http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 06/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
06/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
83
250N
107
500N
6820
6543
6016
1TR
6307
2,5TR
15933
38973
49960
78302
29951
82717
26097
5TR
00190
90536
10TR
36627
40TR
87979
ĐB
260859
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6,9 0 7,7,2
5 1 6,7
0 2 0,7
8,4,3,7 3 3,6
4 3
Chục Số Đơn vị
5 1,9
1,3 6 0
0,0,1,9,2 7 3,9
8 3
7,5 9 7,0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
30/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
65
250N
238
500N
0371
0100
8827
1TR
4686
2,5TR
43443
10178
34119
62840
62147
63482
21919
5TR
97126
56627
10TR
38490
40TR
94589
ĐB
756678
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4,9 0 0
7 1 9,9
8 2 7,6,7
4 3 8
4 3,0,7
Chục Số Đơn vị
6 5
8,2 6 5
2,4,2 7 1,8,8
3,7,7 8 6,2,9
1,1,8 9 0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
23/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
51
250N
002
500N
2269
2491
9753
1TR
7126
2,5TR
77074
85459
19572
05912
64474
13857
81689
5TR
40472
71172
10TR
73011
40TR
11696
ĐB
648181
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 2
5,9,1,8 1 2,1
0,7,1,7,7 2 6
5 3
7,7 4
Chục Số Đơn vị
5 1,3,9,7
2,9 6 9
5 7 4,2,4,2,2
8 9,1
6,5,8 9 1,6
Kết quả xổ số Khánh Hòa
16/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
86
250N
729
500N
5515
9270
7526
1TR
9852
2,5TR
32711
38064
92774
23131
20733
89616
32729
5TR
57939
04183
10TR
83243
40TR
48067
ĐB
441145
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
1,3 1 5,1,6
5 2 9,6,9
3,8,4 3 1,3,9
6,7 4 3,5
Chục Số Đơn vị
1,4 5 2
8,2,1 6 4,7
6 7 0,4
8 6,3
2,2,3 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
09/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
35
250N
429
500N
7470
1271
1431
1TR
1650
2,5TR
30724
71761
77279
31934
75011
90419
17655
5TR
46818
84527
10TR
83486
40TR
70687
ĐB
804898
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7,5 0
7,3,6,1 1 1,9,8
2 9,4,7
3 5,1,4
2,3 4
Chục Số Đơn vị
3,5 5 0,5
8 6 1
2,8 7 0,1,9
1,9 8 6,7
2,7,1 9 8
Kết quả xổ số Khánh Hòa
02/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
14
250N
636
500N
8547
1863
8458
1TR
2490
2,5TR
01517
53058
64207
35885
79325
04750
50531
5TR
07462
59260
10TR
76209
40TR
96604
ĐB
164627
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/12/2018  
Chục Số Đơn vị
9,5,6 0 7,9,4
3 1 4,7
6 2 5,7
6 3 6,1
1,0 4 7
Chục Số Đơn vị
8,2 5 8,8,0
3 6 3,2,0
4,1,0,2 7
5,5 8 5
0 9 0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
25/112018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
45
250N
652
500N
6612
9762
4938
1TR
0496
2,5TR
46111
74221
50812
97707
84844
80854
73243
5TR
60317
19505
10TR
04879
40TR
98424
ĐB
085124
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/11/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/11/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7,5
1,2 1 2,1,2,7
5,1,6,1 2 1,4,4
4 3 8
4,5,2,2 4 5,4,3
Chục Số Đơn vị
4,0 5 2,4
9 6 2
0,1 7 9
3 8
7 9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

46  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
04  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
25  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
32  ( 6 ngày )
41  ( 6 ngày )
86  ( 6 ngày )

Miền Bắc

75  ( 23 ngày )
76  ( 18 ngày )
80  ( 13 ngày )
43  ( 12 ngày )
81  ( 12 ngày )
77  ( 11 ngày )
94  ( 11 ngày )
49  ( 10 ngày )
61  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

12  ( 10 ngày )
65  ( 10 ngày )
14  ( 9 ngày )
20  ( 9 ngày )
46  ( 9 ngày )
75  ( 9 ngày )
50  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )