http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Hậu Giang
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T1
100N
31
200N
299
400N
9100
4008
9316
1TR
2293
3TR
94787
14368
27501
08558
17958
31222
52535
10TR
78142
01668
20TR
25854
30TR
88328
ĐB
967531
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,1
3,0,3 1 6
2,4 2 2,8
9 3 1,5,1
5 4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 8,8,4
1 6 8,8
8 7
0,6,5,5,6,2 8 7
9 9 9,3
Kết quả xổ số Hậu Giang
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T1
100N
76
200N
472
400N
3054
9640
6565
1TR
9377
3TR
77311
25498
85372
05502
03512
32297
86562
10TR
74198
89901
20TR
98844
30TR
57760
ĐB
406311
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 2,1
1,0,1 1 1,2,1
7,7,0,1,6 2
3
5,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
6 5 4
7 6 5,2,0
7,9 7 6,2,7,2
9,9 8
9 8,7,8
Kết quả xổ số Hậu Giang
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K5T12
100N
98
200N
186
400N
7801
6683
7667
1TR
0811
3TR
65935
79352
77526
05298
24540
28019
71493
10TR
88273
36387
20TR
10507
30TR
09168
ĐB
576831
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,7
0,1,3 1 1,9
5 2 6
8,9,7 3 5,1
4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 2
8,2 6 7,8
6,8,0 7 3
9,9,6 8 6,3,7
1 9 8,8,3
Kết quả xổ số Hậu Giang
22/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K4T12
100N
10
200N
541
400N
9323
3051
4490
1TR
2506
3TR
60670
85883
60827
18556
61435
00553
92779
10TR
98155
69705
20TR
27401
30TR
12215
ĐB
345768
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/12/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/12/2018  
Chục Số Đơn vị
1,9,7 0 6,5,1
4,5,0 1 0,5
2 3,7
2,8,5 3 5
4 1
Chục Số Đơn vị
3,5,0,1 5 1,6,3,5
0,5 6 8
2 7 0,9
6 8 3
7 9 0
Kết quả xổ số Hậu Giang
15/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K3T12
100N
58
200N
950
400N
1654
0654
7030
1TR
0535
3TR
64605
76321
71640
03405
09552
78039
95136
10TR
29342
73172
20TR
80029
30TR
11717
ĐB
340341
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/12/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/12/2018  
Chục Số Đơn vị
5,3,4 0 5,5
2,4 1 7
5,4,7 2 1,9
3 0,5,9,6
5,5 4 0,2,1
Chục Số Đơn vị
3,0,0 5 8,0,4,4,2
3 6
1 7 2
5 8
3,2 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
08/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K2T12
100N
68
200N
745
400N
1144
2647
4907
1TR
9284
3TR
03715
61178
66927
75707
28024
17722
94249
10TR
34955
50685
20TR
70721
30TR
90284
ĐB
828126
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/12/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7,7
2 1 5
2 2 7,4,2,1,6
3
4,8,2,8 4 5,4,7,9
Chục Số Đơn vị
4,1,5,8 5 5
2 6 8
4,0,2,0 7 8
6,7 8 4,5,4
4 9
Kết quả xổ số Hậu Giang
01/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: K1T12
100N
44
200N
923
400N
7307
2425
6254
1TR
4476
3TR
97750
91921
04617
67383
55622
49988
36901
10TR
68160
95541
20TR
79389
30TR
90523
ĐB
718658
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/12/2018
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/12/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 7,1
2,0,4 1 7
2 2 3,5,1,2,3
2,8,2 3
4,5 4 4,1
Chục Số Đơn vị
2 5 4,0,8
7 6 0
0,1 7 6
8,5 8 3,8,9
8 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )