http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
30/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K5
100N
-
200N
-
400N
-
-
-
1TR
-
3TR
-
-
-
-
-
-
-
10TR
-
-
20TR
-
30TR
-
ĐB
-
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/04/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Kết quả xổ số Kiên Giang
23/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K4
100N
90
200N
001
400N
6656
5901
0098
1TR
0136
3TR
12880
90092
82855
17819
88980
00037
14879
10TR
48082
82704
20TR
04140
30TR
87210
ĐB
891624
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/04/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/04/2017  
Chục Số Đơn vị
9,8,8,4,1 0 1,1,4
0,0 1 9,0
9,8 2 4
3 6,7
0,2 4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 6,5
5,3 6
3 7 9
9 8 0,0,2
1,7 9 0,8,2
Kết quả xổ số Kiên Giang
16/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K3
100N
58
200N
422
400N
5522
8003
4481
1TR
9990
3TR
16049
53305
56780
67147
00792
22790
31932
10TR
55243
90327
20TR
41703
30TR
63237
ĐB
354508
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/04/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/04/2017  
Chục Số Đơn vị
9,8,9 0 3,5,3,8
8 1
2,2,9,3 2 2,2,7
0,4,0 3 2,7
4 9,7,3
Chục Số Đơn vị
0 5 8
6
4,2,3 7
5,0 8 1,0
4 9 0,2,0
Kết quả xổ số Kiên Giang
09/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K2
100N
80
200N
324
400N
4557
3504
0392
1TR
3980
3TR
00520
99258
88410
21233
34809
80591
33082
10TR
87193
44691
20TR
69675
30TR
14214
ĐB
904404
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/04/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/04/2017  
Chục Số Đơn vị
8,8,2,1 0 4,9,4
9,9 1 0,4
9,8 2 4,0
3,9 3 3
2,0,1,0 4
Chục Số Đơn vị
7 5 7,8
6
5 7 5
5 8 0,0,2
0 9 2,1,3,1
Kết quả xổ số Kiên Giang
02/042017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K1
100N
76
200N
891
400N
8720
2621
4407
1TR
8722
3TR
94018
53014
71543
56101
62918
33105
06640
10TR
47535
16239
20TR
82660
30TR
93758
ĐB
595200
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/04/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/04/2017  
Chục Số Đơn vị
2,4,6,0 0 7,1,5,0
9,2,0 1 8,4,8
2 2 0,1,2
4 3 5,9
1 4 3,0
Chục Số Đơn vị
0,3 5 8
7 6 0
0 7 6
1,1,5 8
3 9 1
Kết quả xổ số Kiên Giang
26/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 3K4
100N
79
200N
696
400N
0653
0933
4778
1TR
5165
3TR
39559
39403
14271
85177
12752
30761
98110
10TR
64414
04878
20TR
96949
30TR
85632
ĐB
431817
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/03/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/03/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
7,6 1 0,4,7
5,3 2
5,3,0 3 3,2
1 4 9
Chục Số Đơn vị
6 5 3,9,2
9 6 5,1
7,1 7 9,8,1,7,8
7,7 8
7,5,4 9 6
Kết quả xổ số Kiên Giang
19/032017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 3K3
100N
83
200N
640
400N
7622
7973
4504
1TR
8710
3TR
01880
20459
02981
97417
31945
73550
23691
10TR
57260
03543
20TR
07224
30TR
98503
ĐB
074322
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/03/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/03/2017  
Chục Số Đơn vị
4,1,8,5,6 0 4,3
8,9 1 0,7
2,2 2 2,4,2
8,7,4,0 3
0,2 4 0,5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 9,0
6 0
1 7 3
8 3,0,1
5 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )