http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 17/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
17/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
44
250N
995
500N
5028
7199
5420
1TR
4628
2,5TR
41354
40574
35087
39503
26425
34118
89001
5TR
34866
96675
10TR
00124
40TR
29439
ĐB
092080
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/09/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/09/2017  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 3,1
0 1 8
2 8,0,8,5,4
0 3 9
4,5,7,2 4 4
Chục Số Đơn vị
9,2,7 5 4
6 6 6
8 7 4,5
2,2,1 8 7,0
9,3 9 5,9
Kết quả xổ số Kon Tum
10/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
90
250N
002
500N
0977
0590
4326
1TR
4973
2,5TR
98628
12128
54192
38701
37499
51264
34932
5TR
54517
74209
10TR
24626
40TR
13107
ĐB
001779
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/09/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/09/2017  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 2,1,9,7
0 1 7
0,9,3 2 6,8,8,6
7 3 2
6 4
Chục Số Đơn vị
5
2,2 6 4
7,1,0 7 7,3,9
2,2 8
9,0,7 9 0,0,2,9
Kết quả xổ số Kon Tum
03/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
47
250N
082
500N
9320
9308
4931
1TR
7290
2,5TR
04707
92990
39096
86550
00263
82424
91825
5TR
36217
06601
10TR
80355
40TR
16808
ĐB
989756
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/09/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/09/2017  
Chục Số Đơn vị
2,9,9,5 0 8,7,1,8
3,0 1 7
8 2 0,4,5
6 3 1
2 4 7
Chục Số Đơn vị
2,5 5 0,5,6
9,5 6 3
4,0,1 7
0,0 8 2
9 0,0,6
Kết quả xổ số Kon Tum
27/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
41
250N
722
500N
1942
1631
1057
1TR
0016
2,5TR
32488
44986
69928
26620
32142
05244
28239
5TR
62740
41134
10TR
03101
40TR
45402
ĐB
917941
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/08/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 1,2
4,3,0,4 1 6
2,4,4,0 2 2,8,0
3 1,9,4
4,3 4 1,2,2,4,0,1
Chục Số Đơn vị
5 7
1,8 6
5 7
8,2 8 8,6
3 9
Kết quả xổ số Kon Tum
20/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
79
250N
576
500N
2544
5804
4071
1TR
8583
2,5TR
29979
70104
86481
81475
55403
54033
27505
5TR
99085
59740
10TR
45624
40TR
72203
ĐB
176357
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/08/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/08/2017  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,4,3,5,3
7,8 1
2 4
8,0,3,0 3 3
4,0,0,2 4 4,0
Chục Số Đơn vị
7,0,8 5 7
7 6
5 7 9,6,1,9,5
8 3,1,5
7,7 9
Kết quả xổ số Kon Tum
13/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
39
250N
925
500N
7917
9681
1061
1TR
7379
2,5TR
41583
39750
71759
26411
39129
27071
72064
5TR
42135
41490
10TR
74787
40TR
13729
ĐB
679058
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/08/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/08/2017  
Chục Số Đơn vị
5,9 0
8,6,1,7 1 7,1
2 5,9,9
8 3 9,5
6 4
Chục Số Đơn vị
2,3 5 0,9,8
6 1,4
1,8 7 9,1
5 8 1,3,7
3,7,5,2,2 9 0
Kết quả xổ số Kon Tum
06/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
62
250N
595
500N
5824
1710
1240
1TR
9520
2,5TR
51976
40121
30482
75514
03388
20283
67019
5TR
28620
84439
10TR
79226
40TR
51543
ĐB
655708
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/08/2017
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,4,2,2 0 8
2 1 0,4,9
6,8 2 4,0,1,0,6
8,4 3 9
2,1 4 0,3
Chục Số Đơn vị
9 5
7,2 6 2
7 6
8,0 8 2,8,3
1,3 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )