http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
27/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
84
250N
189
500N
0508
0168
4301
1TR
0918
2,5TR
31922
36246
71574
74324
08270
36661
14529
5TR
35486
73641
10TR
94390
40TR
56187
ĐB
858159
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 8,1
0,6,4 1 8
2 2 2,4,9
3
8,7,2 4 6,1
Chục Số Đơn vị
5 9
4,8 6 8,1
8 7 4,0
0,6,1 8 4,9,6,7
8,2,5 9 0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
20/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
39
250N
021
500N
7346
9877
0652
1TR
2736
2,5TR
60037
37243
38213
32260
88829
06394
66249
5TR
02742
87572
10TR
09139
40TR
08303
ĐB
093967
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/05/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 3
2 1 3
5,4,7 2 1,9
4,1,0 3 9,6,7,9
9 4 6,3,9,2
Chục Số Đơn vị
5 2
4,3 6 0,7
7,3,6 7 7,2
8
3,2,4,3 9 4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
13/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
21
250N
715
500N
2918
0188
2267
1TR
5649
2,5TR
20305
44814
99941
06220
29202
04776
02877
5TR
04049
06800
10TR
50627
40TR
87240
ĐB
912878
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/05/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0,4 0 5,2,0
2,4 1 5,8,4
0 2 1,0,7
3
1 4 9,1,9,0
Chục Số Đơn vị
1,0 5
7 6 7
6,7,2 7 6,7,8
1,8,7 8 8
4,4 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
06/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
53
250N
614
500N
6147
4705
3628
1TR
0999
2,5TR
49218
21848
31149
48147
27336
38180
81728
5TR
55006
68712
10TR
46279
40TR
69247
ĐB
179255
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,6
1 4,8,2
1 2 8,8
5 3 6
1 4 7,8,9,7,7
Chục Số Đơn vị
0,5 5 3,5
3,0 6
4,4,4 7 9
2,1,4,2 8 0
9,4,7 9 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
29/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
83
250N
753
500N
1413
6528
6350
1TR
9852
2,5TR
41926
92284
69650
51940
29224
77546
17165
5TR
62882
07447
10TR
53159
40TR
18255
ĐB
751808
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/04/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/04/2018  
Chục Số Đơn vị
5,5,4 0 8
1 3
5,8 2 8,6,4
8,5,1 3
8,2 4 0,6,7
Chục Số Đơn vị
6,5 5 3,0,2,0,9,5
2,4 6 5
4 7
2,0 8 3,4,2
5 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
22/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
97
250N
132
500N
6959
0368
0249
1TR
1637
2,5TR
24147
89373
50647
33095
82247
10348
15019
5TR
95804
73587
10TR
58941
40TR
83879
ĐB
688436
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/04/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4
4 1 9
3 2
7 3 2,7,6
0 4 9,7,7,7,8,1
Chục Số Đơn vị
9 5 9
3 6 8
9,3,4,4,4,8 7 3,9
6,4 8 7
5,4,1,7 9 7,5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
15/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
59
250N
308
500N
8567
2966
2273
1TR
3575
2,5TR
47494
89517
73593
35080
25967
97914
70308
5TR
57150
40217
10TR
26319
40TR
09137
ĐB
567838
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/04/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 8,8
1 7,4,7,9
2
7,9 3 7,8
9,1 4
Chục Số Đơn vị
7 5 9,0
6 6 7,6,7
6,1,6,1,3 7 3,5
0,0,3 8 0
5,1 9 4,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )