http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 15/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 15/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 15/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
15/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
85298
G.Nhất
66584
G.Nhì
94021
07197
G.Ba
23194
03782
45695
22526
52121
46928
G.Tư
6912
9705
9023
7075
G.Năm
3271
8761
0728
8341
3853
0942
G.Sáu
649
301
994
G.Bảy
45
15
80
46
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/01/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,5
0,7,6,4,2,2 1 5,2
4,1,8 2 8,3,6,1,8,1
5,2 3
9,9,8 4 5,6,9,1,2
Chục Số Đơn vị
4,1,0,7,9 5 3
4,2 6 1
9 7 1,5
2,2,9 8 0,2,4
4 9 4,4,5,7,8

Xổ số điện toán - Ngày: 08/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 08/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 08/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
08/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
79708
G.Nhất
95955
G.Nhì
13054
85850
G.Ba
70232
52809
50542
00493
24973
06079
G.Tư
7310
8360
7553
4681
G.Năm
2390
1907
6737
5248
9032
3108
G.Sáu
117
693
213
G.Bảy
85
63
53
36
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/01/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/01/2018  
Chục Số Đơn vị
9,1,6,5 0 7,8,9,8
8 1 7,3,0
3,3,4 2
6,5,9,1,5,9,7 3 6,7,2,2
5 4 8,2
Chục Số Đơn vị
8,5 5 3,3,4,0,5
3 6 3,0
1,0,3 7 3,9
4,0,0 8 5,1
0,7 9 3,0,3

Xổ số điện toán - Ngày: 01/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 01/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 01/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
01/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
91662
G.Nhất
94944
G.Nhì
53625
14837
G.Ba
85014
21750
31212
54707
54690
54681
G.Tư
8994
2816
1042
9743
G.Năm
8627
5371
3803
9759
2067
8743
G.Sáu
015
677
702
G.Bảy
29
32
58
36
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/01/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 01/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 2,3,7
7,8 1 5,6,4,2
3,0,4,1,6 2 9,7,5
0,4,4 3 2,6,7
9,1,4 4 3,2,3,4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 8,9,0
3,1 6 7,2
7,2,6,0,3 7 7,1
5 8 1
2,5 9 4,0

Xổ số điện toán - Ngày: 25/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 25/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 25/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
25/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
30363
G.Nhất
42156
G.Nhì
10040
96503
G.Ba
70175
84881
98573
76633
11405
21113
G.Tư
7662
1114
0522
0992
G.Năm
6127
1475
9375
1544
0863
6288
G.Sáu
458
677
149
G.Bảy
76
19
14
17
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/12/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 25/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,3
8 1 9,4,7,4,3
6,2,9 2 7,2
6,7,3,1,0,6 3 3
1,4,1 4 9,4,0
Chục Số Đơn vị
7,7,7,0 5 8,6
7,5 6 3,2,3
1,7,2 7 6,7,5,5,5,3
5,8 8 8,1
1,4 9 2

Xổ số điện toán - Ngày: 18/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 18/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 18/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
18/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
64375
G.Nhất
50163
G.Nhì
33917
47406
G.Ba
65230
40483
63687
19462
69755
42044
G.Tư
3451
6933
7451
6693
G.Năm
2589
6629
4554
8618
8091
3341
G.Sáu
371
601
768
G.Bảy
97
51
36
87
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/12/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 18/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,6
5,7,0,9,4,5,5 1 8,7
6 2 9
3,9,8,6 3 6,3,0
5,4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
5,7 5 1,4,1,1,5
3,0 6 8,2,3
9,8,8,1 7 1,5
6,1 8 7,9,3,7
8,2 9 7,1,3

Xổ số điện toán - Ngày: 11/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 11/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 11/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
11/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
39260
G.Nhất
78321
G.Nhì
56311
05401
G.Ba
22635
69951
74088
14355
39880
66893
G.Tư
8746
9062
8875
1519
G.Năm
8103
5752
0774
7288
6401
9109
G.Sáu
671
638
766
G.Bảy
19
87
42
16
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/12/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 11/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 3,1,9,1
7,0,5,1,0,2 1 9,6,9,1
4,5,6 2 1
0,9 3 8,5
7 4 2,6
Chục Số Đơn vị
7,3,5 5 2,1,5
1,6,4 6 6,2,0
8 7 1,4,5
3,8,8 8 7,8,8,0
1,0,1 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 04/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 04/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 04/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
04/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
60833
G.Nhất
17319
G.Nhì
74636
46790
G.Ba
88108
71422
51170
37714
05687
24815
G.Tư
4969
7230
3936
6467
G.Năm
7350
7619
1260
2318
2259
2663
G.Sáu
606
613
755
G.Bảy
49
48
97
88
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/12/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 04/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5,6,3,7,9 0 6,8
1 3,9,8,4,5,9
2 2 2
1,6,3 3 0,6,6,3
1 4 9,8
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,0,9
0,3,3 6 0,3,9,7
9,6,8 7 0
4,8,1,0 8 8,7
4,1,5,6,1 9 7,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )