http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
26/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K4
100N
55
200N
171
400N
6139
0604
4877
1TR
5370
3TR
23733
74779
79634
48910
41246
15485
62921
10TR
65669
55900
20TR
60715
30TR
40498
ĐB
218256
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/05/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,1,0 0 4,0
7,2 1 0,5
2 1
3 3 9,3,4
0,3 4 6
Chục Số Đơn vị
5,8,1 5 5,6
4,5 6 9
7 7 1,7,0,9
9 8 5
3,7,6 9 8
Kết quả xổ số Long An
19/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3
100N
72
200N
844
400N
6800
7666
9936
1TR
3501
3TR
19768
39593
20176
30489
56486
35945
43822
10TR
73601
41346
20TR
77597
30TR
61654
ĐB
837750
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/05/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/05/2018  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 0,1,1
0,0 1
7,2 2 2
9 3 6
4,5 4 4,5,6
Chục Số Đơn vị
4 5 4,0
6,3,7,8,4 6 6,8
9 7 2,6
6 8 9,6
8 9 3,7
Kết quả xổ số Long An
12/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2
100N
80
200N
280
400N
3501
3015
2676
1TR
2610
3TR
54361
79375
28698
45210
36092
51498
22663
10TR
92903
26848
20TR
77693
30TR
85610
ĐB
425911
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/05/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/05/2018  
Chục Số Đơn vị
8,8,1,1,1 0 1,3
0,6,1 1 5,0,0,0,1
9 2
6,0,9 3
4 8
Chục Số Đơn vị
1,7 5
7 6 1,3
7 6,5
9,9,4 8 0,0
9 8,2,8,3
Kết quả xổ số Long An
05/052018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 5K1
100N
06
200N
267
400N
7118
9208
5086
1TR
9244
3TR
46016
81722
07227
62427
49270
31513
93637
10TR
46351
66340
20TR
49272
30TR
63360
ĐB
572903
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/05/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/05/2018  
Chục Số Đơn vị
7,4,6 0 6,8,3
5 1 8,6,3
2,7 2 2,7,7
1,0 3 7
4 4 4,0
Chục Số Đơn vị
5 1
0,8,1 6 7,0
6,2,2,3 7 0,2
1,0 8 6
9
Kết quả xổ số Long An
28/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K4
100N
41
200N
860
400N
4247
5661
1375
1TR
5573
3TR
34645
31846
81206
26354
45719
49736
97279
10TR
71468
61826
20TR
87464
30TR
71093
ĐB
697378
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/04/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/04/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
4,6 1 9
2 6
7,9 3 6
5,6 4 1,7,5,6
Chục Số Đơn vị
7,4 5 4
4,0,3,2 6 0,1,8,4
4 7 5,3,9,8
6,7 8
1,7 9 3
Kết quả xổ số Long An
21/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K3
100N
31
200N
165
400N
8520
7768
8989
1TR
9145
3TR
84593
41033
72913
41734
36332
04477
15456
10TR
77194
96122
20TR
97596
30TR
60539
ĐB
981394
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/04/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/04/2018  
Chục Số Đơn vị
2 0
3 1 3
3,2 2 0,2
9,3,1 3 1,3,4,2,9
3,9,9 4 5
Chục Số Đơn vị
6,4 5 6
5,9 6 5,8
7 7 7
6 8 9
8,3 9 3,4,6,4
Kết quả xổ số Long An
14/042018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2
100N
01
200N
353
400N
0978
4444
8367
1TR
9234
3TR
07284
16249
87462
05199
05823
68801
75366
10TR
47474
89451
20TR
57576
30TR
05810
ĐB
825634
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/04/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/04/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,1
0,0,5 1 0
6 2 3
5,2 3 4,4
4,3,8,7,3 4 4,9
Chục Số Đơn vị
5 3,1
6,7 6 7,2,6
6 7 8,4,6
7 8 4
4,9 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

09  ( 14 ngày )
14  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
20  ( 10 ngày )
37  ( 9 ngày )
30  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )
99  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )

Miền Bắc

93  ( 53 ngày )
05  ( 43 ngày )
98  ( 43 ngày )
47  ( 42 ngày )
51  ( 42 ngày )
07  ( 40 ngày )
55  ( 39 ngày )
95  ( 39 ngày )
35  ( 38 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 21 ngày )
71  ( 14 ngày )
93  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
32  ( 8 ngày )
91  ( 8 ngày )
82  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
97  ( 6 ngày )