http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 04/02/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
2B
47
509
5218
6461
0873
8820
46196
28018
32094
50761
25415
75259
70859
81541
48344
87515
88847
603918
Đồng Tháp
F05
67
998
9742
6733
4039
6256
92240
29849
81775
95268
47000
71561
06434
19789
75107
02495
27071
673391
Cà Mau
T02K1
51
868
3607
1700
6286
9249
66693
85416
66304
09093
13423
77119
28153
42428
12425
79993
14443
889834
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 04/02/2019  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
2 0 9
6,6,4 1 8,8,5,5,8
2 0
7 3
9,4 4 7,1,4,7
1,1 5 9,9
9 6 1,1
4,4 7 3
1,1,1 8
0,5,5 9 6,4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
4,0 0 0,7
6,7,9 1
4 2
3 3 3,9,4
3 4 2,0,9
7,9 5 6
5 6 7,8,1
6,0 7 5,1
9,6 8 9
3,4,8 9 8,5,1
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0 0 7,0,4
5 1 6,9
2 3,8,5
9,9,2,5,9,4 3 4
0,3 4 9,3
2 5 1,3
8,1 6 8
0 7
6,2 8 6
4,1 9 3,3,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-2A
81
040
1081
0457
2611
4111
84893
52660
21704
41202
33610
11308
33513
57680
25916
08821
44739
790804
Kiên Giang
2K1
74
691
9551
9033
6818
2510
20726
94540
80201
17677
20029
24567
84158
86043
33234
18026
73914
667902
Đà Lạt
ĐL2K1
44
089
0269
2152
1022
9177
23857
22320
06858
85049
22981
04197
41899
28041
25538
78762
00902
357058
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/02/2019  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
4,6,1,8 0 4,2,8,4
8,8,1,1,2 1 1,1,0,3,6
0 2 1
9,1 3 9
0,0 4 0
5 7
1 6 0
5 7
0 8 1,1,0
3 9 3
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
1,4 0 1,2
9,5,0 1 8,0,4
0 2 6,9,6
3,4 3 3,4
7,3,1 4 0,3
5 1,8
2,2 6 7
7,6 7 4,7
1,5 8
2 9 1
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
2 0 2
8,4 1
5,2,6,0 2 2,0
3 8
4 4 4,9,1
5 2,7,8,8
6 9,2
7,5,9 7 7
5,3,5 8 9,1
8,6,4,9 9 7,9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
2A7
34
841
3445
1712
2293
0652
14996
87106
17775
80784
31807
33381
27765
52311
84959
27058
04323
308255
Long An
2K1
65
740
4364
8835
5376
3017
73276
38819
70780
38772
76648
09093
96219
26930
34640
28490
34696
258538
Bình Phước
2K1
41
845
6547
7429
0550
9204
64662
26510
08289
52449
79373
90680
66766
53522
91881
47795
90526
874804
Hậu Giang
K1T2
57
263
5191
7096
7974
3543
68720
51092
17741
80752
94361
41005
30834
77929
58236
46472
14195
306692
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/02/2019  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 6,7
4,8,1 1 2,1
1,5 2 3
9,2 3 4
3,8 4 1,5
4,7,6,5 5 2,9,8,5
9,0 6 5
0 7 5
5 8 4,1
5 9 3,6
Long An
Chục Số Đơn vị
4,8,3,4,9 0
1 7,9,9
7 2
9 3 5,0,8
6 4 0,8,0
6,3 5
7,7,9 6 5,4
1 7 6,6,2
4,3 8 0
1,1 9 3,0,6
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
5,1,8 0 4,4
4,8 1 0
6,2 2 9,2,6
7 3
0,0 4 1,5,7,9
4,9 5 0
6,2 6 2,6
4 7 3
8 9,0,1
2,8,4 9 5
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
2 0 5
9,4,6 1
9,5,7,9 2 0,9
6,4 3 4,6
7,3 4 3,1
0,9 5 7,2
9,3 6 3,1
5 7 4,2
8
2 9 1,6,2,5,2
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
40VL05
26
226
1624
5144
7792
4617
75266
21853
77640
78668
69227
72480
04207
05505
34332
13163
57066
958648
Bình Dương
02KS05
17
887
9248
2529
4163
7685
72414
23556
03660
04590
23230
72712
68633
71925
31255
64512
39919
023311
Trà Vinh
28TV05
78
941
2583
5077
1682
7098
79224
63060
46888
05564
05232
95693
93560
76538
81309
45062
66696
871027
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/02/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/02/2019  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
4,8 0 7,5
1 7
9,3 2 6,6,4,7
5,6 3 2
2,4 4 4,0,8
0 5 3
2,2,6,6 6 6,8,3,6
1,2,0 7
6,4 8 0
9 2
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
6,9,3 0
1 1 7,4,2,2,9,1
1,1 2 9,5
6,3 3 0,3
1 4 8
8,2,5 5 6,5
5 6 3,0
1,8 7
4 8 7,5
2,1 9 0
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
6,6 0 9
4 1
8,3,6 2 4,7
8,9 3 2,8
2,6 4 1
5
9 6 0,4,0,2
7,2 7 8,7
7,9,8,3 8 3,2,8
0 9 8,3,6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
1K5
59
952
0890
3967
6144
0228
29249
98416
41278
27342
21445
66635
88349
20947
78146
19939
81088
878544
An Giang
AG-1K5
23
882
9896
5211
0011
0514
96895
22834
74625
75888
70856
21685
22506
25467
00991
39833
10134
871306
Bình Thuận
1K5
86
272
1795
8922
1337
2701
50072
77297
70117
68691
32423
33017
01515
14211
85695
21500
14895
166563
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/01/2019  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
9 0
1 6
5,4 2 8
3 5,9
4,4 4 4,9,2,5,9,7,6,4
4,3 5 9,2
1,4 6 7
6,4 7 8
2,7,8 8 8
5,4,4,3 9 0
An Giang
Chục Số Đơn vị
0 6,6
1,1,9 1 1,1,4
8 2 3,5
2,3 3 4,3,4
1,3,3 4
9,2,8 5 6
9,5,0,0 6 7
6 7
8 8 2,8,5
9 6,5,1
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 0 1,0
0,9,1 1 7,7,5,1
7,2,7 2 2,3
2,6 3 7
4
9,1,9,9 5
8 6 3
3,9,1,1 7 2,2
8 6
9 5,7,1,5,5
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
1K4
84
567
4343
7120
3937
3036
76953
53717
80934
21097
19711
69514
35099
09420
60399
23268
22378
361768
Cần Thơ
K4T1
02
481
7599
6907
0233
2937
03122
52725
65687
49119
03449
42474
06291
54817
88699
44809
41780
346643
Sóc Trăng
K4T01
78
108
1860
6561
9115
6960
88996
25547
85480
33768
52077
11215
79085
01438
16904
35031
67862
438863
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/01/2019  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
2,2 0
1 1 7,1,4
2 0,0
4,5 3 7,6,4
8,3,1 4 3
5 3
3 6 7,8,8
6,3,1,9 7 8
6,7,6 8 4
9,9 9 7,9,9
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
8 0 2,7,9
8,9 1 9,7
0,2 2 2,5
3,4 3 3,7
7 4 9,3
2 5
6
0,3,8,1 7 4
8 1,7,0
9,1,4,9,0 9 9,1,9
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
6,6,8 0 8,4
6,3 1 5,5
6 2
6 3 8,1
0 4 7
1,1,8 5
9 6 0,1,0,8,2,3
4,7 7 8,7
7,0,6,3 8 0,5
9 6
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K05-T01
28
431
7275
3108
8184
9245
05560
15929
57969
84835
69856
60394
83995
15852
15076
26295
12260
356931
Vũng Tàu
1E
72
015
3299
9147
3685
0095
79548
03983
11485
76684
33469
46914
93528
24209
26166
43627
31987
672431
Bạc Liêu
T1K5
37
244
2142
8096
3575
4911
41525
16980
71364
56363
36327
47373
23585
45931
83334
41253
92384
362246
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/01/2019  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
6,6 0 8
3,3 1
5 2 8,9
3 1,5,1
8,9 4 5
7,4,3,9,9 5 6,2
5,7 6 0,9,0
7 5,6
2,0 8 4
2,6 9 4,5,5
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
0 9
3 1 5,4
7 2 8,7
8 3 1
8,1 4 7,8
1,8,9,8 5
6 6 9,6
4,2,8 7 2
4,2 8 5,3,5,4,7
9,6,0 9 9,5
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
8 0
1,3 1 1
4 2 5,7
6,7,5 3 7,1,4
4,6,3,8 4 4,2,6
7,2,8 5 3
9,4 6 4,3
3,2 7 5,3
8 0,5,4
9 6

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

12  ( 14 ngày )
95  ( 11 ngày )
67  ( 10 ngày )
07  ( 7 ngày )
08  ( 7 ngày )
52  ( 7 ngày )
73  ( 7 ngày )
11  ( 6 ngày )
63  ( 6 ngày )

Miền Bắc

78  ( 29 ngày )
09  ( 15 ngày )
75  ( 14 ngày )
60  ( 10 ngày )
66  ( 9 ngày )
76  ( 9 ngày )
34  ( 8 ngày )
05  ( 7 ngày )
10  ( 7 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

35  ( 11 ngày )
72  ( 10 ngày )
69  ( 9 ngày )
97  ( 9 ngày )
67  ( 8 ngày )
07  ( 7 ngày )
43  ( 7 ngày )
63  ( 7 ngày )
90  ( 7 ngày )