http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
15/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D03
100N
86
200N
602
400N
6513
9433
0781
1TR
5293
3TR
14597
65612
15491
76015
67405
81178
94379
10TR
37123
02775
20TR
22180
30TR
86598
ĐB
452578
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,5
8,9 1 3,2,5
0,1 2 3
1,3,9,2 3 3
4
Chục Số Đơn vị
1,0,7 5
8 6
9 7 8,9,5,8
7,9,7 8 6,1,0
7 9 3,7,1,8
Kết quả xổ số Đồng Tháp
08/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D02
100N
79
200N
943
400N
6053
1686
1970
1TR
2525
3TR
91627
10712
25386
05770
46786
97678
86649
10TR
43884
51865
20TR
89779
30TR
28469
ĐB
494468
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7,7 0
1 2
1 2 5,7
4,5 3
8 4 3,9
Chục Số Đơn vị
2,6 5 3
8,8,8 6 5,9,8
2 7 9,0,0,8,9
7,6 8 6,6,6,4
7,4,7,6 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
01/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D01
100N
58
200N
352
400N
5212
8972
8762
1TR
8492
3TR
43924
34385
71978
35076
61670
39539
87208
10TR
52136
72430
20TR
05610
30TR
68606
ĐB
622602
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/01/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7,3,1 0 8,6,2
1 2,0
5,1,7,6,9,0 2 4
3 9,6,0
2 4
Chục Số Đơn vị
8 5 8,2
7,3,0 6 2
7 2,8,6,0
5,7,0 8 5
3 9 2
Kết quả xổ số Đồng Tháp
25/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C52
100N
54
200N
106
400N
9821
1953
5621
1TR
5454
3TR
83353
90094
01340
11090
22161
64106
25654
10TR
77899
87909
20TR
33390
30TR
50730
ĐB
113100
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/12/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,9,9,3,0 0 6,6,9,0
2,2,6 1
2 1,1
5,5 3 0
5,5,9,5 4 0
Chục Số Đơn vị
5 4,3,4,3,4
0,0 6 1
7
8
9,0 9 4,0,9,0
Kết quả xổ số Đồng Tháp
18/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C51
100N
39
200N
127
400N
5893
7391
8734
1TR
5402
3TR
18566
14130
93210
38397
11570
24521
34576
10TR
18609
56686
20TR
48893
30TR
77260
ĐB
479362
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/12/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,1,7,6 0 2,9
9,2 1 0
0,6 2 7,1
9,9 3 9,4,0
3 4
Chục Số Đơn vị
5
6,7,8 6 6,0,2
2,9 7 0,6
8 6
3,0 9 3,1,7,3
Kết quả xổ số Đồng Tháp
11/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C50
100N
07
200N
879
400N
0691
1864
0104
1TR
8302
3TR
41272
22195
58169
97521
13073
56281
41327
10TR
82324
90041
20TR
96347
30TR
33105
ĐB
637973
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/12/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7,4,2,5
9,2,8,4 1
0,7 2 1,7,4
7,7 3
6,0,2 4 1,7
Chục Số Đơn vị
9,0 5
6 4,9
0,2,4 7 9,2,3,3
8 1
7,6 9 1,5
Kết quả xổ số Đồng Tháp
04/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C49
100N
81
200N
177
400N
5239
9498
1957
1TR
0159
3TR
75350
95508
50886
49722
34081
44916
96439
10TR
13315
34403
20TR
02781
30TR
49902
ĐB
380681
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/12/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,3,2
8,8,8,8 1 6,5
2,0 2 2
0 3 9,9
4
Chục Số Đơn vị
1 5 7,9,0
8,1 6
7,5 7 7
9,0 8 1,6,1,1,1
3,5,3 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )