http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-4E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kiên Giang
4K5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Đà Lạt
ĐL4K5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/04/2017  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
4E7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Long An
4K5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bình Phước
4K5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hậu Giang
K5T4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/04/2017  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Long An
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
36VL46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bình Dương
11KS46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Trà Vinh
24TV46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/04/2017  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
4K4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
An Giang
AG-4K4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bình Thuận
4K4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/04/2017  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
An Giang
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
4K4
45
640
9083
7606
1524
1604
25317
94781
38148
07047
10048
63248
32315
65878
56488
40453
48405
779356
Cần Thơ
K4T4
62
631
4561
2172
6213
2285
62281
32175
02582
65703
44111
43307
72040
19576
55063
01831
71173
242615
Sóc Trăng
K4T04
94
811
7796
4710
4561
7882
03130
17386
55351
43053
81442
04309
98338
92661
49454
05113
25688
322495
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/04/2017  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
4 0 6,4,5
8 1 7,5
2 4
8,5 3
2,0 4 5,0,8,7,8,8
4,1,0 5 3,6
0,5 6
1,4 7 8
4,4,4,7,8 8 3,1,8
9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
4 0 3,7
3,6,8,1,3 1 3,1,5
6,7,8 2
1,0,6,7 3 1,1
4 0
8,7,1 5
7 6 2,1,3
0 7 2,5,6,3
8 5,1,2
9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
1,3 0 9
1,6,5,6 1 1,0,3
8,4 2
5,1 3 0,8
9,5 4 2
9 5 1,3,4
9,8 6 1,1
7
3,8 8 2,6,8
0 9 4,6,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K17-T04
14
903
3146
8663
6387
5918
78727
34419
37504
61032
04902
66041
33622
74802
25197
64957
81436
294488
Vũng Tàu
4D
03
705
2310
1255
6581
9285
18806
45023
53113
03748
33447
63389
45964
42276
00828
31822
31401
039257
Bạc Liêu
T04K4
94
405
2016
4179
3778
1689
17385
40736
21428
88582
18820
97533
73830
60069
08994
43798
16164
469334
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/04/2017  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 3,4,2,2
4 1 4,8,9
3,0,2,0 2 7,2
0,6 3 2,6
1,0 4 6,1
5 7
4,3 6 3
8,2,9,5 7
1,8 8 7,8
1 9 7
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
1 0 3,5,6,1
8,0 1 0,3
2 2 3,8,2
0,2,1 3
6 4 8,7
0,5,8 5 5,7
0,7 6 4
4,5 7 6
4,2 8 1,5,9
8 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
2,3 0 5
1 6
8 2 8,0
3 3 6,3,0,4
9,9,6,3 4
0,8 5
1,3 6 9,4
7 9,8
7,2,9 8 9,5,2
7,8,6 9 4,4,8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
4E2
98
677
5281
2214
1246
3728
84178
30853
38979
70136
57561
87272
84121
26032
20264
61933
81152
854894
Đồng Tháp
C17
35
956
1361
8783
2720
6279
66601
18204
21361
78303
20211
09746
98056
27389
93977
17124
78771
385950
Cà Mau
T04K4
91
626
1610
6711
1445
9657
62576
82594
94011
91507
50211
54581
95329
31054
51994
42779
51333
838782
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/04/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/04/2017  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
8,6,2 1 4
7,3,5 2 8,1
5,3 3 6,2,3
1,6,9 4 6
5 3,2
4,3 6 1,4
7 7 7,8,9,2
9,2,7 8 1
7 9 8,4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
2,5 0 1,4,3
6,0,6,1,7 1 1
2 0,4
8,0 3 5
0,2 4 6
3 5 6,6,0
5,4,5 6 1,1
7 7 9,7,1
8 3,9
7,8 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
1 0 7
9,1,1,1,8 1 0,1,1,1
8 2 6,9
3 3 3
9,5,9 4 5
4 5 7,4
2,7 6
5,0 7 6,9
8 1,2
2,7 9 1,4,4

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

93  ( 16 ngày )
30  ( 14 ngày )
49  ( 13 ngày )
51  ( 13 ngày )
12  ( 12 ngày )
29  ( 11 ngày )
42  ( 11 ngày )
59  ( 11 ngày )
60  ( 11 ngày )

Miền Bắc

92  ( 21 ngày )
46  ( 17 ngày )
78  ( 14 ngày )
06  ( 13 ngày )
54  ( 13 ngày )
66  ( 13 ngày )
77  ( 13 ngày )
04  ( 12 ngày )
16  ( 12 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

38  ( 19 ngày )
81  ( 16 ngày )
63  ( 13 ngày )
98  ( 11 ngày )
00  ( 9 ngày )
47  ( 9 ngày )
90  ( 9 ngày )
93  ( 9 ngày )
28  ( 8 ngày )