http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
13/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C46
100N
66
200N
406
400N
7057
3866
2050
1TR
6336
3TR
99972
42134
75298
62138
28036
47228
87802
10TR
59220
80341
20TR
05705
30TR
61083
ĐB
213999
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/11/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/11/2017  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 6,2,5
4 1
7,0 2 8,0
8 3 6,4,8,6
3 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 7,0
6,0,6,3,3 6 6,6
5 7 2
9,3,2 8 3
9 9 8,9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
06/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C45
100N
80
200N
576
400N
4533
2726
8101
1TR
5003
3TR
19235
17298
97599
83436
09793
70422
29854
10TR
00547
71586
20TR
19426
30TR
99962
ĐB
906057
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/11/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/11/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,3
0 1
2,6 2 6,2,6
3,0,9 3 3,5,6
5 4 7
Chục Số Đơn vị
3 5 4,7
7,2,3,8,2 6 2
4,5 7 6
9 8 0,6
9 9 8,9,3
Kết quả xổ số Đồng Tháp
30/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C44
100N
48
200N
915
400N
0282
5841
9605
1TR
5106
3TR
23657
91909
46487
69988
36159
09196
04177
10TR
55973
97508
20TR
18522
30TR
58106
ĐB
747960
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/10/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,6,9,8,6
4 1 5
8,2 2 2
7 3
4 8,1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 7,9
0,9,0 6 0
5,8,7 7 7,3
4,8,0 8 2,7,8
0,5 9 6
Kết quả xổ số Đồng Tháp
23/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C43
100N
95
200N
614
400N
6850
1291
7627
1TR
6357
3TR
66356
93576
45405
14324
79855
93741
14608
10TR
87451
65233
20TR
88788
30TR
59823
ĐB
690079
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/10/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,8
9,4,5 1 4
2 7,4,3
3,2 3 3
1,2 4 1
Chục Số Đơn vị
9,0,5 5 0,7,6,5,1
5,7 6
2,5 7 6,9
0,8 8 8
7 9 5,1
Kết quả xổ số Đồng Tháp
16/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C42
100N
96
200N
952
400N
9544
3126
4886
1TR
9821
3TR
72923
51170
09657
68440
36268
63109
36503
10TR
62226
52672
20TR
04171
30TR
43714
ĐB
166722
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/10/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 9,3
2,7 1 4
5,7,2 2 6,1,3,6,2
2,0 3
4,1 4 4,0
Chục Số Đơn vị
5 2,7
9,2,8,2 6 8
5 7 0,2,1
6 8 6
0 9 6
Kết quả xổ số Đồng Tháp
09/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C41
100N
96
200N
581
400N
9735
7176
5827
1TR
4413
3TR
73761
54161
13940
93787
33724
04434
17562
10TR
79441
40245
20TR
78152
30TR
82908
ĐB
630901
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/10/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,1
8,6,6,4,0 1 3
6,5 2 7,4
1 3 5,4
2,3 4 0,1,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 2
9,7 6 1,1,2
2,8 7 6
0 8 1,7
9 6
Kết quả xổ số Đồng Tháp
02/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C40
100N
51
200N
409
400N
6809
8454
0220
1TR
3829
3TR
26540
32379
00426
01230
37887
42930
00423
10TR
19164
62005
20TR
46631
30TR
46300
ĐB
578837
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/10/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/10/2017  
Chục Số Đơn vị
2,4,3,3,0 0 9,9,5,0
5,3 1
2 0,9,6,3
2 3 0,0,1,7
5,6 4 0
Chục Số Đơn vị
0 5 1,4
2 6 4
8,3 7 9
8 7
0,0,2,7 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )