http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 19/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 19/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 19/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
19/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
08294
G.Nhất
53318
G.Nhì
67613
47624
G.Ba
45715
36443
53579
13119
63396
64525
G.Tư
5127
4584
1442
5678
G.Năm
5610
4718
4781
5593
7986
9633
G.Sáu
692
037
840
G.Bảy
85
83
62
47
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/03/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/03/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
8 1 0,8,5,9,3,8
6,9,4 2 7,5,4
8,9,3,4,1 3 7,3
8,2,9 4 7,0,2,3
Chục Số Đơn vị
8,1,2 5
8,9 6 2
4,3,2 7 8,9
1,7,1 8 5,3,1,6,4
7,1 9 2,3,6,4

Xổ số điện toán - Ngày: 12/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 12/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 12/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
12/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
17577
G.Nhất
34681
G.Nhì
23167
18067
G.Ba
17989
06776
51618
85587
55314
71375
G.Tư
6750
8634
3091
8847
G.Năm
8961
3530
2117
4336
9339
0488
G.Sáu
683
526
152
G.Bảy
41
90
56
44
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/03/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/03/2018  
Chục Số Đơn vị
9,3,5 0
4,6,9,8 1 7,8,4
5 2 6
8 3 0,6,9,4
4,3,1 4 1,4,7
Chục Số Đơn vị
7 5 6,2,0
5,2,3,7 6 1,7,7
1,4,8,6,6,7 7 6,5,7
8,1 8 3,8,9,7,1
3,8 9 0,1

Xổ số điện toán - Ngày: 05/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 05/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 05/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
05/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
98565
G.Nhất
40560
G.Nhì
13926
55752
G.Ba
00960
43996
77458
55866
96201
48172
G.Tư
9519
9179
7579
3626
G.Năm
3947
8889
5427
7650
4775
4811
G.Sáu
096
998
548
G.Bảy
70
56
96
57
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/03/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/03/2018  
Chục Số Đơn vị
7,5,6,6 0 1
1,0 1 1,9
7,5 2 7,6,6
3
4 8,7
Chục Số Đơn vị
7,6 5 6,7,0,8,2
5,9,9,2,9,6,2 6 0,6,0,5
5,4,2 7 0,5,9,9,2
9,4,5 8 9
8,1,7,7 9 6,6,8,6

Xổ số điện toán - Ngày: 26/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 26/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 26/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
26/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
50039
G.Nhất
30294
G.Nhì
04781
85789
G.Ba
85950
93983
00317
79744
92747
20940
G.Tư
1802
1239
0431
6228
G.Năm
0641
2329
3741
6732
1942
6318
G.Sáu
124
702
193
G.Bảy
20
04
54
60
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/02/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/02/2018  
Chục Số Đơn vị
2,6,5,4 0 4,2,2
4,4,3,8 1 8,7
0,3,4,0 2 0,4,9,8
9,8 3 2,9,1,9
0,5,2,4,9 4 1,1,2,4,7,0
Chục Số Đơn vị
5 4,0
6 0
1,4 7
1,2 8 3,1,9
2,3,8,3 9 3,4

Xổ số điện toán - Ngày: 19/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 19/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 19/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
19/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
81908
G.Nhất
53145
G.Nhì
90629
69735
G.Ba
30382
60319
83055
26591
54729
08744
G.Tư
2854
4371
4738
2051
G.Năm
5875
5561
8879
1052
7692
8898
G.Sáu
904
598
209
G.Bảy
99
05
82
42
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/02/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,4,9,8
6,7,5,9 1 9
8,4,5,9,8 2 9,9
3 8,5
0,5,4 4 2,4,5
Chục Số Đơn vị
0,7,5,3,4 5 2,4,1,5
6 1
7 5,9,1
9,9,3,0 8 2,2
9,0,7,1,2,2 9 9,8,2,8,1

Xổ số điện toán - Ngày: 12/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 12/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 12/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
12/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
40999
G.Nhất
51919
G.Nhì
60177
45050
G.Ba
14302
83988
11179
14860
59593
03139
G.Tư
7500
8277
8533
1766
G.Năm
3785
6813
6580
2735
3858
6166
G.Sáu
819
139
391
G.Bảy
25
02
29
95
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/02/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,0,6,5 0 2,0,2
9 1 9,3,9
0,0 2 5,9
1,3,9 3 9,5,3,9
4
Chục Số Đơn vị
2,9,8,3 5 8,0
6,6 6 6,6,0
7,7 7 7,9,7
5,8 8 5,0,8
2,1,3,7,3,1,9 9 5,1,3,9

Xổ số điện toán - Ngày: 05/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 05/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 05/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
05/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: XSMB
ĐB
36829
G.Nhất
46404
G.Nhì
47407
99156
G.Ba
41804
74553
36631
05391
50900
26450
G.Tư
2085
3669
8686
8555
G.Năm
2512
3194
2197
1478
9032
1767
G.Sáu
464
471
484
G.Bảy
73
41
24
77
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/02/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 4,0,7,4
4,7,3,9 1 2
1,3 2 4,9
7,5 3 2,1
2,6,8,9,0,0 4 1
Chục Số Đơn vị
8,5 5 5,3,0,6
8,5 6 4,7,9
7,9,6,0 7 3,7,1,8
7 8 4,5,6
6,2 9 4,7,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )