http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
15/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 7K3
100N
38
200N
442
400N
7427
6868
7014
1TR
6595
3TR
69221
57836
43361
37781
60600
29465
53068
10TR
15628
71048
20TR
31542
30TR
77213
ĐB
936971
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/07/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
2,6,8,7 1 4,3
4,4 2 7,1,8
1 3 8,6
1 4 2,8,2
Chục Số Đơn vị
9,6 5
3 6 8,1,5,8
2 7 1
3,6,6,2,4 8 1
9 5
Kết quả xổ số Kiên Giang
08/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 7K2
100N
86
200N
675
400N
4304
7760
1598
1TR
4631
3TR
22212
15660
40955
25288
27224
52907
60200
10TR
85452
91099
20TR
07748
30TR
03821
ĐB
516962
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/07/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6,6,0 0 4,7,0
3,2 1 2
1,5,6 2 4,1
3 1
0,2 4 8
Chục Số Đơn vị
7,5 5 5,2
8 6 0,0,2
0 7 5
9,8,4 8 6,8
9 9 8,9
Kết quả xổ số Kiên Giang
01/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 7K1
100N
26
200N
010
400N
9318
7155
7660
1TR
0342
3TR
48877
46796
67861
19814
71316
23325
50028
10TR
22384
80540
20TR
47273
30TR
13002
ĐB
803667
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 01/07/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 01/07/2018  
Chục Số Đơn vị
1,6,4 0 2
6 1 0,8,4,6
4,0 2 6,5,8
7 3
1,8 4 2,0
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5
2,9,1 6 0,1,7
7,6 7 7,3
1,2 8 4
9 6
Kết quả xổ số Kiên Giang
24/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K4
100N
42
200N
867
400N
2333
8378
6294
1TR
2480
3TR
76783
62497
79363
77933
19565
80351
50957
10TR
42193
34780
20TR
37802
30TR
21026
ĐB
113849
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/06/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 2
5 1
4,0 2 6
3,8,6,3,9 3 3,3
9 4 2,9
Chục Số Đơn vị
6 5 1,7
2 6 7,3,5
6,9,5 7 8
7 8 0,3,0
4 9 4,7,3
Kết quả xổ số Kiên Giang
17/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K3
100N
48
200N
128
400N
0053
7320
2461
1TR
3463
3TR
45923
26353
92295
11252
98371
62411
70442
10TR
48800
31066
20TR
69401
30TR
12811
ĐB
936083
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/06/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/06/2018  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 0,1
6,7,1,0,1 1 1,1
5,4 2 8,0,3
5,6,2,5,8 3
4 8,2
Chục Số Đơn vị
9 5 3,3,2
6 6 1,3,6
7 1
4,2 8 3
9 5
Kết quả xổ số Kiên Giang
10/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K2
100N
28
200N
061
400N
3935
3908
1039
1TR
8829
3TR
18677
60141
45742
02442
32593
49442
41266
10TR
67306
64827
20TR
65960
30TR
11325
ĐB
348308
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/06/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/06/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,6,8
6,4 1
4,4,4 2 8,9,7,5
9 3 5,9
4 1,2,2,2
Chục Số Đơn vị
3,2 5
6,0 6 1,6,0
7,2 7 7
2,0,0 8
3,2 9 3
Kết quả xổ số Kiên Giang
03/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 6K1
100N
10
200N
105
400N
5934
0438
3545
1TR
2044
3TR
63777
83167
81869
03606
12571
51438
87826
10TR
43186
45319
20TR
53485
30TR
92629
ĐB
696660
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/06/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/06/2018  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 5,6
7 1 0,9
2 6,9
3 4,8,8
3,4 4 5,4
Chục Số Đơn vị
0,4,8 5
0,2,8 6 7,9,0
7,6 7 7,1
3,3 8 6,5
6,1,2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )