http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 23/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
23/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 9K4
100N
59
200N
375
400N
6164
3340
5645
1TR
5867
3TR
93252
34381
89634
04661
01324
44292
47772
10TR
64767
06129
20TR
02472
30TR
66168
ĐB
784349
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/09/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/09/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0
8,6 1
5,9,7,7 2 4,9
3 4
6,3,2 4 0,5,9
Chục Số Đơn vị
7,4 5 9,2
6 4,7,1,7,8
6,6 7 5,2,2
6 8 1
5,2,4 9 2
Kết quả xổ số Kiên Giang
16/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 9K3
100N
68
200N
781
400N
9496
0468
6436
1TR
7874
3TR
39580
25682
15108
17290
20459
79544
40204
10TR
73911
00062
20TR
59851
30TR
02565
ĐB
019176
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/09/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/09/2018  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 8,4
8,1,5 1 1
8,6 2
3 6
7,4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
6 5 9,1
9,3,7 6 8,8,2,5
7 4,6
6,6,0 8 1,0,2
5 9 6,0
Kết quả xổ số Kiên Giang
09/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 9K2
100N
90
200N
058
400N
5037
1708
4314
1TR
2530
3TR
29038
31038
26934
60865
29999
84549
96101
10TR
77309
84276
20TR
51360
30TR
65421
ĐB
308646
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/09/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/09/2018  
Chục Số Đơn vị
9,3,6 0 8,1,9
0,2 1 4
2 1
3 7,0,8,8,4
1,3 4 9,6
Chục Số Đơn vị
6 5 8
7,4 6 5,0
3 7 6
5,0,3,3 8
9,4,0 9 0,9
Kết quả xổ số Kiên Giang
02/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 9K1
100N
95
200N
133
400N
5398
0723
2578
1TR
7184
3TR
69637
75774
87764
83546
81300
54569
87330
10TR
89815
12164
20TR
47644
30TR
08519
ĐB
870314
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/09/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0
1 5,9,4
2 3
3,2 3 3,7,0
8,7,6,6,4,1 4 6,4
Chục Số Đơn vị
9,1 5
4 6 4,9,4
3 7 8,4
9,7 8 4
6,1 9 5,8
Kết quả xổ số Kiên Giang
26/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 8K4
100N
38
200N
860
400N
3280
5853
2187
1TR
6955
3TR
27747
56635
94783
35590
75077
98822
80561
10TR
40348
92032
20TR
06393
30TR
56338
ĐB
075843
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/08/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/08/2018  
Chục Số Đơn vị
6,8,9 0
6 1
2,3 2 2
5,8,9,4 3 8,5,2,8
4 7,8,3
Chục Số Đơn vị
5,3 5 3,5
6 0,1
8,4,7 7 7
3,4,3 8 0,7,3
9 0,3
Kết quả xổ số Kiên Giang
19/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 8K3
100N
61
200N
300
400N
4097
8564
0851
1TR
6916
3TR
20813
09423
37750
89825
95221
27207
70916
10TR
74340
21568
20TR
11369
30TR
42206
ĐB
400908
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/08/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0,5,4 0 0,7,6,8
6,5,2 1 6,3,6
2 3,5,1
1,2 3
6 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 1,0
1,1,0 6 1,4,8,9
9,0 7
6,0 8
6 9 7
Kết quả xổ số Kiên Giang
12/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 8K2
100N
05
200N
577
400N
4271
7399
4046
1TR
9428
3TR
71361
28804
09154
79679
85272
57995
38171
10TR
69741
96636
20TR
12071
30TR
69291
ĐB
032684
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/08/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5,4
7,6,7,4,7,9 1
7 2 8
3 6
0,5,8 4 6,1
Chục Số Đơn vị
0,9 5 4
4,3 6 1
7 7 7,1,9,2,1,1
2 8 4
9,7 9 9,5,1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )