http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
18/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C38
100N
02
200N
446
400N
7759
3103
4056
1TR
2434
3TR
61997
65564
63681
64650
40699
51692
72644
10TR
28597
88926
20TR
37999
30TR
12510
ĐB
880715
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/09/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 2,3
8 1 0,5
0,9 2 6
0 3 4
3,6,4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
1 5 9,6,0
4,5,2 6 4
9,9 7
8 1
5,9,9 9 7,9,2,7,9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
11/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C37
100N
88
200N
336
400N
3550
7322
6301
1TR
1882
3TR
78952
64606
90816
62644
86392
35938
75490
10TR
90433
53438
20TR
32930
30TR
65601
ĐB
804499
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/09/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5,9,3 0 1,6,1
0,0 1 6
2,8,5,9 2 2
3 3 6,8,3,8,0
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0,2
3,0,1 6
7
8,3,3 8 8,2
9 9 2,0,9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
04/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C36
100N
49
200N
585
400N
1484
8051
1931
1TR
1045
3TR
53699
98768
75468
40047
81637
95015
56243
10TR
14382
71983
20TR
79256
30TR
01982
ĐB
231665
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/09/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0
5,3 1 5
8,8 2
4,8 3 1,7
8 4 9,5,7,3
Chục Số Đơn vị
8,4,1,6 5 1,6
5 6 8,8,5
4,3 7
6,6 8 5,4,2,3,2
4,9 9 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
28/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C35
100N
86
200N
233
400N
9995
7469
3750
1TR
7134
3TR
07290
85789
04257
46641
13489
61489
96424
10TR
09789
20395
20TR
94065
30TR
11550
ĐB
753079
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 28/08/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 28/08/2017  
Chục Số Đơn vị
5,9,5 0
4 1
2 4
3 3 3,4
3,2 4 1
Chục Số Đơn vị
9,9,6 5 0,7,0
8 6 9,5
5 7 9
8 6,9,9,9,9
6,8,8,8,8,7 9 5,0,5
Kết quả xổ số Đồng Tháp
21/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C34
100N
91
200N
671
400N
0476
3518
0260
1TR
8657
3TR
11363
97972
07527
80812
73380
16854
38485
10TR
83720
94292
20TR
54899
30TR
76361
ĐB
806974
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 21/08/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 21/08/2017  
Chục Số Đơn vị
6,8,2 0
9,7,6 1 8,2
7,1,9 2 7,0
6 3
5,7 4
Chục Số Đơn vị
8 5 7,4
7 6 0,3,1
5,2 7 1,6,2,4
1 8 0,5
9 9 1,2,9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
14/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C33
100N
99
200N
941
400N
3100
9719
7127
1TR
2799
3TR
53673
08999
60310
08303
75583
12313
71643
10TR
70902
36201
20TR
96133
30TR
38386
ĐB
700010
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 14/08/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 14/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0,1,1 0 0,3,2,1
4,0 1 9,0,3,0
0 2 7
7,0,8,1,4,3 3 3
4 1,3
Chục Số Đơn vị
5
8 6
2 7 3
8 3,6
9,1,9,9 9 9,9,9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
07/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C32
100N
82
200N
445
400N
0531
5920
2031
1TR
6040
3TR
86561
32032
66094
02922
43708
01275
72891
10TR
57563
58501
20TR
37462
30TR
87619
ĐB
451558
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 07/08/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 07/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 8,1
3,3,6,9,0 1 9
8,3,2,6 2 0,2
6 3 1,1,2
9 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,7 5 8
6 1,3,2
7 5
0,5 8 2
1 9 4,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )