http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
17/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T3
100N
48
200N
868
400N
8698
6889
9986
1TR
3757
3TR
80364
67220
35675
63963
43896
33166
58036
10TR
94981
93547
20TR
73409
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/03/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/03/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
8 1
2 0
6 3 6
6 4 8,7
Chục Số Đơn vị
7 5 7
8,9,6,3 6 8,4,3,6
5,4 7 5
4,6,9 8 9,6,1
8,0 9 8,6
Kết quả xổ số Hậu Giang
10/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T3
100N
91
200N
906
400N
4238
3117
8019
1TR
4147
3TR
91780
03101
43975
87146
40818
46226
71585
10TR
61735
79460
20TR
30418
30TR
44906
ĐB
435467
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/03/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 6,1,6
9,0 1 7,9,8,8
2 6
3 8,5
4 7,6
Chục Số Đơn vị
7,8,3 5
0,4,2,0 6 0,7
1,4,6 7 5
3,1,1 8 0,5
1 9 1
Kết quả xổ số Hậu Giang
03/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T3
100N
76
200N
843
400N
8680
0393
4042
1TR
8686
3TR
40463
09294
45540
93139
19938
53133
04015
10TR
44518
59530
20TR
33943
30TR
58619
ĐB
538468
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/03/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,4,3 0
1 5,8,9
4 2
4,9,6,3,4 3 9,8,3,0
9 4 3,2,0,3
Chục Số Đơn vị
1 5
7,8 6 3,8
7 6
3,1,6 8 0,6
3,1 9 3,4
Kết quả xổ số Hậu Giang
24/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T2
100N
51
200N
791
400N
4112
6414
0083
1TR
1190
3TR
19213
84447
94092
01746
27259
51797
39315
10TR
90515
95539
20TR
85148
30TR
79346
ĐB
800565
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 24/02/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 24/02/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0
5,9 1 2,4,3,5,5
1,9 2
8,1 3 9
1 4 7,6,8,6
Chục Số Đơn vị
1,1,6 5 1,9
4,4 6 5
4,9 7
4 8 3
5,3 9 1,0,2,7
Kết quả xổ số Hậu Giang
17/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T2
100N
31
200N
839
400N
8420
5400
4900
1TR
8742
3TR
23353
59042
63583
23530
23028
16917
77501
10TR
90109
71084
20TR
20938
30TR
12817
ĐB
879038
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/02/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/02/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0,0,3 0 0,0,1,9
3,0 1 7,7
4,4 2 0,8
5,8 3 1,9,0,8,8
8 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 3
6
1,1 7
2,3,3 8 3,4
3,0 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
10/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T2
100N
76
200N
070
400N
4340
4636
4194
1TR
2169
3TR
04590
99150
76554
45474
79467
37524
49534
10TR
50157
64922
20TR
90875
30TR
73410
ĐB
086719
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/02/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/02/2018  
Chục Số Đơn vị
7,4,9,5,1 0
1 0,9
2 2 4,2
3 6,4
9,5,7,2,3 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 0,4,7
7,3 6 9,7
6,5 7 6,0,4,5
8
6,1 9 4,0
Kết quả xổ số Hậu Giang
03/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T2
100N
06
200N
582
400N
3902
4299
7751
1TR
7248
3TR
10959
89396
52241
42543
60989
04194
50009
10TR
74133
14399
20TR
92312
30TR
47065
ĐB
737084
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/02/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,2,9
5,4 1 2
8,0,1 2
4,3 3 3
9,8 4 8,1,3
Chục Số Đơn vị
6 5 1,9
0,9 6 5
7
4 8 2,9,4
9,5,8,0,9 9 9,6,4,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 14 ngày )
76  ( 11 ngày )
20  ( 9 ngày )
83  ( 8 ngày )
12  ( 7 ngày )
29  ( 7 ngày )
32  ( 7 ngày )
47  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )

Miền Bắc

03  ( 19 ngày )
84  ( 14 ngày )
01  ( 13 ngày )
55  ( 12 ngày )
79  ( 12 ngày )
82  ( 11 ngày )
19  ( 10 ngày )
21  ( 9 ngày )
53  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 14 ngày )
26  ( 12 ngày )
95  ( 12 ngày )
17  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
87  ( 10 ngày )
06  ( 8 ngày )
10  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )