http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 12/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 12/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 12/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
12/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
77077
G.Nhất
48702
G.Nhì
23011
99759
G.Ba
78846
68986
58101
27193
66390
09104
G.Tư
3736
0930
4848
2549
G.Năm
4118
2092
6080
1517
6105
7360
G.Sáu
723
556
184
G.Bảy
34
83
24
62
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/01/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6,3,9 0 5,1,4,2
0,1 1 8,7,1
6,9,0 2 4,3
8,2,9 3 4,6,0
3,2,8,0 4 8,9,6
Chục Số Đơn vị
0 5 6,9
5,3,4,8 6 2,0
1,7 7 7
1,4 8 3,4,0,6
4,5 9 2,3,0

Xổ số điện toán - Ngày: 05/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 05/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 05/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
05/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
18105
G.Nhất
35622
G.Nhì
06473
02567
G.Ba
41070
62410
16437
44262
24168
84451
G.Tư
5810
5166
6708
2414
G.Năm
5891
7896
9893
1571
1757
6642
G.Sáu
506
423
716
G.Bảy
63
83
99
47
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/01/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,7,1 0 6,8,5
9,7,5 1 6,0,4,0
4,6,2 2 3,2
6,8,2,9,7 3 7
1 4 7,2
Chục Số Đơn vị
0 5 7,1
0,1,9,6 6 3,6,2,8,7
4,5,3,6 7 1,0,3
0,6 8 3
9 9 9,1,6,3

Xổ số điện toán - Ngày: 29/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 29/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 29/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
29/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
53773
G.Nhất
47056
G.Nhì
52489
09403
G.Ba
74847
84905
85178
93941
40224
44737
G.Tư
1073
2127
7811
1781
G.Năm
5068
0152
8223
2948
7315
0377
G.Sáu
548
865
724
G.Bảy
23
28
32
07
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/12/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 7,5,3
1,8,4 1 5,1
3,5 2 3,8,4,3,7,4
2,2,7,0,7 3 2,7
2,2 4 8,8,7,1
Chục Số Đơn vị
6,1,0 5 2,6
5 6 5,8
0,7,2,4,3 7 7,3,8,3
2,4,6,4,7 8 1,9
8 9

Xổ số điện toán - Ngày: 22/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 22/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 22/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
22/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
59521
G.Nhất
11027
G.Nhì
07666
60690
G.Ba
18545
86836
28626
42798
30672
32901
G.Tư
8632
3349
4857
7874
G.Năm
8282
0628
0936
4015
7842
8467
G.Sáu
124
605
816
G.Bảy
45
41
93
02
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/12/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,5,1
4,0,2 1 6,5
0,8,4,3,7 2 4,8,6,7,1
9 3 6,2,6
2,7 4 5,1,2,9,5
Chục Số Đơn vị
4,0,1,4 5 7
1,3,3,2,6 6 7,6
6,5,2 7 4,2
2,9 8 2
4 9 3,8,0

Xổ số điện toán - Ngày: 15/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
15/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
17168
G.Nhất
91464
G.Nhì
13558
20501
G.Ba
98353
60126
02603
85026
92245
07184
G.Tư
1136
1532
1397
4594
G.Năm
1014
4335
3269
6926
0366
8212
G.Sáu
889
847
164
G.Bảy
94
23
02
68
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/12/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0 2,3,1
0 1 4,2
0,1,3 2 3,6,6,6
2,5,0 3 5,6,2
9,6,1,9,8,6 4 7,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 3,8
2,6,3,2,2 6 8,4,9,6,4,8
4,9 7
6,5,6 8 9,4
8,6 9 4,7,4

Xổ số điện toán - Ngày: 08/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 08/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 08/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
08/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
60081
G.Nhất
86157
G.Nhì
84104
42853
G.Ba
64515
97809
38871
61837
43855
04037
G.Tư
2733
1704
9683
8016
G.Năm
9383
8301
0420
5726
8312
4531
G.Sáu
306
723
212
G.Bảy
98
83
35
84
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/12/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,1,4,9,4
0,3,7,8 1 2,2,6,5
1,1 2 3,0,6
8,2,8,3,8,5 3 5,1,3,7,7
8,0,0 4
Chục Số Đơn vị
3,1,5 5 5,3,7
0,2,1 6
3,3,5 7 1
9 8 3,4,3,3,1
0 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 01/12/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 01/12/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 01/12/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
01/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
35516
G.Nhất
97614
G.Nhì
82902
66873
G.Ba
55439
73886
52398
07879
09348
81406
G.Tư
4605
9101
1151
7964
G.Năm
2212
5697
8660
5173
7318
1477
G.Sáu
853
979
868
G.Bảy
83
43
86
29
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/12/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,1,6,2
0,5 1 2,8,4,6
1,0 2 9
8,4,5,7,7 3 9
6,1 4 3,8
Chục Số Đơn vị
0 5 3,1
8,8,0,1 6 8,0,4
9,7 7 9,3,7,9,3
6,1,9,4 8 3,6,6
2,7,3,7 9 7,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )