http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 25/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
69654
16245
33225
02470
23147
94734
86411
41723
49455
35449
0081
2969
5108
2015
4337
1504
6374
5008
6549
1387
676
179
850
51
12
01
54
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 25/09/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 25/09/2018  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 1,4,8,8
5,0,8,1 1 2,5,1
1 2 3,5
2 3 7,4
5,0,7,3,5 4 9,7,9,5
Chục Số Đơn vị
1,5,2,4 5 1,4,0,5,4
7 6 9
3,8,4 7 6,9,4,0
0,0 8 7,1
7,4,6,4 9

Xổ số điện toán - Ngày: 24/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 24/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 24/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
69569
61203
73263
18649
84901
89375
86751
78669
51386
34091
7443
4687
1581
6032
4586
4461
6519
2101
3949
2044
542
992
717
25
74
67
96
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/09/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0 1,1,3
6,0,8,0,5,9 1 7,9
4,9,3 2 5
4,6,0 3 2
7,4 4 2,9,4,3,9
Chục Số Đơn vị
2,7 5 1
9,8,8 6 7,1,9,3,9
6,1,8 7 4,5
8 6,7,1,6
1,4,6,4,6 9 6,2,1

Xổ số điện toán - Ngày: 23/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 23/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 23/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
12662
00576
93787
32156
42431
29249
41410
54961
60765
61044
0648
9835
4471
5979
6116
9869
4838
4220
8575
1003
621
691
365
28
23
46
17
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/09/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/09/2018  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 3
2,9,7,3,6 1 7,6,0
6 2 8,3,1,0
2,0 3 8,5,1
4 4 6,8,9,4
Chục Số Đơn vị
6,7,3,6 5 6
4,1,5,7 6 5,9,1,5,2
1,8 7 5,1,9,6
2,3,4 8 7
6,7,4 9 1

Xổ số điện toán - Ngày: 22/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 22/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
29578
41490
77307
19069
42148
38797
09499
91318
86136
56087
9297
7950
4971
2306
2157
7354
3010
7317
5375
6870
012
497
756
83
65
77
27
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/09/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/09/2018  
Chục Số Đơn vị
1,7,5,9 0 6,7
7 1 2,0,7,8
1 2 7
8 3 6
5 4 8
Chục Số Đơn vị
6,7 5 6,7,4,0
5,0,3 6 5,9
7,2,9,5,1,9,9,8,0 7 7,5,0,1,8
4,1,7 8 3,7
9,6 9 7,7,7,9,0

Xổ số điện toán - Ngày: 21/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 21/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
31221
67255
44069
84551
96767
39359
09902
17284
67390
24710
0412
1704
1549
2348
5252
6717
7041
5213
7569
9200
772
023
654
83
03
29
13
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/09/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/09/2018  
Chục Số Đơn vị
0,9,1 0 3,0,4,2
4,5,2 1 3,7,3,2,0
7,5,1,0 2 9,3,1
8,0,1,2,1 3
5,0,8 4 1,9,8
Chục Số Đơn vị
5 5 4,2,9,1,5
6 9,7,9
1,6 7 2
4 8 3,4
2,6,4,5,6 9 0

Xổ số điện toán - Ngày: 20/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 20/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 20/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
03096
58682
04578
29574
24877
52536
80289
13331
15632
53890
3136
0329
0063
5939
9999
8675
0488
7855
3699
9768
128
326
981
82
36
62
41
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/09/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/09/2018  
Chục Số Đơn vị
9 0
4,8,3 1
8,6,3,8 2 8,6,9
6 3 6,6,9,6,1,2
7 4 1
Chục Số Đơn vị
7,5 5 5
3,2,3,3,9 6 2,8,3
7 7 5,7,8,4
2,8,6,7 8 2,1,8,9,2
9,9,2,3,8 9 9,9,0,6

Xổ số điện toán - Ngày: 19/09/2018

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/09/2018
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 19/09/2018
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
96177
66140
94217
08508
36240
17987
67583
17113
10151
85781
9808
3449
4965
4217
2257
5977
4953
3851
1657
1320
574
130
069
81
62
30
82
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/09/2018
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/09/2018  
Chục Số Đơn vị
3,3,2,4,4 0 8,8
8,5,5,8 1 7,3,7
6,8 2 0
5,8,1 3 0,0
7 4 9,0,0
Chục Số Đơn vị
6 5 7,3,1,7,1
6 2,9,5
5,7,5,1,8,1,7 7 4,7,7
0,0 8 1,2,7,3,1
6,4 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

50  ( 17 ngày )
58  ( 14 ngày )
42  ( 11 ngày )
01  ( 10 ngày )
96  ( 9 ngày )
20  ( 8 ngày )
47  ( 8 ngày )
32  ( 7 ngày )
36  ( 7 ngày )

Miền Bắc

66  ( 24 ngày )
14  ( 16 ngày )
24  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
98  ( 12 ngày )
64  ( 11 ngày )
73  ( 11 ngày )
95  ( 11 ngày )
60  ( 10 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

57  ( 14 ngày )
08  ( 9 ngày )
83  ( 9 ngày )
19  ( 8 ngày )
39  ( 8 ngày )
49  ( 8 ngày )
50  ( 8 ngày )
87  ( 8 ngày )
88  ( 8 ngày )