http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 24/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
24/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D39
100N
41
200N
151
400N
3790
2319
7753
1TR
2610
3TR
33081
93544
94754
95061
74175
92723
21482
10TR
24422
69811
20TR
24578
30TR
35510
ĐB
338146
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/09/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/09/2018  
Chục Số Đơn vị
9,1,1 0
4,5,8,6,1 1 9,0,1,0
8,2 2 3,2
5,2 3
4,5 4 1,4,6
Chục Số Đơn vị
7 5 1,3,4
4 6 1
7 5,8
7 8 1,2
1 9 0
Kết quả xổ số Đồng Tháp
17/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D38
100N
14
200N
604
400N
0839
9757
0270
1TR
7507
3TR
45720
17394
67807
42715
75600
47966
40699
10TR
21925
32107
20TR
43048
30TR
56622
ĐB
947679
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/09/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,2,0 0 4,7,7,0,7
1 4,5
2 2 0,5,2
3 9
1,0,9 4 8
Chục Số Đơn vị
1,2 5 7
6 6 6
5,0,0,0 7 0,9
4 8
3,9,7 9 4,9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
10/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D37
100N
57
200N
796
400N
0644
2868
1710
1TR
9142
3TR
35941
72229
69899
25685
69962
18356
64407
10TR
77097
36235
20TR
95313
30TR
08147
ĐB
896123
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/09/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 7
4 1 0,3
4,6 2 9,3
1,2 3 5
4 4 4,2,1,7
Chục Số Đơn vị
8,3 5 7,6
9,5 6 8,2
5,0,9,4 7
6 8 5
2,9 9 6,9,7
Kết quả xổ số Đồng Tháp
03/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D36
100N
95
200N
741
400N
4133
2871
8232
1TR
9395
3TR
60281
38003
98003
46815
04064
83054
19663
10TR
13277
64173
20TR
31534
30TR
05150
ĐB
952057
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/09/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/09/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,3
4,7,8 1 5
3 2
3,0,0,6,7 3 3,2,4
6,5,3 4 1
Chục Số Đơn vị
9,9,1 5 4,0,7
6 4,3
7,5 7 1,7,3
8 1
9 5,5
Kết quả xổ số Đồng Tháp
27/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D35
100N
74
200N
334
400N
3605
9513
5670
1TR
1268
3TR
97276
41034
85575
63616
42558
56771
12562
10TR
97070
10108
20TR
58913
30TR
87289
ĐB
702212
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/08/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/08/2018  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 5,8
7 1 3,6,3,2
6,1 2
1,1 3 4,4
7,3,3 4
Chục Số Đơn vị
0,7 5 8
7,1 6 8,2
7 4,0,6,5,1,0
6,5,0 8 9
8 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
20/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D34
100N
95
200N
123
400N
8385
0156
3754
1TR
1933
3TR
15358
86997
94486
41296
59128
11311
08539
10TR
27162
82620
20TR
44329
30TR
78998
ĐB
374123
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/08/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0
1 1 1
6 2 3,8,0,9,3
2,3,2 3 3,9
5 4
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6,4,8
5,8,9 6 2
9 7
5,2,9 8 5,6
3,2 9 5,7,6,8
Kết quả xổ số Đồng Tháp
13/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D33
100N
92
200N
541
400N
7739
5236
2389
1TR
3247
3TR
75744
72425
66074
00830
80189
94761
90921
10TR
34965
96620
20TR
00514
30TR
70745
ĐB
073408
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/08/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/08/2018  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 8
4,6,2 1 4
9 2 5,1,0
3 9,6,0
4,7,1 4 1,7,4,5
Chục Số Đơn vị
2,6,4 5
3 6 1,5
4 7 4
0 8 9,9
3,8,8 9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )