http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
12/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
64
250N
731
500N
5271
0809
7599
1TR
4355
2,5TR
16695
85498
65124
62984
06587
45066
04373
5TR
23313
53301
10TR
07667
40TR
43077
ĐB
366417
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/08/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,1
3,7,0 1 3,7
2 4
7,1 3 1
6,2,8 4
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5
6 6 4,6,7
8,6,7,1 7 1,3,7
9 8 4,7
0,9 9 9,5,8
Kết quả xổ số Khánh Hòa
05/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
90
250N
315
500N
9065
0720
1724
1TR
5472
2,5TR
26022
93868
63385
09594
33732
54460
95594
5TR
19739
89599
10TR
01500
40TR
07369
ĐB
615259
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/08/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9,2,6,0 0 0
1 5
7,2,3 2 0,4,2
3 2,9
2,9,9 4
Chục Số Đơn vị
1,6,8 5 9
6 5,8,0,9
7 2
6 8 5
3,9,6,5 9 0,4,4,9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
29/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
52
250N
123
500N
0759
3583
0437
1TR
3115
2,5TR
20784
86299
11641
99052
56061
21403
00885
5TR
39812
78426
10TR
58933
40TR
88291
ĐB
533377
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/07/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3
4,6,9 1 5,2
5,5,1 2 3,6
2,8,0,3 3 7,3
8 4 1
Chục Số Đơn vị
1,8 5 2,9,2
2 6 1
3,7 7 7
8 3,4,5
5,9 9 9,1
Kết quả xổ số Khánh Hòa
22/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
95
250N
772
500N
3141
1982
9258
1TR
7634
2,5TR
93392
83051
16432
46163
04884
94070
94516
5TR
27113
93303
10TR
48288
40TR
44740
ĐB
476399
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/07/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 3
4,5 1 6,3
7,8,9,3 2
6,1,0 3 4,2
3,8 4 1,0
Chục Số Đơn vị
9 5 8,1
1 6 3
7 2,0
5,8 8 2,4,8
9 9 5,2,9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
15/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
62
250N
410
500N
3410
5663
8776
1TR
0549
2,5TR
29058
11282
73065
70562
42765
86247
93438
5TR
75251
73402
10TR
56747
40TR
84787
ĐB
322141
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/07/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 2
5,4 1 0,0
6,8,6,0 2
6 3 8
4 9,7,7,1
Chục Số Đơn vị
6,6 5 8,1
7 6 2,3,5,2,5
4,4,8 7 6
5,3 8 2,7
4 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
08/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
59
250N
287
500N
3483
0425
3257
1TR
0102
2,5TR
47847
16031
36681
19565
35505
31743
80279
5TR
66800
47892
10TR
30172
40TR
22009
ĐB
528045
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/07/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,5,0,9
3,8 1
0,9,7 2 5
8,4 3 1
4 7,3,5
Chục Số Đơn vị
2,6,0,4 5 9,7
6 5
8,5,4 7 9,2
8 7,3,1
5,7,0 9 2
Kết quả xổ số Khánh Hòa
01/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
89
250N
528
500N
5042
2842
5357
1TR
1048
2,5TR
34736
95676
97408
13148
37328
02968
90880
5TR
11406
14598
10TR
35367
40TR
26449
ĐB
545732
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/07/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,6
1
4,4,3 2 8,8
3 6,2
4 2,2,8,8,9
Chục Số Đơn vị
5 7
3,7,0 6 8,7
5,6 7 6
2,4,0,4,2,6,9 8 9,0
8,4 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )