http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 13/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
13/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
33541
G.Nhất
18187
G.Nhì
27586
63534
G.Ba
90913
66761
53411
27236
38172
38933
G.Tư
1524
7378
6972
5487
G.Năm
6306
7766
7635
9601
8780
2954
G.Sáu
173
875
600
G.Bảy
22
25
47
19
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/11/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,6,1
0,6,1,4 1 9,3,1
2,7,7 2 2,5,4
7,1,3 3 5,6,3,4
5,2,3 4 7,1
Chục Số Đơn vị
2,7,3 5 4
0,6,3,8 6 6,1
4,8,8 7 3,5,8,2,2
7 8 0,7,6,7
1 9

Xổ số điện toán - Ngày: 06/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
06/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
03355
G.Nhất
63198
G.Nhì
67265
74091
G.Ba
08627
08872
06565
97981
47209
66111
G.Tư
7747
9530
1669
9175
G.Năm
6947
2368
8535
6122
0309
7020
G.Sáu
064
917
447
G.Bảy
07
85
03
41
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/11/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/11/2017  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 7,3,9,9
4,8,1,9 1 7,1
2,7 2 2,0,7
0 3 5,0
6 4 1,7,7,7
Chục Số Đơn vị
8,3,7,6,6,5 5 5
6 4,8,9,5,5
0,1,4,4,4,2 7 5,2
6,9 8 5,1
0,6,0 9 1,8

Xổ số điện toán - Ngày: 30/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 30/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 30/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
30/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
13687
G.Nhất
16103
G.Nhì
62646
46134
G.Ba
28618
21391
66257
32480
12083
12263
G.Tư
3706
0502
3736
2164
G.Năm
5119
9874
7028
0524
3917
2920
G.Sáu
516
708
556
G.Bảy
70
11
12
30
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/10/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7,3,2,8 0 8,6,2,3
1,9 1 1,2,6,9,7,8
1,0 2 8,4,0
8,6,0 3 0,6,4
7,2,6,3 4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,7
1,5,0,3,4 6 4,3
1,5,8 7 0,4
0,2,1 8 0,3,7
1 9 1

Xổ số điện toán - Ngày: 23/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 23/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 23/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
23/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
30791
G.Nhất
11269
G.Nhì
19873
36756
G.Ba
30677
71739
44927
94255
47010
47162
G.Tư
8225
8084
0760
6092
G.Năm
0959
8362
8964
9973
6827
6110
G.Sáu
532
088
135
G.Bảy
69
65
66
88
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/10/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1,6,1 0
9 1 0,0
3,6,9,6 2 7,5,7
7,7 3 2,5,9
6,8 4
Chục Số Đơn vị
6,3,2,5 5 9,5,6
6,5 6 9,5,6,2,4,0,2,9
2,7,2 7 3,7,3
8,8 8 8,8,4
6,5,3,6 9 2,1

Xổ số điện toán - Ngày: 16/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 16/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 16/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
16/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
94549
G.Nhất
99112
G.Nhì
03355
24002
G.Ba
55076
30291
92795
32423
07634
73277
G.Tư
7085
3947
8154
5520
G.Năm
6933
2207
4776
0964
7735
8939
G.Sáu
452
566
654
G.Bảy
94
08
01
12
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/10/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/10/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,1,7,2
0,9 1 2,2
1,5,0,1 2 0,3
3,2 3 3,5,9,4
9,5,6,5,3 4 7,9
Chục Số Đơn vị
3,8,9,5 5 2,4,4,5
6,7,7 6 6,4
0,4,7 7 6,6,7
0 8 5
3,4 9 4,1,5

Xổ số điện toán - Ngày: 09/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 09/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 09/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
09/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
15437
G.Nhất
25637
G.Nhì
84522
86940
G.Ba
83525
64464
63652
85374
05622
86749
G.Tư
2224
2969
4878
8821
G.Năm
4742
9493
2197
5783
5498
9915
G.Sáu
774
941
625
G.Bảy
64
94
47
92
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/10/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/10/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0
4,2 1 5
9,4,5,2,2 2 5,4,1,5,2,2
9,8 3 7,7
6,9,7,2,6,7 4 7,1,2,9,0
Chục Số Đơn vị
2,1,2 5 2
6 4,9,4
4,9,3,3 7 4,8,4
9,7 8 3
6,4 9 4,2,3,7,8

Xổ số điện toán - Ngày: 02/10/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 02/10/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 02/10/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
02/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
53707
G.Nhất
41428
G.Nhì
49298
27606
G.Ba
29042
80933
79440
17252
64890
13611
G.Tư
3137
0729
8512
0328
G.Năm
4351
3040
0013
4509
4385
3457
G.Sáu
452
182
790
G.Bảy
82
05
13
61
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/10/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9,4,4,9 0 5,9,6,7
6,5,1 1 3,3,2,1
8,5,8,1,4,5 2 9,8,8
1,1,3 3 7,3
4 0,2,0
Chục Số Đơn vị
0,8 5 2,1,7,2
0 6 1
5,3,0 7
2,9,2 8 2,2,5
0,2 9 0,0,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )