http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/02/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
10/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKH
100N
57
250N
517
500N
1726
8931
2374
1TR
8405
2,5TR
93887
34963
36894
11166
44670
70637
93873
5TR
90655
83766
10TR
30367
40TR
19496
ĐB
544374
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/02/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
3 1 7
2 6
6,7 3 1,7
7,9,7 4
Chục Số Đơn vị
0,5 5 7,5
2,6,6,9 6 3,6,6,7
5,1,8,3,6 7 4,0,3,4
8 7
9 4,6
Kết quả xổ số Khánh Hòa
03/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
11
250N
288
500N
2440
6113
4706
1TR
3643
2,5TR
83865
31055
39466
42269
14616
20822
19662
5TR
29902
05657
10TR
08476
40TR
56063
ĐB
005715
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,2
1 1 1,3,6,5
2,6,0 2 2
1,4,6 3
4 0,3
Chục Số Đơn vị
6,5,1 5 5,7
0,6,1,7 6 5,6,9,2,3
5 7 6
8 8 8
6 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
27/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
26
250N
908
500N
0021
7629
3195
1TR
7609
2,5TR
71594
73516
34391
26126
36227
53791
55279
5TR
06422
57351
10TR
85886
40TR
42968
ĐB
705970
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,9
2,9,9,5 1 6
2 2 6,1,9,6,7,2
3
9 4
Chục Số Đơn vị
9 5 1
2,1,2,8 6 8
2 7 9,0
0,6 8 6
2,0,7 9 5,4,1,1
Kết quả xổ số Khánh Hòa
20/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
30
250N
845
500N
4244
6546
0422
1TR
7981
2,5TR
23082
67607
87335
47161
34425
17856
91840
5TR
29303
98496
10TR
90890
40TR
03511
ĐB
766453
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,4,9 0 7,3
8,6,1 1 1
2,8 2 2,5
0,5 3 0,5
4 4 5,4,6,0
Chục Số Đơn vị
4,3,2 5 6,3
4,5,9 6 1
0 7
8 1,2
9 6,0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
13/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
12
250N
151
500N
1469
2860
0071
1TR
0070
2,5TR
67265
77132
43421
18993
73775
33307
05497
5TR
25651
59370
10TR
35162
40TR
40480
ĐB
963722
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7,7,8 0 7
5,7,2,5 1 2
1,3,6,2 2 1,2
9 3 2
4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 1,1
6 9,0,5,2
0,9 7 1,0,5,0
8 0
6 9 3,7
Kết quả xổ số Khánh Hòa
06/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
83
250N
107
500N
6820
6543
6016
1TR
6307
2,5TR
15933
38973
49960
78302
29951
82717
26097
5TR
00190
90536
10TR
36627
40TR
87979
ĐB
260859
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6,9 0 7,7,2
5 1 6,7
0 2 0,7
8,4,3,7 3 3,6
4 3
Chục Số Đơn vị
5 1,9
1,3 6 0
0,0,1,9,2 7 3,9
8 3
7,5 9 7,0
Kết quả xổ số Khánh Hòa
30/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KH
100N
65
250N
238
500N
0371
0100
8827
1TR
4686
2,5TR
43443
10178
34119
62840
62147
63482
21919
5TR
97126
56627
10TR
38490
40TR
94589
ĐB
756678
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4,9 0 0
7 1 9,9
8 2 7,6,7
4 3 8
4 3,0,7
Chục Số Đơn vị
6 5
8,2 6 5
2,4,2 7 1,8,8
3,7,7 8 6,2,9
1,1,8 9 0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )