http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
14/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T7
100N
68
200N
625
400N
5243
3463
8072
1TR
3494
3TR
72281
09410
39230
67650
39814
66024
84553
10TR
26303
56398
20TR
09179
30TR
08128
ĐB
646130
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/07/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,3,5,3 0 3
8 1 0,4
7 2 5,4,8
4,6,5,0 3 0,0
9,1,2 4 3
Chục Số Đơn vị
2 5 0,3
6 8,3
7 2,9
6,9,2 8 1
7 9 4,8
Kết quả xổ số Hậu Giang
07/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T7
100N
90
200N
787
400N
4720
9492
0508
1TR
9000
3TR
60918
18377
06168
94547
53082
23763
61928
10TR
36670
15051
20TR
31430
30TR
28286
ĐB
665624
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/07/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/07/2018  
Chục Số Đơn vị
9,2,0,7,3 0 8,0
5 1 8
9,8 2 0,8,4
6 3 0
2 4 7
Chục Số Đơn vị
5 1
8 6 8,3
8,7,4 7 7,0
0,1,6,2 8 7,2,6
9 0,2
Kết quả xổ số Hậu Giang
30/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K5T6
100N
33
200N
545
400N
4574
8032
3174
1TR
8982
3TR
58349
80630
61111
74159
62547
90214
31282
10TR
68853
33139
20TR
14863
30TR
13407
ĐB
546675
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/06/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/06/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0 7
1 1 1,4
3,8,8 2
3,5,6 3 3,2,0,9
7,7,1 4 5,9,7
Chục Số Đơn vị
4,7 5 9,3
6 3
4,0 7 4,4,5
8 2,2
4,5,3 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
23/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T6
100N
50
200N
789
400N
6783
8077
7017
1TR
3117
3TR
53795
59844
84098
63038
97536
35140
34748
10TR
61432
69249
20TR
41872
30TR
27205
ĐB
823416
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/06/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/06/2018  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 5
1 7,7,6
3,7 2
8 3 8,6,2
4 4 4,0,8,9
Chục Số Đơn vị
9,0 5 0
3,1 6
7,1,1 7 7,2
9,3,4 8 9,3
8,4 9 5,8
Kết quả xổ số Hậu Giang
16/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T6
100N
05
200N
962
400N
0091
1215
6323
1TR
5997
3TR
04942
03087
01546
64135
12774
41580
85420
10TR
39601
46397
20TR
23397
30TR
09831
ĐB
605964
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/06/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 5,1
9,0,3 1 5
6,4 2 3,0
2 3 5,1
7,6 4 2,6
Chục Số Đơn vị
0,1,3 5
4 6 2,4
9,8,9,9 7 4
8 7,0
9 1,7,7,7
Kết quả xổ số Hậu Giang
09/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T6
100N
11
200N
409
400N
4816
0071
8315
1TR
8055
3TR
79836
66221
81241
40469
11712
77305
42965
10TR
96282
12420
20TR
68549
30TR
38841
ĐB
555710
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/06/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 9,5
1,7,2,4,4 1 1,6,5,2,0
1,8 2 1,0
3 6
4 1,9,1
Chục Số Đơn vị
1,5,0,6 5 5
1,3 6 9,5
7 1
8 2
0,6,4 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
02/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T6
100N
04
200N
827
400N
6338
2472
0683
1TR
2834
3TR
43629
61751
36560
36194
55609
25423
46571
10TR
18706
85197
20TR
21432
30TR
89359
ĐB
327362
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/06/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/06/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,9,6
5,7 1
7,3,6 2 7,9,3
8,2 3 8,4,2
0,3,9 4
Chục Số Đơn vị
5 1,9
0 6 0,2
2,9 7 2,1
3 8 3
2,0,5 9 4,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )