http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Đồng Tháp
20/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C12
100N
05
200N
673
400N
1703
8454
8866
1TR
7053
3TR
94114
84476
43373
80974
01660
40236
09461
10TR
58212
17533
20TR
59018
30TR
84383
ĐB
458182
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/03/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/03/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,3
6 1 4,2,8
1,8 2
7,0,5,7,3,8 3 6,3
5,1,7 4
Chục Số Đơn vị
0 5 4,3
6,7,3 6 6,0,1
7 3,6,3,4
1 8 3,2
9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
13/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C11
100N
18
200N
214
400N
2869
2508
5726
1TR
5358
3TR
53670
86868
38949
44871
83260
48299
17756
10TR
15323
15332
20TR
19256
30TR
31510
ĐB
949039
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/03/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7,6,1 0 8
7 1 8,4,0
3 2 6,3
2 3 2,9
1 4 9
Chục Số Đơn vị
5 8,6,6
2,5,5 6 9,8,0
7 0,1
1,0,5,6 8
6,4,9,3 9 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
06/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C10
100N
35
200N
074
400N
1050
8097
3551
1TR
4695
3TR
46233
95118
19084
63797
27048
41177
13368
10TR
72598
02482
20TR
21307
30TR
10494
ĐB
950322
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/03/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/03/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 7
5 1 8
8,2 2 2
3 3 5,3
7,8,9 4 8
Chục Số Đơn vị
3,9 5 0,1
6 8
9,9,7,0 7 4,7
1,4,6,9 8 4,2
9 7,5,7,8,4
Kết quả xổ số Đồng Tháp
27/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C09
100N
80
200N
559
400N
9713
1308
8940
1TR
3840
3TR
05786
66541
15688
62214
99443
36993
44861
10TR
58687
52908
20TR
73050
30TR
71393
ĐB
967151
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/02/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/02/2017  
Chục Số Đơn vị
8,4,4,5 0 8,8
4,6,5 1 3,4
2
1,4,9,9 3
1 4 0,0,1,3
Chục Số Đơn vị
5 9,0,1
8 6 1
8 7
0,8,0 8 0,6,8,7
5 9 3,3
Kết quả xổ số Đồng Tháp
20/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C08
100N
22
200N
798
400N
9243
5317
0469
1TR
6934
3TR
02270
98298
48778
37985
00122
95878
22271
10TR
08633
61830
20TR
39193
30TR
55661
ĐB
342758
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/02/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/02/2017  
Chục Số Đơn vị
7,3 0
7,6 1 7
2,2 2 2,2
4,3,9 3 4,3,0
3 4 3
Chục Số Đơn vị
8 5 8
6 9,1
1 7 0,8,8,1
9,9,7,7,5 8 5
6 9 8,8,3
Kết quả xổ số Đồng Tháp
13/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C07
100N
59
200N
153
400N
5859
7435
0607
1TR
8864
3TR
92476
37375
65182
06668
09438
13757
48545
10TR
88217
63540
20TR
25344
30TR
92766
ĐB
239614
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/02/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/02/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 7
1 7,4
8 2
5 3 5,8
6,4,1 4 5,0,4
Chục Số Đơn vị
3,7,4 5 9,3,9,7
7,6 6 4,8,6
0,5,1 7 6,5
6,3 8 2
5,5 9
Kết quả xổ số Đồng Tháp
06/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: C06
100N
05
200N
876
400N
0701
5625
4535
1TR
7924
3TR
91929
42584
75842
91011
32419
43512
26201
10TR
39295
65571
20TR
55185
30TR
52305
ĐB
394194
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/02/2017
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/02/2017  
Chục Số Đơn vị
0 5,1,1,5
0,1,0,7 1 1,9,2
4,1 2 5,4,9
3 5
2,8,9 4 2
Chục Số Đơn vị
0,2,3,9,8,0 5
7 6
7 6,1
8 4,5
2,1 9 5,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )