http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
18/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K3
100N
28
200N
829
400N
6869
0597
7676
1TR
9583
3TR
86734
94621
46535
37356
01203
63035
41863
10TR
77697
82946
20TR
28875
30TR
33230
ĐB
678289
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
2 1
2 8,9,1
8,0,6 3 4,5,5,0
3 4 6
Chục Số Đơn vị
3,3,7 5 6
7,5,4 6 9,3
9,9 7 6,5
2 8 3,9
2,6,8 9 7,7
Kết quả xổ số Long An
11/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K2
100N
58
200N
344
400N
8067
4478
7551
1TR
1260
3TR
96550
58551
70045
14411
97766
79433
05570
10TR
80503
64753
20TR
49705
30TR
36691
ĐB
030563
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/11/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/11/2017  
Chục Số Đơn vị
6,5,7 0 3,5
5,5,1,9 1 1
2
3,0,5,6 3 3
4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
4,0 5 8,1,0,1,3
6 6 7,0,6,3
6 7 8,0
5,7 8
9 1
Kết quả xổ số Long An
04/112017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 11K1
100N
92
200N
470
400N
2325
8739
8793
1TR
6020
3TR
47427
32473
00538
41681
57209
40160
51533
10TR
40348
33427
20TR
63193
30TR
57389
ĐB
581420
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/11/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/11/2017  
Chục Số Đơn vị
7,2,6,2 0 9
8 1
9 2 5,0,7,7,0
9,7,3,9 3 9,8,3
4 8
Chục Số Đơn vị
2 5
6 0
2,2 7 0,3
3,4 8 1,9
3,0,8 9 2,3,3
Kết quả xổ số Long An
28/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K4
100N
71
200N
341
400N
3669
7805
6479
1TR
1379
3TR
24906
76618
89407
81066
53963
74944
76347
10TR
01743
73430
20TR
95666
30TR
81289
ĐB
338632
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/10/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,6,7
7,4 1 8
3 2
6,4 3 0,2
4 4 1,4,7,3
Chục Số Đơn vị
0 5
0,6,6 6 9,6,3,6
0,4 7 1,9,9
1 8 9
6,7,7,8 9
Kết quả xổ số Long An
21/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K3
100N
16
200N
821
400N
1666
8172
2787
1TR
0741
3TR
17935
39159
01030
96499
27949
98695
23167
10TR
44441
18453
20TR
69103
30TR
37677
ĐB
242726
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/10/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/10/2017  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
2,4,4 1 6
7 2 1,6
5,0 3 5,0
4 1,9,1
Chục Số Đơn vị
3,9 5 9,3
1,6,2 6 6,7
8,6,7 7 2,7
8 7
5,9,4 9 9,5
Kết quả xổ số Long An
14/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K2
100N
77
200N
387
400N
0870
8327
3920
1TR
5039
3TR
54655
05839
66642
92386
32845
32181
64703
10TR
90464
13025
20TR
79714
30TR
39421
ĐB
715563
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/10/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 3
8,2 1 4
4 2 7,0,5,1
0,6 3 9,9
6,1 4 2,5
Chục Số Đơn vị
5,4,2 5 5
8 6 4,3
7,8,2 7 7,0
8 7,6,1
3,3 9
Kết quả xổ số Long An
07/102017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 10K1
100N
07
200N
782
400N
4394
7375
1770
1TR
7443
3TR
62260
14540
82363
27075
52081
79034
94995
10TR
96278
83117
20TR
92362
30TR
33944
ĐB
302482
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/10/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/10/2017  
Chục Số Đơn vị
7,6,4 0 7
8 1 7
8,6,8 2
4,6 3 4
9,3,4 4 3,0,4
Chục Số Đơn vị
7,7,9 5
6 0,3,2
0,1 7 5,0,5,8
7 8 2,1,2
9 4,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )