http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
20/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
30
250N
845
500N
4244
6546
0422
1TR
7981
2,5TR
23082
67607
87335
47161
34425
17856
91840
5TR
29303
98496
10TR
90890
40TR
03511
ĐB
766453
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,4,9 0 7,3
8,6,1 1 1
2,8 2 2,5
0,5 3 0,5
4 4 5,4,6,0
Chục Số Đơn vị
4,3,2 5 6,3
4,5,9 6 1
0 7
8 1,2
9 6,0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
13/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
12
250N
151
500N
1469
2860
0071
1TR
0070
2,5TR
67265
77132
43421
18993
73775
33307
05497
5TR
25651
59370
10TR
35162
40TR
40480
ĐB
963722
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7,7,8 0 7
5,7,2,5 1 2
1,3,6,2 2 1,2
9 3 2
4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 1,1
6 9,0,5,2
0,9 7 1,0,5,0
8 0
6 9 3,7
Kết quả xổ số Khánh Hòa
06/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
83
250N
107
500N
6820
6543
6016
1TR
6307
2,5TR
15933
38973
49960
78302
29951
82717
26097
5TR
00190
90536
10TR
36627
40TR
87979
ĐB
260859
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6,9 0 7,7,2
5 1 6,7
0 2 0,7
8,4,3,7 3 3,6
4 3
Chục Số Đơn vị
5 1,9
1,3 6 0
0,0,1,9,2 7 3,9
8 3
7,5 9 7,0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
30/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
65
250N
238
500N
0371
0100
8827
1TR
4686
2,5TR
43443
10178
34119
62840
62147
63482
21919
5TR
97126
56627
10TR
38490
40TR
94589
ĐB
756678
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4,9 0 0
7 1 9,9
8 2 7,6,7
4 3 8
4 3,0,7
Chục Số Đơn vị
6 5
8,2 6 5
2,4,2 7 1,8,8
3,7,7 8 6,2,9
1,1,8 9 0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
23/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
51
250N
002
500N
2269
2491
9753
1TR
7126
2,5TR
77074
85459
19572
05912
64474
13857
81689
5TR
40472
71172
10TR
73011
40TR
11696
ĐB
648181
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 2
5,9,1,8 1 2,1
0,7,1,7,7 2 6
5 3
7,7 4
Chục Số Đơn vị
5 1,3,9,7
2,9 6 9
5 7 4,2,4,2,2
8 9,1
6,5,8 9 1,6
Kết quả xổ số Khánh Hòa
16/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
86
250N
729
500N
5515
9270
7526
1TR
9852
2,5TR
32711
38064
92774
23131
20733
89616
32729
5TR
57939
04183
10TR
83243
40TR
48067
ĐB
441145
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
1,3 1 5,1,6
5 2 9,6,9
3,8,4 3 1,3,9
6,7 4 3,5
Chục Số Đơn vị
1,4 5 2
8,2,1 6 4,7
6 7 0,4
8 6,3
2,2,3 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
09/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
35
250N
429
500N
7470
1271
1431
1TR
1650
2,5TR
30724
71761
77279
31934
75011
90419
17655
5TR
46818
84527
10TR
83486
40TR
70687
ĐB
804898
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7,5 0
7,3,6,1 1 1,9,8
2 9,4,7
3 5,1,4
2,3 4
Chục Số Đơn vị
3,5 5 0,5
8 6 1
2,8 7 0,1,9
1,9 8 6,7
2,7,1 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )