http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Nai
16/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K3
100N
85
200N
467
400N
3413
0425
7125
1TR
3939
3TR
91987
06549
46514
30528
08769
98142
27266
10TR
74485
78765
20TR
79011
30TR
30890
ĐB
719280
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/05/2018  
Chục Số Đơn vị
9,8 0
1 1 3,4,1
4 2 5,5,8
1 3 9
1 4 9,2
Chục Số Đơn vị
8,2,2,8,6 5
6 6 7,9,6,5
6,8 7
2 8 5,7,5,0
3,4,6 9 0
Kết quả xổ số Đồng Nai
09/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K2
100N
67
200N
229
400N
9260
3845
0656
1TR
3110
3TR
57003
21560
69204
16299
81227
22750
29958
10TR
24528
54608
20TR
65860
30TR
95524
ĐB
754411
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6,1,6,5,6 0 3,4,8
1 1 0,1
2 9,7,8,4
0 3
0,2 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 6,0,8
5 6 7,0,0,0
6,2 7
5,2,0 8
2,9 9 9
Kết quả xổ số Đồng Nai
02/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 5K1
100N
69
200N
741
400N
2933
4759
3205
1TR
0888
3TR
20376
44093
59339
48904
27532
63456
50913
10TR
58367
72465
20TR
43852
30TR
76663
ĐB
533867
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,4
4 1 3
3,5 2
3,9,1,6 3 3,9,2
0 4 1
Chục Số Đơn vị
0,6 5 9,6,2
7,5 6 9,7,5,3,7
6,6 7 6
8 8 8
6,5,3 9 3
Kết quả xổ số Đồng Nai
25/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K4
100N
04
200N
814
400N
7194
8886
2840
1TR
6890
3TR
88603
63855
43062
42085
11140
45635
70557
10TR
16690
17684
20TR
77575
30TR
60295
ĐB
252617
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/04/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/04/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,4,9 0 4,3
1 4,7
6 2
0 3 5
0,1,9,8 4 0,0
Chục Số Đơn vị
5,8,3,7,9 5 5,7
8 6 2
5,1 7 5
8 6,5,4
9 4,0,0,5
Kết quả xổ số Đồng Nai
18/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K3
100N
84
200N
467
400N
0832
8733
8680
1TR
9882
3TR
49667
77259
11399
95155
02568
96887
16908
10TR
24249
52067
20TR
31448
30TR
61588
ĐB
800383
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/04/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 8
1
3,8 2
3,8 3 2,3
8 4 9,8
Chục Số Đơn vị
5 5 9,5
6 7,7,8,7
6,6,8,6 7
6,0,4,8 8 4,0,2,7,8,3
5,9,4 9 9
Kết quả xổ số Đồng Nai
11/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K2
100N
48
200N
618
400N
4254
1080
1607
1TR
7234
3TR
95160
02738
11388
71984
35302
14588
05809
10TR
97846
77802
20TR
47641
30TR
73318
ĐB
261943
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/04/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 7,2,9,2
4 1 8,8
0,0 2
4 3 4,8
5,3,8 4 8,6,1,3
Chục Số Đơn vị
5 4
4 6 0
0 7
4,1,3,8,8,1 8 0,8,4,8
0 9
Kết quả xổ số Đồng Nai
04/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: 4K1
100N
78
200N
923
400N
4468
1694
2169
1TR
5359
3TR
67776
45407
83609
70222
02780
01243
96785
10TR
72352
32574
20TR
53413
30TR
16653
ĐB
788151
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/04/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,9
5 1 3
2,5 2 3,2
2,4,1,5 3
9,7 4 3
Chục Số Đơn vị
8 5 9,2,3,1
7 6 8,9
0 7 8,6,4
7,6 8 0,5
6,5,0 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )