http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
13/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T1
100N
80
200N
921
400N
2911
1879
0673
1TR
5520
3TR
39223
89410
70564
26623
02890
81651
97341
10TR
10004
99713
20TR
74410
30TR
73199
ĐB
452573
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/01/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2,1,9,1 0 4
2,1,5,4 1 1,0,3,0
2 1,0,3,3
7,2,2,1,7 3
6,0 4 1
Chục Số Đơn vị
5 1
6 4
7 9,3,3
8 0
7,9 9 0,9
Kết quả xổ số Hậu Giang
06/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T1
100N
80
200N
589
400N
8873
4961
3855
1TR
2316
3TR
27343
63776
55558
37195
30802
17137
80087
10TR
32468
22340
20TR
54612
30TR
71322
ĐB
613081
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/01/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 2
6,8 1 6,2
0,1,2 2 2
7,4 3 7
4 3,0
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,8
1,7 6 1,8
3,8 7 3,6
5,6 8 0,9,7,1
8 9 5
Kết quả xổ số Hậu Giang
30/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K5T12
100N
02
200N
072
400N
5103
2605
3604
1TR
4636
3TR
00065
49277
57708
45930
38508
45004
74480
10TR
19888
61550
20TR
79656
30TR
01467
ĐB
817602
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/12/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 30/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,8,5 0 2,3,5,4,8,8,4,2
1
0,7,0 2
0 3 6,0
0,0 4
Chục Số Đơn vị
0,6 5 0,6
3,5 6 5,7
7,6 7 2,7
0,0,8 8 0,8
9
Kết quả xổ số Hậu Giang
23/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T12
100N
59
200N
808
400N
3030
3326
3829
1TR
9670
3TR
25313
75808
93070
59184
84269
50675
97180
10TR
03850
95959
20TR
04786
30TR
68005
ĐB
402449
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/12/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 23/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3,7,7,8,5 0 8,8,5
1 3
2 6,9
1 3 0
8 4 9
Chục Số Đơn vị
7,0 5 9,0,9
2,8 6 9
7 0,0,5
0,0 8 4,0,6
5,2,6,5,4 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
16/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T12
100N
64
200N
259
400N
3372
8277
3550
1TR
3740
3TR
59414
24827
67481
78891
77215
08480
00382
10TR
69741
72102
20TR
14461
30TR
33281
ĐB
664187
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/12/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5,4,8 0 2
8,9,4,6,8 1 4,5
7,8,0 2 7
3
6,1 4 0,1
Chục Số Đơn vị
1 5 9,0
6 4,1
7,2,8 7 2,7
8 1,0,2,1,7
5 9 1
Kết quả xổ số Hậu Giang
09/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T12
100N
57
200N
575
400N
9673
7879
2864
1TR
4073
3TR
18964
85264
48976
51104
38367
04305
64240
10TR
54142
01769
20TR
25316
30TR
14832
ĐB
760731
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/12/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,5
3 1 6
4,3 2
7,7 3 2,1
6,6,6,0 4 0,2
Chục Số Đơn vị
7,0 5 7
7,1 6 4,4,4,7,9
5,6 7 5,3,9,3,6
8
7,6 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
02/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T12
100N
35
200N
004
400N
2851
0220
8634
1TR
7483
3TR
81935
34539
23232
50929
80063
09095
84273
10TR
82258
41843
20TR
42074
30TR
54207
ĐB
456820
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/12/2017
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 4,7
5 1
3 2 0,9,0
8,6,7,4 3 5,4,5,9,2
0,3,7 4 3
Chục Số Đơn vị
3,3,9 5 1,8
6 3
0 7 3,4
5 8 3
3,2 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )