http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Gia Lai
11/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
50
250N
219
500N
0553
9138
0022
1TR
8968
2,5TR
76403
97607
50632
97062
46222
78680
90495
5TR
43516
18563
10TR
58948
40TR
37172
ĐB
035115
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 3,7
1 9,6,5
2,3,6,2,7 2 2,2
5,0,6 3 8,2
4 8
Chục Số Đơn vị
9,1 5 0,3
1 6 8,2,3
0 7 2
3,6,4 8 0
1 9 5
Kết quả xổ số Gia Lai
04/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
06
250N
568
500N
0790
1631
8130
1TR
9164
2,5TR
51586
13953
93751
16829
23338
88955
76252
5TR
77929
98870
10TR
87564
40TR
22960
ĐB
503204
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,3,7,6 0 6,4
3,5 1
5 2 9,9
5 3 1,0,8
6,6,0 4
Chục Số Đơn vị
5 5 3,1,5,2
0,8 6 8,4,4,0
7 0
6,3 8 6
2,2 9 0
Kết quả xổ số Gia Lai
28/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
09
250N
967
500N
0960
1943
4746
1TR
6335
2,5TR
08644
84492
85299
31925
09714
53440
74901
5TR
28366
83363
10TR
93187
40TR
76538
ĐB
874315
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 28/12/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 28/12/2018  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 9,1
0 1 4,5
9 2 5
4,6 3 5,8
4,1 4 3,6,4,0
Chục Số Đơn vị
3,2,1 5
4,6 6 7,0,6,3
6,8 7
3 8 7
0,9 9 2,9
Kết quả xổ số Gia Lai
21/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
36
250N
256
500N
4754
1644
4832
1TR
3393
2,5TR
91734
07002
16410
50021
27376
87354
43303
5TR
74727
13670
10TR
84016
40TR
90598
ĐB
132312
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 21/12/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 21/12/2018  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 2,3
2 1 0,6,2
3,0,1 2 1,7
9,0 3 6,2,4
5,4,3,5 4 4
Chục Số Đơn vị
5 6,4,4
3,5,7,1 6
2 7 6,0
9 8
9 3,8
Kết quả xổ số Gia Lai
14/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
34
250N
006
500N
5453
2222
7462
1TR
7606
2,5TR
09089
27984
59603
26415
96738
52896
97474
5TR
67272
38818
10TR
11037
40TR
61019
ĐB
933374
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 14/12/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 14/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,6,3
1 5,8,9
2,6,7 2 2
5,0 3 4,8,7
3,8,7,7 4
Chục Số Đơn vị
1 5 3
0,0,9 6 2
3 7 4,2,4
3,1 8 9,4
8,1 9 6
Kết quả xổ số Gia Lai
07/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
28
250N
281
500N
4858
5844
2473
1TR
1889
2,5TR
92753
12134
91470
38758
58062
26123
01264
5TR
92631
63974
10TR
78931
40TR
88987
ĐB
955686
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 07/12/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 07/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
8,3,3 1
6 2 8,3
7,5,2 3 4,1,1
4,3,6,7 4 4
Chục Số Đơn vị
5 8,3,8
8 6 2,4
8 7 3,0,4
2,5,5 8 1,9,7,6
8 9
Kết quả xổ số Gia Lai
30/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: GL
100N
05
250N
518
500N
6432
4419
3447
1TR
4229
2,5TR
32900
18864
66726
08166
82920
52874
69464
5TR
14750
65224
10TR
41908
40TR
80675
ĐB
188377
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 30/11/2018
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 30/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2,5 0 5,0,8
1 8,9
3 2 9,6,0,4
3 2
6,7,6,2 4 7
Chục Số Đơn vị
0,7 5 0
2,6 6 4,6,4
4,7 7 4,5,7
1,0 8
1,2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

46  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
25  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

75  ( 23 ngày )
76  ( 18 ngày )
80  ( 13 ngày )
43  ( 12 ngày )
81  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 11 ngày )
49  ( 10 ngày )
61  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

12  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
20  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
50  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )