http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
16/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D29
100N
09
200N
276
400N
9853
8868
2508
1TR
5298
3TR
83945
03472
11694
75272
75468
72160
76442
10TR
41841
22050
20TR
32092
30TR
60052
ĐB
460725
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/07/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 9,8
4 1
7,7,4,9,5 2 5
5 3
9 4 5,2,1
Chục Số Đơn vị
4,2 5 3,0,2
7 6 8,8,0
7 6,2,2
6,0,9,6 8
0 9 8,4,2
Kết quả xổ số Đồng Tháp
09/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D28
100N
88
200N
135
400N
3829
0974
0207
1TR
5181
3TR
67520
41036
26744
36851
45601
57791
48853
10TR
29338
54881
20TR
06271
30TR
09300
ĐB
589902
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/07/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/07/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 7,1,0,2
8,5,0,9,8,7 1
0 2 9,0
5 3 5,6,8
7,4 4 4
Chục Số Đơn vị
3 5 1,3
3 6
0 7 4,1
8,3 8 8,1,1
2 9 1
Kết quả xổ số Đồng Tháp
02/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D27
100N
64
200N
716
400N
1328
2074
2084
1TR
8031
3TR
77611
47552
45678
80098
51197
10292
54870
10TR
23805
80756
20TR
45358
30TR
54675
ĐB
801893
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/07/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 02/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
3,1 1 6,1
5,9 2 8
9 3 1
6,7,8 4
Chục Số Đơn vị
0,7 5 2,6,8
1,5 6 4
9 7 4,8,0,5
2,7,9,5 8 4
9 8,7,2,3
Kết quả xổ số Đồng Tháp
25/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D26
100N
82
200N
563
400N
5908
9267
1839
1TR
8592
3TR
34057
62010
88955
40566
08341
69703
60280
10TR
18317
35534
20TR
27363
30TR
06873
ĐB
582473
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/06/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 8,3
4 1 0,7
8,9 2
6,0,6,7,7 3 9,4
3 4 1
Chục Số Đơn vị
5 5 7,5
6 6 3,7,6,3
6,5,1 7 3,3
0 8 2,0
3 9 2
Kết quả xổ số Đồng Tháp
18/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D25
100N
15
200N
703
400N
1108
2189
3927
1TR
0238
3TR
22897
64552
06595
93759
42366
53202
29546
10TR
14720
33264
20TR
82606
30TR
29928
ĐB
391630
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/06/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 3,8,2,6
1 5
5,0 2 7,0,8
0 3 8,0
6 4 6
Chục Số Đơn vị
1,9 5 2,9
6,4,0 6 6,4
2,9 7
0,3,2 8 9
8,5 9 7,5
Kết quả xổ số Đồng Tháp
11/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D24
100N
51
200N
701
400N
5735
5480
0562
1TR
3478
3TR
37352
19847
73440
55315
31242
93904
25892
10TR
30227
41015
20TR
18922
30TR
86473
ĐB
936076
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/06/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 1,4
5,0 1 5,5
6,5,4,9,2 2 7,2
7 3 5
0 4 7,0,2
Chục Số Đơn vị
3,1,1 5 1,2
7 6 2
4,2 7 8,3,6
7 8 0
9 2
Kết quả xổ số Đồng Tháp
04/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: D23
100N
17
200N
044
400N
4182
3178
2689
1TR
0908
3TR
77863
60643
42862
08694
73817
70607
52784
10TR
44886
57692
20TR
82613
30TR
16313
ĐB
848879
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/06/2018
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,7
1 7,7,3,3
8,6,9 2
6,4,1,1 3
4,9,8 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5
8 6 3,2
1,1,0 7 8,9
7,0 8 2,9,4,6
8,7 9 4,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )