http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 15/09/2018

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
15/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K3
100N
03
200N
676
400N
6446
4801
5878
1TR
6152
3TR
15228
43812
90377
90679
16559
46927
43754
10TR
18654
40094
20TR
03440
30TR
25973
ĐB
449668
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 15/09/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 15/09/2018  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,1
0 1 2
5,1 2 8,7
0,7 3
5,5,9 4 6,0
Chục Số Đơn vị
5 2,9,4,4
7,4 6 8
7,2 7 6,8,7,9,3
7,2,6 8
7,5 9 4
Kết quả xổ số Long An
08/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K2
100N
70
200N
476
400N
4577
7839
0817
1TR
9080
3TR
13338
32880
79050
35355
74373
97162
70434
10TR
64707
24480
20TR
25447
30TR
03492
ĐB
727269
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 08/09/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 08/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7,8,8,5,8 0 7
1 7
6,9 2
7 3 9,8,4
3 4 7
Chục Số Đơn vị
5 5 0,5
7 6 2,9
7,1,0,4 7 0,6,7,3
3 8 0,0,0
3,6 9 2
Kết quả xổ số Long An
01/092018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K1
100N
68
200N
004
400N
7370
2996
5818
1TR
0999
3TR
66545
69341
22298
12364
49623
53977
41467
10TR
27407
40676
20TR
09813
30TR
75133
ĐB
042192
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 01/09/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 01/09/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,7
4 1 8,3
9 2 3
2,1,3 3 3
0,6 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4 5
9,7 6 8,4,7
7,6,0 7 0,7,6
6,1,9 8
9 9 6,9,8,2
Kết quả xổ số Long An
25/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K4
100N
07
200N
369
400N
2996
6526
2646
1TR
0279
3TR
41084
39574
88755
56876
39722
92221
04479
10TR
64567
66442
20TR
64910
30TR
16067
ĐB
841926
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/08/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 7
2 1 0
2,4 2 6,2,1,6
3
8,7 4 6,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5
9,2,4,7,2 6 9,7,7
0,6,6 7 9,4,6,9
8 4
6,7,7 9 6
Kết quả xổ số Long An
18/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K3
100N
08
200N
345
400N
7491
0704
2853
1TR
2206
3TR
97217
78169
43074
53155
07076
76981
50246
10TR
80004
68367
20TR
64701
30TR
77723
ĐB
747089
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/08/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/08/2018  
Chục Số Đơn vị
0 8,4,6,4,1
9,8,0 1 7
2 3
5,2 3
0,7,0 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4,5 5 3,5
0,7,4 6 9,7
1,6 7 4,6
0 8 1,9
6,8 9 1
Kết quả xổ số Long An
11/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K2
100N
52
200N
393
400N
7125
6481
6068
1TR
3064
3TR
22485
18554
48584
27438
55776
63706
47850
10TR
13659
48770
20TR
41234
30TR
41273
ĐB
764384
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/08/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/08/2018  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 6
8 1
5 2 5
9,7 3 8,4
6,5,8,3,8 4
Chục Số Đơn vị
2,8 5 2,4,0,9
7,0 6 8,4
7 6,0,3
6,3 8 1,5,4,4
5 9 3
Kết quả xổ số Long An
04/082018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K1
100N
67
200N
713
400N
1713
3528
8326
1TR
7042
3TR
34010
45497
98812
95932
98988
31990
79987
10TR
01451
28941
20TR
27476
30TR
90770
ĐB
479236
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/08/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/08/2018  
Chục Số Đơn vị
1,9,7 0
5,4 1 3,3,0,2
4,1,3 2 8,6
1,1 3 2,6
4 2,1
Chục Số Đơn vị
5 1
2,7,3 6 7
6,9,8 7 6,0
2,8 8 8,7
9 7,0

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 13 ngày )
19  ( 12 ngày )
37  ( 10 ngày )
58  ( 10 ngày )
69  ( 8 ngày )
84  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
42  ( 7 ngày )
56  ( 7 ngày )

Miền Bắc

50  ( 26 ngày )
66  ( 20 ngày )
14  ( 12 ngày )
86  ( 11 ngày )
11  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
35  ( 8 ngày )
85  ( 8 ngày )
98  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

64  ( 11 ngày )
84  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
57  ( 10 ngày )
48  ( 9 ngày )
63  ( 7 ngày )
94  ( 7 ngày )
03  ( 6 ngày )
22  ( 6 ngày )