http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 10/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 10/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
10/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
93681
G.Nhất
32897
G.Nhì
26769
73802
G.Ba
85686
97610
80686
43817
86246
91304
G.Tư
9631
6326
5931
9597
G.Năm
8794
0281
7886
4886
7526
0534
G.Sáu
135
028
553
G.Bảy
23
72
91
39
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/08/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,2
9,8,3,3,8 1 0,7
7,0 2 3,8,6,6
2,5 3 9,5,4,1,1
9,3,0 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 3
8,8,2,2,8,8,4 6 9
9,1,9 7 2
2 8 1,6,6,6,6,1
3,6 9 1,4,7,7

Xổ số điện toán - Ngày: 03/08/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 03/08/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 03/08/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
03/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
49786
G.Nhất
41963
G.Nhì
22436
09007
G.Ba
49449
40401
56566
55192
18920
05414
G.Tư
6813
6192
8050
5544
G.Năm
8183
5279
6416
2292
2970
6392
G.Sáu
215
545
972
G.Bảy
64
33
48
80
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/08/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/08/2018  
Chục Số Đơn vị
8,7,5,2 0 1,7
0 1 5,6,3,4
7,9,9,9,9 2 0
3,8,1,6 3 3,6
6,4,1 4 8,5,4,9
Chục Số Đơn vị
1,4 5 0
1,6,3,8 6 4,6,3
0 7 2,9,0
4 8 0,3,6
7,4 9 2,2,2,2

Xổ số điện toán - Ngày: 27/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 27/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 27/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
27/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
-
G.Nhất
-
G.Nhì
-
-
G.Ba
-
-
-
-
-
-
G.Tư
-
-
-
-
G.Năm
-
-
-
-
-
-
G.Sáu
-
-
-
G.Bảy
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/07/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 20/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 20/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 20/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
20/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
32749
G.Nhất
15995
G.Nhì
01892
11453
G.Ba
93216
85762
31926
40024
84647
71836
G.Tư
4091
7288
8722
7919
G.Năm
2517
9914
6555
8403
0104
4631
G.Sáu
327
014
578
G.Bảy
99
39
31
23
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,4
3,3,9 1 4,7,4,9,6
2,6,9 2 3,7,2,6,4
2,0,5 3 9,1,1,6
1,1,0,2 4 7,9
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,3
1,2,3 6 2
2,1,4 7 8
7,8 8 8
9,3,1,4 9 9,1,2,5

Xổ số điện toán - Ngày: 13/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 13/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 13/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
13/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
48401
G.Nhất
89498
G.Nhì
33695
17361
G.Ba
10254
43317
11287
61554
73093
96016
G.Tư
3591
8838
6814
7689
G.Năm
1606
8554
1155
6995
1061
3702
G.Sáu
261
010
889
G.Bảy
16
87
46
50
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/07/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/07/2018  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 6,2,1
6,6,9,6,0 1 6,0,4,7,6
0 2
9 3 8
5,1,5,5 4 6
Chục Số Đơn vị
5,9,9 5 0,4,5,4,4
1,4,0,1 6 1,1,1
8,1,8 7
3,9 8 7,9,9,7
8,8 9 5,1,3,5,8

Xổ số điện toán - Ngày: 06/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 06/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 06/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
06/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
93514
G.Nhất
07894
G.Nhì
96887
00582
G.Ba
73628
05590
54402
48531
07555
21756
G.Tư
4549
5277
5910
6582
G.Năm
3781
6557
9684
0786
5644
3931
G.Sáu
394
722
414
G.Bảy
24
44
75
99
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/07/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 2
8,3,3 1 4,0,4
2,8,0,8 2 4,2,8
3 1,1
2,4,9,1,8,4,9,1 4 4,4,9
Chục Số Đơn vị
7,5 5 7,5,6
8,5 6
5,7,8 7 5,7
2 8 1,4,6,2,7,2
9,4 9 9,4,0,4

Xổ số điện toán - Ngày: 29/06/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 29/06/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 29/06/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả xổ số Hải Phòng
29/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại vé: XSMB
ĐB
66983
G.Nhất
94158
G.Nhì
09557
20514
G.Ba
38801
90908
51189
40845
91704
33997
G.Tư
1585
3642
3449
4572
G.Năm
4980
6126
2677
3818
0152
0715
G.Sáu
678
805
402
G.Bảy
29
51
79
15
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/06/2018
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,2,1,8,4
5,0 1 5,8,5,4
0,5,4,7 2 9,6
8 3
0,1 4 2,9,5
Chục Số Đơn vị
1,0,1,8,4 5 1,2,7,8
2 6
7,9,5 7 9,8,7,2
7,1,0,5 8 0,5,9,3
2,7,4,8 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )