http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 11/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
11/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
91
250N
353
500N
8835
7443
3338
1TR
6979
2,5TR
83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
5TR
88543
74579
10TR
72455
40TR
90109
ĐB
786612
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/07/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 9
9,6,9 1 2
2,1 2 2
5,4,4 3 5,8
5 4 3,3
Chục Số Đơn vị
3,5 5 3,4,5
9 6 8,1
7 9,0,9
3,6 8
7,7,0 9 1,1,6
Kết quả xổ số Khánh Hòa
04/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
51
250N
515
500N
0576
5476
6124
1TR
5983
2,5TR
76062
50130
80729
10042
23216
15937
90749
5TR
73375
94418
10TR
82194
40TR
99274
ĐB
355814
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/07/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3 0
5 1 5,6,8,4
6,4 2 4,9
8 3 0,7
2,9,7,1 4 2,9
Chục Số Đơn vị
1,7 5 1
7,7,1 6 2
3 7 6,6,5,4
1 8 3
2,4 9 4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
27/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
87
250N
754
500N
6665
9383
9898
1TR
6580
2,5TR
54193
95140
58218
06777
17181
17183
87013
5TR
38167
84790
10TR
69698
40TR
13601
ĐB
528354
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/06/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,4,9 0 1
8,0 1 8,3
2
8,9,8,1 3
5,5 4 0
Chục Số Đơn vị
6 5 4,4
6 5,7
8,7,6 7 7
9,1,9 8 7,3,0,1,3
9 8,3,0,8
Kết quả xổ số Khánh Hòa
20/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
03
250N
489
500N
9091
9569
9958
1TR
9512
2,5TR
37349
25759
14011
64427
76566
18599
16879
5TR
63215
87976
10TR
65836
40TR
99065
ĐB
505229
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/06/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3
9,1 1 2,1,5
1 2 7,9
0 3 6
4 9
Chục Số Đơn vị
1,6 5 8,9
6,7,3 6 9,6,5
2 7 9,6
5 8 9
8,6,4,5,9,7,2 9 1,9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
13/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
59
250N
304
500N
0903
2813
0668
1TR
0407
2,5TR
79825
61233
83213
34474
52687
77509
10689
5TR
68519
98865
10TR
44789
40TR
72397
ĐB
316267
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/06/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4,3,7,9
1 3,3,9
2 5
0,1,3,1 3 3
0,7 4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 9
6 8,5,7
0,8,9,6 7 4
6 8 7,9,9
5,0,8,1,8 9 7
Kết quả xổ số Khánh Hòa
06/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
67
250N
708
500N
6948
7222
7532
1TR
4629
2,5TR
03737
46113
61324
52195
79515
96723
05911
5TR
49920
79931
10TR
69623
40TR
88711
ĐB
874191
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/06/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 8
1,3,1,9 1 3,5,1,1
2,3 2 2,9,4,3,0,3
1,2,2 3 2,7,1
2 4 8
Chục Số Đơn vị
9,1 5
6 7
6,3 7
0,4 8
2 9 5,1
Kết quả xổ số Khánh Hòa
30/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
98
250N
397
500N
3395
5604
2700
1TR
6611
2,5TR
14677
86361
21118
65525
92884
19305
09110
5TR
36095
95877
10TR
76082
40TR
80767
ĐB
569760
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,1,6 0 4,0,5
1,6 1 1,8,0
8 2 5
3
0,8 4
Chục Số Đơn vị
9,2,0,9 5
6 1,7,0
9,7,7,6 7 7,7
9,1 8 4,2
9 8,7,5,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )