http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
13/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
12
250N
256
500N
7784
1155
2221
1TR
5979
2,5TR
60721
10318
51641
54964
44067
88521
24068
5TR
68748
87202
10TR
06087
40TR
16613
ĐB
573882
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/09/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 2
2,2,4,2 1 2,8,3
1,0,8 2 1,1,1
1 3
8,6 4 1,8
Chục Số Đơn vị
5 5 6,5
5 6 4,7,8
6,8 7 9
1,6,4 8 4,7,2
7 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
06/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
09
250N
557
500N
6835
1058
4903
1TR
1925
2,5TR
48100
67197
11987
11577
94432
30116
12894
5TR
26898
01187
10TR
38540
40TR
81002
ĐB
589095
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/09/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 9,3,0,2
1 6
3,0 2 5
0 3 5,2
9 4 0
Chục Số Đơn vị
3,2,9 5 7,8
1 6
5,9,8,7,8 7 7
5,9 8 7,7
0 9 7,4,8,5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
30/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
16
250N
549
500N
2122
8963
3121
1TR
0225
2,5TR
14994
91853
08994
52853
32674
33332
64773
5TR
30950
12749
10TR
47763
40TR
29906
ĐB
993423
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/08/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/08/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 6
2 1 6
2,3 2 2,1,5,3
6,5,5,7,6,2 3 2
9,9,7 4 9,9
Chục Số Đơn vị
2 5 3,3,0
1,0 6 3,3
7 4,3
8
4,4 9 4,4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
23/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
25
250N
379
500N
0023
8501
0103
1TR
4294
2,5TR
39927
61244
23323
08416
24489
38480
27632
5TR
71434
39235
10TR
61053
40TR
13811
ĐB
217051
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/08/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/08/2017  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,3
0,1,5 1 6,1
3 2 5,3,7,3
2,0,2,5 3 2,4,5
9,4,3 4 4
Chục Số Đơn vị
2,3 5 3,1
1 6
2 7 9
8 9,0
7,8 9 4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
16/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
89
250N
735
500N
8067
6639
9194
1TR
1140
2,5TR
15847
03462
52713
56323
69500
45009
31187
5TR
82906
80750
10TR
95832
40TR
86701
ĐB
705819
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/08/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4,0,5 0 0,9,6,1
0 1 3,9
6,3 2 3
1,2 3 5,9,2
9 4 0,7
Chục Số Đơn vị
3 5 0
0 6 7,2
6,4,8 7
8 9,7
8,3,0,1 9 4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
09/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
91
250N
513
500N
7141
0289
5972
1TR
8274
2,5TR
67440
10240
73850
14258
14033
76773
77383
5TR
18067
00249
10TR
60856
40TR
89650
ĐB
820470
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/08/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4,4,5,5,7 0
9,4 1 3
7 2
1,3,7,8 3 3
7 4 1,0,0,9
Chục Số Đơn vị
5 0,8,6,0
5 6 7
6 7 2,4,3,0
5 8 9,3
8,4 9 1
Kết quả xổ số Khánh Hòa
02/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
72
250N
352
500N
7328
5372
3738
1TR
9469
2,5TR
37493
39862
23734
53050
36142
47291
90140
5TR
95201
85100
10TR
76394
40TR
08670
ĐB
771622
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/08/2017
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/08/2017  
Chục Số Đơn vị
5,4,0,7 0 1,0
9,0 1
7,5,7,6,4,2 2 8,2
9 3 8,4
3,9 4 2,0
Chục Số Đơn vị
5 2,0
6 9,2
7 2,2,0
2,3 8
6 9 3,1,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

59  ( 13 ngày )
10  ( 11 ngày )
67  ( 11 ngày )
87  ( 11 ngày )
20  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )

Miền Bắc

32  ( 26 ngày )
11  ( 24 ngày )
79  ( 23 ngày )
25  ( 22 ngày )
44  ( 16 ngày )
84  ( 16 ngày )
34  ( 13 ngày )
63  ( 13 ngày )
67  ( 13 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

46  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
55  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
20  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )