http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
14/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 1K2
100N
59
200N
389
400N
8138
7286
7675
1TR
8109
3TR
56488
20140
68713
82950
12890
78846
28928
10TR
26287
18244
20TR
44147
30TR
26434
ĐB
567405
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/01/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4,5,9 0 9,5
1 3
2 8
1 3 8,4
4,3 4 0,6,4,7
Chục Số Đơn vị
7,0 5 9,0
8,4 6
8,4 7 5
3,8,2 8 9,6,8,7
5,8,0 9 0
Kết quả xổ số Kiên Giang
07/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 1K1
100N
66
200N
149
400N
8750
7672
2735
1TR
9400
3TR
80386
88970
92751
05627
66167
84329
43451
10TR
35923
86299
20TR
99184
30TR
74340
ĐB
325400
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/01/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,0,7,4,0 0 0,0
5,5 1
7 2 7,9,3
2 3 5
8 4 9,0
Chục Số Đơn vị
3 5 0,1,1
6,8 6 6,7
2,6 7 2,0
8 6,4
4,2,9 9 9
Kết quả xổ số Kiên Giang
31/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 12K5
100N
00
200N
950
400N
4845
8574
6592
1TR
6476
3TR
14823
39683
34313
33631
45415
10745
13582
10TR
66209
17430
20TR
24120
30TR
67246
ĐB
221147
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/12/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/12/2017  
Chục Số Đơn vị
0,5,3,2 0 0,9
3 1 3,5
9,8 2 3,0
2,8,1 3 1,0
7 4 5,5,6,7
Chục Số Đơn vị
4,1,4 5 0
7,4 6
4 7 4,6
8 3,2
0 9 2
Kết quả xổ số Kiên Giang
24/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 12K4
100N
25
200N
364
400N
6852
9088
4520
1TR
1906
3TR
22201
80645
63296
46958
19257
80129
52468
10TR
42430
07118
20TR
55131
30TR
08967
ĐB
356042
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/12/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 6,1
0,3 1 8
5,4 2 5,0,9
3 0,1
6 4 5,2
Chục Số Đơn vị
2,4 5 2,8,7
0,9 6 4,8,7
5,6 7
8,5,6,1 8 8
2 9 6
Kết quả xổ số Kiên Giang
17/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 12K3
100N
51
200N
018
400N
3501
0208
8916
1TR
4892
3TR
57388
85633
32440
44147
52203
11236
69604
10TR
63782
19828
20TR
41075
30TR
58203
ĐB
785294
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/12/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,8,3,4,3
5,0 1 8,6
9,8 2 8
3,0,0 3 3,6
0,9 4 0,7
Chục Số Đơn vị
7 5 1
1,3 6
4 7 5
1,0,8,2 8 8,2
9 2,4
Kết quả xổ số Kiên Giang
10/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 12K2
100N
08
200N
127
400N
3939
6840
4498
1TR
4349
3TR
02082
03756
78414
40287
22812
01788
12673
10TR
65319
36374
20TR
18529
30TR
19154
ĐB
044788
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/12/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 8
1 4,2,9
8,1 2 7,9
7 3 9
1,7,5 4 0,9
Chục Số Đơn vị
5 6,4
5 6
2,8 7 3,4
0,9,8,8 8 2,7,8,8
3,4,1,2 9 8
Kết quả xổ số Kiên Giang
03/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 12K1
100N
28
200N
847
400N
6667
8670
8727
1TR
8578
3TR
20813
42200
82361
23744
59776
26383
87334
10TR
19660
72780
20TR
42001
30TR
96671
ĐB
349114
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/12/2017
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/12/2017  
Chục Số Đơn vị
7,0,6,8 0 0,1
6,0,7 1 3,4
2 8,7
1,8 3 4
4,3,1 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5
7 6 7,1,0
4,6,2 7 0,8,6,1
2,7 8 3,0
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 16 ngày )
00  ( 11 ngày )
51  ( 11 ngày )
84  ( 10 ngày )
77  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
52  ( 8 ngày )
72  ( 8 ngày )
96  ( 8 ngày )

Miền Bắc

25  ( 17 ngày )
58  ( 17 ngày )
31  ( 16 ngày )
35  ( 16 ngày )
86  ( 16 ngày )
18  ( 15 ngày )
65  ( 14 ngày )
57  ( 11 ngày )
78  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

87  ( 13 ngày )
11  ( 11 ngày )
76  ( 11 ngày )
74  ( 10 ngày )
41  ( 9 ngày )
43  ( 9 ngày )
61  ( 9 ngày )
72  ( 9 ngày )
98  ( 9 ngày )