http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
17/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
94
250N
162
500N
9987
5135
3261
1TR
2299
2,5TR
59060
07315
37820
21134
40082
35759
66951
5TR
35434
66725
10TR
84995
40TR
62486
ĐB
402475
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/09/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/09/2017  
Chục Số Đơn vị
6,2 0
6,5 1 5
6,8 2 0,5
3 5,4,4
9,3,3 4
Chục Số Đơn vị
3,1,2,9,7 5 9,1
8 6 2,1,0
8 7 5
8 7,2,6
9,5 9 4,9,5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
10/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
47
250N
739
500N
3867
2787
6802
1TR
2767
2,5TR
06637
72227
12499
62730
66895
99931
45876
5TR
47485
55994
10TR
34270
40TR
69994
ĐB
998270
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/09/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/09/2017  
Chục Số Đơn vị
3,7,7 0 2
3 1
0 2 7
3 9,7,0,1
9,9 4 7
Chục Số Đơn vị
9,8 5
7 6 7,7
4,6,8,6,3,2 7 6,0,0
8 7,5
3,9 9 9,5,4,4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
03/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
08
250N
633
500N
9563
5654
3756
1TR
7013
2,5TR
78749
44659
24896
68536
39699
19413
72493
5TR
54996
23184
10TR
38797
40TR
89446
ĐB
489489
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/09/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 8
1 3,3
2
3,6,1,1,9 3 3,6
5,8 4 9,6
Chục Số Đơn vị
5 4,6,9
5,9,3,9,4 6 3
9 7
0 8 4,9
4,5,9,8 9 6,9,3,6,7
Kết quả xổ số Khánh Hòa
27/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
28
250N
582
500N
9701
5509
9553
1TR
2706
2,5TR
70535
17290
96967
72266
32364
12016
62584
5TR
31911
34240
10TR
76576
40TR
66364
ĐB
576739
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/08/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/08/2017  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 1,9,6
0,1 1 6,1
8 2 8
5 3 5,9
6,8,6 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 3
0,6,1,7 6 7,6,4,4
6 7 6
2 8 2,4
0,3 9 0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
20/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
03
250N
394
500N
3589
0225
1857
1TR
7527
2,5TR
22567
93039
44031
23155
80524
80325
64114
5TR
45928
17039
10TR
15223
40TR
71367
ĐB
851918
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/08/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3
3 1 4,8
2 5,7,4,5,8,3
0,2 3 9,1,9
9,2,1 4
Chục Số Đơn vị
2,5,2 5 7,5
6 7,7
5,2,6,6 7
2,1 8 9
8,3,3 9 4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
13/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
70
250N
428
500N
6605
9576
3881
1TR
0932
2,5TR
10866
07052
07676
79105
11837
37410
76222
5TR
78656
18157
10TR
13408
40TR
42169
ĐB
499443
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/08/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/08/2017  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5,5,8
8 1 0
3,5,2 2 8,2
4 3 2,7
4 3
Chục Số Đơn vị
0,0 5 2,6,7
7,6,7,5 6 6,9
3,5 7 0,6,6
2,0 8 1
6 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
06/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
85
250N
932
500N
4073
3954
1042
1TR
7119
2,5TR
07437
17528
40984
23600
52719
53975
40852
5TR
43932
87261
10TR
29881
40TR
20763
ĐB
385965
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/08/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
6,8 1 9,9
3,4,5,3 2 8
7,6 3 2,7,2
5,8 4 2
Chục Số Đơn vị
8,7,6 5 4,2
6 1,3,5
3 7 3,5
2 8 5,4,1
1,1 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

55  ( 13 ngày )
47  ( 10 ngày )
20  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
52  ( 7 ngày )
80  ( 7 ngày )
84  ( 7 ngày )
86  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 28 ngày )
50  ( 19 ngày )
78  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
64  ( 13 ngày )
80  ( 13 ngày )
41  ( 12 ngày )
87  ( 11 ngày )
93  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 14 ngày )
36  ( 13 ngày )
90  ( 10 ngày )
11  ( 8 ngày )
48  ( 8 ngày )
21  ( 7 ngày )
33  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )
14  ( 6 ngày )