http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/08/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
12/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
90
250N
187
500N
4365
6285
5136
1TR
9380
2,5TR
95291
68675
56122
76658
04049
67676
71490
5TR
01301
84742
10TR
70592
40TR
15339
ĐB
720472
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/08/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/08/2018  
Chục Số Đơn vị
9,8,9 0 1
9,0 1
2,4,9,7 2 2
3 6,9
4 9,2
Chục Số Đơn vị
6,8,7 5 8
3,7 6 5
8 7 5,6,2
5 8 7,5,0
4,3 9 0,1,0,2
Kết quả xổ số Kon Tum
05/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
73
250N
099
500N
1677
7580
4087
1TR
8681
2,5TR
95719
00388
41406
14393
48473
04172
88346
5TR
18487
88923
10TR
22907
40TR
68664
ĐB
797517
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/08/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/08/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 6,7
8 1 9,7
7 2 3
7,9,7,2 3
6 4 6
Chục Số Đơn vị
5
0,4 6 4
7,8,8,0,1 7 3,7,3,2
8 8 0,7,1,8,7
9,1 9 9,3
Kết quả xổ số Kon Tum
29/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
29
250N
331
500N
6586
0607
8113
1TR
6074
2,5TR
39542
36332
68240
57190
27080
68055
82269
5TR
07237
67047
10TR
81259
40TR
03753
ĐB
368878
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/07/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/07/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,8 0 7
3 1 3
4,3 2 9
1,5 3 1,2,7
7 4 2,0,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9,3
8 6 9
0,3,4 7 4,8
7 8 6,0
2,6,5 9 0
Kết quả xổ số Kon Tum
22/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
04
250N
685
500N
4592
6257
2937
1TR
6904
2,5TR
47993
55313
53866
36683
57224
85708
11447
5TR
29496
76542
10TR
81361
40TR
98705
ĐB
038913
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/07/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4,4,8,5
6 1 3,3
9,4 2 4
9,1,8,1 3 7
0,0,2 4 7,2
Chục Số Đơn vị
8,0 5 7
6,9 6 6,1
5,3,4 7
0 8 5,3
9 2,3,6
Kết quả xổ số Kon Tum
15/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
72
250N
781
500N
7075
2117
6116
1TR
7100
2,5TR
00839
73389
83813
00417
32106
75030
86895
5TR
78572
17731
10TR
64876
40TR
48447
ĐB
844728
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/07/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,6
8,3 1 7,6,3,7
7,7 2 8
1 3 9,0,1
4 7
Chục Số Đơn vị
7,9 5
1,0,7 6
1,1,4 7 2,5,2,6
2 8 1,9
3,8 9 5
Kết quả xổ số Kon Tum
08/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
75
250N
865
500N
3838
0900
2427
1TR
2448
2,5TR
68277
11749
45918
64314
36356
52054
91017
5TR
05754
78679
10TR
01109
40TR
41042
ĐB
798496
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/07/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 08/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9
1 8,4,7
4 2 7
3 8
1,5,5 4 8,9,2
Chục Số Đơn vị
7,6 5 6,4,4
5,9 6 5
2,7,1 7 5,7,9
3,4,1 8
4,7,0 9 6
Kết quả xổ số Kon Tum
01/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
15
250N
240
500N
3426
3637
0444
1TR
9913
2,5TR
58843
67441
52315
85006
47378
22154
35342
5TR
23849
66305
10TR
21218
40TR
44010
ĐB
075025
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/07/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 01/07/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 6,5
4 1 5,3,5,8,0
4 2 6,5
1,4 3 7
4,5 4 0,4,3,1,2,9
Chục Số Đơn vị
1,1,0,2 5 4
2,0 6
3 7 8
7,1 8
4 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

33  ( 16 ngày )
12  ( 14 ngày )
24  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
78  ( 11 ngày )
19  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
40  ( 9 ngày )
93  ( 7 ngày )

Miền Bắc

05  ( 19 ngày )
03  ( 18 ngày )
15  ( 15 ngày )
50  ( 15 ngày )
32  ( 12 ngày )
58  ( 10 ngày )
59  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
56  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

37  ( 20 ngày )
83  ( 16 ngày )
97  ( 15 ngày )
19  ( 13 ngày )
70  ( 12 ngày )
05  ( 10 ngày )
06  ( 10 ngày )
57  ( 9 ngày )
59  ( 9 ngày )