http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 16/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 16/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 16/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 15/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 15/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 15/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
85298
66584
94021
07197
23194
03782
45695
22526
52121
46928
6912
9705
9023
7075
3271
8761
0728
8341
3853
0942
649
301
994
45
15
80
46
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,5
0,7,6,4,2,2 1 5,2
4,1,8 2 8,3,6,1,8,1
5,2 3
9,9,8 4 5,6,9,1,2
Chục Số Đơn vị
4,1,0,7,9 5 3
4,2 6 1
9 7 1,5
2,2,9 8 0,2,4
4 9 4,4,5,7,8

Xổ số điện toán - Ngày: 14/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 14/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 14/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
45021
55703
20737
49866
12573
08149
30138
42233
81144
58368
5985
7114
1848
0609
6604
4030
5049
7928
9347
1079
310
543
685
37
32
76
11
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 4,9,3
1,2 1 1,0,4
3 2 8,1
4,7,3,0 3 7,2,0,8,3,7
0,1,4 4 3,9,7,8,9,4
Chục Số Đơn vị
8,8 5
7,6 6 8,6
3,4,3 7 6,9,3
2,4,3,6 8 5,5
4,7,0,4 9

Xổ số điện toán - Ngày: 13/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 13/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 13/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 13/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
04264
96456
99052
48761
44584
27694
78373
44863
43756
94263
5759
4607
1138
8062
6634
6713
2011
2719
0417
9972
512
351
340
16
68
50
37
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 13/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 13/01/2018  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 7
5,1,6 1 6,2,3,1,9,7
1,7,6,5 2
1,7,6,6 3 7,4,8
3,8,9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
5 0,1,9,6,2,6
1,5,5 6 8,2,3,3,1,4
3,1,0 7 2,3
6,3 8 4
1,5 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 12/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 12/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 12/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
77077
48702
23011
99759
78846
68986
58101
27193
66390
09104
3736
0930
4848
2549
4118
2092
6080
1517
6105
7360
723
556
184
34
83
24
62
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 12/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 12/01/2018  
Chục Số Đơn vị
8,6,3,9 0 5,1,4,2
0,1 1 8,7,1
6,9,0 2 4,3
8,2,9 3 4,6,0
3,2,8,0 4 8,9,6
Chục Số Đơn vị
0 5 6,9
5,3,4,8 6 2,0
1,7 7 7
1,4 8 3,4,0,6
4,5 9 2,3,0

Xổ số điện toán - Ngày: 11/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 11/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 11/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 11/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 11/01/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 10/01/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/01/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 10/01/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
94944
30400
49284
16733
26814
61980
13420
97997
77837
35282
9476
0548
2413
3274
1350
3056
8620
5084
2459
7033
988
433
810
72
04
48
45
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 10/01/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 10/01/2018  
Chục Số Đơn vị
1,5,2,8,2,0 0 4,0
1 0,3,4
7,8 2 0,0
3,3,1,3 3 3,3,7,3
0,8,7,1,8,4 4 8,5,8,4
Chục Số Đơn vị
4 5 0,6,9
5,7 6
9,3 7 2,6,4
4,8,4 8 8,4,0,2,4
5 9 7

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

32  ( 14 ngày )
94  ( 13 ngày )
48  ( 12 ngày )
14  ( 10 ngày )
00  ( 9 ngày )
51  ( 9 ngày )
66  ( 9 ngày )
65  ( 8 ngày )
67  ( 8 ngày )

Miền Bắc

02  ( 15 ngày )
25  ( 15 ngày )
58  ( 15 ngày )
31  ( 14 ngày )
35  ( 14 ngày )
86  ( 14 ngày )
18  ( 13 ngày )
24  ( 12 ngày )
65  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

02  ( 17 ngày )
39  ( 13 ngày )
52  ( 13 ngày )
87  ( 11 ngày )
10  ( 10 ngày )
11  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
74  ( 8 ngày )
41  ( 7 ngày )