http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 12/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Kết quả xổ số Long An
12/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N
74
200N
444
400N
3218
5048
1319
1TR
7936
3TR
30008
06744
23494
73040
42963
27368
38048
10TR
33678
32517
20TR
38697
30TR
04620
ĐB
207190
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2,9 0 8
1 8,9,7
2 0
6 3 6
7,4,4,9 4 4,8,4,0,8
Chục Số Đơn vị
5
3 6 3,8
1,9 7 4,8
1,4,0,6,4,7 8
1 9 4,7,0
Kết quả xổ số Long An
05/012019
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N
24
200N
357
400N
5704
2640
4469
1TR
0851
3TR
84078
32738
46599
20898
47429
89895
42884
10TR
06050
03836
20TR
72007
30TR
34868
ĐB
347523
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 4,7
5 1
2 4,9,3
2 3 8,6
2,0,8 4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 7,1,0
3 6 9,8
5,0 7 8
7,3,9,6 8 4
6,9,2 9 9,8,5
Kết quả xổ số Long An
29/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K5
100N
07
200N
371
400N
4202
4693
9298
1TR
8047
3TR
13085
13250
65412
15903
86385
19960
67672
10TR
10271
35898
20TR
27366
30TR
82460
ĐB
736775
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 29/12/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 29/12/2018  
Chục Số Đơn vị
5,6,6 0 7,2,3
7,7 1 2
0,1,7 2
9,0 3
4 7
Chục Số Đơn vị
8,8,7 5 0
6 6 0,6,0
0,4 7 1,2,1,5
9,9 8 5,5
9 3,8,8
Kết quả xổ số Long An
22/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4
100N
32
200N
223
400N
9899
4374
1385
1TR
9444
3TR
01186
44285
96004
13847
89084
36209
95774
10TR
67683
40981
20TR
52007
30TR
44089
ĐB
501714
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 22/12/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 22/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 4,9,7
8 1 4
3 2 3
2,8 3 2
7,4,0,8,7,1 4 4,7
Chục Số Đơn vị
8,8 5
8 6
4,0 7 4,4
8 5,6,5,4,3,1,9
9,0,8 9 9
Kết quả xổ số Long An
15/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3
100N
66
200N
092
400N
5619
6411
8200
1TR
9748
3TR
64388
70051
99469
34162
08204
57364
54349
10TR
55309
93666
20TR
11252
30TR
65061
ĐB
204455
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 15/12/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 15/12/2018  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,4,9
1,5,6 1 9,1
9,6,5 2
3
0,6 4 8,9
Chục Số Đơn vị
5 5 1,2,5
6,6 6 6,9,2,4,6,1
7
4,8 8 8
1,6,4,0 9 2
Kết quả xổ số Long An
08/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K2
100N
04
200N
373
400N
4310
9357
1791
1TR
2382
3TR
26167
91522
72399
90634
56647
47489
27371
10TR
36063
92302
20TR
57673
30TR
12504
ĐB
115305
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 08/12/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 08/12/2018  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,2,4,5
9,7 1 0
8,2,0 2 2
7,6,7 3 4
0,3,0 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5 7
6 7,3
5,6,4 7 3,1,3
8 2,9
9,8 9 1,9
Kết quả xổ số Long An
01/122018
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại vé: 12K1
100N
31
200N
577
400N
4405
2208
7873
1TR
9213
3TR
56470
66167
50194
59086
33398
55181
72052
10TR
35707
48757
20TR
70770
30TR
08620
ĐB
718492
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 01/12/2018
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 01/12/2018  
Chục Số Đơn vị
7,7,2 0 5,8,7
3,8 1 3
5,9 2 0
7,1 3 1
9 4
Chục Số Đơn vị
0 5 2,7
8 6 7
7,6,0,5 7 7,3,0,0
0,9 8 6,1
9 4,8,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
00  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
64  ( 10 ngày )
81  ( 9 ngày )
85  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
97  ( 8 ngày )
33  ( 7 ngày )

Miền Bắc

83  ( 15 ngày )
91  ( 14 ngày )
68  ( 13 ngày )
06  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
17  ( 9 ngày )
41  ( 9 ngày )
80  ( 9 ngày )
00  ( 8 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

91  ( 18 ngày )
27  ( 12 ngày )
37  ( 12 ngày )
02  ( 10 ngày )
10  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )