http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 19/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 19/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 19/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
86105
55689
26503
59506
44271
18652
52665
19468
29116
70851
4952
3784
1334
7882
6250
9384
9488
7587
4931
9661
895
491
961
75
68
55
49
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 19/02/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,6,5
9,6,3,6,7,5 1 6
5,8,5 2
0 3 1,4
8,8,3 4 9
Chục Số Đơn vị
7,5,9,6,0 5 5,0,2,2,1
1,0 6 8,1,1,5,8
8 7 5,1
6,8,6 8 4,8,7,4,2,9
4,8 9 5,1

Xổ số điện toán - Ngày: 12/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 12/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 12/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
11333
32253
96164
93077
39190
54426
03846
67682
41730
07962
4866
4169
4717
3868
2004
8702
2945
6120
7938
3317
647
127
083
48
44
52
43
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 12/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 12/02/2019  
Chục Số Đơn vị
2,9,3 0 4,2
1 7,7
5,0,8,6 2 7,0,6
4,8,5,3 3 8,0,3
4,0,6 4 8,4,3,7,5,6
Chục Số Đơn vị
4 5 2,3
6,2,4 6 6,9,8,2,4
4,2,1,1,7 7 7
4,3,6 8 3,2
6 9 0

Xổ số điện toán - Ngày: 05/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 05/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 05/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 05/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 05/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 29/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 29/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 29/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
56579
42767
29375
21047
75651
35133
52385
59171
20409
73525
6438
9819
8847
2539
2291
7850
3669
2741
7052
1108
664
515
572
37
59
01
68
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 29/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,8,9
0,9,4,5,7 1 5,9
7,5 2 5
3 3 7,8,9,3
6 4 1,7,7
Chục Số Đơn vị
1,8,2,7 5 9,0,2,1
6 8,4,9,7
3,4,4,6 7 2,1,5,9
6,0,3 8 5
5,6,1,3,0,7 9 1

Xổ số điện toán - Ngày: 22/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 22/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 22/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
40829
68434
88818
57861
95658
31448
52838
39008
11262
25792
3964
6652
7374
5203
8316
2547
7973
6425
4080
0584
275
758
205
79
68
97
88
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/01/2019  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,3,8
6 1 6,8
5,6,9 2 5,9
7,0 3 8,4
8,6,7,3 4 7,8
Chục Số Đơn vị
7,0,2 5 8,2,8
1 6 8,4,2,1
9,4 7 9,5,3,4
6,8,5,5,4,3,0,1 8 8,0,4
7,2 9 7,2

Xổ số điện toán - Ngày: 15/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 15/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 15/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
84265
28287
12310
52786
68290
96816
97614
71022
17949
68079
9131
7490
2509
3665
5098
8443
2719
4778
4350
1221
709
861
152
22
28
03
29
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,9,9,1 0 3,9,9
6,2,3 1 9,6,4,0
2,5,2 2 2,8,9,1,2
0,4 3 1
1 4 3,9
Chục Số Đơn vị
6,6 5 2,0
1,8 6 1,5,5
8 7 8,9
2,9,7 8 6,7
2,0,1,0,4,7 9 8,0,0

Xổ số điện toán - Ngày: 08/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Ba ngày 08/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Ba ngày 08/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Quảng Ninh
XSMB
62880
03899
20314
33936
30417
71143
52738
08185
55338
19928
5628
4510
5156
8572
4602
9676
5223
2731
6212
0247
172
255
260
35
11
00
95
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 08/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,6,1,8 0 0,2
1,3 1 1,2,0,7,4
7,0,1,7 2 3,8,8
2,4 3 5,1,8,8,6
1 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,9,5,8 5 5,6
7,5,3 6 0
4,1 7 2,6,2
2,3,3,2 8 5,0
9 9 5,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )