http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
20/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
51
250N
462
500N
7258
6541
8890
1TR
5907
2,5TR
66032
41907
10795
64943
05011
73891
50686
5TR
71016
60204
10TR
34412
40TR
49307
ĐB
087944
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,7,4,7
5,4,1,9 1 1,6,2
6,3,1 2
4 3 2
0,4 4 1,3,4
Chục Số Đơn vị
9 5 1,8
8,1 6 2
0,0,0 7
5 8 6
9 0,5,1
Kết quả xổ số Gia Lai
13/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
66
250N
096
500N
9078
8694
9503
1TR
0273
2,5TR
33924
48753
47700
55305
03580
81243
19778
5TR
06903
80121
10TR
20923
40TR
79178
ĐB
503442
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/07/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 3,0,5,3
2 1
4 2 4,1,3
0,7,5,4,0,2 3
9,2 4 3,2
Chục Số Đơn vị
0 5 3
6,9 6 6
7 8,3,8,8
7,7,7 8 0
9 6,4
Kết quả xổ số Gia Lai
06/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
66
250N
744
500N
9878
9753
6409
1TR
1655
2,5TR
37450
56382
32086
18702
22511
75433
48467
5TR
30158
27266
10TR
63073
40TR
08360
ĐB
466335
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/07/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/07/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 9,2
1 1 1
8,0 2
5,3,7 3 3,5
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5,3 5 3,5,0,8
6,8,6 6 6,7,6,0
6 7 8,3
7,5 8 2,6
0 9
Kết quả xổ số Gia Lai
29/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
30
250N
840
500N
8422
9007
6155
1TR
1889
2,5TR
13493
86675
21811
78738
01253
56424
68109
5TR
93810
39747
10TR
77094
40TR
55659
ĐB
293470
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/06/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4,1,7 0 7,9
1 1 1,0
2 2 2,4
9,5 3 0,8
2,9 4 0,7
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5,3,9
6
0,4 7 5,0
3 8 9
8,0,5 9 3,4
Kết quả xổ số Gia Lai
22/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
09
250N
373
500N
2442
8824
8758
1TR
4667
2,5TR
68752
49365
85276
41640
04294
68837
08835
5TR
26247
12538
10TR
28541
40TR
61896
ĐB
363421
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/06/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 9
4,2 1
4,5 2 4,1
7 3 7,5,8
2,9 4 2,0,7,1
Chục Số Đơn vị
6,3 5 8,2
7,9 6 7,5
6,3,4 7 3,6
5,3 8
0 9 4,6
Kết quả xổ số Gia Lai
15/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
14
250N
340
500N
2430
9028
6590
1TR
8591
2,5TR
03523
58085
95850
18051
39446
08178
97133
5TR
96742
34271
10TR
89057
40TR
54039
ĐB
801042
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/06/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/06/2018  
Chục Số Đơn vị
4,3,9,5 0
9,5,7 1 4
4,4 2 8,3
2,3 3 0,3,9
1 4 0,6,2,2
Chục Số Đơn vị
8 5 0,1,7
4 6
5 7 8,1
2,7 8 5
3 9 0,1
Kết quả xổ số Gia Lai
08/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
88
250N
839
500N
9536
7376
7020
1TR
8095
2,5TR
60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
5TR
47020
94018
10TR
32553
40TR
18771
ĐB
068496
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/06/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0
4,7 1 8
2 0,7,0
5 3 9,6,9
7 4 5,1,0,8
Chục Số Đơn vị
9,4 5 3
3,7,9 6
2 7 6,4,1
8,4,1 8 8
3,3 9 5,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )