http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
18/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
51
250N
652
500N
5677
1370
4974
1TR
0954
2,5TR
69878
40348
61967
86142
26429
10841
96856
5TR
57709
43156
10TR
34094
40TR
89869
ĐB
609663
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/03/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/03/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 9
5,4 1
5,4 2 9
6 3
7,5,9 4 8,2,1
Chục Số Đơn vị
5 1,2,4,6,6
5,5 6 7,9,3
7,6 7 7,0,4,8
7,4 8
2,0,6 9 4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
11/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
36
250N
147
500N
7115
7889
4628
1TR
1880
2,5TR
52663
78725
90842
93259
73583
81386
47105
5TR
05559
01925
10TR
29165
40TR
00190
ĐB
270343
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/03/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 5
1 5
4 2 8,5,5
6,8,4 3 6
4 7,2,3
Chục Số Đơn vị
1,2,0,2,6 5 9,9
3,8 6 3,5
4 7
2 8 9,0,3,6
8,5,5 9 0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
04/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
97
250N
808
500N
0554
2968
5820
1TR
9519
2,5TR
21914
56820
99501
58205
89150
09498
70898
5TR
32402
13117
10TR
68951
40TR
03564
ĐB
225278
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/03/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/03/2018  
Chục Số Đơn vị
2,2,5 0 8,1,5,2
0,5 1 9,4,7
0 2 0,0
3
5,1,6 4
Chục Số Đơn vị
0 5 4,0,1
6 8,4
9,1 7 8
0,6,9,9,7 8
1 9 7,8,8
Kết quả xổ số Khánh Hòa
25/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
00
250N
915
500N
3178
4758
1343
1TR
9692
2,5TR
30331
83971
97004
14215
96266
34343
07522
5TR
37864
89773
10TR
56941
40TR
67464
ĐB
713451
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/02/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,4
3,7,4,5 1 5,5
9,2 2 2
4,4,7 3 1
0,6,6 4 3,3,1
Chục Số Đơn vị
1,1 5 8,1
6 6 6,4,4
7 8,1,3
7,5 8
9 2
Kết quả xổ số Khánh Hòa
18/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
55
250N
418
500N
8036
3061
5398
1TR
2283
2,5TR
26808
73130
59840
70640
29869
69321
33247
5TR
55845
71990
10TR
51667
40TR
60653
ĐB
025384
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/02/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/02/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4,4,9 0 8
6,2 1 8
2 1
8,5 3 6,0
8 4 0,0,7,5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5,3
3 6 1,9,7
4,6 7
1,9,0 8 3,4
6 9 8,0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
11/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
33
250N
497
500N
5611
9534
8529
1TR
6844
2,5TR
92975
55933
51055
35708
50527
40261
10387
5TR
19884
00678
10TR
95959
40TR
05305
ĐB
562258
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/02/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,5
1,6 1 1
2 9,7
3,3 3 3,4,3
3,4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
7,5,0 5 5,9,8
6 1
9,2,8 7 5,8
0,7,5 8 7,4
2,5 9 7
Kết quả xổ số Khánh Hòa
04/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
78
250N
910
500N
4616
3504
2858
1TR
3733
2,5TR
27386
04593
35946
03477
41356
93457
14356
5TR
69469
63785
10TR
41094
40TR
19678
ĐB
416009
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/02/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/02/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,9
1 0,6
2
3,9 3 3
0,9 4 6
Chục Số Đơn vị
8 5 8,6,7,6
1,8,4,5,5 6 9
7,5 7 8,7,8
7,5,7 8 6,5
6,0 9 3,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )