http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T11
100N
71
200N
999
400N
1803
0440
4244
1TR
4101
3TR
36066
68883
59616
04692
16735
43288
39018
10TR
28797
92100
20TR
02832
30TR
49279
ĐB
284799
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 3,1,0
7,0 1 6,8
9,3 2
0,8 3 5,2
4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
3 5
6,1 6 6
9 7 1,9
8,1 8 3,8
9,7,9 9 9,2,7,9
Kết quả xổ số Hậu Giang
11/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T11
100N
70
200N
785
400N
6405
3476
9484
1TR
1200
3TR
27330
85200
22590
38411
40497
28123
83527
10TR
22249
72215
20TR
77321
30TR
00617
ĐB
712585
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/11/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7,0,3,0,9 0 5,0,0
1,2 1 1,5,7
2 3,7,1
2 3 0
8 4 9
Chục Số Đơn vị
8,0,1,8 5
7 6
9,2,1 7 0,6
8 5,4,5
4 9 0,7
Kết quả xổ số Hậu Giang
04/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T11
100N
86
200N
658
400N
5943
4090
5912
1TR
8703
3TR
63585
81153
23198
11764
27004
08165
22211
10TR
44500
17892
20TR
71368
30TR
08379
ĐB
102962
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/11/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/11/2017  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 3,4,0
1 1 2,1
1,9,6 2
4,0,5 3
6,0 4 3
Chục Số Đơn vị
8,6 5 8,3
8 6 4,5,8,2
7 9
5,9,6 8 6,5
7 9 0,8,2
Kết quả xổ số Hậu Giang
28/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T10
100N
63
200N
818
400N
3721
5888
3903
1TR
9407
3TR
98811
60417
26878
35159
49739
30157
84650
10TR
32586
66433
20TR
47562
30TR
66620
ĐB
561412
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/10/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 3,7
2,1 1 8,1,7,2
6,1 2 1,0
6,0,3 3 9,3
4
Chục Số Đơn vị
5 9,7,0
8 6 3,2
0,1,5 7 8
1,8,7 8 8,6
5,3 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
21/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T10
100N
30
200N
324
400N
4748
0840
3683
1TR
8709
3TR
48597
60345
27353
58452
67432
53450
05843
10TR
71158
05175
20TR
41856
30TR
92327
ĐB
473714
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/10/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3,4,5 0 9
1 4
5,3 2 4,7
8,5,4 3 0,2
2,1 4 8,0,5,3
Chục Số Đơn vị
4,7 5 3,2,0,8,6
5 6
9,2 7 5
4,5 8 3
0 9 7
Kết quả xổ số Hậu Giang
14/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T10
100N
17
200N
667
400N
0672
0697
7083
1TR
1093
3TR
81743
04547
24236
62306
90283
56003
24949
10TR
52752
66588
20TR
87489
30TR
01295
ĐB
959133
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/10/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 6,3
1 7
7,5 2
8,9,4,8,0,3 3 6,3
4 3,7,9
Chục Số Đơn vị
9 5 2
3,0 6 7
1,6,9,4 7 2
8 8 3,3,8,9
4,8 9 7,3,5
Kết quả xổ số Hậu Giang
07/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T10
100N
04
200N
212
400N
0477
4035
9846
1TR
6863
3TR
85886
44089
88105
30022
66481
08550
69419
10TR
45782
97593
20TR
48223
30TR
14191
ĐB
036080
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/10/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 4,5
8,9 1 2,9
1,2,8 2 2,3
6,9,2 3 5
0 4 6
Chục Số Đơn vị
3,0 5 0
4,8 6 3
7 7 7
8 6,9,1,2,0
8,1 9 3,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )