http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
27/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K4
100N
10
200N
447
400N
1603
3796
1095
1TR
9918
3TR
65947
11195
49669
87857
27333
48558
42031
10TR
24349
48603
20TR
24341
30TR
16086
ĐB
179516
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/05/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/05/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,3
3,4 1 0,8,6
2
0,3,0 3 3,1
4 7,7,9,1
Chục Số Đơn vị
9,9 5 7,8
9,8,1 6 9
4,4,5 7
1,5 8 6
6,4 9 6,5,5
Kết quả xổ số Kiên Giang
20/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K3
100N
34
200N
861
400N
4819
5443
2039
1TR
2015
3TR
26106
80759
53526
19180
44852
94250
21065
10TR
28094
23312
20TR
16303
30TR
66229
ĐB
056954
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/05/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 6,3
6 1 9,5,2
5,1 2 6,9
4,0 3 4,9
3,9,5 4 3
Chục Số Đơn vị
1,6 5 9,2,0,4
0,2 6 1,5
7
8 0
1,3,5,2 9 4
Kết quả xổ số Kiên Giang
13/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K2
100N
83
200N
852
400N
3985
1752
0070
1TR
6099
3TR
19349
08761
65055
53976
78993
80259
53912
10TR
67207
24247
20TR
25263
30TR
59241
ĐB
335122
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/05/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
6,4 1 2
5,5,1,2 2 2
8,9,6 3
4 9,7,1
Chục Số Đơn vị
8,5 5 2,2,5,9
7 6 1,3
0,4 7 0,6
8 3,5
9,4,5 9 9,3
Kết quả xổ số Kiên Giang
06/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 5K1
100N
14
200N
106
400N
3550
9384
9957
1TR
1671
3TR
31918
70479
27675
59528
10239
78092
21698
10TR
38876
19127
20TR
65845
30TR
31073
ĐB
949938
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/05/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/05/2018  
Chục Số Đơn vị
5 0 6
7 1 4,8
9 2 8,7
7 3 9,8
1,8 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 0,7
0,7 6
5,2 7 1,9,5,6,3
1,2,9,3 8 4
7,3 9 2,8
Kết quả xổ số Kiên Giang
29/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K5
100N
51
200N
226
400N
9239
2506
2532
1TR
5702
3TR
08547
79961
73021
73186
63127
26573
51422
10TR
13289
75889
20TR
96806
30TR
17066
ĐB
727489
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/04/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,2,6
5,6,2 1
3,0,2 2 6,1,7,2
7 3 9,2
4 7
Chục Số Đơn vị
5 1
2,0,8,0,6 6 1,6
4,2 7 3
8 6,9,9,9
3,8,8,8 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
22/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K4
100N
90
200N
236
400N
7396
6284
9798
1TR
5714
3TR
35833
11489
74864
94405
44904
03922
60448
10TR
36582
63988
20TR
91462
30TR
57377
ĐB
549950
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/04/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/04/2018  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 5,4
1 4
2,8,6 2 2
3 3 6,3
8,1,6,0 4 8
Chục Số Đơn vị
0 5 0
3,9 6 4,2
7 7 7
9,4,8 8 4,9,2,8
8 9 0,6,8
Kết quả xổ số Kiên Giang
15/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 4K3
100N
18
200N
089
400N
3839
7077
1400
1TR
5906
3TR
67432
42562
97229
62290
19126
24795
39248
10TR
06874
17608
20TR
39664
30TR
46507
ĐB
922941
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/04/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,6,8,7
4 1 8
3,6 2 9,6
3 9,2
7,6 4 8,1
Chục Số Đơn vị
9 5
0,2 6 2,4
7,0 7 7,4
1,4,0 8 9
8,3,2 9 0,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )