http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 21/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 21/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
21/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
31221
G.Nhất
67255
G.Nhì
44069
84551
G.Ba
96767
39359
09902
17284
67390
24710
G.Tư
0412
1704
1549
2348
G.Năm
5252
6717
7041
5213
7569
9200
G.Sáu
772
023
654
G.Bảy
83
03
29
13
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/09/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0,9,1 0 3,0,4,2
4,5,2 1 3,7,3,2,0
7,5,1,0 2 9,3,1
8,0,1,2,1 3
5,0,8 4 1,9,8
Chục Số Đơn vị
5 5 4,2,9,1,5
6 9,7,9
1,6 7 2
4 8 3,4
2,6,4,5,6 9 0

Xổ số điện toán - Ngày: 14/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 14/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 14/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
14/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
21588
G.Nhất
03788
G.Nhì
52146
59004
G.Ba
44173
47812
62516
29339
20347
94610
G.Tư
0479
7854
7731
1964
G.Năm
6817
8567
9628
2095
9923
4249
G.Sáu
939
863
933
G.Bảy
79
92
13
71
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/09/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 4
7,3 1 3,7,2,6,0
9,1 2 8,3
1,6,3,2,7 3 9,3,1,9
5,6,0 4 9,7,6
Chục Số Đơn vị
9 5 4
1,4 6 3,7,4
1,6,4 7 9,1,9,3
2,8,8 8 8,8
7,3,4,7,3 9 2,5

Xổ số điện toán - Ngày: 07/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 07/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 07/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
07/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
49197
G.Nhất
76534
G.Nhì
11538
54319
G.Ba
08631
75616
64415
48820
89157
85758
G.Tư
3568
7340
4886
3451
G.Năm
9035
4087
7573
3260
1308
5209
G.Sáu
711
306
282
G.Bảy
84
76
11
42
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/09/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/09/2018  
Chục Số Đơn vị
6,4,2 0 6,8,9
1,1,5,3 1 1,1,6,5,9
4,8 2 0
7 3 5,1,8,4
8,3 4 2,0
Chục Số Đơn vị
3,1 5 1,7,8
7,0,8,1 6 0,8
8,5,9 7 6,3
0,6,5,3 8 4,2,7,6
0,1 9 7

Xổ số điện toán - Ngày: 31/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 31/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 31/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
31/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
21067
G.Nhất
47999
G.Nhì
30963
18239
G.Ba
12991
92232
74029
72234
13567
78387
G.Tư
6707
4453
6091
6565
G.Năm
7440
7312
9301
6006
1364
4988
G.Sáu
129
152
856
G.Bảy
97
08
69
15
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 31/08/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 31/08/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,1,6,7
0,9,9 1 5,2
5,1,3 2 9,9
5,6 3 2,4,9
6,3 4 0
Chục Số Đơn vị
1,6 5 2,6,3
5,0 6 9,4,5,7,3,7
9,0,6,8,6 7
0,8 8 8,7
6,2,2,3,9 9 7,1,1,9

Xổ số điện toán - Ngày: 24/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
24/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
63517
G.Nhất
65257
G.Nhì
31320
07516
G.Ba
76329
86984
06338
59957
32367
61300
G.Tư
4421
2217
4333
2163
G.Năm
1314
0040
7336
8582
1637
8547
G.Sáu
122
379
565
G.Bảy
66
90
78
33
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/08/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9,4,0,2 0 0
2 1 4,7,6,7
2,8 2 2,1,9,0
3,3,6 3 3,6,7,3,8
1,8 4 0,7
Chục Số Đơn vị
6 5 7,7
6,3,1 6 6,5,3,7
3,4,1,5,6,5,1 7 8,9
7,3 8 2,4
7,2 9 0

Xổ số điện toán - Ngày: 17/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
17/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
92527
G.Nhất
98631
G.Nhì
19670
10736
G.Ba
61392
12020
85338
84594
36260
41012
G.Tư
9929
9246
8862
3113
G.Năm
9334
2255
7983
4562
5280
4525
G.Sáu
325
931
501
G.Bảy
68
74
91
22
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/08/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/08/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2,6,7 0 1
9,3,0,3 1 3,2
2,6,6,9,1 2 2,5,5,9,0,7
8,1 3 1,4,8,6,1
7,3,9 4 6
Chục Số Đơn vị
2,5,2 5 5
4,3 6 8,2,2,0
2 7 4,0
6,3 8 3,0
2 9 1,2,4

Xổ số điện toán - Ngày: 10/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
93681
G.Nhất
32897
G.Nhì
26769
73802
G.Ba
85686
97610
80686
43817
86246
91304
G.Tư
9631
6326
5931
9597
G.Năm
8794
0281
7886
4886
7526
0534
G.Sáu
135
028
553
G.Bảy
23
72
91
39
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,2
9,8,3,3,8 1 0,7
7,0 2 3,8,6,6
2,5 3 9,5,4,1,1
9,3,0 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 3
8,8,2,2,8,8,4 6 9
9,1,9 7 2
2 8 1,6,6,6,6,1
3,6 9 1,4,7,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )