http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 20/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 19/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 19/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 19/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
68546
02071
91775
71254
03608
83154
95409
27068
66806
88990
0934
4449
1586
5011
3774
0512
5726
6913
1017
7769
825
367
700
14
69
98
18
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,8,9,6
1,7 1 4,8,2,3,7,1
1 2 5,6
1 3 4
1,7,3,5,5 4 9,6
Chục Số Đơn vị
2,7 5 4,4
2,8,0,4 6 9,7,9,8
6,1 7 4,5,1
9,1,0,6 8 6
6,6,4,0 9 8,0

Xổ số điện toán - Ngày: 18/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 18/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 18/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
58601
01065
77469
39108
41696
30033
16039
02751
65330
24921
0681
3372
3812
0506
8605
6956
2015
2097
6372
5389
106
461
410
83
22
37
15
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/09/2017  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 6,5,6,8,1
6,8,5,2,0 1 5,0,5,2
2,7,7,1 2 2,1
8,3 3 7,3,9,0
4
Chục Số Đơn vị
1,0,1,6 5 6,1
0,5,0,9 6 1,9,5
3,9 7 2,2
0 8 3,9,1
8,3,6 9 7,6

Xổ số điện toán - Ngày: 17/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 17/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
94612
05874
24790
20095
57500
30715
12324
43840
50844
36001
7288
2030
5529
9011
2576
3081
7532
6643
3643
2347
227
330
645
63
37
92
55
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/09/2017  
Chục Số Đơn vị
3,3,0,4,9 0 0,1
8,1,0 1 1,5,2
9,3,1 2 7,9,4
6,4,4 3 7,0,2,0
2,4,7 4 5,3,3,7,0,4
Chục Số Đơn vị
5,4,1,9 5 5
7 6 3
3,2,4 7 6,4
8 8 1,8
2 9 2,0,5

Xổ số điện toán - Ngày: 16/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 16/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
38485
58836
14830
51566
67145
63932
27591
92710
92011
59404
6492
6523
0714
2407
8092
9375
6730
7990
7643
1944
839
651
931
44
81
91
26
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/09/2017  
Chục Số Đơn vị
3,9,1,3 0 7,4
8,9,5,3,9,1 1 4,0,1
9,9,3 2 6,3
4,2 3 9,1,0,2,0,6
4,4,1,0 4 4,3,4,5
Chục Số Đơn vị
7,4,8 5 1
2,6,3 6 6
0 7 5
8 1,5
3 9 1,2,0,2,1

Xổ số điện toán - Ngày: 15/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
66956
37201
46333
20813
62258
26714
71492
57274
90290
94373
9002
4192
7508
6553
7363
5754
2176
6939
7900
9684
607
377
277
01
89
15
54
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/09/2017  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 1,7,0,2,8,1
0,0 1 5,4,3
0,9,9 2
6,5,7,3,1 3 9,3
5,5,8,1,7 4
Chục Số Đơn vị
1 5 4,4,3,8,6
7,5 6 3
0,7,7 7 7,7,6,4,3
0,5 8 9,4
8,3 9 2,2,0

Xổ số điện toán - Ngày: 14/09/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 14/09/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 14/09/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
42140
87660
75019
31394
57036
27948
41855
77125
41070
98551
6876
9798
2679
6455
7428
5659
7198
7115
4903
7035
620
955
201
01
95
61
30
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/09/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/09/2017  
Chục Số Đơn vị
3,2,7,6,4 0 1,1,3
0,6,0,5 1 5,9
2 0,8,5
0 3 0,5,6
9 4 8,0
Chục Số Đơn vị
9,5,1,3,5,5,2 5 5,9,5,5,1
7,3 6 1,0
7 6,9,0
2,9,9,4 8
5,7,1 9 5,8,8,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

79  ( 14 ngày )
55  ( 12 ngày )
89  ( 10 ngày )
36  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )

Miền Bắc

42  ( 27 ngày )
52  ( 24 ngày )
50  ( 18 ngày )
78  ( 18 ngày )
16  ( 13 ngày )
64  ( 12 ngày )
80  ( 12 ngày )
41  ( 11 ngày )
87  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

06  ( 13 ngày )
36  ( 12 ngày )
90  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
11  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )
48  ( 7 ngày )
79  ( 7 ngày )
21  ( 6 ngày )