http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc

Xổ số điện toán - Ngày: 20/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 20/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
28716
60764
19329
25694
28164
95332
04087
57541
61255
04098
2787
2150
9355
1033
4548
8688
0833
2444
4343
5394
666
471
422
73
41
51
43
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 20/02/2019  
Chục Số Đơn vị
5 0
4,5,7,4 1 6
2,3 2 2,9
7,4,3,4,3 3 3,3,2
4,9,6,9,6 4 1,3,8,4,3,1
Chục Số Đơn vị
5,5 5 1,0,5,5
6,1 6 6,4,4
8,8 7 3,1
4,8,9 8 8,7,7
2 9 4,8,4

Xổ số điện toán - Ngày: 13/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 13/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
67091
07897
87967
60602
15619
84309
54261
80289
01115
34728
3941
8480
2160
4635
2786
5003
5136
6893
2177
9925
876
959
773
15
83
09
36
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 13/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 13/02/2019  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 9,3,9,2
4,6,9 1 5,9,5
0 2 5,8
8,7,0,9 3 6,6,5
4 1
Chục Số Đơn vị
1,2,3,1 5 9
3,7,8,3 6 0,1,7
7,6,9 7 6,3,7
2 8 3,6,0,9
0,5,1,0,8 9 3,7,1

Xổ số điện toán - Ngày: 06/02/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/02/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 06/02/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 06/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 06/02/2019  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9

Xổ số điện toán - Ngày: 30/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 30/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
10344
85093
53161
09000
40903
73015
13519
97023
82910
53140
7504
9807
8375
4615
2519
4460
0394
2246
9210
7259
020
924
658
08
95
91
10
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 30/01/2019  
Chục Số Đơn vị
1,2,6,1,1,4,0 0 8,4,7,3,0
9,6 1 0,9,0,5,5,9,0
2 0,4,3
0,2,9 3
2,9,0,4 4 6,0,4
Chục Số Đơn vị
9,7,1,1 5 8,9
4 6 0,1
0 7 5
0,5 8
1,5,1 9 5,1,4,3

Xổ số điện toán - Ngày: 23/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 23/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
17810
36003
24319
95465
59880
79925
99726
26965
40159
07814
9152
7336
9103
6144
4323
8819
7127
4898
6770
7637
550
440
991
40
11
22
36
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 23/01/2019  
Chục Số Đơn vị
4,5,4,7,8,1 0 3,3
1,9 1 1,9,4,9,0
2,5 2 2,3,7,5,6
2,0,0 3 6,7,6
4,1 4 0,0,4
Chục Số Đơn vị
2,6,6 5 0,2,9
3,3,2 6 5,5
2,3 7 0
9 8 0
1,5,1 9 1,8

Xổ số điện toán - Ngày: 16/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 16/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
22086
79312
90049
54062
72537
10294
62485
99403
26631
73265
3694
2907
6472
2670
1937
7578
4575
5576
4557
3331
257
886
750
28
97
31
95
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 16/01/2019  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 7,3
3,3,3 1 2
7,6,1 2 8
0 3 1,7,1,7,1
9,9 4 9
Chục Số Đơn vị
9,7,8,6 5 7,0,7
8,7,8 6 5,2
9,5,3,5,0,3 7 8,5,6,2,0
2,7 8 6,5,6
4 9 7,5,4,4

Xổ số điện toán - Ngày: 09/01/2019

Kết quả Xổ Số điện toán 1*2*3 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số điện toán 6X36 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/01/2019
 
 
 
 
 
 
Xem thêm
Kết quả Xổ Số Thần Tài 4 Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/01/2019
 
 
 
 
Xem thêm
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
ĐB
G.Nhất
G.Nhì
G.Ba
G.Tư
G.Năm
G.Sáu
G.Bảy
Bắc Ninh
XSMB
89379
51461
99686
57459
54347
67205
68378
48995
14882
39676
0860
6213
1380
6509
0416
8790
3317
2793
7010
9716
477
939
370
06
60
59
97
Xem bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Bắc - Ngày: 09/01/2019  
Chục Số Đơn vị
6,7,9,1,6,8 0 6,9,5
6 1 6,7,0,6,3
8 2
9,1 3 9
4 7
Chục Số Đơn vị
0,9 5 9,9
0,1,1,7,8 6 0,0,1
9,7,1,4 7 7,0,8,6,9
7 8 0,2,6
5,3,0,5,7 9 7,0,3,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

49  ( 15 ngày )
70  ( 13 ngày )
27  ( 12 ngày )
92  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
89  ( 11 ngày )
79  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
45  ( 8 ngày )

Miền Bắc

18  ( 22 ngày )
81  ( 22 ngày )
57  ( 19 ngày )
37  ( 14 ngày )
23  ( 13 ngày )
56  ( 12 ngày )
85  ( 12 ngày )
01  ( 11 ngày )
79  ( 11 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

05  ( 11 ngày )
44  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
72  ( 9 ngày )
35  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )
30  ( 7 ngày )
38  ( 7 ngày )
87  ( 7 ngày )