http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 27/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
27/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
96
250N
999
500N
8249
5951
1333
1TR
1487
2,5TR
96264
47723
45139
69590
82728
22163
41123
5TR
13969
11001
10TR
63299
40TR
12024
ĐB
633605
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/05/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/05/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0 1,5
5,0 1
2 3,8,3,4
3,2,6,2 3 3,9
6,2 4 9
Chục Số Đơn vị
0 5 1
9 6 4,3,9
8 7
2 8 7
9,4,3,6,9 9 6,9,0,9
Kết quả xổ số Kon Tum
20/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
52
250N
739
500N
4097
4677
9120
1TR
3809
2,5TR
82341
31935
59036
45744
47460
44069
94998
5TR
40333
12995
10TR
20508
40TR
45782
ĐB
208845
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/05/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/05/2018  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 9,8
4 1
5,8 2 0
3 3 9,5,6,3
4 4 1,4,5
Chục Số Đơn vị
3,9,4 5 2
3 6 0,9
9,7 7 7
9,0 8 2
3,0,6 9 7,8,5
Kết quả xổ số Kon Tum
13/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
01
250N
154
500N
1794
0840
3335
1TR
5103
2,5TR
59585
25148
01351
11517
81639
92274
87560
5TR
13272
15477
10TR
07584
40TR
84671
ĐB
499153
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/05/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/05/2018  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 1,3
0,5,7 1 7
7 2
0,5 3 5,9
5,9,7,8 4 0,8
Chục Số Đơn vị
3,8 5 4,1,3
6 0
1,7 7 4,2,7,1
4 8 5,4
3 9 4
Kết quả xổ số Kon Tum
06/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
66
250N
253
500N
2264
1406
3643
1TR
2044
2,5TR
27968
44461
09215
15345
09339
97009
44058
5TR
99223
91119
10TR
11352
40TR
83781
ĐB
069958
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/05/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0 6,9
6,8 1 5,9
5 2 3
5,4,2 3 9
6,4 4 3,4,5
Chục Số Đơn vị
1,4 5 3,8,2,8
6,0 6 6,4,8,1
7
6,5,5 8 1
3,0,1 9
Kết quả xổ số Kon Tum
29/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
64
250N
744
500N
6527
6571
6094
1TR
1783
2,5TR
57132
42695
64589
65648
77611
07755
53516
5TR
33172
77473
10TR
60266
40TR
20209
ĐB
770403
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/04/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
7,1 1 1,6
3,7 2 7
8,7,0 3 2
6,4,9 4 4,8
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5
1,6 6 4,6
2 7 1,2,3
4 8 3,9
8,0 9 4,5
Kết quả xổ số Kon Tum
22/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
86
250N
871
500N
6257
0495
8937
1TR
3357
2,5TR
36836
95001
37169
89467
37304
36575
00044
5TR
70799
79502
10TR
92937
40TR
81511
ĐB
849946
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/04/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/04/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,4,2
7,0,1 1 1
0 2
3 7,6,7
0,4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
9,7 5 7,7
8,3,4 6 9,7
5,3,5,6,3 7 1,5
8 6
6,9 9 5,9
Kết quả xổ số Kon Tum
15/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
47
250N
551
500N
8791
9951
8401
1TR
3955
2,5TR
43964
15639
46754
94680
29344
80311
16312
5TR
43222
14320
10TR
72135
40TR
05320
ĐB
670780
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/04/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/04/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2,2,8 0 1
5,9,5,0,1 1 1,2
1,2 2 2,0,0
3 9,5
6,5,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5,3 5 1,1,5,4
6 4
4 7
8 0,0
3 9 1

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )