http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 16/09/2017

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
16/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K3
100N
66
200N
746
400N
3265
5817
1568
1TR
5748
3TR
17462
19402
39428
08642
14888
64038
05364
10TR
19472
52076
20TR
11212
30TR
60167
ĐB
564706
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/09/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0 2,6
1 7,2
6,0,4,7,1 2 8
3 8
6 4 6,8,2
Chục Số Đơn vị
6 5
6,4,7,0 6 6,5,8,2,4,7
1,6 7 2,6
6,4,2,8,3 8 8
9
Kết quả xổ số Long An
09/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K2
100N
59
200N
087
400N
0343
4543
3167
1TR
9689
3TR
29793
56963
80158
26923
02622
76209
33569
10TR
69233
34650
20TR
21674
30TR
37813
ĐB
696357
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/09/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/09/2017  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
1 3
2 2 3,2
4,4,9,6,2,3,1 3 3
7 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5 9,8,0,7
6 7,3,9
8,6,5 7 4
5 8 7,9
5,8,0,6 9 3
Kết quả xổ số Long An
02/092017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 9K1
100N
72
200N
370
400N
1875
8442
8793
1TR
1022
3TR
59646
91601
73321
32897
14794
56626
55822
10TR
38302
28482
20TR
44217
30TR
59275
ĐB
103961
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/09/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/09/2017  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,2
0,2,6 1 7
7,4,2,2,0,8 2 2,1,6,2
9 3
9 4 2,6
Chục Số Đơn vị
7,7 5
4,2 6 1
9,1 7 2,0,5,5
8 2
9 3,7,4
Kết quả xổ số Long An
26/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K4
100N
60
200N
742
400N
0513
7908
8416
1TR
8539
3TR
46846
17859
56179
10540
64394
59154
54876
10TR
33493
68836
20TR
59452
30TR
38464
ĐB
657608
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/08/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/08/2017  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 8,8
1 3,6
4,5 2
1,9 3 9,6
9,5,6 4 2,6,0
Chục Số Đơn vị
5 9,4,2
1,4,7,3 6 0,4
7 9,6
0,0 8
3,5,7 9 4,3
Kết quả xổ số Long An
19/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K3
100N
24
200N
826
400N
8859
5096
1276
1TR
6844
3TR
79855
54820
85701
07564
14051
79277
64831
10TR
62077
92095
20TR
86931
30TR
47953
ĐB
383727
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/08/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/08/2017  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
0,5,3,3 1
2 4,6,0,7
5 3 1,1
2,4,6 4 4
Chục Số Đơn vị
5,9 5 9,5,1,3
2,9,7 6 4
7,7,2 7 6,7,7
8
5 9 6,5
Kết quả xổ số Long An
12/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K2
100N
92
200N
810
400N
8882
6592
6016
1TR
6387
3TR
36648
07158
48796
41030
04833
90048
84280
10TR
72062
55603
20TR
42660
30TR
31251
ĐB
334195
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/08/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/08/2017  
Chục Số Đơn vị
1,3,8,6 0 3
5 1 0,6
9,8,9,6 2
3,0 3 0,3
4 8,8
Chục Số Đơn vị
9 5 8,1
1,9 6 2,0
8 7
4,5,4 8 2,7,0
9 2,2,6,5
Kết quả xổ số Long An
05/082017
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 8K1
100N
53
200N
098
400N
2205
9649
8046
1TR
1376
3TR
68615
62169
43225
75531
62637
71924
32524
10TR
94558
87744
20TR
04434
30TR
82764
ĐB
276983
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/08/2017
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/08/2017  
Chục Số Đơn vị
0 5
3 1 5
2 5,4,4
5,8 3 1,7,4
2,2,4,3,6 4 9,6,4
Chục Số Đơn vị
0,1,2 5 3,8
4,7 6 9,4
3 7 6
9,5 8 3
4,6 9 8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )