http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 22/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 22/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 22/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/07/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 21/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 21/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
16268
70185
09860
56217
26830
66738
35457
63589
39026
87213
5989
9209
0585
6436
1469
0029
1912
9271
4170
4640
014
043
347
40
70
31
42
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/07/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/07/2018  
Chục Số Đơn vị
4,7,7,4,3,6 0 9
3,7 1 4,2,3,7
4,1 2 9,6
4,1 3 1,6,0,8
1 4 0,2,3,7,0
Chục Số Đơn vị
8,8 5 7
3,2 6 9,0,8
4,5,1 7 0,1,0
3,6 8 9,5,9,5
6,2,8,0,8 9

Xổ số điện toán - Ngày: 20/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 20/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 20/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
32749
15995
01892
11453
93216
85762
31926
40024
84647
71836
4091
7288
8722
7919
2517
9914
6555
8403
0104
4631
327
014
578
99
39
31
23
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/07/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 3,4
3,3,9 1 4,7,4,9,6
2,6,9 2 3,7,2,6,4
2,0,5 3 9,1,1,6
1,1,0,2 4 7,9
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,3
1,2,3 6 2
2,1,4 7 8
7,8 8 8
9,3,1,4 9 9,1,2,5

Xổ số điện toán - Ngày: 19/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 19/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 19/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
15817
47188
74251
32807
19107
49924
19676
45029
09409
03641
4706
0207
8564
9262
7596
3229
0697
1928
6015
7274
645
318
335
07
86
15
89
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/07/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0 7,6,7,7,9,7
4,5 1 5,8,5,7
6 2 9,8,4,9
3 5
7,6,2 4 5,1
Chục Số Đơn vị
1,4,3,1 5 1
8,9,0,7 6 4,2
0,9,0,0,0,1 7 4,6
1,2,8 8 6,9,8
8,2,2,0 9 6,7

Xổ số điện toán - Ngày: 18/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 18/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
09669
89036
40022
59729
13697
86117
03997
95095
35001
03027
8980
4630
7303
3420
1249
0203
4353
9665
0677
1756
383
976
145
45
53
65
37
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/07/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/07/2018  
Chục Số Đơn vị
8,3,2 0 3,3,1
0 1 7
2 2 0,7,2,9
5,8,0,5,0 3 7,0,6
4 5,5,9
Chục Số Đơn vị
4,6,4,6,9 5 3,3,6
7,5,3 6 5,5,9
3,7,9,1,9,2 7 6,7
8 3,0
4,2,6 9 7,7,5

Xổ số điện toán - Ngày: 17/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 17/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 17/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
88323
12739
33074
36293
66566
88487
05131
09596
71509
48275
1516
9035
8650
5997
6839
4460
6258
2707
6424
3259
052
972
116
19
74
88
17
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/07/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/07/2018  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 7,9
3 1 9,7,6,6
5,7 2 4,3
9,2 3 9,5,1,9
7,2,7 4
Chục Số Đơn vị
3,7 5 2,8,9,0
1,1,6,9 6 0,6
1,0,9,8 7 4,2,5,4
8,5 8 8,7
1,3,5,0,3 9 7,6,3

Xổ số điện toán - Ngày: 16/07/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 16/07/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 16/07/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/07/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/07/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

59  ( 13 ngày )
10  ( 11 ngày )
67  ( 11 ngày )
87  ( 11 ngày )
20  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
13  ( 7 ngày )
02  ( 6 ngày )

Miền Bắc

32  ( 26 ngày )
11  ( 24 ngày )
79  ( 23 ngày )
25  ( 22 ngày )
44  ( 16 ngày )
84  ( 16 ngày )
34  ( 13 ngày )
63  ( 13 ngày )
67  ( 13 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

46  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
53  ( 8 ngày )
54  ( 8 ngày )
55  ( 8 ngày )
06  ( 7 ngày )
81  ( 7 ngày )
20  ( 6 ngày )
69  ( 6 ngày )