http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
14/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
28
250N
014
500N
1440
7235
7096
1TR
4023
2,5TR
13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
5TR
99848
22751
10TR
06163
40TR
29647
ĐB
797199
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/01/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/01/2018  
Chục Số Đơn vị
4,4,4 0
5 1 4
2 8,3,9
2,6 3 5,7,6
1 4 0,0,0,8,7
Chục Số Đơn vị
3 5 6,1
9,3,5 6 3
3,4 7
2,4 8
9,2,9 9 6,9,9
Kết quả xổ số Kon Tum
07/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
74
250N
254
500N
0914
2375
6873
1TR
7550
2,5TR
17794
68480
12889
94876
92960
70332
59170
5TR
64355
82757
10TR
82753
40TR
44134
ĐB
524659
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/01/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,8,6,7 0
1 4
3 2
7,5 3 2,4
7,5,1,9,3 4
Chục Số Đơn vị
7,5 5 4,0,5,7,3,9
7 6 0
5 7 4,5,3,6,0
8 0,9
8,5 9 4
Kết quả xổ số Kon Tum
31/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
19
250N
029
500N
4979
6642
5728
1TR
8740
2,5TR
59640
63916
17345
49464
57840
06411
10468
5TR
09168
99664
10TR
90297
40TR
90168
ĐB
606951
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 31/12/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 31/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,4,4 0
1,5 1 9,6,1
4 2 9,8
3
6,6 4 2,0,0,5,0
Chục Số Đơn vị
4 5 1
1 6 4,8,8,4,8
9 7 9
2,6,6,6 8
1,2,7 9 7
Kết quả xổ số Kon Tum
24/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
72
250N
117
500N
8526
8758
2745
1TR
3185
2,5TR
85677
79609
06109
33080
26326
98860
19061
5TR
34646
95829
10TR
86274
40TR
85468
ĐB
897119
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/12/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/12/2017  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 9,9
6 1 7,9
7 2 6,6,9
3
7 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4,8 5 8
2,2,4 6 0,1,8
1,7 7 2,7,4
5,6 8 5,0
0,0,2,1 9
Kết quả xổ số Kon Tum
17/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
14
250N
920
500N
8062
3271
2769
1TR
1410
2,5TR
30887
22026
84511
36286
57927
28490
14460
5TR
93588
32623
10TR
93698
40TR
25345
ĐB
868187
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/12/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,1,9,6 0
7,1 1 4,0,1
6 2 0,6,7,3
2 3
1 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5
2,8 6 2,9,0
8,2,8 7 1
8,9 8 7,6,8,7
6 9 0,8
Kết quả xổ số Kon Tum
10/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
16
250N
920
500N
0730
4722
1258
1TR
9487
2,5TR
80375
17419
08272
37784
78249
13848
88835
5TR
92098
11850
10TR
77574
40TR
35871
ĐB
186256
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/12/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,3,5 0
7 1 6,9
2,7 2 0,2
3 0,5
8,7 4 9,8
Chục Số Đơn vị
7,3 5 8,0,6
1,5 6
8 7 5,2,4,1
5,4,9 8 7,4
1,4 9 8
Kết quả xổ số Kon Tum
03/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
86
250N
731
500N
0334
3024
3373
1TR
7740
2,5TR
27477
21060
25765
39780
77181
03287
59743
5TR
19498
63467
10TR
13299
40TR
00871
ĐB
347324
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/12/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/12/2017  
Chục Số Đơn vị
4,6,8 0
3,8,7 1
2 4,4
7,4 3 1,4
3,2,2 4 0,3
Chục Số Đơn vị
6 5
8 6 0,5,7
7,8,6 7 3,7,1
9 8 6,0,1,7
9 9 8,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )