http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 20/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
20/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
50
250N
244
500N
5590
0650
9631
1TR
4299
2,5TR
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
5TR
54998
36670
10TR
13055
40TR
18025
ĐB
558476
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,5,7 0 4
3 1 3,5
2 9,5
5,1 3 1,4
4,4,0,3 4 4,4
Chục Số Đơn vị
1,5,2 5 0,0,3,5
7 6
7 0,6
9 8
9,2 9 0,9,8
Kết quả xổ số Kon Tum
13/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
20
250N
092
500N
4472
2275
1489
1TR
8192
2,5TR
11593
80113
94279
25658
16967
84358
55718
5TR
13411
68532
10TR
44322
40TR
03019
ĐB
294160
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6 0
1 1 3,8,1,9
9,7,9,3,2 2 0,2
9,1 3 2
4
Chục Số Đơn vị
7 5 8,8
6 7,0
6 7 2,5,9
5,5,1 8 9
8,7,1 9 2,2,3
Kết quả xổ số Kon Tum
06/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
00
250N
823
500N
9086
4592
5942
1TR
0720
2,5TR
46665
20709
74203
98752
70419
77992
79360
5TR
19975
79461
10TR
26428
40TR
00710
ĐB
102544
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,2,6,1 0 0,9,3
6 1 9,0
9,4,5,9 2 3,0,8
2,0 3
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 2
8 6 5,0,1
7 5
2 8 6
0,1 9 2,2
Kết quả xổ số Kon Tum
30/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
21
250N
524
500N
4374
4878
0420
1TR
8070
2,5TR
55631
82752
38440
54555
70442
28546
43778
5TR
73994
62402
10TR
14551
40TR
76788
ĐB
656936
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2,7,4 0 2
2,3,5 1
5,4,0 2 1,4,0
3 1,6
2,7,9 4 0,2,6
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,1
4,3 6
7 4,8,0,8
7,7,8 8 8
9 4
Kết quả xổ số Kon Tum
23/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
83
250N
868
500N
3325
2968
8996
1TR
7091
2,5TR
19096
42354
42010
95612
21275
70671
88953
5TR
01079
46657
10TR
59026
40TR
00986
ĐB
042706
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/12/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 23/12/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 6
9,7 1 0,2
1 2 5,6
8,5 3
5 4
Chục Số Đơn vị
2,7 5 4,3,7
9,9,2,8,0 6 8,8
5 7 5,1,9
6,6 8 3,6
7 9 6,1,6
Kết quả xổ số Kon Tum
16/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
05
250N
235
500N
2589
6861
6818
1TR
0970
2,5TR
80129
33225
95320
03011
49104
40658
96875
5TR
16588
62084
10TR
20001
40TR
40713
ĐB
218768
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/12/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 16/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 5,4,1
6,1,0 1 8,1,3
2 9,5,0
1 3 5
0,8 4
Chục Số Đơn vị
0,3,2,7 5 8
6 1,8
7 0,5
1,5,8,6 8 9,8,4
8,2 9
Kết quả xổ số Kon Tum
09/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
03
250N
905
500N
6027
6591
0669
1TR
4069
2,5TR
17958
13816
44249
72575
92569
58491
05437
5TR
12156
17698
10TR
57937
40TR
07904
ĐB
809625
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 09/12/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 09/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,5,4
9,9 1 6
2 7,5
0 3 7,7
0 4 9
Chục Số Đơn vị
0,7,2 5 8,6
1,5 6 9,9,9
2,3,3 7 5
5,9 8
6,6,4,6 9 1,1,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )