http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/10/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
14/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
85
250N
510
500N
4733
0831
1995
1TR
4008
2,5TR
64140
37078
76077
54054
98507
97390
07772
5TR
39390
14198
10TR
39750
40TR
41447
ĐB
456577
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/10/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/10/2018  
Chục Số Đơn vị
1,4,9,9,5 0 8,7
3 1 0
7 2
3 3 3,1
5 4 0,7
Chục Số Đơn vị
8,9 5 4,0
6
7,0,4,7 7 8,7,2,7
0,7,9 8 5
9 5,0,0,8
Kết quả xổ số Kon Tum
07/102018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
29
250N
622
500N
0104
2152
0985
1TR
5180
2,5TR
20034
28620
82377
20737
91197
34999
92610
5TR
09730
66518
10TR
47000
40TR
05480
ĐB
769954
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/10/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/10/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2,1,3,0,8 0 4,0
1 0,8
2,5 2 9,2,0
3 4,7,0
0,3,5 4
Chục Số Đơn vị
8 5 2,4
6
7,3,9 7 7
1 8 5,0,0
2,9 9 7,9
Kết quả xổ số Kon Tum
30/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
69
250N
985
500N
4105
0258
8623
1TR
8965
2,5TR
03787
86098
30499
90886
13416
97389
99013
5TR
44991
62416
10TR
23244
40TR
76373
ĐB
085172
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/09/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 5
9 1 6,3,6
7 2 3
2,1,7 3
4 4 4
Chục Số Đơn vị
8,0,6 5 8
8,1,1 6 9,5
8 7 3,2
5,9 8 5,7,6,9
6,9,8 9 8,9,1
Kết quả xổ số Kon Tum
23/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
14
250N
000
500N
1315
4797
3324
1TR
4756
2,5TR
19028
95784
49069
49330
51454
26553
43570
5TR
01442
27732
10TR
15041
40TR
87606
ĐB
245066
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/09/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0,3,7 0 0,6
4 1 4,5
4,3 2 4,8
5 3 0,2
1,2,8,5 4 2,1
Chục Số Đơn vị
1 5 6,4,3
5,0,6 6 9,6
9 7 0
2 8 4
6 9 7
Kết quả xổ số Kon Tum
16/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKT
100N
78
250N
980
500N
4532
3534
5800
1TR
9102
2,5TR
64385
32924
50410
63546
40010
70031
60235
5TR
05012
97087
10TR
50508
40TR
92314
ĐB
292140
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/09/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/09/2018  
Chục Số Đơn vị
8,0,1,1,4 0 0,2,8
3 1 0,0,2,4
3,0,1 2 4
3 2,4,1,5
3,2,1 4 6,0
Chục Số Đơn vị
8,3 5
4 6
8 7 8
7,0 8 0,5,7
9
Kết quả xổ số Kon Tum
09/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
50
250N
072
500N
2847
1220
7474
1TR
8574
2,5TR
43362
30518
95793
93199
05503
87570
14318
5TR
48292
37966
10TR
67208
40TR
44927
ĐB
643723
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 09/09/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 09/09/2018  
Chục Số Đơn vị
5,2,7 0 3,8
1 8,8
7,6,9 2 0,7,3
9,0,2 3
7,7 4 7
Chục Số Đơn vị
5 0
6 6 2,6
4,2 7 2,4,4,0
1,1,0 8
9 9 3,9,2
Kết quả xổ số Kon Tum
02/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKT
100N
71
250N
295
500N
2915
2411
1446
1TR
8772
2,5TR
52400
12647
89529
05690
30846
81242
92381
5TR
58048
66711
10TR
82049
40TR
05250
ĐB
245256
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/09/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0,9,5 0 0
7,1,8,1 1 5,1,1
7,4 2 9
3
4 6,7,6,2,8,9
Chục Số Đơn vị
9,1 5 0,6
4,4,5 6
4 7 1,2
4 8 1
2,4 9 5,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

86  ( 10 ngày )
44  ( 9 ngày )
09  ( 8 ngày )
46  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )
03  ( 7 ngày )
00  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )

Miền Bắc

36  ( 16 ngày )
40  ( 16 ngày )
38  ( 12 ngày )
02  ( 11 ngày )
15  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
84  ( 9 ngày )
31  ( 8 ngày )
83  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

22  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
80  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
83  ( 7 ngày )
91  ( 7 ngày )
97  ( 7 ngày )
37  ( 6 ngày )
44  ( 6 ngày )