http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
16/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
88
250N
180
500N
5974
5456
9939
1TR
0854
2,5TR
26307
74235
18483
61174
06525
71466
74151
5TR
46191
05171
10TR
86559
40TR
07035
ĐB
204189
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/03/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 7
5,9,7 1
2 5
8 3 9,5,5
7,5,7 4
Chục Số Đơn vị
3,2,3 5 6,4,1,9
5,6 6 6
0 7 4,4,1
8 8 8,0,3,9
3,5,8 9 1
Kết quả xổ số Gia Lai
09/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
04
250N
739
500N
3492
2289
9732
1TR
0179
2,5TR
78059
44881
15225
40390
32663
46806
08537
5TR
56629
60837
10TR
01364
40TR
43784
ĐB
730210
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/03/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/03/2018  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 4,6
8 1 0
9,3 2 5,9
6 3 9,2,7,7
0,6,8 4
Chục Số Đơn vị
2 5 9
0 6 3,4
3,3 7 9
8 9,1,4
3,8,7,5,2 9 2,0
Kết quả xổ số Gia Lai
02/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
32
250N
299
500N
5999
8915
7454
1TR
7562
2,5TR
62589
37324
63553
81174
32840
85425
62506
5TR
81197
42180
10TR
96561
40TR
22448
ĐB
782110
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/03/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/03/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8,1 0 6
6 1 5,0
3,6 2 4,5
5 3 2
5,2,7 4 0,8
Chục Số Đơn vị
1,2 5 4,3
0 6 2,1
9 7 4
4 8 9,0
9,9,8 9 9,9,7
Kết quả xổ số Gia Lai
23/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
94
250N
642
500N
8393
4293
8955
1TR
2529
2,5TR
92086
25257
74120
40291
92349
53814
53407
5TR
01627
58595
10TR
49020
40TR
52781
ĐB
414815
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/02/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/02/2018  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 7
9,8 1 4,5
4 2 9,0,7,0
9,9 3
9,1 4 2,9
Chục Số Đơn vị
5,9,1 5 5,7
8 6
5,0,2 7
8 6,1
2,4 9 4,3,3,1,5
Kết quả xổ số Gia Lai
16/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
44
250N
298
500N
0535
4289
8667
1TR
7254
2,5TR
53629
58917
16614
26298
32417
40624
20617
5TR
14795
89692
10TR
13455
40TR
95597
ĐB
737179
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/02/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1 7,4,7,7
9 2 9,4
3 5
4,5,1,2 4 4
Chục Số Đơn vị
3,9,5 5 4,5
6 7
6,1,1,1,9 7 9
9,9 8 9
8,2,7 9 8,8,5,2,7
Kết quả xổ số Gia Lai
09/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
45
250N
322
500N
1840
1420
7720
1TR
6168
2,5TR
83752
44284
66746
68270
62859
06256
96213
5TR
70542
38673
10TR
49382
40TR
36591
ĐB
193228
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/02/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4,2,2,7 0
9 1 3
2,5,4,8 2 2,0,0,8
1,7 3
8 4 5,0,6,2
Chục Số Đơn vị
4 5 2,9,6
4,5 6 8
7 0,3
6,2 8 4,2
5 9 1
Kết quả xổ số Gia Lai
02/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
55
250N
926
500N
7784
8477
7417
1TR
8123
2,5TR
86878
27592
03985
25878
52546
02409
95832
5TR
61084
20574
10TR
73796
40TR
28607
ĐB
826248
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/02/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,7
1 7
9,3 2 6,3
2 3 2
8,8,7 4 6,8
Chục Số Đơn vị
5,8 5 5
2,4,9 6
7,1,0 7 7,8,8,4
7,7,4 8 4,5,4
0 9 2,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )