http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 29/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/04/2017
160252 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/04/2017
021011141628 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Bảy ngày 29/04/2017
4440 Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 29/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 29/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 28/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 28/04/2017
831328 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 28/04/2017
3942 Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 28/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 28/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 27/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 27/04/2017
270951 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 27/04/2017
2809 Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 27/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 27/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 26/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 26/04/2017
782348 Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 26/04/2017
040617202526 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 26/04/2017
0612 Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
11UN-6UN-9UN
71071
15944
65027
20026
72319
97382
65363
71786
62057
41358
9568
8637
1321
4273
5518
9009
4121
9715
8848
1319
690
798
519
08
32
69
90
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 26/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 26/04/2017  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 8,9
2,2,7 1 9,8,5,9,9
3,8 2 1,1,7,6
7,6 3 2,7
4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
1 5 7,8
8,2 6 9,8,3
3,5,2 7 3,1
0,9,1,4,6,5 8 2,6
6,1,0,1,1 9 0,0,8

Xổ số điện toán - Ngày: 25/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/04/2017
753609 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 25/04/2017
7799 Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
15UM-10UM-12UM
57149
01245
34607
43057
05436
33432
43808
99439
06253
36530
4261
8710
3895
6064
0513
9256
4855
2973
9473
9012
562
067
730
82
79
45
11
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 25/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 25/04/2017  
Chục Số Đơn vị
3,1,3 0 8,7
1,6 1 1,3,2,0
8,6,1,3 2
1,7,7,5 3 0,6,2,9,0
6 4 5,5,9
Chục Số Đơn vị
4,5,9,4 5 6,5,3,7
5,3 6 2,7,1,4
6,0,5 7 9,3,3
0 8 2
7,3,4 9 5

Xổ số điện toán - Ngày: 24/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 24/04/2017
567695 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 24/04/2017
8704 Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
11UL-8UL-9UL
80384
94795
39622
41123
19014
80429
62284
88419
41086
30802
7872
4165
3593
5526
6141
1630
7617
7320
4815
3968
319
842
110
36
32
31
09
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/04/2017  
Chục Số Đơn vị
1,3,2 0 9,2
3,4 1 9,0,7,5,4,9
3,4,7,0,2 2 0,6,9,2,3
9,2 3 6,2,1,0
1,8,8 4 2,1
Chục Số Đơn vị
1,6,9 5
3,2,8 6 8,5
1 7 2
6 8 4,6,4
0,1,2,1 9 3,5

Xổ số điện toán - Ngày: 23/04/2017

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 23/04/2017
289846 Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Chủ Nhật ngày 23/04/2017
3624 Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/04/2017  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )