http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
29/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K5T4
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/04/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Hậu Giang
22/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T4
100N
60
200N
265
400N
6381
5598
3656
1TR
0673
3TR
54767
00217
69448
88961
73664
75542
05103
10TR
95407
02426
20TR
25479
30TR
45456
ĐB
072447
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/04/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/04/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 3,7
8,6 1 7
4 2 6
7,0 3
6 4 8,2,7
Chục Số Đơn vị
6 5 6,6
5,2,5 6 0,5,7,1,4
6,1,0,4 7 3,9
9,4 8 1
7 9 8
Kết quả xổ số Hậu Giang
15/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T4
100N
70
200N
508
400N
8679
6312
7518
1TR
0859
3TR
13685
54853
72871
84638
48177
93528
04703
10TR
50974
17426
20TR
08233
30TR
81249
ĐB
404682
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/04/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/04/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,3
7 1 2,8
1,8 2 8,6
5,0,3 3 8,3
7 4 9
Chục Số Đơn vị
8 5 9,3
2 6
7 7 0,9,1,7,4
0,1,3,2 8 5,2
7,5,4 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
08/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T4
100N
72
200N
270
400N
1714
7734
5599
1TR
6010
3TR
63187
32128
91756
68733
99114
02688
13097
10TR
54892
03040
20TR
25092
30TR
88368
ĐB
433954
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/04/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/04/2017  
Chục Số Đơn vị
7,1,4 0
1 4,0,4
7,9,9 2 8
3 3 4,3
1,3,1,5 4 0
Chục Số Đơn vị
5 6,4
5 6 8
8,9 7 2,0
2,8,6 8 7,8
9 9 9,7,2,2
Kết quả xổ số Hậu Giang
01/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T4
100N
04
200N
213
400N
6187
1067
9463
1TR
4337
3TR
44476
65375
77046
36325
94694
14815
60198
10TR
09377
70232
20TR
01718
30TR
12284
ĐB
273520
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/04/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 4
1 3,5,8
3 2 5,0
1,6 3 7,2
0,9,8 4 6
Chục Số Đơn vị
7,2,1 5
7,4 6 7,3
8,6,3,7 7 6,5,7
9,1 8 7,4
9 4,8
Kết quả xổ số Hậu Giang
25/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T3
100N
54
200N
238
400N
3939
6927
1138
1TR
6058
3TR
57387
24570
36784
86097
51290
16748
28998
10TR
38115
49282
20TR
83579
30TR
59852
ĐB
088088
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/03/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/03/2017  
Chục Số Đơn vị
7,9 0
1 5
8,5 2 7
3 8,9,8
5,8 4 8
Chục Số Đơn vị
1 5 4,8,2
6
2,8,9 7 0,9
3,3,5,4,9,8 8 7,4,2,8
3,7 9 7,0,8
Kết quả xổ số Hậu Giang
18/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T3
100N
25
200N
878
400N
7745
5748
0133
1TR
6362
3TR
52864
90509
27669
27381
77281
00219
46180
10TR
90005
25503
20TR
14808
30TR
14341
ĐB
775470
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/03/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/03/2017  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 9,5,3,8
8,8,4 1 9
6 2 5
3,0 3 3
6 4 5,8,1
Chục Số Đơn vị
2,4,0 5
6 2,4,9
7 8,0
7,4,0 8 1,1,0
0,6,1 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )