http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
21/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D21
100N
04
200N
919
400N
2265
8000
2095
1TR
5631
3TR
49618
15768
54250
93495
65639
81435
68721
10TR
60252
26651
20TR
80621
30TR
79590
ĐB
955252
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 21/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 21/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,5,9 0 4,0
3,2,5,2 1 9,8
5,5 2 1,1
3 1,9,5
0 4
Chục Số Đơn vị
6,9,9,3 5 0,2,1,2
6 5,8
7
1,6 8
1,3 9 5,5,0
Kết quả xổ số Đồng Tháp
14/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D20
100N
83
200N
687
400N
8322
7707
0439
1TR
4953
3TR
56354
90245
87152
08383
70004
21246
44655
10TR
90339
33914
20TR
63369
30TR
20810
ĐB
681146
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 14/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 14/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,4
1 4,0
2,5 2 2
8,5,8 3 9,9
5,0,1 4 5,6,6
Chục Số Đơn vị
4,5 5 3,4,2,5
4,4 6 9
8,0 7
8 3,7,3
3,3,6 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
07/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D19
100N
80
200N
504
400N
5777
8074
8228
1TR
0699
3TR
29682
28851
07260
91185
51636
94494
65145
10TR
28169
32168
20TR
55596
30TR
05483
ĐB
493447
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 07/05/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 07/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 4
5 1
8 2 8
8 3 6
0,7,9 4 5,7
Chục Số Đơn vị
8,4 5 1
3,9 6 0,9,8
7,4 7 7,4
2,6 8 0,2,5,3
9,6 9 9,4,6
Kết quả xổ số Đồng Tháp
30/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D18
100N
07
200N
904
400N
4730
2703
6319
1TR
8905
3TR
62900
81514
08630
26947
37090
36085
77034
10TR
05000
87609
20TR
16723
30TR
75014
ĐB
322525
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/04/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/04/2018  
Chục Số Đơn vị
3,0,3,9,0 0 7,4,3,5,0,0,9
1 9,4,4
2 3,5
0,2 3 0,0,4
0,1,3,1 4 7
Chục Số Đơn vị
0,8,2 5
6
0,4 7
8 5
1,0 9 0
Kết quả xổ số Đồng Tháp
23/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D17
100N
81
200N
196
400N
1399
9941
5771
1TR
7339
3TR
13248
85552
83093
81356
31271
89570
74626
10TR
69757
69744
20TR
12676
30TR
46464
ĐB
139707
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/04/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/04/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
8,4,7,7 1
5 2 6
9 3 9
4,6 4 1,8,4
Chục Số Đơn vị
5 2,6,7
9,5,2,7 6 4
5,0 7 1,1,0,6
4 8 1
9,3 9 6,9,3
Kết quả xổ số Đồng Tháp
16/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D16
100N
16
200N
375
400N
5836
4139
4431
1TR
4532
3TR
75170
85851
16391
77568
53529
60461
41354
10TR
76758
33284
20TR
93373
30TR
44404
ĐB
832831
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/04/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/04/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 4
3,5,9,6,3 1 6
3 2 9
7 3 6,9,1,2,1
5,8,0 4
Chục Số Đơn vị
7 5 1,4,8
1,3 6 8,1
7 5,0,3
6,5 8 4
3,2 9 1
Kết quả xổ số Đồng Tháp
09/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D15
100N
80
200N
972
400N
3644
8154
5085
1TR
0912
3TR
33989
61126
26162
01315
64388
72114
58347
10TR
15439
65168
20TR
02213
30TR
45068
ĐB
054169
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/04/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0
1 2,5,4,3
7,1,6 2 6
1 3 9
4,5,1 4 4,7
Chục Số Đơn vị
8,1 5 4
2 6 2,8,8,9
4 7 2
8,6,6 8 0,5,9,8
8,3,6 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )