http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 08/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 08/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 08/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
08/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
32999
G.Nhất
32196
G.Nhì
09121
88937
G.Ba
03122
20239
08897
63291
35519
90363
G.Tư
3279
0328
0196
6040
G.Năm
3711
6774
8125
0724
0446
1121
G.Sáu
984
804
272
G.Bảy
15
11
12
94
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
1,1,2,9,2 1 5,1,2,1,9
1,7,2 2 5,4,1,8,2,1
6 3 9,7
9,8,0,7,2 4 6,0
Chục Số Đơn vị
1,2 5
4,9,9 6 3
9,3 7 2,4,9
2 8 4
7,3,1,9 9 4,6,7,1,6,9

Xổ số điện toán - Ngày: 01/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 01/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 01/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
01/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
08988
G.Nhất
22416
G.Nhì
43606
56865
G.Ba
74843
12527
05270
36939
44042
11960
G.Tư
9217
8222
3349
3524
G.Năm
7923
5235
7728
2059
3936
8850
G.Sáu
644
850
157
G.Bảy
52
38
08
57
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
5,5,7,6 0 8,6
1 7,6
5,2,4 2 3,8,2,4,7
2,4 3 8,5,6,9
4,2 4 4,9,3,2
Chục Số Đơn vị
3,6 5 2,7,0,7,9,0
3,0,1 6 0,5
5,5,1,2 7 0
3,0,2,8 8 8
5,4,3 9

Xổ số điện toán - Ngày: 25/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 25/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 25/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
25/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
95565
G.Nhất
31663
G.Nhì
92374
72652
G.Ba
53401
82456
76801
72109
64210
15377
G.Tư
2696
0661
6027
1009
G.Năm
5880
0194
2866
3941
1653
7485
G.Sáu
197
722
373
G.Bảy
90
97
23
99
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,8,1 0 9,1,1,9
4,6,0,0 1 0
2,5 2 3,2,7
2,7,5,6 3
9,7 4 1
Chục Số Đơn vị
8,6 5 3,6,2
6,9,5 6 6,1,3,5
9,9,2,7 7 3,7,4
8 0,5
9,0,0 9 0,7,9,7,4,6

Xổ số điện toán - Ngày: 18/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
18/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
04289
G.Nhất
05242
G.Nhì
95071
64877
G.Ba
34673
64527
40670
50986
05702
31069
G.Tư
9439
0223
1726
4099
G.Năm
6377
2525
1347
3788
2872
1798
G.Sáu
548
660
831
G.Bảy
29
18
94
15
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 2
3,7 1 8,5
7,0,4 2 9,5,3,6,7
2,7 3 1,9
9 4 8,7,2
Chục Số Đơn vị
1,2 5
2,8 6 0,9
7,4,2,7 7 7,2,3,0,1,7
1,4,8,9 8 8,6,9
2,3,9,6,8 9 4,8,9

Xổ số điện toán - Ngày: 11/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
11/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
09841
G.Nhất
60943
G.Nhì
54465
28979
G.Ba
35699
73085
33649
76314
38261
93375
G.Tư
5343
6399
6934
9641
G.Năm
6640
6035
1480
3779
7799
5116
G.Sáu
000
856
078
G.Bảy
03
38
17
19
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4,8 0 3,0
4,6,4 1 7,9,6,4
2
0,4,4 3 8,5,4
3,1 4 0,3,1,9,3,1
Chục Số Đơn vị
3,8,7,6 5 6
5,1 6 1,5
1 7 8,9,5,9
3,7 8 0,5
1,7,9,9,9,4,7 9 9,9,9

Xổ số điện toán - Ngày: 04/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 04/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 04/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
04/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
03677
G.Nhất
91142
G.Nhì
40042
45926
G.Ba
80118
31106
16375
78701
98326
45736
G.Tư
4172
7625
4380
5932
G.Năm
7969
1947
7928
0710
2809
9726
G.Sáu
656
257
949
G.Bảy
65
18
68
00
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/01/2019
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,1,8 0 0,9,6,1
0 1 8,0,8
7,3,4,4 2 8,6,5,6,6
3 2,6
4 9,7,2,2
Chục Số Đơn vị
6,2,7 5 6,7
5,2,0,2,3,2 6 5,8,9
5,4,7 7 2,5,7
1,6,2,1 8 0
4,6,0 9

Xổ số điện toán - Ngày: 28/12/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 28/12/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 28/12/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
28/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
66241
G.Nhất
74515
G.Nhì
99143
99418
G.Ba
11047
39015
41600
77344
11222
39764
G.Tư
9340
3751
5386
8133
G.Năm
2711
3686
8055
7944
2307
6020
G.Sáu
492
677
628
G.Bảy
84
74
68
00
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/12/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2,4,0 0 0,7,0
1,5,4 1 1,5,8,5
9,2 2 8,0,2
3,4 3 3
8,7,4,4,6 4 4,0,7,4,3,1
Chục Số Đơn vị
5,1,1 5 5,1
8,8 6 8,4
7,0,4 7 4,7
6,2,1 8 4,6,6
9 2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )