http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
88
250N
841
500N
7931
6171
0589
1TR
1227
2,5TR
05923
87811
51588
36051
63711
90955
44724
5TR
36843
36351
10TR
07651
40TR
12227
ĐB
217015
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0
4,3,7,1,5,1,5,5 1 1,1,5
2 7,3,4,7
2,4 3 1
2 4 1,3
Chục Số Đơn vị
5,1 5 1,5,1,1
6
2,2 7 1
8,8 8 8,9,8
8 9
Kết quả xổ số Gia Lai
03/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
97
250N
168
500N
0902
7458
2672
1TR
6612
2,5TR
99379
77745
93152
41601
88438
78660
51252
5TR
02390
97796
10TR
92946
40TR
26236
ĐB
894092
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/08/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 2,1
0 1 2
0,7,1,5,5,9 2
3 8,6
4 5,6
Chục Số Đơn vị
4 5 8,2,2
9,4,3 6 8,0
9 7 2,9
6,5,3 8
7 9 7,0,6,2
Kết quả xổ số Gia Lai
27/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
29
250N
709
500N
0375
0843
7698
1TR
8355
2,5TR
98734
70702
04477
54902
53628
57342
98853
5TR
42485
03594
10TR
70970
40TR
62551
ĐB
765227
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/07/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,2,2
5 1
0,0,4 2 9,8,7
4,5 3 4
3,9 4 3,2
Chục Số Đơn vị
7,5,8 5 5,3,1
6
7,2 7 5,7,0
9,2 8 5
2,0 9 8,4
Kết quả xổ số Gia Lai
20/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
51
250N
462
500N
7258
6541
8890
1TR
5907
2,5TR
66032
41907
10795
64943
05011
73891
50686
5TR
71016
60204
10TR
34412
40TR
49307
ĐB
087944
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,7,4,7
5,4,1,9 1 1,6,2
6,3,1 2
4 3 2
0,4 4 1,3,4
Chục Số Đơn vị
9 5 1,8
8,1 6 2
0,0,0 7
5 8 6
9 0,5,1
Kết quả xổ số Gia Lai
13/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
66
250N
096
500N
9078
8694
9503
1TR
0273
2,5TR
33924
48753
47700
55305
03580
81243
19778
5TR
06903
80121
10TR
20923
40TR
79178
ĐB
503442
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/07/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 3,0,5,3
2 1
4 2 4,1,3
0,7,5,4,0,2 3
9,2 4 3,2
Chục Số Đơn vị
0 5 3
6,9 6 6
7 8,3,8,8
7,7,7 8 0
9 6,4
Kết quả xổ số Gia Lai
06/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
66
250N
744
500N
9878
9753
6409
1TR
1655
2,5TR
37450
56382
32086
18702
22511
75433
48467
5TR
30158
27266
10TR
63073
40TR
08360
ĐB
466335
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/07/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/07/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 9,2
1 1 1
8,0 2
5,3,7 3 3,5
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5,3 5 3,5,0,8
6,8,6 6 6,7,6,0
6 7 8,3
7,5 8 2,6
0 9
Kết quả xổ số Gia Lai
29/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
30
250N
840
500N
8422
9007
6155
1TR
1889
2,5TR
13493
86675
21811
78738
01253
56424
68109
5TR
93810
39747
10TR
77094
40TR
55659
ĐB
293470
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/06/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 29/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4,1,7 0 7,9
1 1 1,0
2 2 2,4
9,5 3 0,8
2,9 4 0,7
Chục Số Đơn vị
5,7 5 5,3,9
6
0,4 7 5,0
3 8 9
8,0,5 9 3,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )