http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
09/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T2
100N
67
200N
055
400N
1093
4706
2868
1TR
3529
3TR
45463
32330
11339
66957
56498
33358
53790
10TR
39601
76063
20TR
74789
30TR
58740
ĐB
895911
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3,9,4 0 6,1
0,1 1 1
2 9
9,6,6 3 0,9
4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 5,7,8
0 6 7,8,3,3
6,5 7
6,9,5 8 9
2,3,8 9 3,8,0
Kết quả xổ số Hậu Giang
02/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T2
100N
57
200N
263
400N
5191
7096
7974
1TR
3543
3TR
68720
51092
17741
80752
94361
41005
30834
10TR
77929
58236
20TR
46472
30TR
14195
ĐB
306692
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
9,4,6 1
9,5,7,9 2 0,9
6,4 3 4,6
7,3 4 3,1
Chục Số Đơn vị
0,9 5 7,2
9,3 6 3,1
5 7 4,2
8
2 9 1,6,2,5,2
Kết quả xổ số Hậu Giang
26/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T1
100N
63
200N
401
400N
2590
5462
9676
1TR
4042
3TR
68318
39616
83910
07610
02277
33022
57298
10TR
88244
64699
20TR
24808
30TR
51307
ĐB
047921
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,1,1 0 1,8,7
0,2 1 8,6,0,0
6,4,2 2 2,1
6 3
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
5
7,1 6 3,2
7,0 7 6,7
1,9,0 8
9 9 0,8,9
Kết quả xổ số Hậu Giang
19/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T1
100N
08
200N
461
400N
2882
1551
5909
1TR
7832
3TR
00103
15702
47106
83851
90897
25168
99690
10TR
28758
26604
20TR
68417
30TR
44533
ĐB
303014
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,9,3,2,6,4
6,5,5 1 7,4
8,3,0 2
0,3 3 2,3
0,1 4
Chục Số Đơn vị
5 1,1,8
0 6 1,8
9,1 7
0,6,5 8 2
0 9 7,0
Kết quả xổ số Hậu Giang
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T1
100N
31
200N
299
400N
9100
4008
9316
1TR
2293
3TR
94787
14368
27501
08558
17958
31222
52535
10TR
78142
01668
20TR
25854
30TR
88328
ĐB
967531
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,1
3,0,3 1 6
2,4 2 2,8
9 3 1,5,1
5 4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 8,8,4
1 6 8,8
8 7
0,6,5,5,6,2 8 7
9 9 9,3
Kết quả xổ số Hậu Giang
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T1
100N
76
200N
472
400N
3054
9640
6565
1TR
9377
3TR
77311
25498
85372
05502
03512
32297
86562
10TR
74198
89901
20TR
98844
30TR
57760
ĐB
406311
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 2,1
1,0,1 1 1,2,1
7,7,0,1,6 2
3
5,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
6 5 4
7 6 5,2,0
7,9 7 6,2,7,2
9,9 8
9 8,7,8
Kết quả xổ số Hậu Giang
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K5T12
100N
98
200N
186
400N
7801
6683
7667
1TR
0811
3TR
65935
79352
77526
05298
24540
28019
71493
10TR
88273
36387
20TR
10507
30TR
09168
ĐB
576831
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,7
0,1,3 1 1,9
5 2 6
8,9,7 3 5,1
4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 2
8,2 6 7,8
6,8,0 7 3
9,9,6 8 6,3,7
1 9 8,8,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )