http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
12/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSGL
100N
65
250N
376
500N
1346
5804
2263
1TR
0340
2,5TR
00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
5TR
54295
04593
10TR
63141
40TR
51274
ĐB
867516
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 12/01/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 12/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
4,4 1 6
5,5 2 3
6,2,9 3 4
0,3,7 4 6,0,1,5,1
Chục Số Đơn vị
6,4,9 5 2,2
7,4,1 6 5,3
7 6,4
8
9 9 9,5,3
Kết quả xổ số Gia Lai
05/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
85
250N
894
500N
4750
4989
2195
1TR
9923
2,5TR
86660
69260
15184
14808
13479
53838
95507
5TR
80483
82553
10TR
22771
40TR
94693
ĐB
582780
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/01/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6,6,8 0 8,7
7 1
2 3
2,8,5,9 3 8
9,8 4
Chục Số Đơn vị
8,9 5 0,3
6 0,0
0 7 9,1
0,3 8 5,9,4,3,0
8,7 9 4,5,3
Kết quả xổ số Gia Lai
29/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
58
250N
863
500N
5243
8607
6672
1TR
7576
2,5TR
97170
59970
34504
08589
49317
52723
80479
5TR
29783
59011
10TR
60143
40TR
23555
ĐB
429411
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/12/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 7,4
1,1 1 7,1,1
7 2 3
6,4,2,8,4 3
0 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5 5 8,5
7 6 3
0,1 7 2,6,0,0,9
5 8 9,3
8,7 9
Kết quả xổ số Gia Lai
22/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
58
250N
670
500N
8333
1547
7337
1TR
6722
2,5TR
77373
47610
90177
90394
22136
56339
77098
5TR
10043
24568
10TR
97222
40TR
84920
ĐB
602001
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/12/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 22/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7,1,2 0 1
0 1 0
2,2 2 2,2,0
3,7,4 3 3,7,6,9
9 4 7,3
Chục Số Đơn vị
5 8
3 6 8
4,3,7 7 0,3,7
5,9,6 8
3 9 4,8
Kết quả xổ số Gia Lai
15/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
53
250N
630
500N
6741
3600
2399
1TR
8955
2,5TR
00311
33369
67230
10956
86445
28306
86250
5TR
46256
64672
10TR
50127
40TR
60731
ĐB
505380
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/12/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,0,3,5,8 0 0,6
4,1,3 1 1
7 2 7
5 3 0,0,1
4 1,5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 3,5,6,0,6
5,0,5 6 9
2 7 2
8 0
9,6 9 9
Kết quả xổ số Gia Lai
08/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
52
250N
279
500N
6122
3587
2601
1TR
5333
2,5TR
18597
76739
70382
07359
63849
07244
14732
5TR
66686
69073
10TR
68017
40TR
35475
ĐB
757807
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/12/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1,7
0 1 7
5,2,8,3 2 2
3,7 3 3,9,2
4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
7 5 2,9
8 6
8,9,1,0 7 9,3,5
8 7,2,6
7,3,5,4 9 7
Kết quả xổ số Gia Lai
01/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
95
250N
027
500N
4591
2595
5798
1TR
0877
2,5TR
50364
17597
74196
78388
57923
86842
22392
5TR
91144
12958
10TR
77354
40TR
62063
ĐB
721267
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/12/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0
9 1
4,9 2 7,3
2,6 3
6,4,5 4 2,4
Chục Số Đơn vị
9,9 5 8,4
9 6 4,3,7
2,7,9,6 7 7
9,8,5 8 8
9 5,1,5,8,7,6,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )