http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/02/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kiên Giang
10/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 2K2
100N
63
200N
106
400N
9506
9529
8280
1TR
7516
3TR
00338
57515
04737
78697
73269
92105
25357
10TR
05915
06471
20TR
97170
30TR
39739
ĐB
432355
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 6,6,5
7 1 6,5,5
2 9
6 3 8,7,9
4
Chục Số Đơn vị
1,0,1,5 5 7,5
0,0,1 6 3,9
3,9,5 7 1,0
3 8 0
2,6,3 9 7
Kết quả xổ số Kiên Giang
03/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 2K1
100N
74
200N
691
400N
9551
9033
6818
1TR
2510
3TR
20726
94540
80201
17677
20029
24567
84158
10TR
86043
33234
20TR
18026
30TR
73914
ĐB
667902
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/02/2019  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 1,2
9,5,0 1 8,0,4
0 2 6,9,6
3,4 3 3,4
7,3,1 4 0,3
Chục Số Đơn vị
5 1,8
2,2 6 7
7,6 7 4,7
1,5 8
2 9 1
Kết quả xổ số Kiên Giang
27/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 1K4
100N
70
200N
157
400N
3093
5846
5268
1TR
4177
3TR
43317
91431
36443
51516
02184
43928
02176
10TR
86717
36599
20TR
08758
30TR
07317
ĐB
822700
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 0
3 1 7,6,7,7
2 8
9,4 3 1
8 4 6,3
Chục Số Đơn vị
5 7,8
4,1,7 6 8
5,7,1,1,1 7 0,7,6
6,2,5 8 4
9 9 3,9
Kết quả xổ số Kiên Giang
20/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 1K3
100N
58
200N
477
400N
0876
7857
3922
1TR
0638
3TR
26380
52263
85666
66988
20691
54025
54769
10TR
56335
55484
20TR
23992
30TR
26455
ĐB
922234
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0
9 1
2,9 2 2,5
6 3 8,5,4
8,3 4
Chục Số Đơn vị
2,3,5 5 8,7,5
7,6 6 3,6,9
7,5 7 7,6
5,3,8 8 0,8,4
6 9 1,2
Kết quả xổ số Kiên Giang
13/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 1K2
100N
78
200N
642
400N
9975
5894
7771
1TR
6129
3TR
98442
97383
34788
90617
68133
53366
38758
10TR
91994
76522
20TR
76729
30TR
53195
ĐB
250328
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0
7 1 7
4,4,2 2 9,2,9,8
8,3 3 3
9,9 4 2,2
Chục Số Đơn vị
7,9 5 8
6 6 6
1 7 8,5,1
7,8,5,2 8 3,8
2,2 9 4,4,5
Kết quả xổ số Kiên Giang
06/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 1K1
100N
46
200N
965
400N
0136
0335
1420
1TR
3614
3TR
14093
66219
67287
62888
63809
93852
45049
10TR
40804
73549
20TR
36805
30TR
69142
ĐB
156899
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 9,4,5
1 4,9
5,4 2 0
9 3 6,5
1,0 4 6,9,9,2
Chục Số Đơn vị
6,3,0 5 2
4,3 6 5
8 7
8 8 7,8
1,0,4,4,9 9 3,9
Kết quả xổ số Kiên Giang
30/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: 12K5
100N
64
200N
740
400N
0773
1724
7660
1TR
9665
3TR
32143
35687
14254
27728
18342
93627
44734
10TR
48461
04451
20TR
30573
30TR
51181
ĐB
883916
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
4,6 0
6,5,8 1 6
4 2 4,8,7
7,4,7 3 4
6,2,5,3 4 0,3,2
Chục Số Đơn vị
6 5 4,1
1 6 4,0,5,1
8,2 7 3,3
2 8 7,1
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )