số Đơn vị
0 5 3,3,9
0 6 0,1
3 7 2,8
2,7 8 3
5 9
Kết quả xổ số Đồng Nai
24/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K4
100N
08
200N
593
400N
5249
9880
8772
1TR
4023
3TR
30679
79842
21602
90509
12091
50997
74637
10TR
42675
19017
20TR
79836
30TR
54121
ĐB
508957
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,2,9
9,2 1 7
7,4,0 2 3,1
9,2 3 7,6
4 9,2
Chục Số Đơn vị
7 5 7
3 6
9,3,1,5 7 2,9,5
0 8 0
4,7,0 9 3,1,7
Kết quả xổ số Đồng Nai
17/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K3
100N
80
200N
156
400N
7176
0347
1695
1TR
5595
3TR
44541
73867
58034
86002
27224
58794
37568
10TR
89373
09634
20TR
23316
30TR
14637
ĐB
630253
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 2
4 1 6
0 2 4
7,5 3 4,4,7
3,2,9,3 4 7,1
Chục Số Đơn vị
9,9 5 6,3
5,7,1 6 7,8
4,6,3 7 6,3
6 8 0
9 5,5,4
Kết quả xổ số Đồng Nai
10/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K2
100N
79
200N
742
400N
0825
4897
3688
1TR
5319
3TR
93180
98671
93281
39685
08130
58587
15696
10TR
65495
08939
20TR
10456
30TR
14430
ĐB
593276
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3,3 0
7,8 1 9
4 2 5
3 0,9,0
4 2
Chục Số Đơn vị
2,8,9 5 6
9,5,7 6
9,8 7 9,1,6
8 8 8,0,1,5,7
7,1,3 9 7,6,5
Kết quả xổ số Đồng Nai
03/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 1K1
100N
71
200N
330
400N
4384
8272
1288
1TR
5126
3TR
67846
85717
27998
13455
81350
88325
01283
10TR
32515
19286
20TR
81513
30TR
04723
ĐB
309086
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/01/2018  
Chục Số Đơn vị
3,5 0
7 1 7,5,3
7 2 6,5,3
8,1,2 3 0
8 4 6
Chục Số Đơn vị
5,2,1 5 5,0
2,4,8,8 6
1 7 1,2
8,9 8 4,8,3,6,6
9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )