http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 13/01/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
13/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N
82
200N
549
400N
9115
1239
0790
1TR
1329
3TR
64113
51576
54463
92473
16231
01989
35105
10TR
67623
32920
20TR
00201
30TR
67734
ĐB
527008
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/01/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/01/2018  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 5,1,8
3,0 1 5,3
8 2 9,3,0
1,6,7,2 3 9,1,4
3 4 9
Chục Số Đơn vị
1,0 5
7 6 3
7 6,3
0 8 2,9
4,3,2,8 9 0
Kết quả xổ số Long An
06/012018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N
96
200N
176
400N
8242
3800
2535
1TR
6423
3TR
47266
13449
44905
31067
82005
05154
30640
10TR
70774
26121
20TR
58115
30TR
75870
ĐB
405014
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/01/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0,4,7 0 0,5,5
2 1 5,4
4 2 3,1
2 3 5
5,7,1 4 2,9,0
Chục Số Đơn vị
3,0,0,1 5 4
9,7,6 6 6,7
6 7 6,4,0
8
4 9 6
Kết quả xổ số Long An
30/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K5
100N
78
200N
456
400N
5936
0959
9726
1TR
3467
3TR
21743
42808
91790
48061
85894
71527
65919
10TR
39516
86698
20TR
04941
30TR
09776
ĐB
243203
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/12/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/12/2017  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,3
6,4 1 9,6
2 6,7
4,0 3 6
9 4 3,1
Chục Số Đơn vị
5 6,9
5,3,2,1,7 6 7,1
6,2 7 8,6
7,0,9 8
5,1 9 0,4,8
Kết quả xổ số Long An
23/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4
100N
76
200N
446
400N
7845
4532
2765
1TR
7946
3TR
95712
36030
74293
31545
10501
25969
93204
10TR
10747
47655
20TR
15397
30TR
84761
ĐB
468484
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/12/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/12/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,4
0,6 1 2
3,1 2
9 3 2,0
0,8 4 6,5,6,5,7
Chục Số Đơn vị
4,6,4,5 5 5
7,4,4 6 5,9,1
4,9 7 6
8 4
6 9 3,7
Kết quả xổ số Long An
16/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3
100N
56
200N
775
400N
5860
0276
1382
1TR
4027
3TR
51901
96914
69931
74582
85063
66835
73975
10TR
57318
97442
20TR
10845
30TR
92684
ĐB
100747
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/12/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/12/2017  
Chục Số Đơn vị
6 0 1
0,3 1 4,8
8,8,4 2 7
6 3 1,5
1,8 4 2,5,7
Chục Số Đơn vị
7,3,7,4 5 6
5,7 6 0,3
2,4 7 5,6,5
1 8 2,2,4
9
Kết quả xổ số Long An
09/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2
100N
72
200N
488
400N
1696
0067
5778
1TR
5626
3TR
66913
60404
79041
04914
35607
67412
67721
10TR
26750
03006
20TR
69666
30TR
29141
ĐB
143479
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/12/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/12/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,7,6
4,2,4 1 3,4,2
7,1 2 6,1
1 3
0,1 4 1,1
Chục Số Đơn vị
5 0
9,2,0,6 6 7,6
6,0 7 2,8,9
8,7 8 8
7 9 6
Kết quả xổ số Long An
02/122017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K1
100N
20
200N
863
400N
4469
5526
1999
1TR
2192
3TR
60380
36834
55373
44824
31647
58321
95545
10TR
04140
43815
20TR
20393
30TR
03484
ĐB
182526
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/12/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/12/2017  
Chục Số Đơn vị
2,8,4 0
2 1 5
9 2 0,6,4,1,6
6,7,9 3 4
3,2,8 4 7,5,0
Chục Số Đơn vị
4,1 5
2,2 6 3,9
4 7 3
8 0,4
6,9 9 9,2,3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )