http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
22/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T9
100N
64
200N
796
400N
9847
9995
1871
1TR
1759
3TR
62620
27877
72664
53428
04004
46712
09436
10TR
24814
72117
20TR
04245
30TR
30047
ĐB
861942
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/09/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/09/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 4
7 1 2,4,7
1,4 2 0,8
3 6
6,6,0,1 4 7,5,7,2
Chục Số Đơn vị
9,4 5 9
9,3 6 4,4
4,7,1,4 7 1,7
2 8
5 9 6,5
Kết quả xổ số Hậu Giang
15/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T9
100N
34
200N
633
400N
8450
2870
7887
1TR
9511
3TR
44689
03422
71637
83332
42305
86347
79604
10TR
69007
67639
20TR
59373
30TR
19028
ĐB
670398
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/09/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/09/2018  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 5,4,7
1 1 1
2,3 2 2,8
3,7 3 4,3,7,2,9
3,0 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5 0
6
8,3,4,0 7 0,3
2,9 8 7,9
8,3 9 8
Kết quả xổ số Hậu Giang
08/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T9
100N
84
200N
371
400N
0862
4681
7447
1TR
2106
3TR
74962
53190
36382
68403
58678
76700
55936
10TR
27820
76794
20TR
53150
30TR
74070
ĐB
018012
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/09/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/09/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0,2,5,7 0 6,3,0
7,8 1 2
6,6,8,1 2 0
0 3 6
8,9 4 7
Chục Số Đơn vị
5 0
0,3 6 2,2
4 7 1,8,0
7 8 4,1,2
9 0,4
Kết quả xổ số Hậu Giang
01/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T9
100N
26
200N
287
400N
0327
2803
9219
1TR
7949
3TR
28463
07410
81305
14320
17951
98257
02456
10TR
90904
04798
20TR
83236
30TR
84868
ĐB
358272
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/09/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 3,5,4
5 1 9,0
7 2 6,7,0
0,6 3 6
0 4 9
Chục Số Đơn vị
0 5 1,7,6
2,5,3 6 3,8
8,2,5 7 2
9,6 8 7
1,4 9 8
Kết quả xổ số Hậu Giang
25/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T8
100N
75
200N
489
400N
2767
3963
4387
1TR
6852
3TR
20676
02152
69125
38721
14062
47925
25720
10TR
41542
07046
20TR
50334
30TR
26037
ĐB
382684
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/08/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/08/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0
2 1
5,5,6,4 2 5,1,5,0
6 3 4,7
3,8 4 2,6
Chục Số Đơn vị
7,2,2 5 2,2
7,4 6 7,3,2
6,8,3 7 5,6
8 9,7,4
8 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
18/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T8
100N
53
200N
402
400N
6327
5678
2636
1TR
9100
3TR
40204
76493
54490
09390
51953
65373
04381
10TR
32758
69567
20TR
00268
30TR
90903
ĐB
352041
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/08/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0,9,9 0 2,0,4,3
8,4 1
0 2 7
5,9,5,7,0 3 6
0 4 1
Chục Số Đơn vị
5 3,3,8
3 6 7,8
2,6 7 8,3
7,5,6 8 1
9 3,0,0
Kết quả xổ số Hậu Giang
11/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T8
100N
84
200N
316
400N
3093
1269
3554
1TR
1560
3TR
01502
71882
14995
98167
10332
12316
40783
10TR
07491
09845
20TR
65141
30TR
27913
ĐB
488001
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/08/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,1
9,4,0 1 6,6,3
0,8,3 2
9,8,1 3 2
8,5 4 5,1
Chục Số Đơn vị
9,4 5 4
1,1 6 9,0,7
6 7
8 4,2,3
6 9 3,5,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )