http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
08/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
42
250N
069
500N
5332
4661
7552
1TR
4238
2,5TR
14292
97319
92068
67215
85639
86372
18449
5TR
39187
53220
10TR
33468
40TR
25015
ĐB
063571
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0
6,7 1 9,5,5
4,3,5,9,7 2 0
3 2,8,9
4 2,9
Chục Số Đơn vị
1,1 5 2
6 9,1,8,8
8 7 2,1
3,6,6 8 7
6,1,3,4 9 2
Kết quả xổ số Gia Lai
01/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
62
250N
519
500N
9684
1310
5685
1TR
4927
2,5TR
64723
56019
34985
95440
71653
86634
55231
5TR
95661
83285
10TR
37637
40TR
30965
ĐB
447315
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4 0
3,6 1 9,0,9,5
6 2 7,3
2,5 3 4,1,7
8,3 4 0
Chục Số Đơn vị
8,8,8,6,1 5 3
6 2,1,5
2,3 7
8 4,5,5,5
1,1 9
Kết quả xổ số Gia Lai
25/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
27
250N
534
500N
1589
0372
6216
1TR
7900
2,5TR
65701
42319
14878
18525
77809
99689
99857
5TR
62281
29178
10TR
92245
40TR
67947
ĐB
752565
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,9
0,8 1 6,9
7 2 7,5
3 4
3 4 5,7
Chục Số Đơn vị
2,4,6 5 7
1 6 5
2,5,4 7 2,8,8
7,7 8 9,9,1
8,1,0,8 9
Kết quả xổ số Gia Lai
18/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
78
250N
195
500N
5617
3947
4158
1TR
3186
2,5TR
45449
40423
83347
63455
01328
61835
25769
5TR
36038
71098
10TR
30107
40TR
31768
ĐB
761415
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 7
1 7,5
2 3,8
2 3 5,8
4 7,9,7
Chục Số Đơn vị
9,5,3,1 5 8,5
8 6 9,8
1,4,4,0 7 8
7,5,2,3,9,6 8 6
4,6 9 5,8
Kết quả xổ số Gia Lai
11/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
50
250N
219
500N
0553
9138
0022
1TR
8968
2,5TR
76403
97607
50632
97062
46222
78680
90495
5TR
43516
18563
10TR
58948
40TR
37172
ĐB
035115
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 3,7
1 9,6,5
2,3,6,2,7 2 2,2
5,0,6 3 8,2
4 8
Chục Số Đơn vị
9,1 5 0,3
1 6 8,2,3
0 7 2
3,6,4 8 0
1 9 5
Kết quả xổ số Gia Lai
04/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
06
250N
568
500N
0790
1631
8130
1TR
9164
2,5TR
51586
13953
93751
16829
23338
88955
76252
5TR
77929
98870
10TR
87564
40TR
22960
ĐB
503204
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,3,7,6 0 6,4
3,5 1
5 2 9,9
5 3 1,0,8
6,6,0 4
Chục Số Đơn vị
5 5 3,1,5,2
0,8 6 8,4,4,0
7 0
6,3 8 6
2,2 9 0
Kết quả xổ số Gia Lai
28/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
09
250N
967
500N
0960
1943
4746
1TR
6335
2,5TR
08644
84492
85299
31925
09714
53440
74901
5TR
28366
83363
10TR
93187
40TR
76538
ĐB
874315
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 28/12/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 28/12/2018  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 9,1
0 1 4,5
9 2 5
4,6 3 5,8
4,1 4 3,6,4,0
Chục Số Đơn vị
3,2,1 5
4,6 6 7,0,6,3
6,8 7
3 8 7
0,9 9 2,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )