http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 18/03/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
18/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
48
250N
266
500N
5574
2144
2807
1TR
1308
2,5TR
95761
22011
57847
86832
33579
13067
78221
5TR
82773
93882
10TR
58585
40TR
70220
ĐB
621377
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/03/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/03/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,8
6,1,2 1 1
3,8 2 1,0
7 3 2
7,4 4 8,4,7
Chục Số Đơn vị
8 5
6 6 6,1,7
0,4,6,7 7 4,9,3,7
4,0 8 2,5
7 9
Kết quả xổ số Kon Tum
11/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
45
250N
038
500N
9880
6444
7714
1TR
5783
2,5TR
78528
94119
80005
14348
61004
84571
49888
5TR
70553
62400
10TR
05133
40TR
20516
ĐB
841936
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/03/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 5,4,0
7 1 4,9,6
2 8
8,5,3 3 8,3,6
4,1,0 4 5,4,8
Chục Số Đơn vị
4,0 5 3
1,3 6
7 1
3,2,4,8 8 0,3,8
1 9
Kết quả xổ số Kon Tum
04/032018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
96
250N
304
500N
1719
5873
4797
1TR
7657
2,5TR
06140
21662
90458
19522
69223
74350
69477
5TR
83317
11792
10TR
94072
40TR
12112
ĐB
110580
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/03/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/03/2018  
Chục Số Đơn vị
4,5,8 0 4
1 9,7,2
6,2,9,7,1 2 2,3
7,2 3
0 4 0
Chục Số Đơn vị
5 7,8,0
9 6 2
9,5,7,1 7 3,7,2
5 8 0
1 9 6,7,2
Kết quả xổ số Kon Tum
25/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
27
250N
279
500N
9804
3922
5264
1TR
9132
2,5TR
42126
89615
96140
96107
54180
44458
02623
5TR
08817
41780
10TR
24842
40TR
43824
ĐB
495127
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/02/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4,8,8 0 4,7
1 5,7
2,3,4 2 7,2,6,3,4,7
2 3 2
0,6,2 4 0,2
Chục Số Đơn vị
1 5 8
2 6 4
2,0,1,2 7 9
5 8 0,0
7 9
Kết quả xổ số Kon Tum
18/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
62
250N
279
500N
5652
0007
3764
1TR
4622
2,5TR
06787
80383
53429
10977
74020
78942
97537
5TR
34054
26179
10TR
12189
40TR
50666
ĐB
471914
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/02/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/02/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0 7
1 4
6,5,2,4 2 2,9,0
8 3 7
6,5,1 4 2
Chục Số Đơn vị
5 2,4
6 6 2,4,6
0,8,7,3 7 9,7,9
8 7,3,9
7,2,7,8 9
Kết quả xổ số Kon Tum
11/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
56
250N
860
500N
2629
8308
4315
1TR
2222
2,5TR
60522
26516
23472
86476
39812
69982
32087
5TR
37065
55151
10TR
44330
40TR
28328
ĐB
618268
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/02/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/02/2018  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 8
5 1 5,6,2
2,2,7,1,8 2 9,2,2,8
3 0
4
Chục Số Đơn vị
1,6 5 6,1
5,1,7 6 0,5,8
8 7 2,6
0,2,6 8 2,7
2 9
Kết quả xổ số Kon Tum
04/022018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
09
250N
295
500N
3885
1431
7785
1TR
3132
2,5TR
43195
45954
58040
66712
04889
41057
16225
5TR
97346
46727
10TR
34357
40TR
66244
ĐB
243296
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/02/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/02/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 9
3 1 2
3,1 2 5,7
3 1,2
5,4 4 0,6,4
Chục Số Đơn vị
9,8,8,9,2 5 4,7,7
4,9 6
5,2,5 7
8 5,5,9
0,8 9 5,5,6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )