Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_6mo6ipefvj6645965gme96pki4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/xosotruct/domains/xosotructuyen.com.vn/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 407

Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, null given in /home/xosotruct/domains/xosotructuyen.com.vn/public_html/modules/lottery/seo_url.php on line 189
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - Xổ Số Phương Trang | vesoPhuongTrang.com
http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 11/01/2019

Kết quả Mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
09841
60943
54465
28979
35699
73085
33649
76314
38261
93375
5343
6399
6934
9641
6640
6035
1480
3779
7799
5116
000
856
078
03
38
17
19
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4,8 0 3,0
4,6,4 1 7,9,6,4
2
0,4,4 3 8,5,4
3,1 4 0,3,1,9,3,1
Chục Số Đơn vị
3,8,7,6 5 6
5,1 6 1,5
1 7 8,9,5,9
3,7 8 0,5
1,7,9,9,9,4,7 9 9,9,9

Xổ số điện toán - Ngày: 10/01/2019

Kết quả Mở thưởng Thứ Năm ngày 10/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Mở thưởng Thứ Năm ngày 10/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
30559
78713
84288
17464
98540
14459
45907
55104
62771
61680
2703
7978
0534
7176
9801
8835
2008
9821
1349
0687
200
788
053
56
77
55
15
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4,8 0 0,1,8,3,7,4
0,2,7 1 5,3
2 1
5,0,1 3 5,4
3,0,6 4 9,0
Chục Số Đơn vị
5,1,3 5 6,5,3,9,9
5,7 6 4
7,8,0 7 7,8,6,1
8,0,7,8 8 8,7,0,8
4,5,5 9

Xổ số điện toán - Ngày: 09/01/2019

Kết quả Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
89379
51461
99686
57459
54347
67205
68378
48995
14882
39676
0860
6213
1380
6509
0416
8790
3317
2793
7010
9716
477
939
370
06
60
59
97
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7,9,1,6,8 0 6,9,5
6 1 6,7,0,6,3
8 2
9,1 3 9
4 7
Chục Số Đơn vị
0,9 5 9,9
0,1,1,7,8 6 0,0,1
9,7,1,4 7 7,0,8,6,9
7 8 0,2,6
5,3,0,5,7 9 7,0,3,5

Xổ số điện toán - Ngày: 08/01/2019

Kết quả Mở thưởng Thứ Ba ngày 08/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Mở thưởng Thứ Ba ngày 08/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
62880
03899
20314
33936
30417
71143
52738
08185
55338
19928
5628
4510
5156
8572
4602
9676
5223
2731
6212
0247
172
255
260
35
11
00
95
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,6,1,8 0 0,2
1,3 1 1,2,0,7,4
7,0,1,7 2 3,8,8
2,4 3 5,1,8,8,6
1 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,9,5,8 5 5,6
7,5,3 6 0
4,1 7 2,6,2
2,3,3,2 8 5,0
9 9 5,9

Xổ số điện toán - Ngày: 07/01/2019

Kết quả Mở thưởng Thứ Hai ngày 07/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Mở thưởng Thứ Hai ngày 07/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
32489
47814
67778
64994
02466
38257
71930
82009
29927
16437
8000
8419
5851
1130
8104
4423
3458
2644
1068
3756
844
880
084
82
30
62
63
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 07/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 07/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,8,0,3,3 0 4,0,9
5 1 9,4
8,6 2 3,7
6,2 3 0,0,0,7
4,8,0,4,9,1 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5 8,6,1,7
5,6 6 2,3,8,6
5,2,3 7 8
5,6,7 8 2,0,4,9
1,0,8 9 4

Xổ số điện toán - Ngày: 06/01/2019

Kết quả Mở thưởng Chủ Nhật ngày 06/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Mở thưởng Chủ Nhật ngày 06/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Thái Bình
XSMB
64391
54349
89853
30879
57948
74768
90532
05289
97327
51479
7247
8472
1340
5064
3879
4714
4113
5093
9047
2256
276
261
803
40
54
18
15
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 06/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 06/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3
6,9 1 8,5,4,3
7,3 2 7
0,1,9,5 3 2
5,1,6 4 0,7,7,0,8,9
Chục Số Đơn vị
1 5 4,6,3
7,5 6 1,4,8
4,4,2 7 6,9,2,9,9
1,4,6 8 9
7,8,7,7,4 9 3,1

Xổ số điện toán - Ngày: 05/01/2019

Kết quả Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Mở thưởng Thứ Bảy ngày 05/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Nam Định
XSMB
90522
22061
61168
06758
09193
82824
27809
06855
62715
98624
7555
2210
0818
9573
7058
2668
6343
4426
0648
3166
138
453
183
76
73
13
38
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 05/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 05/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
6 1 3,0,8,5
2 2 6,4,4,2
7,1,5,8,4,7,9 3 8,8
2,2 4 3,8
Chục Số Đơn vị
5,5,1 5 3,8,5,5,8
7,2,6 6 8,6,8,1
7 6,3,3
3,3,5,6,4,1,6,5 8 3
0 9 3

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

73  ( 14 ngày )
95  ( 10 ngày )
13  ( 9 ngày )
21  ( 9 ngày )
50  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )

Miền Bắc

60  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
24  ( 14 ngày )
71  ( 13 ngày )
73  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
13  ( 9 ngày )
48  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

60  ( 13 ngày )
25  ( 12 ngày )
47  ( 11 ngày )
90  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
78  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
45  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: open(/tmp/sess_6mo6ipefvj6645965gme96pki4, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /home/xosotruct/domains/xosotructuyen.com.vn/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in /home/xosotruct/domains/xosotructuyen.com.vn/public_html/libraries/vntrust/session/session.php on line 616