http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
09/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K2
100N
14
200N
356
400N
6120
5999
7314
1TR
4367
3TR
24053
09965
76426
04916
15408
13746
33010
10TR
76255
54341
20TR
26897
30TR
39238
ĐB
974452
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/02/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 8
4 1 4,4,6,0
5 2 0,6
5 3 8
1,1 4 6,1
Chục Số Đơn vị
6,5 5 6,3,5,2
5,2,1,4 6 7,5
6,9 7
0,3 8
9 9 9,7
Kết quả xổ số Long An
02/022019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 2K1
100N
65
200N
740
400N
4364
8835
5376
1TR
3017
3TR
73276
38819
70780
38772
76648
09093
96219
10TR
26930
34640
20TR
28490
30TR
34696
ĐB
258538
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8,3,4,9 0
1 7,9,9
7 2
9 3 5,0,8
6 4 0,8,0
Chục Số Đơn vị
6,3 5
7,7,9 6 5,4
1 7 6,6,2
4,3 8 0
1,1 9 3,0,6
Kết quả xổ số Long An
26/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K4
100N
61
200N
601
400N
9602
5554
0347
1TR
8692
3TR
59003
57314
68253
36472
23818
15170
24402
10TR
36145
70194
20TR
50190
30TR
36473
ĐB
234904
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/01/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 26/01/2019  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 1,2,3,2,4
6,0 1 4,8
0,9,7,0 2
0,5,7 3
5,1,9,0 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4,3
6 1
4 7 2,0,3
1 8
9 2,4,0
Kết quả xổ số Long An
19/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K3
100N
38
200N
661
400N
1137
7029
5754
1TR
1049
3TR
44147
02239
62344
39496
35432
86230
63893
10TR
66282
72876
20TR
42568
30TR
07590
ĐB
265867
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/01/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,9 0
6 1
3,8 2 9
9 3 8,7,9,2,0
5,4 4 9,7,4
Chục Số Đơn vị
5 4
9,7 6 1,8,7
3,4,6 7 6
3,6 8 2
2,4,3 9 6,3,0
Kết quả xổ số Long An
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N
74
200N
444
400N
3218
5048
1319
1TR
7936
3TR
30008
06744
23494
73040
42963
27368
38048
10TR
33678
32517
20TR
38697
30TR
04620
ĐB
207190
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2,9 0 8
1 8,9,7
2 0
6 3 6
7,4,4,9 4 4,8,4,0,8
Chục Số Đơn vị
5
3 6 3,8
1,9 7 4,8
1,4,0,6,4,7 8
1 9 4,7,0
Kết quả xổ số Long An
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N
24
200N
357
400N
5704
2640
4469
1TR
0851
3TR
84078
32738
46599
20898
47429
89895
42884
10TR
06050
03836
20TR
72007
30TR
34868
ĐB
347523
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 4,7
5 1
2 4,9,3
2 3 8,6
2,0,8 4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 7,1,0
3 6 9,8
5,0 7 8
7,3,9,6 8 4
6,9,2 9 9,8,5
Kết quả xổ số Long An
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K5
100N
07
200N
371
400N
4202
4693
9298
1TR
8047
3TR
13085
13250
65412
15903
86385
19960
67672
10TR
10271
35898
20TR
27366
30TR
82460
ĐB
736775
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6,6 0 7,2,3
7,7 1 2
0,1,7 2
9,0 3
4 7
Chục Số Đơn vị
8,8,7 5 0
6 6 0,6,0
0,4 7 1,2,1,5
9,9 8 5,5
9 3,8,8

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )