http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 19/11/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
19/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 11K3
100N
08
200N
822
400N
0832
3253
6898
1TR
2741
3TR
84491
10327
95832
61630
90692
28793
28600
10TR
79330
49374
20TR
49541
30TR
03204
ĐB
564242
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/11/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,0,3 0 8,0,4
4,9,4 1
2,3,3,9,4 2 2,7
5,9 3 2,2,0,0
7,0 4 1,1,2
Chục Số Đơn vị
5 3
6
2 7 4
0,9 8
9 8,1,2,3
Kết quả xổ số Kiên Giang
12/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 11K2
100N
16
200N
141
400N
8281
4829
1028
1TR
2552
3TR
37645
61286
13821
65988
02519
93046
08840
10TR
64467
73400
20TR
15509
30TR
76738
ĐB
327001
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/11/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/11/2017  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 0,9,1
4,8,2,0 1 6,9
5 2 9,8,1
3 8
4 1,5,6,0
Chục Số Đơn vị
4 5 2
1,8,4 6 7
6 7
2,8,3 8 1,6,8
2,1,0 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
05/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 11K1
100N
92
200N
228
400N
8536
0251
8598
1TR
0966
3TR
26175
26116
42184
47635
37809
48538
13412
10TR
76870
53866
20TR
29842
30TR
51972
ĐB
757780
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/11/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 9
5 1 6,2
9,1,4,7 2 8
3 6,5,8
8 4 2
Chục Số Đơn vị
7,3 5 1
3,6,1,6 6 6,6
7 5,0,2
2,9,3 8 4,0
0 9 2,8
Kết quả xổ số Kiên Giang
29/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 10K5
100N
15
200N
483
400N
8876
1871
8056
1TR
0930
3TR
71475
28776
12039
01096
90765
16200
57248
10TR
49075
21719
20TR
90346
30TR
52063
ĐB
637570
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/10/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3,0,7 0 0
7 1 5,9
2
8,6 3 0,9
4 8,6
Chục Số Đơn vị
1,7,6,7 5 6
7,5,7,9,4 6 5,3
7 6,1,5,6,5,0
4 8 3
3,1 9 6
Kết quả xổ số Kiên Giang
22/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 10K4
100N
09
200N
888
400N
8291
4990
0336
1TR
2300
3TR
50646
13206
99361
25329
91486
14504
70781
10TR
70847
10018
20TR
49597
30TR
32585
ĐB
459370
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/10/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9,0,7 0 9,0,6,4
9,6,8 1 8
2 9
3 6
0 4 6,7
Chục Số Đơn vị
8 5
3,4,0,8 6 1
4,9 7 0
8,1 8 8,6,1,5
0,2 9 1,0,7
Kết quả xổ số Kiên Giang
15/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 10K3
100N
74
200N
788
400N
1657
2293
9699
1TR
0871
3TR
69914
59598
00609
38916
59851
84794
33095
10TR
18903
88283
20TR
73418
30TR
12517
ĐB
436239
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/10/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
7,5 1 4,6,8,7
2
9,0,8 3 9
7,1,9 4
Chục Số Đơn vị
9 5 7,1
1 6
5,1 7 4,1
8,9,1 8 8,3
9,0,3 9 3,9,8,4,5
Kết quả xổ số Kiên Giang
08/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 10K2
100N
25
200N
164
400N
0870
8749
0578
1TR
6621
3TR
73582
75134
91284
48610
27962
89635
13533
10TR
42676
00377
20TR
54034
30TR
65781
ĐB
632929
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/10/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7,1 0
2,8 1 0
8,6 2 5,1,9
3 3 4,5,3,4
6,3,8,3 4 9
Chục Số Đơn vị
2,3 5
7 6 4,2
7 7 0,8,6,7
7 8 2,4,1
4,2 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )