http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 19/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 19/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
85761
36595
39197
59189
97967
74141
89009
13923
31921
32414
8726
8813
8632
3227
8002
6515
9339
8705
3637
8069
200
691
603
20
57
43
08
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/11/2017  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 8,0,3,2,5,9
9,4,2,6 1 5,3,4
0,3 2 0,6,7,3,1
4,0,1,2 3 9,7,2
1 4 3,1
Chục Số Đơn vị
1,0,9 5 7
2 6 9,7,1
5,3,2,6,9 7
0 8 9
3,6,0,8 9 1,7,5

Xổ số điện toán - Ngày: 18/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 18/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
01622
04620
40300
64756
16128
00525
32446
96672
12330
29506
0133
1744
6755
9922
0138
0567
3494
3461
0812
5424
955
155
488
42
62
39
41
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,0,2 0 6,0
4,6 1 2
4,6,1,2,7,2 2 4,2,8,5,0,2
3 3 9,8,3,0
9,2,4 4 2,1,4,6
Chục Số Đơn vị
5,5,5,2 5 5,5,5,6
4,0,5 6 2,7,1
6 7 2
8,3,2 8 8
3 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 17/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 17/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
35408
40368
86786
95505
13378
44053
68347
89750
70764
21026
6706
7720
8116
5849
9014
9137
1429
1230
4523
0723
309
989
023
92
58
03
02
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/11/2017  
Chục Số Đơn vị
3,2,5 0 3,2,9,6,5,8
1 4,6
9,0 2 3,9,3,3,0,6
0,2,2,2,5 3 7,0
1,6 4 9,7
Chục Số Đơn vị
0 5 8,3,0
0,1,2,8 6 4,8
3,4 7 8
5,7,6,0 8 9,6
0,8,2,4 9 2

Xổ số điện toán - Ngày: 16/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 16/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 16/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
24750
79651
48686
74981
74746
15197
68457
64626
31017
10599
6749
3943
3212
6968
5273
3287
6159
6971
0045
1416
158
280
016
50
31
59
95
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/11/2017  
Chục Số Đơn vị
5,8,5 0
3,7,8,5 1 6,6,2,7
1 2 6
7,4 3 1
4 5,9,3,6
Chục Số Đơn vị
9,4 5 0,9,8,9,7,1,0
1,1,4,2,8 6 8
8,9,5,1 7 3,1
5,6 8 0,7,6,1
5,5,4,9 9 5,7,9

Xổ số điện toán - Ngày: 15/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 15/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
27798
48624
86749
31647
80693
33090
50176
26177
63546
05476
6401
8779
5579
6562
2916
4359
0570
2415
9156
3575
092
954
636
10
07
21
15
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/11/2017  
Chục Số Đơn vị
1,7,9 0 7,1
2,0 1 0,5,6,5
9,6 2 1,4
9 3 6
5,2 4 6,9,7
Chục Số Đơn vị
1,1,7 5 4,9,6
3,1,5,7,4,7 6 2
0,7,4 7 0,5,9,9,6,7,6
9 8
5,7,7,4 9 2,3,0,8

Xổ số điện toán - Ngày: 14/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 14/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
35397
50925
36637
97048
63004
45155
05684
12032
39653
21669
6310
2622
3705
3105
4476
5973
1861
3946
5329
9541
926
661
057
94
15
13
78
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/11/2017  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,5,4
6,6,4 1 5,3,0
2,3 2 6,9,2,5
1,7,5 3 2,7
9,0,8 4 6,1,8
Chục Số Đơn vị
1,0,0,5,2 5 7,5,3
2,7,4 6 1,1,9
5,3,9 7 8,6,3
7,4 8 4
2,6 9 4,7

Xổ số điện toán - Ngày: 13/11/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/11/2017
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 13/11/2017
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
33541
18187
27586
63534
90913
66761
53411
27236
38172
38933
1524
7378
6972
5487
6306
7766
7635
9601
8780
2954
173
875
600
22
25
47
19
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 13/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 13/11/2017  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,6,1
0,6,1,4 1 9,3,1
2,7,7 2 2,5,4
7,1,3 3 5,6,3,4
5,2,3 4 7,1
Chục Số Đơn vị
2,7,3 5 4
0,6,3,8 6 6,1
4,8,8 7 3,5,8,2,2
7 8 0,7,6,7
1 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 21 ngày )
83  ( 11 ngày )
52  ( 10 ngày )
60  ( 9 ngày )
63  ( 9 ngày )
82  ( 9 ngày )
18  ( 8 ngày )
74  ( 8 ngày )
40  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 17 ngày )
39  ( 14 ngày )
51  ( 13 ngày )
21  ( 11 ngày )
04  ( 10 ngày )
22  ( 10 ngày )
88  ( 10 ngày )
97  ( 10 ngày )
98  ( 8 ngày )