http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 20/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/03/2017
927071 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/03/2017
2192 Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
20/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 8SU - 3SU - 11SU
ĐB
80860
G.Nhất
17186
G.Nhì
90948
39949
G.Ba
98412
96947
65814
77809
68009
29967
G.Tư
2059
3110
8103
5768
G.Năm
8183
4631
6561
6823
6922
8485
G.Sáu
416
891
678
G.Bảy
56
46
73
03
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/03/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/03/2017  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 3,3,9,9
9,3,6 1 6,0,2,4
2,1 2 3,2
7,0,8,2,0 3 1
1 4 6,7,8,9
Chục Số Đơn vị
8 5 6,9
5,4,1,8 6 1,8,7,0
4,6 7 3,8
7,6,4 8 3,5,6
5,0,0,4 9 1

Xổ số điện toán - Ngày: 13/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/03/2017
300599 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/03/2017
8101 Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
13/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 13SL - 6SL - 5SL
ĐB
51674
G.Nhất
43886
G.Nhì
53370
48061
G.Ba
93320
20068
91339
84243
14021
54419
G.Tư
9340
6093
2247
8478
G.Năm
7572
2999
3539
2741
9158
8040
G.Sáu
728
265
147
G.Bảy
09
66
02
32
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/03/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/03/2017  
Chục Số Đơn vị
4,4,2,7 0 9,2
4,2,6 1 9
0,3,7 2 8,0,1
9,4 3 2,9,9
7 4 7,1,0,0,7,3
Chục Số Đơn vị
6 5 8
6,8 6 6,5,8,1
4,4 7 2,8,0,4
2,5,7,6 8 6
0,9,3,3,1 9 9,3

Xổ số điện toán - Ngày: 06/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/03/2017
189443 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/03/2017
4265 Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
06/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2SC - 9SC - 5SC
ĐB
75615
G.Nhất
69331
G.Nhì
39976
98416
G.Ba
79921
34525
66835
87000
08478
90018
G.Tư
5714
8886
7452
6961
G.Năm
7716
6508
1599
9770
7690
4030
G.Sáu
587
107
608
G.Bảy
12
55
61
94
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/03/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7,9,3,0 0 7,8,8,0
6,6,2,3 1 2,6,4,8,6,5
1,5 2 1,5
3 0,5,1
9,1 4
Chục Số Đơn vị
5,2,3,1 5 5,2
1,8,7,1 6 1,1
8,0 7 0,8,6
0,0,7,1 8 7,6
9 9 4,9,0

Xổ số điện toán - Ngày: 27/02/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/02/2017
794333 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 27/02/2017
4566 Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
27/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 14RT - 2RT - 13RT
ĐB
09823
G.Nhất
12038
G.Nhì
43537
96161
G.Ba
36544
65451
49224
24775
47605
19540
G.Tư
6629
9810
5433
9691
G.Năm
8985
0085
4852
3648
9140
0826
G.Sáu
511
252
295
G.Bảy
39
88
57
38
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/02/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/02/2017  
Chục Số Đơn vị
4,1,4 0 5
1,9,5,6 1 1,0
5,5 2 6,9,4,3
3,2 3 9,8,3,7,8
4,2 4 8,0,4,0
Chục Số Đơn vị
9,8,8,7,0 5 7,2,2,1
2 6 1
5,3 7 5
8,3,4,3 8 8,5,5
3,2 9 5,1

Xổ số điện toán - Ngày: 20/02/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/02/2017
579793 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 20/02/2017
0341 Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
20/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 15RK - 2RK - 6RK
ĐB
48532
G.Nhất
96338
G.Nhì
27482
96744
G.Ba
12640
18281
07931
45948
38461
83063
G.Tư
4553
5780
5866
4914
G.Năm
8668
8842
8806
2529
0323
9622
G.Sáu
212
443
370
G.Bảy
46
21
25
18
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/02/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/02/2017  
Chục Số Đơn vị
7,8,4 0 6
2,8,3,6 1 8,2,4
1,4,2,8,3 2 1,5,9,3,2
4,2,5,6 3 1,8,2
1,4 4 6,3,2,0,8,4
Chục Số Đơn vị
2 5 3
4,0,6 6 8,6,1,3
7 0
1,6,4,3 8 0,1,2
2 9

Xổ số điện toán - Ngày: 13/02/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/02/2017
364527 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/02/2017
9973 Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
13/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 2RB - 9RB - 13RB
ĐB
94939
G.Nhất
78568
G.Nhì
08171
24784
G.Ba
20987
78984
05219
77842
90910
11598
G.Tư
8847
6032
9692
4834
G.Năm
2753
6003
2352
0459
8931
5886
G.Sáu
963
358
253
G.Bảy
23
37
62
12
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/02/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/02/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
3,7 1 2,9,0
6,1,5,3,9,4 2 3
2,6,5,5,0 3 7,1,2,4,9
3,8,8 4 7,2
Chục Số Đơn vị
5 8,3,3,2,9
8 6 2,3,8
3,4,8 7 1
5,9,6 8 6,7,4,4
5,1,3 9 2,8

Xổ số điện toán - Ngày: 06/02/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/02/2017
226733 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 06/02/2017
3781 Xem thêm
Kết quả xổ số Hà Nội
06/022017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại vé: 3QS - 8QS - 6QS
ĐB
06859
G.Nhất
36204
G.Nhì
21561
03468
G.Ba
30203
67766
10436
09337
29987
06935
G.Tư
6301
3106
2547
8479
G.Năm
3746
8094
3390
1200
6231
2146
G.Sáu
748
321
879
G.Bảy
08
79
90
88
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/02/2017
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/02/2017  
Chục Số Đơn vị
9,9,0 0 8,0,1,6,3,4
2,3,0,6 1
2 1
0 3 1,6,7,5
9,0 4 8,6,6,7
Chục Số Đơn vị
3 5 9
4,4,0,6,3 6 6,1,8
4,3,8 7 9,9,9
0,8,4,6 8 8,7
7,7,7,5 9 0,4,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )