http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
06/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
04
250N
001
500N
8074
5054
6413
1TR
3589
2,5TR
92908
03568
74406
08520
27305
09344
07844
5TR
74450
30540
10TR
76391
40TR
46060
ĐB
162802
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2,5,4,6 0 4,1,8,6,5,2
0,9 1 3
0 2 0
1 3
0,7,5,4,4 4 4,4,0
Chục Số Đơn vị
0 5 4,0
0 6 8,0
7 4
0,6 8 9
8 9 1
Kết quả xổ số Khánh Hòa
30/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
77
250N
574
500N
5560
3992
0188
1TR
8525
2,5TR
19163
91551
00484
38775
03900
85311
73584
5TR
10634
45896
10TR
84216
40TR
25677
ĐB
949509
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 0,9
5,1 1 1,6
9 2 5
6 3 4
7,8,8,3 4
Chục Số Đơn vị
2,7 5 1
9,1 6 0,3
7,7 7 7,4,5,7
8 8 8,4,4
0 9 2,6
Kết quả xổ số Khánh Hòa
23/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
82
250N
876
500N
8561
6565
7028
1TR
6435
2,5TR
31020
98112
85129
32669
18009
83615
90819
5TR
86561
90161
10TR
61831
40TR
58927
ĐB
058945
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
6,6,6,3 1 2,5,9
8,1 2 8,0,9,7
3 5,1
4 5
Chục Số Đơn vị
6,3,1,4 5
7 6 1,5,9,1,1
2 7 6
2 8 2
2,6,0,1 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
16/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
68
250N
199
500N
5875
7288
5958
1TR
7596
2,5TR
72077
56995
71649
67042
41312
43559
20806
5TR
19921
17712
10TR
45887
40TR
35266
ĐB
600020
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 6
2 1 2,2
4,1,1 2 1,0
3
4 9,2
Chục Số Đơn vị
7,9 5 8,9
9,0,6 6 8,6
7,8 7 5,7
6,8,5 8 8,7
9,4,5 9 9,6,5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
09/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
78
250N
808
500N
6835
0518
4840
1TR
9952
2,5TR
78478
14163
92088
97896
73383
15359
13977
5TR
69571
04365
10TR
58003
40TR
58506
ĐB
099654
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,3,6
7 1 8
5 2
6,8,0 3 5
5 4 0
Chục Số Đơn vị
3,6 5 2,9,4
9,0 6 3,5
7 7 8,8,7,1
7,0,1,7,8 8 8,3
5 9 6
Kết quả xổ số Khánh Hòa
02/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
22
250N
188
500N
2354
1697
7116
1TR
6918
2,5TR
56491
44927
20798
54856
39894
66375
49502
5TR
25769
58850
10TR
36578
40TR
25882
ĐB
494327
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
9 1 6,8
2,0,8 2 2,7,7
3
5,9 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4,6,0
1,5 6 9
9,2,2 7 5,8
8,1,9,7 8 8,2
6 9 7,1,8,4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
26/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
48
250N
427
500N
0165
0461
9520
1TR
6045
2,5TR
14208
83131
06928
11365
50152
80720
41530
5TR
28559
71644
10TR
87543
40TR
14294
ĐB
181665
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2,2,3 0 8
6,3 1
5 2 7,0,8,0
4 3 1,0
4,9 4 8,5,4,3
Chục Số Đơn vị
6,4,6,6 5 2,9
6 5,1,5,5
2 7
4,0,2 8
5 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )