http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 18/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 18/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 18/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
15297
69209
75215
83161
92221
41635
61327
66409
53102
70126
8090
5364
9070
8033
5359
1293
3130
2899
5486
0063
455
989
243
89
21
62
42
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/02/2019  
Chục Số Đơn vị
3,9,7 0 9,2,9
2,2,6 1 5
6,4,0 2 1,1,7,6
4,9,6,3 3 0,3,5
6 4 2,3
Chục Số Đơn vị
5,3,1 5 5,9
8,2 6 2,3,4,1
2,9 7 0
8 9,9,6
8,8,5,9,0,0 9 3,9,0,7

Xổ số điện toán - Ngày: 11/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 11/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 11/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
27459
78249
51933
57101
02698
26004
07203
39148
54541
89751
7620
0039
5115
2725
1404
0446
1205
0086
5944
8117
333
480
641
79
36
21
93
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 11/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 11/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 4,5,4,3,1
2,4,4,5,0 1 7,5
2 1,0,5
9,3,0,3 3 6,3,9,3
0,4,0 4 1,6,4,8,1,9
Chục Số Đơn vị
0,1,2 5 1,9
3,4,8 6
1 7 9
9,4 8 0,6
7,3,4,5 9 3,8

Xổ số điện toán - Ngày: 04/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 04/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 04/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 04/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 04/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 28/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 28/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 28/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
85889
19391
30897
80995
75267
67149
00607
41294
84369
54633
5644
5102
3056
8594
5045
6291
3579
7503
8388
1209
244
186
835
59
83
34
19
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 28/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 28/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0 3,9,2,7
9,9 1 9
0 2
8,0,3 3 4,5,3
3,4,4,9,9 4 4,5,4,9
Chục Số Đơn vị
3,4,9 5 9,6
8,5 6 7,9
6,0,9 7 9
8 8 3,6,8,9
5,1,7,0,4,6,8 9 1,4,4,7,5,1

Xổ số điện toán - Ngày: 21/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 21/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 21/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
00962
78214
99820
58589
51343
56552
49873
87235
72705
12629
5985
4297
6393
2227
0453
9542
1617
4281
6858
9617
838
293
287
69
39
97
78
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 5
8 1 7,7,4
4,5,6 2 7,9,0
9,5,9,4,7 3 9,8,5
1 4 2,3
Chục Số Đơn vị
8,3,0 5 3,8,2
6 9,2
9,8,1,1,9,2 7 8,3
7,3,5 8 7,1,5,9
6,3,2,8 9 7,3,7,3

Xổ số điện toán - Ngày: 14/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 14/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 14/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
51545
42892
43403
47804
34204
39267
75895
58649
31151
03816
9799
3002
2439
9543
3525
0656
2473
2559
2720
6574
684
721
993
34
81
28
64
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2 0 2,4,3,4
8,2,5 1 6
0,9 2 8,1,5,0
9,7,4,0 3 4,9
3,6,8,7,0,0 4 3,9,5
Chục Số Đơn vị
2,9,4 5 6,9,1
5,1 6 4,7
6 7 3,4
2 8 1,4
5,9,3,4 9 3,9,5,2

Xổ số điện toán - Ngày: 07/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Hai ngày 07/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Hai ngày 07/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
32489
47814
67778
64994
02466
38257
71930
82009
29927
16437
8000
8419
5851
1130
8104
4423
3458
2644
1068
3756
844
880
084
82
30
62
63
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 07/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 07/01/2019  
Chục Số Đơn vị
3,8,0,3,3 0 4,0,9
5 1 9,4
8,6 2 3,7
6,2 3 0,0,0,7
4,8,0,4,9,1 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5 8,6,1,7
5,6 6 2,3,8,6
5,2,3 7 8
5,6,7 8 2,0,4,9
1,0,8 9 4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )