http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
17/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
58
250N
361
500N
4325
7190
1735
1TR
7838
2,5TR
45537
76383
10169
18483
28570
42934
39755
5TR
89825
10091
10TR
65880
40TR
74557
ĐB
640891
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/11/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/11/2017  
Chục Số Đơn vị
9,7,8 0
6,9,9 1
2 5,5
8,8 3 5,8,7,4
3 4
Chục Số Đơn vị
2,3,5,2 5 8,5,7
6 1,9
3,5 7 0
5,3 8 3,3,0
6 9 0,1,1
Kết quả xổ số Gia Lai
10/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
53
250N
692
500N
4043
4198
0081
1TR
1124
2,5TR
30575
79710
14192
42898
92089
23543
58624
5TR
19027
45263
10TR
65705
40TR
19375
ĐB
298345
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/11/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/11/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 5
8 1 0
9,9 2 4,4,7
5,4,4,6 3
2,2 4 3,3,5
Chục Số Đơn vị
7,0,7,4 5 3
6 3
2 7 5,5
9,9 8 1,9
8 9 2,8,2,8
Kết quả xổ số Gia Lai
03/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
44
250N
019
500N
9763
9115
2528
1TR
2087
2,5TR
50489
14774
84923
51500
11582
87452
65429
5TR
03919
65137
10TR
14213
40TR
30148
ĐB
162570
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/11/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0
1 9,5,9,3
8,5 2 8,3,9
6,2,1 3 7
4,7 4 4,8
Chục Số Đơn vị
1 5 2
6 3
8,3 7 4,0
2,4 8 7,9,2
1,8,2,1 9
Kết quả xổ số Gia Lai
27/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
93
250N
114
500N
4671
9029
2349
1TR
7843
2,5TR
37953
19450
11596
40358
99831
07307
59030
5TR
91650
06922
10TR
67246
40TR
19077
ĐB
681527
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/10/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,3,5 0 7
7,3 1 4
2 2 9,2,7
9,4,5 3 1,0
1 4 9,3,6
Chục Số Đơn vị
5 3,0,8,0
9,4 6
0,7,2 7 1,7
5 8
2,4 9 3,6
Kết quả xổ số Gia Lai
20/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
71
250N
600
500N
5615
0609
4815
1TR
4170
2,5TR
33889
75844
24234
04366
58182
05233
27161
5TR
75831
94058
10TR
15176
40TR
02129
ĐB
905201
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/10/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,9,1
7,6,3,0 1 5,5
8 2 9
3 3 4,3,1
4,3 4 4
Chục Số Đơn vị
1,1 5 8
6,7 6 6,1
7 1,0,6
5 8 9,2
0,8,2 9
Kết quả xổ số Gia Lai
13/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
18
250N
553
500N
7772
8827
4040
1TR
5934
2,5TR
39114
65634
04344
12906
39077
01060
78145
5TR
62301
29767
10TR
62002
40TR
15033
ĐB
338435
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/10/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 6,1,2
0 1 8,4
7,0 2 7
5,3 3 4,4,3,5
3,1,3,4 4 0,4,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 3
0 6 0,7
2,7,6 7 2,7
1 8
9
Kết quả xổ số Gia Lai
06/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
63
250N
266
500N
4110
1693
6506
1TR
2905
2,5TR
41176
94782
87040
52941
77768
88429
88249
5TR
02921
40417
10TR
80483
40TR
34741
ĐB
389702
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/10/2017
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 6,5,2
4,2,4 1 0,7
8,0 2 9,1
6,9,8 3
4 0,1,9,1
Chục Số Đơn vị
0 5
6,0,7 6 3,6,8
1 7 6
6 8 2,3
2,4 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )