http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
19/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
11
250N
466
500N
3096
1605
3078
1TR
6372
2,5TR
42312
33025
34995
67375
86645
51350
16366
5TR
48792
48378
10TR
37615
40TR
64445
ĐB
557848
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/11/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/11/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 5
1 1 1,2,5
7,1,9 2 5
3
4 5,5,8
Chục Số Đơn vị
0,2,9,7,4,1,4 5 0
6,9,6 6 6,6
7 8,2,5,8
7,7,4 8
9 6,5,2
Kết quả xổ số Khánh Hòa
12/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
84
250N
199
500N
3057
0766
5437
1TR
4737
2,5TR
39484
41890
16542
77538
78761
54145
65515
5TR
01849
74482
10TR
59146
40TR
17083
ĐB
394543
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/11/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/11/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0
6 1 5
4,8 2
8,4 3 7,7,8
8,8 4 2,5,9,6,3
Chục Số Đơn vị
4,1 5 7
6,4 6 6,1
5,3,3 7
3 8 4,4,2,3
9,4 9 9,0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
05/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
56
250N
662
500N
5839
5329
6503
1TR
6306
2,5TR
91315
74047
93695
57274
42703
08086
63459
5TR
02341
39199
10TR
84039
40TR
65818
ĐB
597697
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/11/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0 3,6,3
4 1 5,8
6 2 9
0,0 3 9,9
7 4 7,1
Chục Số Đơn vị
1,9 5 6,9
5,0,8 6 2
4,9 7 4
1 8 6
3,2,5,9,3 9 5,9,7
Kết quả xổ số Khánh Hòa
29/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
64
250N
851
500N
2097
1557
7606
1TR
6206
2,5TR
36154
85956
53233
22401
69449
97595
58197
5TR
10924
39604
10TR
11099
40TR
46894
ĐB
555199
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/10/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 6,6,1,4
5,0 1
2 4
3 3 3
6,5,2,0,9 4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 1,7,4,6
0,0,5 6 4
9,5,9 7
8
4,9,9 9 7,5,7,9,4,9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
22/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
91
250N
919
500N
4269
2938
7612
1TR
7631
2,5TR
29159
06469
28224
34760
02919
81427
66332
5TR
40422
21002
10TR
01359
40TR
40412
ĐB
186115
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/10/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/10/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 2
9,3 1 9,2,9,2,5
1,3,2,0,1 2 4,7,2
3 8,1,2
2 4
Chục Số Đơn vị
1 5 9,9
6 9,9,0
2 7
3 8
1,6,5,6,1,5 9 1
Kết quả xổ số Khánh Hòa
15/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
38
250N
303
500N
6920
9136
1264
1TR
8424
2,5TR
37052
12245
24247
80217
12099
00268
92420
5TR
48377
08567
10TR
54221
40TR
22773
ĐB
008216
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/10/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/10/2017  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 3
2 1 7,6
5 2 0,4,0,1
0,7 3 8,6
6,2 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4 5 2
3,1 6 4,8,7
4,1,7,6 7 7,3
3,6 8
9 9 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
08/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
95
250N
539
500N
6837
1819
9391
1TR
1502
2,5TR
15409
62913
56279
01941
92715
75874
58948
5TR
55014
38527
10TR
00784
40TR
99405
ĐB
238235
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/10/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 2,9,5
9,4 1 9,3,5,4
0 2 7
1 3 9,7,5
7,1,8 4 1,8
Chục Số Đơn vị
9,1,0,3 5
6
3,2 7 9,4
4 8 4
3,1,0,7 9 5,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )