http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
14/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
77
250N
240
500N
3842
8558
0083
1TR
1586
2,5TR
84259
81763
41270
46015
73123
37955
03219
5TR
38034
35750
10TR
14555
40TR
75109
ĐB
795305
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/01/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4,7,5 0 9,5
1 5,9
4 2 3
8,6,2 3 4
3 4 0,2
Chục Số Đơn vị
1,5,5,0 5 8,9,5,0,5
8 6 3
7 7 7,0
5 8 3,6
5,1,0 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
07/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
60
250N
908
500N
4233
2385
4670
1TR
1889
2,5TR
81651
70456
66412
83895
56004
46331
92050
5TR
15559
87726
10TR
66724
40TR
76011
ĐB
633608
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/01/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/01/2018  
Chục Số Đơn vị
6,7,5 0 8,4,8
5,3,1 1 2,1
1 2 6,4
3 3 3,1
0,2 4
Chục Số Đơn vị
8,9 5 1,6,0,9
5,2 6 0
7 0
0,0 8 5,9
8,5 9 5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
31/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
03
250N
213
500N
2180
4854
7718
1TR
9392
2,5TR
03021
92058
53322
57885
46522
79774
77901
5TR
94449
06433
10TR
36286
40TR
28335
ĐB
694064
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/12/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,1
2,0 1 3,8
9,2,2 2 1,2,2
0,1,3 3 3,5
5,7,6 4 9
Chục Số Đơn vị
8,3 5 4,8
8 6 4
7 4
1,5 8 0,5,6
4 9 2
Kết quả xổ số Khánh Hòa
24/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
29
250N
785
500N
6736
5216
1572
1TR
3423
2,5TR
04951
02215
80485
46132
60920
31598
16433
5TR
68963
38354
10TR
30677
40TR
69870
ĐB
997287
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/12/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,7 0
5 1 6,5
7,3 2 9,3,0
2,3,6 3 6,2,3
5 4
Chục Số Đơn vị
8,1,8 5 1,4
3,1 6 3
7,8 7 2,7,0
9 8 5,5,7
2 9 8
Kết quả xổ số Khánh Hòa
17/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
62
250N
531
500N
4217
1592
1331
1TR
0507
2,5TR
14651
18945
84582
68529
01305
71320
39193
5TR
50571
47987
10TR
40018
40TR
66422
ĐB
062302
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/12/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,5,2
3,3,5,7 1 7,8
6,9,8,2,0 2 9,0,2
9 3 1,1
4 5
Chục Số Đơn vị
4,0 5 1
6 2
1,0,8 7 1
1 8 2,7
2 9 2,3
Kết quả xổ số Khánh Hòa
10/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
91
250N
337
500N
5692
9900
9598
1TR
8976
2,5TR
31172
63860
61465
61390
62358
89411
02210
5TR
67335
66179
10TR
14380
40TR
99749
ĐB
855795
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/12/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0,6,9,1,8 0 0
9,1 1 1,0
9,7 2
3 7,5
4 9
Chục Số Đơn vị
6,3,9 5 8
7 6 0,5
3 7 6,2,9
9,5 8 0
7,4 9 1,2,8,0,5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
03/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
59
250N
798
500N
2210
2072
2551
1TR
9558
2,5TR
35567
88413
34724
20057
04371
20210
82973
5TR
51660
65058
10TR
39286
40TR
27862
ĐB
339589
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/12/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/12/2017  
Chục Số Đơn vị
1,1,6 0
5,7 1 0,3,0
7,6 2 4
1,7 3
2 4
Chục Số Đơn vị
5 9,1,8,7,8
8 6 7,0,2
6,5 7 2,1,3
9,5,5 8 6,9
5,8 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )