http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 
Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG11C
20
986
0056
5702
5216
8909
04433
62172
47622
95029
80836
15012
30888
93933
17703
09593
99578
092743
Kiên Giang
11K3
08
822
0832
3253
6898
2741
84491
10327
95832
61630
90692
28793
28600
79330
49374
49541
03204
564242
Đà Lạt
ĐL11K3
24
492
7819
3667
2082
7976
97597
91887
33034
65673
35454
58730
54551
64345
51901
03529
50314
654274
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/11/2017  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
2 0 2,9,3
1 6,2
0,7,2,1 2 0,2,9
3,3,0,9,4 3 3,6,3
4 3
5 6
8,5,1,3 6
7 2,8
8,7 8 6,8
0,2 9 3
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
3,0,3 0 8,0,4
4,9,4 1
2,3,3,9,4 2 2,7
5,9 3 2,2,0,0
7,0 4 1,1,2
5 3
6
2 7 4
0,9 8
9 8,1,2,3
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
3 0 1
5,0 1 9,4
9,8 2 4,9
7 3 4,0
2,3,5,1,7 4 5
4 5 4,1
7 6 7
6,9,8 7 6,3,4
8 2,7
1,2 9 2,7
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
11C7
93
757
7642
9604
1678
3033
06563
09805
68271
23722
10807
51453
73025
17334
89952
66134
36537
015571
Long An
11K3
28
829
6869
0597
7676
9583
86734
94621
46535
37356
01203
63035
41863
77697
82946
28875
33230
678289
Bình Phước
11K3
82
763
4640
6162
6955
9110
72479
62000
11967
34673
75480
64471
75653
79613
71882
08503
71483
961761
Hậu Giang
K3T11
71
999
1803
0440
4244
4101
36066
68883
59616
04692
16735
43288
39018
28797
92100
02832
49279
284799
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/11/2017  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 4,5,7
7,7 1
4,2,5 2 2,5
9,3,6,5 3 3,4,4,7
0,3,3 4 2
0,2 5 7,3,2
6 3
5,0,3 7 8,1,1
7 8
9 3
Long An
Chục Số Đơn vị
3 0 3
2 1
2 8,9,1
8,0,6 3 4,5,5,0
3 4 6
3,3,7 5 6
7,5,4 6 9,3
9,9 7 6,5
2 8 3,9
2,6,8 9 7,7
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
4,1,0,8 0 0,3
7,6 1 0,3
8,6,8 2
6,7,5,1,0,8 3
4 0
5 5 5,3
6 3,2,7,1
6 7 9,3,1
8 2,0,2,3
7 9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
4,0 0 3,1,0
7,0 1 6,8
9,3 2
0,8 3 5,2
4 4 0,4
3 5
6,1 6 6
9 7 1,9
8,1 8 3,8
9,7,9 9 9,2,7,9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
38VL46
02
284
3086
7582
2760
6245
26631
69493
06961
59722
60771
21756
03214
21279
09990
94737
28411
646735
Bình Dương
11KS46
21
657
6043
2699
0496
6649
89154
51482
29283
50003
65393
80808
71378
79053
90687
14383
43440
239059
Trà Vinh
26TV46
72
438
1054
7254
8096
4065
90775
53198
18276
98329
19560
74418
27707
09631
98950
34878
62673
943050
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/11/2017  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
6,9 0 2
3,6,7,1 1 4,1
0,8,2 2 2
9 3 1,7,5
8,1 4 5
4,3 5 6
8,5 6 0,1
3 7 1,9
8 4,6,2
7 9 3,0
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
4 0 3,8
2 1
8 2 1
4,8,0,9,5,8 3
5 4 3,9,0
5 7,4,3,9
9 6
5,8 7 8
0,7 8 2,3,7,3
9,4,5 9 9,6,3
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
6,5,5 0 7
3 1 8
7 2 9
7 3 8,1
5,5 4
6,7 5 4,4,0,0
9,7 6 5,0
0 7 2,5,6,8,3
3,9,1,7 8
2 9 6,8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
11K3
48
419
9521
3436
6822
4435
18164
61208
26975
48840
05709
21946
46629
21371
08044
22476
79195
497822
An Giang
AG11K3
92
166
9958
1373
3775
1674
79248
43555
75450
39588
73268
11056
06131
10380
76434
16805
02407
500382
Bình Thuận
11K3
89
534
4528
0335
6520
4269
16038
57258
68053
72039
79898
97432
29382
38279
55520
13079
31710
153860
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/11/2017  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
4 0 8,9
2,7 1 9
2,2 2 1,2,9,2
3 6,5
6,4 4 8,0,6,4
3,7,9 5
3,4,7 6 4
7 5,1,6
4,0 8
1,0,2 9 5
An Giang
Chục Số Đơn vị
5,8 0 5,7
3 1
9,8 2
7 3 1,4
7,3 4 8
7,5,0 5 8,5,0,6
6,5 6 6,8
0 7 3,5,4
5,4,8,6 8 8,0,2
9 2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
2,2,1,6 0
1 0
3,8 2 8,0,0
5 3 4,5,8,9,2
3 4
3 5 8,3
6 9,0
7 9,9
2,3,5,9 8 9,2
8,6,3,7,7 9 8
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
11K3
74
454
2359
1607
9353
2610
55639
15553
62017
26611
09466
31926
16500
39830
61203
34925
93583
877903
Cần Thơ
K3T11
49
292
1702
1645
9876
7736
99521
35990
03730
43491
44210
05791
13431
90213
82336
69655
51917
299397
Sóc Trăng
K3T11
64
039
7656
0987
5196
6282
33146
10707
20003
37926
59584
31448
52095
56224
64736
47680
20309
366831
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/11/2017  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
1,0,3 0 7,0,3,3
1 1 0,7,1
2 6,5
5,5,0,8,0 3 9,0
7,5 4
2 5 4,9,3,3
6,2 6 6
0,1 7 4
8 3
5,3 9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
9,3,1 0 2
2,9,9,3 1 0,3,7
9,0 2 1
1 3 6,0,1,6
4 9,5
4,5 5 5
7,3,3 6
1,9 7 6
8
4 9 2,0,1,1,7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
8 0 7,3,9
3 1
8 2 6,4
0 3 9,6,1
6,8,2 4 6,8
9 5 6
5,9,4,2,3 6 4
8,0 7
4 8 7,2,4,0
3,0 9 6,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K46T11
85
238
0143
4576
6208
8550
62614
04072
05188
23613
96038
97998
34538
27628
76695
67706
53393
304031
Vũng Tàu
11B
37
318
3151
4326
2878
0156
80840
80559
18645
09535
41675
38482
09588
80263
45781
41747
96618
769324
Bạc Liêu
T11K2
68
091
9756
9350
3947
2999
44612
07040
48778
39189
41114
57706
46516
71764
33435
04665
05026
345710
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/11/2017  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
5 0 8,6
3 1 4,3
7 2 8
4,1,9 3 8,8,8,1
1 4 3
8,9 5 0
7,0 6
7 6,2
3,0,8,3,9,3,2 8 5,8
9 8,5,3
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
4 0
5,8 1 8,8
8 2 6,4
6 3 7,5
2 4 0,5,7
4,3,7 5 1,6,9
2,5 6 3
3,4 7 8,5
1,7,8,1 8 2,8,1
5 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
5,4,1 0 6
9 1 2,4,6,0
1 2 6
3 5
1,6 4 7,0
3,6 5 6,0
5,0,1,2 6 8,4,5
4 7 8
6,7 8 9
9,8 9 1,9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
11C2
05
137
9704
4325
8939
9503
42403
55226
56017
97500
93581
57187
30717
67001
96971
22112
37358
573879
Đồng Tháp
C46
66
406
7057
3866
2050
6336
99972
42134
75298
62138
28036
47228
87802
59220
80341
05705
61083
213999
Cà Mau
T11K2
56
937
8252
6750
5640
1041
99600
30715
71716
58242
89089
31092
51495
38769
22244
50289
76776
533864
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/11/2017
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/11/2017  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 0 5,4,3,3,0,1
8,0,7 1 7,7,2
1 2 5,6
0,0 3 7,9
0 4
0,2 5 8
2 6
3,1,8,1 7 1,9
5 8 1,7
3,7 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
5,2 0 6,2,5
4 1
7,0 2 8,0
8 3 6,4,8,6
3 4 1
0 5 7,0
6,0,6,3,3 6 6,6
5 7 2
9,3,2 8 3
9 9 8,9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
5,4,0 0 0
4 1 5,6
5,4,9 2
3 7
4,6 4 0,1,2,4
1,9 5 6,2,0
5,1,7 6 9,4
3 7 6
8 9,9
8,6,8 9 2,5

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

65  ( 21 ngày )
77  ( 10 ngày )
15  ( 9 ngày )
94  ( 9 ngày )
23  ( 8 ngày )
70  ( 8 ngày )
62  ( 7 ngày )
67  ( 7 ngày )
01  ( 6 ngày )

Miền Bắc

96  ( 20 ngày )
91  ( 11 ngày )
83  ( 10 ngày )
52  ( 9 ngày )
60  ( 8 ngày )
63  ( 8 ngày )
82  ( 8 ngày )
18  ( 7 ngày )
74  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

79  ( 16 ngày )
39  ( 13 ngày )
51  ( 12 ngày )
21  ( 10 ngày )
04  ( 9 ngày )
22  ( 9 ngày )
88  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
98  ( 7 ngày )