http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
21/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSGL
100N
98
250N
991
500N
0504
8670
7881
1TR
7167
2,5TR
89385
39186
03613
73652
17742
78242
04640
5TR
26534
24476
10TR
76477
40TR
53210
ĐB
872881
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 21/09/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 21/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,4,1 0 4
9,8,8 1 3,0
5,4,4 2
1 3 4
0,3 4 2,2,0
Chục Số Đơn vị
8 5 2
8,7 6 7
6,7 7 0,6,7
9 8 1,5,6,1
9 8,1
Kết quả xổ số Gia Lai
14/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
72
250N
023
500N
7763
6417
0543
1TR
3094
2,5TR
47586
12837
53661
65428
41552
23106
17344
5TR
52647
77493
10TR
11623
40TR
93419
ĐB
409306
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 14/09/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 14/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,6
6 1 7,9
7,5 2 3,8,3
2,6,4,9,2 3 7
9,4 4 3,4,7
Chục Số Đơn vị
5 2
8,0,0 6 3,1
1,3,4 7 2
2 8 6
1 9 4,3
Kết quả xổ số Gia Lai
07/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSGL
100N
23
250N
058
500N
6241
7261
8551
1TR
8097
2,5TR
26696
90159
44597
67905
96240
93759
39001
5TR
62095
75572
10TR
97743
40TR
86208
ĐB
821213
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 07/09/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 07/09/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,1,8
4,6,5,0 1 3
7 2 3
2,4,1 3
4 1,0,3
Chục Số Đơn vị
0,9 5 8,1,9,9
9 6 1
9,9 7 2
5,0 8
5,5 9 7,6,7,5
Kết quả xổ số Gia Lai
31/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
40
250N
986
500N
6293
3573
9905
1TR
7971
2,5TR
85662
74623
11912
54460
13823
18153
86069
5TR
73777
46398
10TR
05042
40TR
53821
ĐB
007720
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 31/08/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 31/08/2018  
Chục Số Đơn vị
4,6,2 0 5
7,2 1 2
6,1,4 2 3,3,1,0
9,7,2,2,5 3
4 0,2
Chục Số Đơn vị
0 5 3
8 6 2,0,9
7 7 3,1,7
9 8 6
6 9 3,8
Kết quả xổ số Gia Lai
24/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSGL
100N
47
250N
779
500N
0868
9320
3940
1TR
5264
2,5TR
53522
48899
50063
15768
08318
01231
21126
5TR
49164
37889
10TR
90729
40TR
65543
ĐB
237334
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/08/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2,4 0
3 1 8
2 2 0,2,6,9
6,4 3 1,4
6,6,3 4 7,0,3
Chục Số Đơn vị
5
2 6 8,4,3,8,4
4 7 9
6,6,1 8 9
7,9,8,2 9 9
Kết quả xổ số Gia Lai
17/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
79
250N
695
500N
9814
9839
4245
1TR
5720
2,5TR
17724
99807
38404
45507
68518
64736
10051
5TR
61492
02424
10TR
29608
40TR
19090
ĐB
028920
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/08/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2,9,2 0 7,4,7,8
5 1 4,8
9 2 0,4,4,0
3 9,6
1,2,0,2 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 1
3 6
0,0 7 9
1,0 8
7,3 9 5,2,0
Kết quả xổ số Gia Lai
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
88
250N
841
500N
7931
6171
0589
1TR
1227
2,5TR
05923
87811
51588
36051
63711
90955
44724
5TR
36843
36351
10TR
07651
40TR
12227
ĐB
217015
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0
4,3,7,1,5,1,5,5 1 1,1,5
2 7,3,4,7
2,4 3 1
2 4 1,3
Chục Số Đơn vị
5,1 5 1,5,1,1
6
2,2 7 1
8,8 8 8,9,8
8 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )