http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
12/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
03
250N
999
500N
8344
7735
6561
1TR
8827
2,5TR
69953
63828
66459
11880
77919
30154
26573
5TR
28829
70271
10TR
56137
40TR
87820
ĐB
211319
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/11/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/11/2017  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 3
6,7 1 9,9
2 7,8,9,0
0,5,7 3 5,7
4,5 4 4
Chục Số Đơn vị
3 5 3,9,4
6 1
2,3 7 3,1
2 8 0
9,5,1,2,1 9 9
Kết quả xổ số Kon Tum
05/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
46
250N
112
500N
8910
9534
5199
1TR
7535
2,5TR
03117
76468
03589
54084
34964
83621
62933
5TR
27131
82975
10TR
04812
40TR
18582
ĐB
751332
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/11/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/11/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0
2,3 1 2,0,7,2
1,1,8,3 2 1
3 3 4,5,3,1,2
3,8,6 4 6
Chục Số Đơn vị
3,7 5
4 6 8,4
1 7 5
6 8 9,4,2
9,8 9 9
Kết quả xổ số Kon Tum
29/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
19
250N
910
500N
9177
4482
7592
1TR
3534
2,5TR
76644
44033
93877
97037
93793
80956
40331
5TR
08710
86399
10TR
03337
40TR
67776
ĐB
192159
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/10/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/10/2017  
Chục Số Đơn vị
1,1 0
3 1 9,0,0
8,9 2
3,9 3 4,3,7,1,7
3,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 6,9
5,7 6
7,7,3,3 7 7,7,6
8 2
1,9,5 9 2,3,9
Kết quả xổ số Kon Tum
22/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
65
250N
527
500N
3692
3122
1131
1TR
7975
2,5TR
78317
69226
45899
04316
68473
74326
49606
5TR
40317
28287
10TR
64383
40TR
21100
ĐB
616553
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/10/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/10/2017  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,0
3 1 7,6,7
9,2 2 7,2,6,6
7,8,5 3 1
4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 3
2,1,2,0 6 5
2,1,1,8 7 5,3
8 7,3
9 9 2,9
Kết quả xổ số Kon Tum
15/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
37
250N
277
500N
6302
0485
2733
1TR
7113
2,5TR
60657
35190
42079
45040
52470
87792
72931
5TR
30556
17904
10TR
69740
40TR
23022
ĐB
166488
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/10/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9,4,7,4 0 2,4
3 1 3
0,9,2 2 2
3,1 3 7,3,1
0 4 0,0
Chục Số Đơn vị
8 5 7,6
5 6
3,7,5 7 7,9,0
8 8 5,8
7 9 0,2
Kết quả xổ số Kon Tum
08/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
93
250N
216
500N
6118
2517
5598
1TR
3926
2,5TR
76877
89606
76379
63543
48811
17522
91490
5TR
18520
51396
10TR
41322
40TR
26522
ĐB
713508
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/10/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/10/2017  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 6,8
1 1 6,8,7,1
2,2,2 2 6,2,0,2,2
9,4 3
4 3
Chục Số Đơn vị
5
1,2,0,9 6
1,7 7 7,9
1,9,0 8
7 9 3,8,0,6
Kết quả xổ số Kon Tum
01/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
50
250N
563
500N
0766
9929
0597
1TR
2806
2,5TR
73476
18536
09578
01911
45026
07920
52578
5TR
58021
37194
10TR
29542
40TR
56488
ĐB
089427
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/10/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/10/2017  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 6
1,2 1 1
4 2 9,6,0,1,7
6 3 6
9 4 2
Chục Số Đơn vị
5 0
6,0,7,3,2 6 3,6
9,2 7 6,8,8
7,7,8 8 8
2 9 7,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )