http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 20/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 20/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 20/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
20/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
32749
G.Nhất
15995
G.Nhì
01892
11453
G.Ba
93216
85762
31926
40024
84647
71836
G.Tư
4091
7288
8722
7919
G.Năm
2517
9914
6555
8403
0104
4631
G.Sáu
327
014
578
G.Bảy
99
39
31
23
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,4
3,3,9 1 4,7,4,9,6
2,6,9 2 3,7,2,6,4
2,0,5 3 9,1,1,6
1,1,0,2 4 7,9
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,3
1,2,3 6 2
2,1,4 7 8
7,8 8 8
9,3,1,4 9 9,1,2,5

Xổ số điện toán - Ngày: 13/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 13/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 13/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
13/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
48401
G.Nhất
89498
G.Nhì
33695
17361
G.Ba
10254
43317
11287
61554
73093
96016
G.Tư
3591
8838
6814
7689
G.Năm
1606
8554
1155
6995
1061
3702
G.Sáu
261
010
889
G.Bảy
16
87
46
50
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/07/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/07/2018  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 6,2,1
6,6,9,6,0 1 6,0,4,7,6
0 2
9 3 8
5,1,5,5 4 6
Chục Số Đơn vị
5,9,9 5 0,4,5,4,4
1,4,0,1 6 1,1,1
8,1,8 7
3,9 8 7,9,9,7
8,8 9 5,1,3,5,8

Xổ số điện toán - Ngày: 06/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 06/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 06/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
06/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
93514
G.Nhất
07894
G.Nhì
96887
00582
G.Ba
73628
05590
54402
48531
07555
21756
G.Tư
4549
5277
5910
6582
G.Năm
3781
6557
9684
0786
5644
3931
G.Sáu
394
722
414
G.Bảy
24
44
75
99
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/07/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 2
8,3,3 1 4,0,4
2,8,0,8 2 4,2,8
3 1,1
2,4,9,1,8,4,9,1 4 4,4,9
Chục Số Đơn vị
7,5 5 7,5,6
8,5 6
5,7,8 7 5,7
2 8 1,4,6,2,7,2
9,4 9 9,4,0,4

Xổ số điện toán - Ngày: 29/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 29/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 29/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
29/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
66983
G.Nhất
94158
G.Nhì
09557
20514
G.Ba
38801
90908
51189
40845
91704
33997
G.Tư
1585
3642
3449
4572
G.Năm
4980
6126
2677
3818
0152
0715
G.Sáu
678
805
402
G.Bảy
29
51
79
15
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/06/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,2,1,8,4
5,0 1 5,8,5,4
0,5,4,7 2 9,6
8 3
0,1 4 2,9,5
Chục Số Đơn vị
1,0,1,8,4 5 1,2,7,8
2 6
7,9,5 7 9,8,7,2
7,1,0,5 8 0,5,9,3
2,7,4,8 9 7

Xổ số điện toán - Ngày: 22/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 22/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 22/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
22/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
03183
G.Nhất
31658
G.Nhì
19745
36684
G.Ba
99024
08030
94417
12244
78967
17429
G.Tư
8336
8834
2839
6192
G.Năm
5268
7877
3539
5798
6478
3800
G.Sáu
239
804
309
G.Bảy
70
51
95
69
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/06/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7,0,3 0 4,9,0
5 1 7
9 2 4,9
8 3 9,9,6,4,9,0
0,3,2,4,8 4 4,5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 1,8
3 6 9,8,7
7,1,6 7 0,7,8
6,9,7,5 8 4,3
6,3,0,3,3,2 9 5,8,2

Xổ số điện toán - Ngày: 15/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
15/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
70145
G.Nhất
64580
G.Nhì
94447
20335
G.Ba
36217
74028
14355
71784
51147
15163
G.Tư
7426
4410
7833
8483
G.Năm
2422
7177
7652
9853
0466
2088
G.Sáu
583
153
551
G.Bảy
02
73
39
10
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/06/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1,8 0 2
5 1 0,0,7
0,2,5 2 2,6,8
7,8,5,5,3,8,6 3 9,3,5
8 4 7,7,5
Chục Số Đơn vị
5,3,4 5 3,1,2,3,5
6,2 6 6,3
7,1,4,4 7 3,7
8,2 8 3,8,3,4,0
3 9

Xổ số điện toán - Ngày: 08/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 08/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 08/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
08/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
27538
G.Nhất
45413
G.Nhì
17225
37946
G.Ba
79016
00523
53977
30064
66370
17780
G.Tư
7334
3388
4725
7246
G.Năm
6609
6048
6823
0666
4624
8059
G.Sáu
506
261
421
G.Bảy
83
17
48
33
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/06/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/06/2018  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 6,9
6,2 1 7,6,3
2 1,3,4,5,3,5
8,3,2,2,1 3 3,4,8
2,3,6 4 8,8,6,6
Chục Số Đơn vị
2,2 5 9
0,6,4,1,4 6 1,6,4
1,7 7 7,0
4,4,8,3 8 3,8,0
0,5 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )