http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Khánh Hòa
16/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
12
250N
704
500N
3877
2908
0367
1TR
6404
2,5TR
16868
96070
07248
68943
70246
01621
57794
5TR
58531
12039
10TR
35120
40TR
95996
ĐB
001475
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 4,8,4
2,3 1 2
1 2 1,0
4 3 1,9
0,0,9 4 8,3,6
Chục Số Đơn vị
7 5
4,9 6 7,8
7,6 7 7,0,5
0,6,4 8
3 9 4,6
Kết quả xổ số Khánh Hòa
09/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
30
250N
059
500N
0640
5580
6429
1TR
2990
2,5TR
96533
47018
87532
46852
62347
44991
01904
5TR
26841
97594
10TR
90587
40TR
30146
ĐB
833942
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/05/2018  
Chục Số Đơn vị
3,4,8,9 0 4
9,4 1 8
3,5,4 2 9
3 3 0,3,2
0,9 4 0,7,1,6,2
Chục Số Đơn vị
5 9,2
4 6
4,8 7
1 8 0,7
5,2 9 0,1,4
Kết quả xổ số Khánh Hòa
02/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
56
250N
141
500N
4423
8837
9640
1TR
2808
2,5TR
10580
23408
15762
71936
37112
28904
30118
5TR
41376
16869
10TR
59597
40TR
59632
ĐB
933772
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/05/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 8,8,4
4 1 2,8
6,1,3,7 2 3
2 3 7,6,2
0 4 1,0
Chục Số Đơn vị
5 6
5,3,7 6 2,9
3,9 7 6,2
0,0,1 8 0
6 9 7
Kết quả xổ số Khánh Hòa
25/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
63
250N
139
500N
7652
1982
1379
1TR
2821
2,5TR
39638
06157
08796
31589
20972
84713
01865
5TR
83417
62622
10TR
32727
40TR
99361
ĐB
990697
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/04/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0
2,6 1 3,7
5,8,7,2 2 1,2,7
6,1 3 9,8
4
Chục Số Đơn vị
6 5 2,7
9 6 3,5,1
5,1,2,9 7 9,2
3 8 2,9
3,7,8 9 6,7
Kết quả xổ số Khánh Hòa
18/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
12
250N
717
500N
9124
4031
3159
1TR
9927
2,5TR
65258
10289
11963
74434
39269
30055
46464
5TR
94132
45470
10TR
20351
40TR
22472
ĐB
269550
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/04/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/04/2018  
Chục Số Đơn vị
7,5 0
3,5 1 2,7
1,3,7 2 4,7
6 3 1,4,2
2,3,6 4
Chục Số Đơn vị
5 5 9,8,5,1,0
6 3,9,4
1,2 7 0,2
5 8 9
5,8,6 9
Kết quả xổ số Khánh Hòa
11/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
34
250N
797
500N
8095
6152
8989
1TR
7962
2,5TR
27122
94103
40536
34597
18507
70151
63378
5TR
09243
92363
10TR
14095
40TR
75284
ĐB
225459
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/04/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,7
5 1
5,6,2 2 2
0,4,6 3 4,6
3,8 4 3
Chục Số Đơn vị
9,9 5 2,1,9
3 6 2,3
9,9,0 7 8
7 8 9,4
8,5 9 7,5,7,5
Kết quả xổ số Khánh Hòa
04/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại vé: KH
100N
74
250N
167
500N
7947
5921
5611
1TR
8563
2,5TR
29667
39687
30572
84809
49719
55192
98993
5TR
76776
55655
10TR
55857
40TR
90815
ĐB
794097
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/04/2018
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9
2,1 1 1,9,5
7,9 2 1
6,9 3
7 4 7
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,7
7 6 7,3,7
6,4,6,8,5,9 7 4,2,6
8 7
0,1 9 2,3,7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )