http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 22/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 22/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 22/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
34463
53655
12230
26939
82980
72735
58528
56062
51814
75106
3784
9200
1013
6658
0798
6373
1295
7962
8436
2527
205
320
069
83
44
86
90
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 22/02/2019  
Chục Số Đơn vị
9,2,0,8,3 0 5,0,6
1 3,4
6,6 2 0,7,8
8,7,1,6 3 6,5,0,9
4,8,1 4 4
Chục Số Đơn vị
0,9,3,5 5 8,5
8,3,0 6 9,2,2,3
2 7 3
9,5,2 8 3,6,4,0
6,3 9 0,8,5

Xổ số điện toán - Ngày: 15/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 15/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
65132
27219
20750
71078
31697
48439
09036
11799
98809
04611
1896
7354
5909
4400
8028
5553
7838
4068
0831
8115
609
959
670
24
80
68
02
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 15/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,7,0,5 0 2,9,9,0,9
3,1 1 5,1,9
0,3 2 4,8
5 3 8,1,9,6,2
2,5 4
Chục Số Đơn vị
1 5 9,3,4,0
9,3 6 8,8
9 7 0,8
6,2,3,6,7 8 0
0,5,0,3,9,0,1 9 6,7,9

Xổ số điện toán - Ngày: 08/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 08/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 08/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
32999
32196
09121
88937
03122
20239
08897
63291
35519
90363
3279
0328
0196
6040
3711
6774
8125
0724
0446
1121
984
804
272
15
11
12
94
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 08/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 08/02/2019  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
1,1,2,9,2 1 5,1,2,1,9
1,7,2 2 5,4,1,8,2,1
6 3 9,7
9,8,0,7,2 4 6,0
Chục Số Đơn vị
1,2 5
4,9,9 6 3
9,3 7 2,4,9
2 8 4
7,3,1,9 9 4,6,7,1,6,9

Xổ số điện toán - Ngày: 01/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 01/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 01/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
08988
22416
43606
56865
74843
12527
05270
36939
44042
11960
9217
8222
3349
3524
7923
5235
7728
2059
3936
8850
644
850
157
52
38
08
57
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 01/02/2019  
Chục Số Đơn vị
5,5,7,6 0 8,6
1 7,6
5,2,4 2 3,8,2,4,7
2,4 3 8,5,6,9
4,2 4 4,9,3,2
Chục Số Đơn vị
3,6 5 2,7,0,7,9,0
3,0,1 6 0,5
5,5,1,2 7 0
3,0,2,8 8 8
5,4,3 9

Xổ số điện toán - Ngày: 25/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 25/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 25/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
95565
31663
92374
72652
53401
82456
76801
72109
64210
15377
2696
0661
6027
1009
5880
0194
2866
3941
1653
7485
197
722
373
90
97
23
99
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 25/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 25/01/2019  
Chục Số Đơn vị
9,8,1 0 9,1,1,9
4,6,0,0 1 0
2,5 2 3,2,7
2,7,5,6 3
9,7 4 1
Chục Số Đơn vị
8,6 5 3,6,2
6,9,5 6 6,1,3,5
9,9,2,7 7 3,7,4
8 0,5
9,0,0 9 0,7,9,7,4,6

Xổ số điện toán - Ngày: 18/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 18/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
04289
05242
95071
64877
34673
64527
40670
50986
05702
31069
9439
0223
1726
4099
6377
2525
1347
3788
2872
1798
548
660
831
29
18
94
15
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 18/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 2
3,7 1 8,5
7,0,4 2 9,5,3,6,7
2,7 3 1,9
9 4 8,7,2
Chục Số Đơn vị
1,2 5
2,8 6 0,9
7,4,2,7 7 7,2,3,0,1,7
1,4,8,9 8 8,6,9
2,3,9,6,8 9 4,8,9

Xổ số điện toán - Ngày: 11/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Sáu ngày 11/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Hải Phòng
XSMB
09841
60943
54465
28979
35699
73085
33649
76314
38261
93375
5343
6399
6934
9641
6640
6035
1480
3779
7799
5116
000
856
078
03
38
17
19
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 11/01/2019  
Chục Số Đơn vị
0,4,8 0 3,0
4,6,4 1 7,9,6,4
2
0,4,4 3 8,5,4
3,1 4 0,3,1,9,3,1
Chục Số Đơn vị
3,8,7,6 5 6
5,1 6 1,5
1 7 8,9,5,9
3,7 8 0,5
1,7,9,9,9,4,7 9 9,9,9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 14 ngày )
70  ( 12 ngày )
27  ( 11 ngày )
92  ( 11 ngày )
29  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
79  ( 9 ngày )
24  ( 8 ngày )
66  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )