http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/02/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
14/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
72
250N
787
500N
2295
3578
7606
1TR
0709
2,5TR
45519
00227
09669
76605
04872
80253
22306
5TR
48717
23612
10TR
91971
40TR
06141
ĐB
015898
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/02/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/02/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,5,6
7,4 1 9,7,2
7,7,1 2 7
5 3
4 1
Chục Số Đơn vị
9,0 5 3
0,0 6 9
8,2,1 7 2,8,2,1
7,9 8 7
0,1,6 9 5,8
Kết quả xổ số Khánh Hòa
07/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
39
250N
321
500N
8068
1610
8710
1TR
0921
2,5TR
86579
93427
16239
60152
96506
29110
97282
5TR
19561
50246
10TR
59801
40TR
29159
ĐB
308474
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/02/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/02/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1,1 0 6,1
2,2,6,0 1 0,0,0
5,8 2 1,1,7
3 9,9
7 4 6
Chục Số Đơn vị
5 2,9
0,4 6 8,1
2 7 9,4
6 8 2
3,7,3,5 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
31/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: XSKH
100N
75
250N
115
500N
3142
3474
5393
1TR
8459
2,5TR
19466
86690
25425
35385
57254
79857
43284
5TR
54300
40726
10TR
57595
40TR
92906
ĐB
217901
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/01/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/01/2018  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 0,6,1
0 1 5
4 2 5,6
9 3
7,5,8 4 2
Chục Số Đơn vị
7,1,2,8,9 5 9,4,7
6,2,0 6 6
5 7 5,4
8 5,4
5 9 3,0,5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
24/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
57
250N
886
500N
9943
7392
4217
1TR
2281
2,5TR
90826
31301
29414
06544
50466
10247
89667
5TR
09308
68005
10TR
16270
40TR
74925
ĐB
249267
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/01/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/01/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,8,5
8,0 1 7,4
9 2 6,5
4 3
1,4 4 3,4,7
Chục Số Đơn vị
0,2 5 7
8,2,6 6 6,7,7
5,1,4,6,6 7 0
0 8 6,1
9 2
Kết quả xổ số Khánh Hòa
17/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
53
250N
983
500N
6139
6997
8968
1TR
4757
2,5TR
42704
32292
30451
84110
97275
91537
58212
5TR
50610
56088
10TR
16521
40TR
55605
ĐB
665102
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/01/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 4,5,2
5,2 1 0,2,0
9,1,0 2 1
5,8 3 9,7
0 4
Chục Số Đơn vị
7,0 5 3,7,1
6 8
9,5,3 7 5
6,8 8 3,8
3 9 7,2
Kết quả xổ số Khánh Hòa
10/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
19
250N
220
500N
2718
0091
8701
1TR
9628
2,5TR
36153
22529
79473
94325
10427
10275
99204
5TR
96009
92732
10TR
33633
40TR
54399
ĐB
558518
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/01/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 1,4,9
9,0 1 9,8,8
3 2 0,8,9,5,7
5,7,3 3 2,3
0 4
Chục Số Đơn vị
2,7 5 3
6
2 7 3,5
1,2,1 8
1,2,0,9 9 1,9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
03/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
87
250N
172
500N
2727
9699
2359
1TR
7852
2,5TR
98457
68448
60052
01871
92256
60174
73758
5TR
37558
37139
10TR
71844
40TR
50145
ĐB
964265
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/01/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0
7 1
7,5,5 2 7
3 9
7,4 4 8,4,5
Chục Số Đơn vị
4,6 5 9,2,7,2,6,8,8
5 6 5
8,2,5 7 2,1,4
4,5,5 8 7
9,5,3 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )