http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/06/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
13/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
59
250N
304
500N
0903
2813
0668
1TR
0407
2,5TR
79825
61233
83213
34474
52687
77509
10689
5TR
68519
98865
10TR
44789
40TR
72397
ĐB
316267
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/06/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4,3,7,9
1 3,3,9
2 5
0,1,3,1 3 3
0,7 4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 9
6 8,5,7
0,8,9,6 7 4
6 8 7,9,9
5,0,8,1,8 9 7
Kết quả xổ số Khánh Hòa
06/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
67
250N
708
500N
6948
7222
7532
1TR
4629
2,5TR
03737
46113
61324
52195
79515
96723
05911
5TR
49920
79931
10TR
69623
40TR
88711
ĐB
874191
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/06/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 8
1,3,1,9 1 3,5,1,1
2,3 2 2,9,4,3,0,3
1,2,2 3 2,7,1
2 4 8
Chục Số Đơn vị
9,1 5
6 7
6,3 7
0,4 8
2 9 5,1
Kết quả xổ số Khánh Hòa
30/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
98
250N
397
500N
3395
5604
2700
1TR
6611
2,5TR
14677
86361
21118
65525
92884
19305
09110
5TR
36095
95877
10TR
76082
40TR
80767
ĐB
569760
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,1,6 0 4,0,5
1,6 1 1,8,0
8 2 5
3
0,8 4
Chục Số Đơn vị
9,2,0,9 5
6 1,7,0
9,7,7,6 7 7,7
9,1 8 4,2
9 8,7,5,5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
23/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
62
250N
775
500N
3033
2020
8559
1TR
9027
2,5TR
16775
78774
64621
73057
41837
45921
08009
5TR
58526
19019
10TR
99714
40TR
47985
ĐB
840585
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/05/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
2,2 1 9,4
6 2 0,7,1,1,6
3 3 3,7
7,1 4
Chục Số Đơn vị
7,7,8,8 5 9,7
2 6 2
2,5,3 7 5,5,4
8 5,5
5,0,1 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
16/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
12
250N
704
500N
3877
2908
0367
1TR
6404
2,5TR
16868
96070
07248
68943
70246
01621
57794
5TR
58531
12039
10TR
35120
40TR
95996
ĐB
001475
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 4,8,4
2,3 1 2
1 2 1,0
4 3 1,9
0,0,9 4 8,3,6
Chục Số Đơn vị
7 5
4,9 6 7,8
7,6 7 7,0,5
0,6,4 8
3 9 4,6
Kết quả xổ số Khánh Hòa
09/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
30
250N
059
500N
0640
5580
6429
1TR
2990
2,5TR
96533
47018
87532
46852
62347
44991
01904
5TR
26841
97594
10TR
90587
40TR
30146
ĐB
833942
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4,8,9 0 4
9,4 1 8
3,5,4 2 9
3 3 0,3,2
0,9 4 0,7,1,6,2
Chục Số Đơn vị
5 9,2
4 6
4,8 7
1 8 0,7
5,2 9 0,1,4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
02/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
56
250N
141
500N
4423
8837
9640
1TR
2808
2,5TR
10580
23408
15762
71936
37112
28904
30118
5TR
41376
16869
10TR
59597
40TR
59632
ĐB
933772
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 8,8,4
4 1 2,8
6,1,3,7 2 3
2 3 7,6,2
0 4 1,0
Chục Số Đơn vị
5 6
5,3,7 6 2,9
3,9 7 6,2
0,0,1 8 0
6 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )