http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 25/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 25/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 25/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 25/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
25/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/05/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 18/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
18/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/05/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 11/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
11/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/05/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 04/05/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 04/05/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 04/05/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
04/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/05/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 27/04/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 27/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 27/04/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
27/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/04/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 20/04/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 20/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 20/04/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
20/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
23061
G.Nhất
63094
G.Nhì
31238
47613
G.Ba
72144
55643
89018
42097
78121
65008
G.Tư
8768
3210
9740
9906
G.Năm
1222
6702
6256
4610
1028
8138
G.Sáu
612
930
941
G.Bảy
77
23
44
37
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/04/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/04/2018  
Chục Số Đơn vị
3,1,1,4 0 2,6,8
4,2,6 1 2,0,0,8,3
1,2,0 2 3,2,8,1
2,4,1 3 7,0,8,8
4,4,9 4 4,1,0,4,3
Chục Số Đơn vị
5 6
5,0 6 8,1
7,3,9 7 7
2,3,6,1,0,3 8
9 7,4

Xổ số điện toán - Ngày: 13/04/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 13/04/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 13/04/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
13/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
42501
G.Nhất
72498
G.Nhì
18169
62731
G.Ba
49024
97866
30462
09247
65266
39261
G.Tư
8391
9915
8987
6285
G.Năm
6129
4100
0407
3031
0225
1401
G.Sáu
816
638
153
G.Bảy
78
15
12
41
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/04/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7,1,1
4,3,0,9,6,3,0 1 5,2,6,5
1,6 2 9,5,4
5 3 8,1,1
2 4 1,7
Chục Số Đơn vị
1,2,1,8 5 3
1,6,6 6 6,2,6,1,9
0,8,4 7 8
7,3,9 8 7,5
2,6 9 1,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )