http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 16/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 16/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 16/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
16/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
24049
G.Nhất
13325
G.Nhì
98535
16883
G.Ba
01152
57368
78542
00798
72766
19845
G.Tư
0271
9983
6906
8526
G.Năm
9738
2948
7585
9870
8702
3554
G.Sáu
687
217
133
G.Bảy
13
67
78
22
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/03/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/03/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,6
7 1 3,7
2,0,5,4 2 2,6,5
1,3,8,8 3 3,8,5
5 4 8,2,5,9
Chục Số Đơn vị
8,4,3,2 5 4,2
0,2,6 6 7,8,6
6,8,1 7 8,0,1
7,3,4,6,9 8 7,5,3,3
4 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 09/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 09/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 09/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
09/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
21423
G.Nhất
52724
G.Nhì
73607
73054
G.Ba
34787
68911
55917
74821
05331
07407
G.Tư
4973
7775
9551
1559
G.Năm
3387
3563
4738
9844
8431
7037
G.Sáu
017
634
132
G.Bảy
09
53
06
65
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/03/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,6,7,7
3,5,1,2,3 1 7,1,7
3 2 1,4,3
5,6,7,2 3 4,2,8,1,7,1
3,4,5,2 4 4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 3,1,9,4
0 6 5,3
1,8,3,8,1,0,0 7 3,5
3 8 7,7
0,5 9

Xổ số điện toán - Ngày: 02/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 02/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 02/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
02/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
05180
G.Nhất
16830
G.Nhì
52319
88685
G.Ba
50651
77346
90485
77121
93789
88026
G.Tư
4926
6976
0537
8804
G.Năm
1569
9549
2209
2065
3099
2751
G.Sáu
788
481
180
G.Bảy
39
68
35
79
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/03/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3,8 0 9,4
8,5,5,2 1 9
2 6,1,6
3 9,5,7,0
0 4 9,6
Chục Số Đơn vị
3,6,8,8 5 1,1
2,7,4,2 6 8,9,5
3 7 9,6
6,8 8 8,1,0,5,9,5,0
3,7,6,4,0,9,8,1 9 9

Xổ số điện toán - Ngày: 23/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 23/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 23/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
23/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
61444
G.Nhất
48915
G.Nhì
81984
67377
G.Ba
93182
21719
63464
72184
03048
34348
G.Tư
7359
6060
8852
9547
G.Năm
2695
7980
8798
7792
4314
1756
G.Sáu
286
816
555
G.Bảy
51
92
21
02
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/02/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/02/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 2
5,2 1 6,4,9,5
9,0,9,5,8 2 1
3
1,6,8,8,4 4 7,8,8,4
Chục Số Đơn vị
5,9,1 5 1,5,6,9,2
8,1,5 6 0,4
4,7 7 7
9,4,4 8 6,0,2,4,4
5,1 9 2,5,8,2

Xổ số điện toán - Ngày: 16/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 16/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 16/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
16/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/02/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 09/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 09/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 09/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
09/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
18625
G.Nhất
75580
G.Nhì
67854
78266
G.Ba
53601
21050
15139
98597
28995
71412
G.Tư
7053
4977
2394
0302
G.Năm
6120
8068
4035
5554
8077
5542
G.Sáu
781
368
493
G.Bảy
56
94
68
50
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/02/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/02/2018  
Chục Số Đơn vị
5,2,5,8 0 2,1
8,0 1 2
4,0,1 2 0,5
9,5 3 5,9
9,5,9,5 4 2
Chục Số Đơn vị
3,9,2 5 6,0,4,3,0,4
5,6 6 8,8,8,6
7,7,9 7 7,7
6,6,6 8 1,0
3 9 4,3,4,7,5

Xổ số điện toán - Ngày: 02/02/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 02/02/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 02/02/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
02/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
61573
G.Nhất
15068
G.Nhì
81305
17862
G.Ba
93687
00186
91229
56941
88798
42216
G.Tư
0275
7725
0274
3400
G.Năm
3173
7480
7872
3797
1422
5730
G.Sáu
060
302
004
G.Bảy
48
23
69
70
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/02/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/02/2018  
Chục Số Đơn vị
7,6,8,3,0 0 2,4,0,5
4 1 6
0,7,2,6 2 3,2,5,9
2,7,7 3 0
0,7 4 8,1
Chục Số Đơn vị
7,2,0 5
8,1 6 9,0,2,8
9,8 7 0,3,2,5,4,3
4,9,6 8 0,7,6
6,2 9 7,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )