http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 07/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 07/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 07/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
07/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 31/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 31/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 31/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
31/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
77622
G.Nhất
66550
G.Nhì
11867
39080
G.Ba
03943
51317
77652
91711
09641
18425
G.Tư
1952
2843
4724
8141
G.Năm
6783
9254
7418
8179
0224
4720
G.Sáu
381
811
374
G.Bảy
16
99
73
43
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,8,5 0
8,1,4,1,4 1 6,1,8,7,1
5,5,2 2 4,0,4,5,2
7,4,8,4,4 3
7,5,2,2 4 3,3,1,3,1
Chục Số Đơn vị
2 5 4,2,2,0
1 6 7
1,6 7 3,4,9
1 8 1,3,0
9,7 9 9

Xổ số điện toán - Ngày: 24/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 24/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 24/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
24/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
69336
G.Nhất
65487
G.Nhì
33847
82018
G.Ba
80846
95080
09696
00557
73663
56925
G.Tư
5326
5749
1579
9919
G.Năm
2777
5262
5416
0712
2006
3111
G.Sáu
840
634
596
G.Bảy
94
33
32
24
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 6
1 1 6,2,1,9,8
3,6,1 2 4,6,5
3,6 3 3,2,4,6
9,2,3 4 0,9,6,7
Chục Số Đơn vị
2 5 7
9,1,0,2,4,9,3 6 2,3
7,5,4,8 7 7,9
1 8 0,7
4,7,1 9 4,6,6

Xổ số điện toán - Ngày: 17/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 17/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 17/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
17/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
68116
G.Nhất
26827
G.Nhì
31264
81596
G.Ba
87555
09629
37437
65284
39787
92233
G.Tư
0839
8472
2914
6721
G.Năm
9662
8264
1248
3012
2856
7858
G.Sáu
840
713
571
G.Bảy
74
65
15
52
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0
7,2 1 5,3,2,4,6
5,6,1,7 2 1,9,7
1,3 3 9,7,3
7,6,1,8,6 4 0,8
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 2,6,8,5
5,9,1 6 5,2,4,4
3,8,2 7 4,1,2
4,5 8 4,7
3,2 9 6

Xổ số điện toán - Ngày: 10/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 10/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 10/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
10/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
30559
G.Nhất
78713
G.Nhì
84288
17464
G.Ba
98540
14459
45907
55104
62771
61680
G.Tư
2703
7978
0534
7176
G.Năm
9801
8835
2008
9821
1349
0687
G.Sáu
200
788
053
G.Bảy
56
77
55
15
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4,8 0 0,1,8,3,7,4
0,2,7 1 5,3
2 1
5,0,1 3 5,4
3,0,6 4 9,0
Chục Số Đơn vị
5,1,3 5 6,5,3,9,9
5,7 6 4
7,8,0 7 7,8,6,1
8,0,7,8 8 8,7,0,8
4,5,5 9

Xổ số điện toán - Ngày: 03/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 03/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 03/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
03/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
60824
G.Nhất
55041
G.Nhì
15193
66122
G.Ba
84924
07715
80113
77073
98972
54689
G.Tư
9840
3138
3862
2883
G.Năm
3852
9294
8031
4568
8358
9906
G.Sáu
266
328
646
G.Bảy
75
78
28
89
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/01/2019
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 6
3,4 1 5,3
5,6,7,2 2 8,8,4,2,4
8,1,7,9 3 1,8
9,2,2 4 6,0,1
Chục Số Đơn vị
7,1 5 2,8
6,4,0 6 6,8,2
7 5,8,3,2
7,2,2,6,5,3 8 9,3,9
8,8 9 4,3

Xổ số điện toán - Ngày: 27/12/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 27/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 27/12/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
27/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại vé: XSMB
ĐB
24529
G.Nhất
55726
G.Nhì
87621
81834
G.Ba
06183
28342
85432
86248
00827
66193
G.Tư
3579
1214
1590
5315
G.Năm
3715
5449
3783
0358
5719
3156
G.Sáu
205
927
937
G.Bảy
46
86
68
33
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/12/2018
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
2 1 5,9,4,5
4,3 2 7,7,1,6,9
3,8,8,9 3 3,7,2,4
1,3 4 6,9,2,8
Chục Số Đơn vị
0,1,1 5 8,6
4,8,5,2 6 8
2,3,2 7 9
6,5,4 8 6,3,3
4,1,7,2 9 0,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )