http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
26/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T5
100N
20
200N
792
400N
1923
1621
3319
1TR
9753
3TR
76528
64769
44012
77147
28947
65805
18806
10TR
49068
23065
20TR
15731
30TR
69743
ĐB
820456
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/05/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/05/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 5,6
2,3 1 9,2
9,1 2 0,3,1,8
2,5,4 3 1
4 7,7,3
Chục Số Đơn vị
0,6 5 3,6
0,5 6 9,8,5
4,4 7
2,6 8
1,6 9 2
Kết quả xổ số Hậu Giang
19/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T5
100N
66
200N
048
400N
1624
0900
0505
1TR
4476
3TR
23027
41434
18215
30378
15191
17212
80807
10TR
14303
14958
20TR
95601
30TR
65749
ĐB
806861
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/05/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5,7,3,1
9,0,6 1 5,2
1 2 4,7
0 3 4
2,3 4 8,9
Chục Số Đơn vị
0,1 5 8
6,7 6 6,1
2,0 7 6,8
4,7,5 8
4 9 1
Kết quả xổ số Hậu Giang
12/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T5
100N
51
200N
149
400N
6513
1728
3611
1TR
9673
3TR
08006
64012
96163
31589
02607
83270
86758
10TR
90875
65820
20TR
95155
30TR
30506
ĐB
377118
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/05/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 6,7,6
5,1 1 3,1,2,8
1 2 8,0
1,7,6 3
4 9
Chục Số Đơn vị
7,5 5 1,8,5
0,0 6 3
0 7 3,0,5
2,5,1 8 9
4,8 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
05/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T5
100N
33
200N
088
400N
9982
3416
4420
1TR
6240
3TR
59187
71216
38613
75620
40299
89214
63035
10TR
57508
95761
20TR
91377
30TR
41359
ĐB
275874
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/05/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/05/2018  
Chục Số Đơn vị
2,4,2 0 8
6 1 6,6,3,4
8 2 0,0
3,1 3 3,5
1,7 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 9
1,1 6 1
8,7 7 7,4
8,0 8 8,2,7
9,5 9 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
28/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T4
100N
84
200N
335
400N
9615
1381
4329
1TR
0223
3TR
61456
13808
42748
56489
17226
72163
98486
10TR
23804
04563
20TR
63191
30TR
59989
ĐB
551175
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/04/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,4
8,9 1 5
2 9,3,6
2,6,6 3 5
8,0 4 8
Chục Số Đơn vị
3,1,7 5 6
5,2,8 6 3,3
7 5
0,4 8 4,1,9,6,9
2,8,8 9 1
Kết quả xổ số Hậu Giang
21/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T4
100N
24
200N
049
400N
4120
8116
1400
1TR
3174
3TR
27731
50319
11446
22179
51489
05049
21237
10TR
22062
65247
20TR
29316
30TR
41088
ĐB
127297
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/04/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/04/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 0
3 1 6,9,6
6 2 4,0
3 1,7
2,7 4 9,6,9,7
Chục Số Đơn vị
5
1,4,1 6 2
3,4,9 7 4,9
8 8 9,8
4,1,7,8,4 9 7
Kết quả xổ số Hậu Giang
14/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T4
100N
63
200N
313
400N
0495
5403
1384
1TR
0464
3TR
03815
62561
72528
21476
46258
33037
80125
10TR
43177
47950
20TR
18908
30TR
34133
ĐB
761317
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/04/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/04/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,8
6 1 3,5,7
2 8,5
6,1,0,3 3 7,3
8,6 4
Chục Số Đơn vị
9,1,2 5 8,0
7 6 3,4,1
3,7,1 7 6,7
2,5,0 8 4
9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )