http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
12/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D11
100N
75
200N
174
400N
1179
8908
9822
1TR
4249
3TR
25124
22704
24040
77765
49836
37546
39907
10TR
49390
53936
20TR
23505
30TR
30361
ĐB
223515
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/03/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/03/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 8,4,7,5
6 1 5
2 2 2,4
3 6,6
7,2,0 4 9,0,6
Chục Số Đơn vị
7,6,0,1 5
3,4,3 6 5,1
0 7 5,4,9
0 8
7,4 9 0
Kết quả xổ số Đồng Tháp
05/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D10
100N
37
200N
796
400N
6294
1312
5991
1TR
1980
3TR
34134
04933
88498
62055
67751
29666
24151
10TR
42417
89518
20TR
78844
30TR
21380
ĐB
751065
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/03/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,8 0
9,5,5 1 2,7,8
1 2
3 3 7,4,3
9,3,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,1,1
9,6 6 6,5
3,1 7
9,1 8 0,0
9 6,4,1,8
Kết quả xổ số Đồng Tháp
26/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D09
100N
70
200N
012
400N
8208
7482
3596
1TR
3009
3TR
91972
66352
09813
90112
80582
72209
66933
10TR
09156
81056
20TR
00791
30TR
92464
ĐB
970448
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 26/02/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 26/02/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,9,9
9 1 2,3,2
1,8,7,5,1,8 2
1,3 3 3
6 4 8
Chục Số Đơn vị
5 2,6,6
9,5,5 6 4
7 0,2
0,4 8 2,2
0,0 9 6,1
Kết quả xổ số Đồng Tháp
19/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D08
100N
58
200N
752
400N
3047
7366
3788
1TR
7557
3TR
53140
33465
75778
57134
05377
52631
09849
10TR
28878
20594
20TR
96325
30TR
67583
ĐB
143530
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 19/02/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 19/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4,3 0
3 1
5 2 5
8 3 4,1,0
3,9 4 7,0,9
Chục Số Đơn vị
6,2 5 8,2,7
6 6 6,5
4,5,7 7 8,7,8
5,8,7,7 8 8,3
4 9 4
Kết quả xổ số Đồng Tháp
12/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D07
100N
62
200N
681
400N
8551
3414
7185
1TR
3751
3TR
00424
94099
88342
99184
55870
79249
28962
10TR
65616
15314
20TR
74614
30TR
32142
ĐB
640739
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/02/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 12/02/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
8,5,5 1 4,6,4,4
6,4,6,4 2 4
3 9
1,2,8,1,1 4 2,9,2
Chục Số Đơn vị
8 5 1,1
1 6 2,2
7 0
8 1,5,4
9,4,3 9 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
05/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D06
100N
30
200N
685
400N
0346
2514
3939
1TR
7247
3TR
90938
14466
35979
89895
42136
65168
06239
10TR
25854
22172
20TR
07277
30TR
24601
ĐB
016834
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/02/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 1
0 1 4
7 2
3 0,9,8,6,9,4
1,5,3 4 6,7
Chục Số Đơn vị
8,9 5 4
4,6,3 6 6,8
4,7 7 9,2,7
3,6 8 5
3,7,3 9 5
Kết quả xổ số Đồng Tháp
29/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D05
100N
07
200N
284
400N
4078
8419
6655
1TR
6517
3TR
11733
16443
86418
44651
23279
44253
44529
10TR
25876
83375
20TR
77555
30TR
94606
ĐB
261125
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7,6
5 1 9,7,8
2 9,5
3,4,5 3 3
8 4 3
Chục Số Đơn vị
5,7,5,2 5 5,1,3,5
7,0 6
0,1 7 8,9,6,5
7,1 8 4
1,7,2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )