http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 10/02/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Kon Tum
10/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: XSKT
100N
92
250N
956
500N
9446
1032
7883
1TR
4914
2,5TR
39438
86845
32116
79339
51393
62061
40740
5TR
50532
61180
10TR
53183
40TR
66735
ĐB
529310
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/02/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8,1 0
6 1 4,6,0
9,3,3 2
8,9,8 3 2,8,9,2,5
1 4 6,5,0
Chục Số Đơn vị
4,3 5 6
5,4,1 6 1
7
3 8 3,0,3
3 9 2,3
Kết quả xổ số Kon Tum
03/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
89
250N
216
500N
5116
9218
6961
1TR
8731
2,5TR
28156
06250
32041
89563
27354
47478
18296
5TR
27178
14251
10TR
45589
40TR
59481
ĐB
166952
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/02/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0
6,3,4,5,8 1 6,6,8
5 2
6 3 1
5 4 1
Chục Số Đơn vị
5 6,0,4,1,2
1,1,5,9 6 1,3
7 8,8
1,7,7 8 9,9,1
8,8 9 6
Kết quả xổ số Kon Tum
27/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
07
250N
695
500N
3166
9507
9181
1TR
8912
2,5TR
41333
03252
83700
73576
96505
69857
17667
5TR
67771
95718
10TR
68702
40TR
17232
ĐB
885995
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/01/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,7,0,5,2
8,7 1 2,8
1,5,0,3 2
3 3 3,2
4
Chục Số Đơn vị
9,0,9 5 2,7
6,7 6 6,7
0,0,5,6 7 6,1
1 8 1
9 5,5
Kết quả xổ số Kon Tum
20/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
50
250N
244
500N
5590
0650
9631
1TR
4299
2,5TR
91053
03429
93644
08513
84204
83734
84815
5TR
54998
36670
10TR
13055
40TR
18025
ĐB
558476
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/01/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,5,7 0 4
3 1 3,5
2 9,5
5,1 3 1,4
4,4,0,3 4 4,4
Chục Số Đơn vị
1,5,2 5 0,0,3,5
7 6
7 0,6
9 8
9,2 9 0,9,8
Kết quả xổ số Kon Tum
13/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
20
250N
092
500N
4472
2275
1489
1TR
8192
2,5TR
11593
80113
94279
25658
16967
84358
55718
5TR
13411
68532
10TR
44322
40TR
03019
ĐB
294160
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,6 0
1 1 3,8,1,9
9,7,9,3,2 2 0,2
9,1 3 2
4
Chục Số Đơn vị
7 5 8,8
6 7,0
6 7 2,5,9
5,5,1 8 9
8,7,1 9 2,2,3
Kết quả xổ số Kon Tum
06/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
00
250N
823
500N
9086
4592
5942
1TR
0720
2,5TR
46665
20709
74203
98752
70419
77992
79360
5TR
19975
79461
10TR
26428
40TR
00710
ĐB
102544
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,2,6,1 0 0,9,3
6 1 9,0
9,4,5,9 2 3,0,8
2,0 3
4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 2
8 6 5,0,1
7 5
2 8 6
0,1 9 2,2
Kết quả xổ số Kon Tum
30/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại vé: KT
100N
21
250N
524
500N
4374
4878
0420
1TR
8070
2,5TR
55631
82752
38440
54555
70442
28546
43778
5TR
73994
62402
10TR
14551
40TR
76788
ĐB
656936
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/12/2018
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 30/12/2018  
Chục Số Đơn vị
2,7,4 0 2
2,3,5 1
5,4,0 2 1,4,0
3 1,6
2,7,9 4 0,2,6
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,1
4,3 6
7 4,8,0,8
7,7,8 8 8
9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )