http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
25/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
19
250N
535
500N
4952
3180
3212
1TR
3685
2,5TR
32859
90281
71150
12559
79044
50088
05836
5TR
35931
62942
10TR
77168
40TR
74026
ĐB
422916
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/05/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5 0
8,3 1 9,2,6
5,1,4 2 6
3 5,6,1
4 4 4,2
Chục Số Đơn vị
3,8 5 2,9,0,9
3,2,1 6 8
7
8,6 8 0,5,1,8
1,5,5 9
Kết quả xổ số Gia Lai
18/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
32
250N
997
500N
9511
3782
3511
1TR
6780
2,5TR
17466
18666
20043
73024
48027
44527
69466
5TR
50908
99274
10TR
04664
40TR
66162
ĐB
805946
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/05/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 8
1,1 1 1,1
3,8,6 2 4,7,7
4 3 2
2,7,6 4 3,6
Chục Số Đơn vị
5
6,6,6,4 6 6,6,6,4,2
9,2,2 7 4
0 8 2,0
9 7
Kết quả xổ số Gia Lai
11/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
84
250N
517
500N
2063
9732
2947
1TR
4816
2,5TR
12296
08531
32216
85239
13590
35722
82065
5TR
84126
82758
10TR
62812
40TR
16641
ĐB
965891
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/05/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/05/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0
3,4,9 1 7,6,6,2
3,2,1 2 2,6
6 3 2,1,9
8 4 7,1
Chục Số Đơn vị
6 5 8
1,9,1,2 6 3,5
1,4 7
5 8 4
3 9 6,0,1
Kết quả xổ số Gia Lai
04/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
40
250N
760
500N
2762
8420
9232
1TR
0957
2,5TR
60244
79678
33745
92341
84275
01279
01989
5TR
10437
44609
10TR
96053
40TR
93152
ĐB
853509
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/05/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,6,2 0 9,9
4 1
6,3,5 2 0
5 3 2,7
4 4 0,4,5,1
Chục Số Đơn vị
4,7 5 7,3,2
6 0,2
5,3 7 8,5,9
7 8 9
7,8,0,0 9
Kết quả xổ số Gia Lai
27/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
36
250N
254
500N
6908
7263
4932
1TR
3420
2,5TR
38984
33463
23631
42776
02064
54865
44462
5TR
48301
59020
10TR
42341
40TR
99560
ĐB
575149
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/04/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/04/2018  
Chục Số Đơn vị
2,2,6 0 8,1
3,0,4 1
3,6 2 0,0
6,6 3 6,2,1
5,8,6 4 1,9
Chục Số Đơn vị
6 5 4
3,7 6 3,3,4,5,2,0
7 6
0 8 4
4 9
Kết quả xổ số Gia Lai
20/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
25
250N
201
500N
2445
6703
1494
1TR
9514
2,5TR
67225
64284
54417
73366
93716
05709
80474
5TR
79866
51336
10TR
81016
40TR
64313
ĐB
522579
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/04/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,3,9
0 1 4,7,6,6,3
2 5,5
0,1 3 6
9,1,8,7 4 5
Chục Số Đơn vị
2,4,2 5
6,1,6,3,1 6 6,6
1 7 4,9
8 4
0,7 9 4
Kết quả xổ số Gia Lai
13/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
46
250N
112
500N
5394
9240
0190
1TR
6053
2,5TR
95516
86442
86587
78827
83650
41666
18083
5TR
57778
23757
10TR
53208
40TR
87164
ĐB
996308
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/04/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/04/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,5 0 8,8
1 2,6
1,4 2 7
5,8 3
9,6 4 6,0,2
Chục Số Đơn vị
5 3,0,7
4,1,6 6 6,4
8,2,5 7 8
7,0,0 8 7,3
9 4,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )