http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/10/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
14/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
14
250N
836
500N
7226
8801
3476
1TR
8807
2,5TR
97590
25520
59915
85370
55992
92694
71356
5TR
65984
61365
10TR
90663
40TR
44985
ĐB
848248
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/10/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/10/2018  
Chục Số Đơn vị
9,2,7 0 1,7
0 1 4,5
9 2 6,0
6 3 6
1,9,8 4 8
Chục Số Đơn vị
1,6,8 5 6
3,2,7,5 6 5,3
0 7 6,0
4 8 4,5
9 0,2,4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
07/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
41
250N
282
500N
7128
8475
3809
1TR
9862
2,5TR
21186
71905
93537
94544
82124
30625
51928
5TR
23372
79235
10TR
33714
40TR
99019
ĐB
513166
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/10/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/10/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,5
4 1 4,9
8,6,7 2 8,4,5,8
3 7,5
4,2,1 4 1,4
Chục Số Đơn vị
7,0,2,3 5
8,6 6 2,6
3 7 5,2
2,2 8 2,6
0,1 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
30/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
47
250N
206
500N
7772
7273
7834
1TR
5344
2,5TR
67225
61651
19062
22422
90207
19769
86780
5TR
67632
57686
10TR
81847
40TR
51958
ĐB
687546
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/09/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/09/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 6,7
5 1
7,6,2,3 2 5,2
7 3 4,2
3,4 4 7,4,7,6
Chục Số Đơn vị
2 5 1,8
0,8,4 6 2,9
4,0,4 7 2,3
5 8 0,6
6 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
23/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
34
250N
842
500N
4935
7068
5043
1TR
4503
2,5TR
60046
53232
26563
83810
31322
22099
75701
5TR
22016
60821
10TR
78815
40TR
84275
ĐB
111447
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/09/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,1
0,2 1 0,6,5
4,3,2 2 2,1
4,0,6 3 4,5,2
3 4 2,3,6,7
Chục Số Đơn vị
3,1,7 5
4,1 6 8,3
4 7 5
6 8
9 9 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
16/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N
80
250N
337
500N
9246
9602
5138
1TR
4766
2,5TR
54347
57736
04660
65189
60983
78511
97475
5TR
19511
72536
10TR
88354
40TR
30554
ĐB
763043
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/09/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/09/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 2
1,1 1 1,1
0 2
8,4 3 7,8,6,6
5,5 4 6,7,3
Chục Số Đơn vị
7 5 4,4
4,6,3,3 6 6,0
3,4 7 5
3 8 0,9,3
8 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
09/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
38
250N
497
500N
3511
7459
9531
1TR
6853
2,5TR
08411
29621
97341
98393
20608
21255
13341
5TR
67631
64544
10TR
04854
40TR
48427
ĐB
717491
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/09/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8
1,3,1,2,4,4,3,9 1 1,1
2 1,7
5,9 3 8,1,1
4,5 4 1,1,4
Chục Số Đơn vị
5 5 9,3,5,4
6
9,2 7
3,0 8
5 9 7,3,1
Kết quả xổ số Khánh Hòa
02/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N
92
250N
808
500N
6710
8421
4003
1TR
6083
2,5TR
63447
25816
91256
22482
51693
00828
81959
5TR
89159
35121
10TR
14369
40TR
87892
ĐB
846482
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/09/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,3
2,2 1 0,6
9,8,9,8 2 1,8,1
0,8,9 3
4 7
Chục Số Đơn vị
5 6,9,9
1,5 6 9
4 7
0,2 8 3,2,2
5,5,6 9 2,3,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )