http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 28/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 28/04/2017
831328 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 28/04/2017
3942 Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
28/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/04/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 21/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/04/2017
636084 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/04/2017
8745 Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
21/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 1UG-11UG-5UG
ĐB
56407
G.Nhất
03730
G.Nhì
70471
67187
G.Ba
16589
42781
66998
62359
35111
27530
G.Tư
1098
7086
0548
7560
G.Năm
9563
0100
4960
4675
7347
5767
G.Sáu
282
036
583
G.Bảy
91
60
86
71
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/04/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/04/2017  
Chục Số Đơn vị
6,0,6,6,3,3 0 0,7
9,7,8,1,7 1 1
8 2
8,6 3 6,0,0
4 7,8
Chục Số Đơn vị
7 5 9
8,3,8 6 0,3,0,7,0
4,6,8,0 7 1,5,1
9,4,9 8 6,2,3,6,9,1,7
8,5 9 1,8,8

Xổ số điện toán - Ngày: 14/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 14/04/2017
766511 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 14/04/2017
5567 Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
14/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 4TZ-7TZ-14TZ
ĐB
78123
G.Nhất
60370
G.Nhì
44123
81141
G.Ba
38761
08184
81840
80471
95452
70706
G.Tư
9904
0896
6441
7724
G.Năm
9679
2481
5270
8400
8634
0082
G.Sáu
097
612
577
G.Bảy
42
73
76
98
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/04/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/04/2017  
Chục Số Đơn vị
7,0,4,7 0 0,4,6
8,4,6,7,4 1 2
4,1,8,5 2 4,3,3
7,2,2 3 4
3,0,2,8 4 2,1,0,1
Chục Số Đơn vị
5 2
7,9,0 6 1
9,7 7 3,6,7,9,0,1,0
9 8 1,2,4
7 9 8,7,6

Xổ số điện toán - Ngày: 07/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 07/04/2017
006032 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 07/04/2017
5982 Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
07/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 14TQ-11TQ-5TQ
ĐB
27281
G.Nhất
91747
G.Nhì
93338
48993
G.Ba
44842
47859
83497
23959
20479
24760
G.Tư
8520
9933
0681
2101
G.Năm
5800
4192
3536
4479
5165
6660
G.Sáu
317
496
187
G.Bảy
63
41
53
04
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/04/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0,6,2,6 0 4,0,1
4,8,0,8 1 7
9,4 2 0
6,5,3,9 3 6,3,8
0 4 1,2,7
Chục Số Đơn vị
6 5 3,9,9
9,3 6 3,5,0,0
1,8,9,4 7 9,9
3 8 7,1,1
7,5,5,7 9 6,2,7,3

Xổ số điện toán - Ngày: 31/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 31/03/2017
305680 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 31/03/2017
4912 Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
31/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 6TG - 12TG - 15TG
ĐB
57214
G.Nhất
25675
G.Nhì
88677
72819
G.Ba
49136
99499
77366
24508
41256
17712
G.Tư
4850
6076
4941
8662
G.Năm
6137
0183
0258
2131
5136
6498
G.Sáu
581
346
909
G.Bảy
23
73
39
69
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 31/03/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 31/03/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,8
8,3,4 1 2,9,4
6,1 2 3
2,7,8 3 9,7,1,6,6
1 4 6,1
Chục Số Đơn vị
7 5 8,0,6
4,3,7,3,6,5 6 9,2,6
3,7 7 3,6,7,5
5,9,0 8 1,3
3,6,0,9,1 9 8,9

Xổ số điện toán - Ngày: 24/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/03/2017
167209 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 24/03/2017
3528 Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
24/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 10SZ - 1SZ - 12SZ
ĐB
80732
G.Nhất
33477
G.Nhì
33204
14447
G.Ba
92836
64418
68126
38256
25174
13930
G.Tư
2131
9054
9480
1720
G.Năm
5056
3649
1835
9111
4393
2944
G.Sáu
118
043
158
G.Bảy
07
04
44
42
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/03/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/03/2017  
Chục Số Đơn vị
8,2,3 0 7,4,4
1,3 1 8,1,8
4,3 2 0,6
4,9 3 5,1,6,0,2
0,4,4,5,7,0 4 4,2,3,9,4,7
Chục Số Đơn vị
3 5 8,6,4,6
5,3,2,5 6
0,4,7 7 4,7
1,5,1 8 0
4 9 3

Xổ số điện toán - Ngày: 17/03/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/03/2017
193558 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/03/2017
1092 Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
17/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: 2SQ - 5SQ - 3SQ
ĐB
72191
G.Nhất
63718
G.Nhì
72912
91838
G.Ba
37524
54811
37377
57689
11881
52707
G.Tư
9544
6543
1033
3187
G.Năm
5471
4879
1053
2430
8445
1813
G.Sáu
957
680
089
G.Bảy
39
03
99
63
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/03/2017
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/03/2017  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 3,7
7,1,8,9 1 3,1,2,8
1 2 4
0,6,5,1,4,3 3 9,0,3,8
4,2 4 5,4,3
Chục Số Đơn vị
4 5 7,3
6 3
5,8,7,0 7 1,9,7
3,1 8 0,9,7,9,1
3,9,8,7,8 9 9,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )