http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 21/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 21/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 21/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
89968
75866
57039
79159
15682
14015
43743
57048
89993
40390
7907
4602
3921
6172
8234
4764
4536
9694
6843
3812
974
962
317
65
40
33
76
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 21/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7,2
2 1 7,2,5
6,1,0,7,8 2 1
3,4,4,9 3 3,4,6,9
7,3,6,9 4 0,3,3,8
Chục Số Đơn vị
6,1 5 9
7,3,6 6 5,2,4,6,8
1,0 7 6,4,2
4,6 8 2
3,5 9 4,3,0

Xổ số điện toán - Ngày: 14/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 14/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 14/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
28929
12758
13138
05847
59431
76798
62214
11510
84446
58671
9374
6665
4420
4353
8562
6734
9287
5749
3439
4287
878
973
592
40
92
41
78
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 14/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4,2,1 0
4,3,7 1 4,0
9,9,6 2 0,9
7,5 3 4,9,1,8
3,7,1 4 0,1,9,6,7
Chục Số Đơn vị
6 5 3,8
4 6 2,5
8,8,4 7 8,8,3,4,1
7,7,9,3,5 8 7,7
4,3,2 9 2,2,8

Xổ số điện toán - Ngày: 07/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 07/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 07/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 07/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 07/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 31/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 31/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 31/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
77622
66550
11867
39080
03943
51317
77652
91711
09641
18425
1952
2843
4724
8141
6783
9254
7418
8179
0224
4720
381
811
374
16
99
73
43
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 31/01/2019  
Chục Số Đơn vị
2,8,5 0
8,1,4,1,4 1 6,1,8,7,1
5,5,2 2 4,0,4,5,2
7,4,8,4,4 3
7,5,2,2 4 3,3,1,3,1
Chục Số Đơn vị
2 5 4,2,2,0
1 6 7
1,6 7 3,4,9
1 8 1,3,0
9,7 9 9

Xổ số điện toán - Ngày: 24/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 24/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 24/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
69336
65487
33847
82018
80846
95080
09696
00557
73663
56925
5326
5749
1579
9919
2777
5262
5416
0712
2006
3111
840
634
596
94
33
32
24
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 24/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 6
1 1 6,2,1,9,8
3,6,1 2 4,6,5
3,6 3 3,2,4,6
9,2,3 4 0,9,6,7
Chục Số Đơn vị
2 5 7
9,1,0,2,4,9,3 6 2,3
7,5,4,8 7 7,9
1 8 0,7
4,7,1 9 4,6,6

Xổ số điện toán - Ngày: 17/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 17/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 17/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
68116
26827
31264
81596
87555
09629
37437
65284
39787
92233
0839
8472
2914
6721
9662
8264
1248
3012
2856
7858
840
713
571
74
65
15
52
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 17/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0
7,2 1 5,3,2,4,6
5,6,1,7 2 1,9,7
1,3 3 9,7,3
7,6,1,8,6 4 0,8
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 2,6,8,5
5,9,1 6 5,2,4,4
3,8,2 7 4,1,2
4,5 8 4,7
3,2 9 6

Xổ số điện toán - Ngày: 10/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Năm ngày 10/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Năm ngày 10/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hà Nội
XSMB
30559
78713
84288
17464
98540
14459
45907
55104
62771
61680
2703
7978
0534
7176
9801
8835
2008
9821
1349
0687
200
788
053
56
77
55
15
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 10/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4,8 0 0,1,8,3,7,4
0,2,7 1 5,3
2 1
5,0,1 3 5,4
3,0,6 4 9,0
Chục Số Đơn vị
5,1,3 5 6,5,3,9,9
5,7 6 4
7,8,0 7 7,8,6,1
8,0,7,8 8 8,7,0,8
4,5,5 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )