http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/07/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
14/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K2
100N
57
200N
088
400N
0730
3688
8343
1TR
8968
3TR
41250
30054
48471
17068
55842
03494
95326
10TR
81570
87938
20TR
33764
30TR
81073
ĐB
442422
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/07/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/07/2018  
Chục Số Đơn vị
3,5,7 0
7 1
4,2 2 6,2
4,7 3 0,8
5,9,6 4 3,2
Chục Số Đơn vị
5 7,0,4
2 6 8,8,4
5 7 1,0,3
8,8,6,6,3 8 8,8
9 4
Kết quả xổ số Long An
07/072018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 7K1
100N
73
200N
470
400N
0247
6124
8733
1TR
5675
3TR
23094
91317
64786
21941
31327
90752
47357
10TR
71312
61774
20TR
47595
30TR
75585
ĐB
594675
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/07/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/07/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0
4 1 7,2
5,1 2 4,7
7,3 3 3
2,9,7 4 7,1
Chục Số Đơn vị
7,9,8,7 5 2,7
8 6
4,1,2,5 7 3,0,5,4,5
8 6,5
9 4,5
Kết quả xổ số Long An
30/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K5
100N
80
200N
650
400N
3388
6841
0284
1TR
3517
3TR
07994
42561
19711
96945
76827
94359
98427
10TR
77985
41431
20TR
76789
30TR
31913
ĐB
312445
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/06/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/06/2018  
Chục Số Đơn vị
8,5 0
4,6,1,3 1 7,1,3
2 7,7
1 3 1
8,9 4 1,5,5
Chục Số Đơn vị
4,8,4 5 0,9
6 1
1,2,2 7
8 8 0,8,4,5,9
5,8 9 4
Kết quả xổ số Long An
23/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K4
100N
61
200N
600
400N
2666
7146
0630
1TR
4394
3TR
70603
74265
76547
92448
92822
93571
50061
10TR
72763
99882
20TR
61364
30TR
33401
ĐB
336236
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/06/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,3,1
6,7,6,0 1
2,8 2 2
0,6 3 0,6
9,6 4 6,7,8
Chục Số Đơn vị
6 5
6,4,3 6 1,6,5,1,3,4
4 7 1
4 8 2
9 4
Kết quả xổ số Long An
16/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K3
100N
95
200N
863
400N
5395
2277
8931
1TR
7257
3TR
11095
29055
84444
67765
94817
85164
40828
10TR
97183
49157
20TR
75081
30TR
45023
ĐB
614857
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/06/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0
3,8 1 7
2 8,3
6,8,2 3 1
4,6 4 4
Chục Số Đơn vị
9,9,9,5,6 5 7,5,7,7
6 3,5,4
7,5,1,5,5 7 7
2 8 3,1
9 5,5,5
Kết quả xổ số Long An
09/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K2
100N
69
200N
936
400N
6898
8614
4318
1TR
2819
3TR
10681
21589
11063
73462
38191
14860
65543
10TR
46566
67638
20TR
11277
30TR
06757
ĐB
297752
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/06/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/06/2018  
Chục Số Đơn vị
6 0
8,9 1 4,8,9
6,5 2
6,4 3 6,8
1 4 3
Chục Số Đơn vị
5 7,2
3,6 6 9,3,2,0,6
7,5 7 7
9,1,3 8 1,9
6,1,8 9 8,1
Kết quả xổ số Long An
02/062018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 6K1
100N
13
200N
478
400N
0412
2447
3245
1TR
3107
3TR
70675
74200
50878
71473
97665
32195
39239
10TR
22005
69746
20TR
49427
30TR
61873
ĐB
066836
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/06/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/06/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,0,5
1 3,2
1 2 7
1,7,7 3 9,6
4 7,5,6
Chục Số Đơn vị
4,7,6,9,0 5
4,3 6 5
4,0,2 7 8,5,8,3,3
7,7 8
3 9 5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

18  ( 14 ngày )
59  ( 11 ngày )
10  ( 9 ngày )
23  ( 9 ngày )
67  ( 9 ngày )
87  ( 9 ngày )
46  ( 8 ngày )
75  ( 7 ngày )
82  ( 7 ngày )

Miền Bắc

32  ( 24 ngày )
11  ( 22 ngày )
70  ( 22 ngày )
79  ( 21 ngày )
25  ( 20 ngày )
13  ( 17 ngày )
43  ( 17 ngày )
44  ( 14 ngày )
84  ( 14 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

40  ( 18 ngày )
36  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
70  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
46  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
35  ( 6 ngày )
53  ( 6 ngày )