http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 20/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 20/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 20/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 19/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 19/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 19/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
08294
53318
67613
47624
45715
36443
53579
13119
63396
64525
5127
4584
1442
5678
5610
4718
4781
5593
7986
9633
692
037
840
85
83
62
47
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/03/2018  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
8 1 0,8,5,9,3,8
6,9,4 2 7,5,4
8,9,3,4,1 3 7,3
8,2,9 4 7,0,2,3
Chục Số Đơn vị
8,1,2 5
8,9 6 2
4,3,2 7 8,9
1,7,1 8 5,3,1,6,4
7,1 9 2,3,6,4

Xổ số điện toán - Ngày: 18/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 18/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 18/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 17/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 17/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
81636
20400
79609
66006
64418
07667
56587
54738
72342
29170
6227
0524
9114
9120
0315
7263
9675
1202
2781
1525
015
811
207
00
66
62
36
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/03/2018  
Chục Số Đơn vị
0,2,7,0 0 0,7,2,9,6,0
1,8 1 5,1,5,4,8
6,0,4 2 5,7,4,0
6 3 6,8,6
2,1 4 2
Chục Số Đơn vị
1,1,7,2 5
6,3,0,3 6 6,2,3,7
0,2,6,8 7 5,0
1,3 8 1,7
0 9

Xổ số điện toán - Ngày: 16/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 16/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 16/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
24049
13325
98535
16883
01152
57368
78542
00798
72766
19845
0271
9983
6906
8526
9738
2948
7585
9870
8702
3554
687
217
133
13
67
78
22
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/03/2018  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,6
7 1 3,7
2,0,5,4 2 2,6,5
1,3,8,8 3 3,8,5
5 4 8,2,5,9
Chục Số Đơn vị
8,4,3,2 5 4,2
0,2,6 6 7,8,6
6,8,1 7 8,0,1
7,3,4,6,9 8 7,5,3,3
4 9 8

Xổ số điện toán - Ngày: 15/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 15/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 15/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
46416
27906
36998
31805
01280
05914
35543
94308
02920
83986
2642
7281
7152
5097
2431
9007
6147
0437
6339
7056
506
865
806
27
12
86
71
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/03/2018  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 6,6,7,8,5,6
7,3,8 1 2,4,6
1,4,5 2 7,0
4 3 1,7,9
1 4 7,2,3
Chục Số Đơn vị
6,0 5 6,2
8,0,0,5,8,0,1 6 5
2,0,4,3,9 7 1
0,9 8 6,1,0,6
3 9 7,8

Xổ số điện toán - Ngày: 14/03/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/03/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 14/03/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
90354
08135
78392
38911
77771
56759
38562
99380
54549
06840
7740
8977
9890
7693
0727
7739
3343
8907
0891
7125
251
088
423
29
75
06
54
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/03/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/03/2018  
Chục Số Đơn vị
4,9,8,4 0 6,7
5,9,7,1 1 1
6,9 2 9,3,7,5
2,4,9 3 9,5
5,5 4 3,0,9,0
Chục Số Đơn vị
7,2,3 5 4,1,9,4
0 6 2
2,0,7 7 5,7,1
8 8 8,0
2,3,5,4 9 1,0,3,2

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

11  ( 16 ngày )
76  ( 13 ngày )
12  ( 9 ngày )
29  ( 9 ngày )
32  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
08  ( 8 ngày )
57  ( 8 ngày )
92  ( 8 ngày )

Miền Bắc

03  ( 21 ngày )
01  ( 15 ngày )
55  ( 14 ngày )
82  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
53  ( 11 ngày )
64  ( 10 ngày )
72  ( 10 ngày )
74  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

23  ( 16 ngày )
17  ( 12 ngày )
72  ( 12 ngày )
87  ( 12 ngày )
06  ( 10 ngày )
10  ( 10 ngày )
98  ( 10 ngày )
38  ( 8 ngày )
02  ( 7 ngày )