http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
15/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
85
250N
026
500N
2746
4955
1119
1TR
9414
2,5TR
22346
92970
80769
61592
45874
95743
28120
5TR
30419
80807
10TR
47655
40TR
11039
ĐB
711509
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/09/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 15/09/2017  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 7,9
1 9,4,9
9 2 6,0
4 3 9
1,7 4 6,6,3
Chục Số Đơn vị
8,5,5 5 5,5
2,4,4 6 9
0 7 0,4
8 5
1,6,1,3,0 9 2
Kết quả xổ số Gia Lai
08/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
39
250N
292
500N
3118
8034
2122
1TR
8721
2,5TR
21546
96405
77610
22436
28234
70887
30051
5TR
21611
55917
10TR
75760
40TR
28612
ĐB
623416
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/09/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/09/2017  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 5
2,5,1 1 8,0,1,7,2,6
9,2,1 2 2,1
3 9,4,6,4
3,3 4 6
Chục Số Đơn vị
0 5 1
4,3,1 6 0
8,1 7
1 8 7
3 9 2
Kết quả xổ số Gia Lai
01/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
57
250N
883
500N
2746
2555
0695
1TR
4711
2,5TR
61525
83069
69159
88261
91966
45542
89152
5TR
01349
11756
10TR
94015
40TR
56214
ĐB
803529
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/09/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1,6 1 1,5,4
4,5 2 5,9
8 3
1 4 6,2,9
Chục Số Đơn vị
5,9,2,1 5 7,5,9,2,6
4,6,5 6 9,1,6
5 7
8 3
6,5,4,2 9 5
Kết quả xổ số Gia Lai
25/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
86
250N
144
500N
3372
3112
2444
1TR
0757
2,5TR
09017
00152
63034
64573
58738
60292
39335
5TR
83819
24766
10TR
61763
40TR
84326
ĐB
302842
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/08/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1 2,7,9
7,1,5,9,4 2 6
7,6 3 4,8,5
4,4,3 4 4,4,2
Chục Số Đơn vị
3 5 7,2
8,6,2 6 6,3
5,1 7 2,3
3 8 6
1 9 2
Kết quả xổ số Gia Lai
18/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
31
250N
267
500N
0540
2554
7119
1TR
2716
2,5TR
85218
81350
10551
59913
14865
71534
41639
5TR
62139
10685
10TR
58491
40TR
12594
ĐB
347808
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/08/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 8
3,5,9 1 9,6,8,3
2
1 3 1,4,9,9
5,3,9 4 0
Chục Số Đơn vị
6,8 5 4,0,1
1 6 7,5
6 7
1,0 8 5
1,3,3 9 1,4
Kết quả xổ số Gia Lai
11/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
77
250N
277
500N
3203
5130
0896
1TR
4230
2,5TR
80503
65621
29776
93032
22958
94915
80976
5TR
77132
63049
10TR
71436
40TR
88942
ĐB
753341
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/08/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/08/2017  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 3,3
2,4 1 5
3,3,4 2 1
0,0 3 0,0,2,2,6
4 9,2,1
Chục Số Đơn vị
1 5 8
9,7,7,3 6
7,7 7 7,7,6,6
5 8
4 9 6
Kết quả xổ số Gia Lai
04/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
01
250N
133
500N
1091
0138
4507
1TR
0652
2,5TR
58386
43728
35109
16098
23468
56535
13309
5TR
27667
10622
10TR
97365
40TR
97135
ĐB
570076
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/08/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 1,7,9,9
0,9 1
5,2 2 8,2
3 3 3,8,5,5
4
Chục Số Đơn vị
3,6,3 5 2
8,7 6 8,7,5
0,6 7 6
3,2,9,6 8 6
0,0 9 1,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )