http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
24/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C17
100N
35
200N
956
400N
1361
8783
2720
1TR
6279
3TR
66601
18204
21361
78303
20211
09746
98056
10TR
27389
93977
20TR
17124
30TR
78771
ĐB
385950
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/04/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 1,4,3
6,0,6,1,7 1 1
2 0,4
8,0 3 5
0,2 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 6,6,0
5,4,5 6 1,1
7 7 9,7,1
8 3,9
7,8 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
17/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C16
100N
28
200N
795
400N
4583
7025
7074
1TR
9798
3TR
62741
69028
55553
04959
34344
84651
50799
10TR
21967
89154
20TR
65344
30TR
38376
ĐB
837849
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/04/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
4,5 1
2 8,5,8
8,5 3
7,4,5,4 4 1,4,4,9
Chục Số Đơn vị
9,2 5 3,9,1,4
7 6 7
6 7 4,6
2,9,2 8 3
5,9,4 9 5,8,9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
10/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C15
100N
40
200N
960
400N
0945
6235
8717
1TR
0663
3TR
28170
05293
64149
27851
09799
19825
40224
10TR
11824
27798
20TR
86564
30TR
52253
ĐB
146267
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/04/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/04/2017  
Chục Số Đơn vị
4,6,7 0
5 1 7
2 5,4,4
6,9,5 3 5
2,2,6 4 0,5,9
Chục Số Đơn vị
4,3,2 5 1,3
6 0,3,4,7
1,6 7 0
9 8
4,9 9 3,9,8
Kết quả xổ số Đồng Tháp
03/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C14
100N
88
200N
965
400N
4270
3188
1016
1TR
2025
3TR
55716
65298
47243
92548
68076
82072
30211
10TR
38302
69810
20TR
84532
30TR
97593
ĐB
371882
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/04/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/04/2017  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 2
1 1 6,6,1,0
7,0,3,8 2 5
4,9 3 2
4 3,8
Chục Số Đơn vị
6,2 5
1,1,7 6 5
7 0,6,2
8,8,9,4 8 8,8,2
9 8,3
Kết quả xổ số Đồng Tháp
27/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C13
100N
80
200N
582
400N
7571
5496
7115
1TR
2327
3TR
38017
46211
96971
45372
88673
65032
47082
10TR
71554
48415
20TR
75011
30TR
98582
ĐB
953391
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/03/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/03/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0
7,1,7,1,9 1 5,7,1,5,1
8,7,3,8,8 2 7
7 3 2
5 4
Chục Số Đơn vị
1,1 5 4
9 6
2,1 7 1,1,2,3
8 0,2,2,2
9 6,1
Kết quả xổ số Đồng Tháp
20/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C12
100N
05
200N
673
400N
1703
8454
8866
1TR
7053
3TR
94114
84476
43373
80974
01660
40236
09461
10TR
58212
17533
20TR
59018
30TR
84383
ĐB
458182
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/03/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/03/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,3
6 1 4,2,8
1,8 2
7,0,5,7,3,8 3 6,3
5,1,7 4
Chục Số Đơn vị
0 5 4,3
6,7,3 6 6,0,1
7 3,6,3,4
1 8 3,2
9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
13/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C11
100N
18
200N
214
400N
2869
2508
5726
1TR
5358
3TR
53670
86868
38949
44871
83260
48299
17756
10TR
15323
15332
20TR
19256
30TR
31510
ĐB
949039
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/03/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7,6,1 0 8
7 1 8,4,0
3 2 6,3
2 3 2,9
1 4 9
Chục Số Đơn vị
5 8,6,6
2,5,5 6 9,8,0
7 0,1
1,0,5,6 8
6,4,9,3 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )