http://xosotructuyen.com.vn - Trực tiếp KQXS 3 miền nhanh & chính xác
 
 
 

Kết quả xổ số kiến thiết 14/01/2019

Ưu tiên miền: Miền Nam Miền Trung Miền Bắc
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Hai
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
1C2
46
532
5121
0527
2969
2496
13009
14277
77656
83096
99027
58173
36635
16474
49612
35083
45382
021420
Đồng Tháp
F02
02
217
2466
6184
1716
1221
56389
00623
05912
29743
88418
62514
27731
27071
75603
58204
30251
760561
Cà Mau
T01K2
27
479
4517
6886
2524
8526
48449
06088
59450
39373
37988
84521
52813
97962
13990
43851
75634
017718
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/01/2019  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
2 0 9
2 1 2
3,1,8 2 1,7,7,0
7,8 3 2,5
7 4 6
3 5 6
4,9,5,9 6 9
2,7,2 7 7,3,4
8 3,2
6,0 9 6,6
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
0 2,3,4
2,3,7,5,6 1 7,6,2,8,4
0,1 2 1,3
2,4,0 3 1
8,1,0 4 3
5 1
6,1 6 6,1
1 7 1
1 8 4,9
8 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
5,9 0
2,5 1 7,3,8
6 2 7,4,6,1
7,1 3 4
2,3 4 9
5 0,1
8,2 6 2
2,1 7 9,3
8,8,1 8 6,8,8
7,4 9 0
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Chủ Nhật
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tiền Giang
TG-1B
36
010
9527
0001
6931
7019
62512
74724
42404
31352
83401
86249
58267
13445
11394
29823
50357
952263
Kiên Giang
1K2
78
642
9975
5894
7771
6129
98442
97383
34788
90617
68133
53366
38758
91994
76522
76729
53195
250328
Đà Lạt
ĐL1K2
55
787
6368
8653
7383
5656
79165
78222
49313
44123
06334
74989
18591
16568
65634
98923
05919
228836
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/01/2019  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
1 0 1,4,1
0,3,0 1 0,9,2
1,5 2 7,4,3
2,6 3 6,1
2,0,9 4 9,5
4 5 2,7
3 6 7,3
2,6,5 7
8
1,4 9 4
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
0
7 1 7
4,4,2 2 9,2,9,8
8,3 3 3
9,9 4 2,2
7,9 5 8
6 6 6
1 7 8,5,1
7,8,5,2 8 3,8
2,2 9 4,4,5
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0
9 1 3,9
2 2 2,3,3
5,8,1,2,2 3 4,4,6
3,3 4
5,6 5 5,3,6
5,3 6 8,5,8
8 7
6,6 8 7,3,9
8,1 9 1
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Bảy
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
TP. HCM
1B7
35
930
2440
7905
3287
5411
42189
57721
51996
39037
15451
24573
49286
74759
04850
71711
81209
643358
Long An
1K2
74
444
3218
5048
1319
7936
30008
06744
23494
73040
42963
27368
38048
33678
32517
38697
04620
207190
Bình Phước
1K2
89
341
7840
9617
3138
6073
78496
16324
92989
96661
87839
35232
68266
15478
41043
19108
44916
332059
Hậu Giang
K2T1
31
299
9100
4008
9316
2293
94787
14368
27501
08558
17958
31222
52535
78142
01668
25854
88328
967531
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/01/2019  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
3,4,5 0 5,9
1,2,5,1 1 1,1
2 1
7 3 5,0,7
4 0
3,0 5 1,9,0,8
9,8 6
8,3 7 3
5 8 7,9,6
8,5,0 9 6
Long An
Chục Số Đơn vị
4,2,9 0 8
1 8,9,7
2 0
6 3 6
7,4,4,9 4 4,8,4,0,8
5
3 6 3,8
1,9 7 4,8
1,4,0,6,4,7 8
1 9 4,7,0
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
4 0 8
4,6 1 7,6
3 2 4
7,4 3 8,9,2
2 4 1,0,3
5 9
9,6,1 6 1,6
1 7 3,8
3,7,0 8 9,9
8,8,3,5 9 6
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,1
3,0,3 1 6
2,4 2 2,8
9 3 1,5,1
5 4 2
3 5 8,8,4
1 6 8,8
8 7
0,6,5,5,6,2 8 7
9 9 9,3
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Sáu
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Vĩnh Long
40VL02
14
979
9823
7385
7446
7697
89828
98052
14614
09123
51360
21399
77279
51068
28584
03262
34834
036299
Bình Dương
01KS02
03
554
3609
5081
8282
1321
76213
70303
34851
45384
57641
85253
11738
80802
09423
42427
61128
420753
Trà Vinh
28TV02
60
952
8314
0683
5841
5514
09959
30509
44502
44165
24051
62784
15508
43467
25467
36799
13463
095650
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/01/2019  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
6 0
1 4,4
5,6 2 3,8,3
2,2 3 4
1,1,8,3 4 6
8 5 2
4 6 0,8,2
9 7 9,9
2,6 8 5,4
7,9,7,9 9 7,9,9
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0 3,9,3,2
8,2,5,4 1 3
8,0 2 1,3,7,8
0,1,0,5,2,5 3 8
5,8 4 1
5 4,1,3,3
6
2 7
3,2 8 1,2,4
0 9
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
6,5 0 9,2,8
4,5 1 4,4
5,0 2
8,6 3
1,1,8 4 1
6 5 2,9,1,0
6 0,5,7,7,3
6,6 7
0 8 3,4
5,0,9 9 9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Năm
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Tây Ninh
1K2
90
363
6370
3350
3044
5281
16268
69528
32064
31075
89251
43627
86648
01114
79034
59673
36292
238939
An Giang
AG-1K2
85
009
5571
4682
2405
9819
99481
92893
31405
25745
95881
49216
66346
26221
21319
71737
44930
855373
Bình Thuận
1K2
91
599
0419
0048
5986
8506
68481
12107
89905
72158
92327
44091
95988
17584
45595
76099
37276
439242
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/01/2019  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
9,7,5 0
8,5 1 4
9 2 8,7
6,7 3 4,9
4,6,1,3 4 4,8
7 5 0,1
6 3,8,4
2 7 0,5,3
6,2,4 8 1
3 9 0,2
An Giang
Chục Số Đơn vị
3 0 9,5,5
7,8,8,2 1 9,6,9
8 2 1
9,7 3 7,0
4 5,6
8,0,0,4 5
1,4 6
3 7 1,3
8 5,2,1,1
0,1,1 9 3
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 6,7,5
9,8,9 1 9
4 2 7
3
8 4 8,2
0,9 5 8
8,0,7 6
0,2 7 6
4,5,8 8 6,1,8,4
9,1,9 9 1,9,1,5,9
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Tư
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Đồng Nai
1K2
44
580
4381
2207
9778
4804
08995
32692
42776
80170
30485
39189
27782
61517
56902
27044
77569
471051
Cần Thơ
K2T1
77
627
2471
0488
8050
3990
21686
44559
87284
51498
12270
33801
90045
85087
60332
45227
98177
985881
Sóc Trăng
K2T01
17
105
5356
6005
1413
4617
94305
04432
03090
41999
63959
96611
50218
96218
19808
61440
76890
654075
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 09/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 09/01/2019  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
8,7 0 7,4,2
8,5 1 7
9,8,0 2
3
4,0,4 4 4,4
9,8 5 1
7 6 9
0,1 7 8,6,0
7 8 0,1,5,9,2
8,6 9 5,2
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
5,9,7 0 1
7,0,8 1
3 2 7,7
3 2
8 4 5
4 5 0,9
8 6
7,2,8,2,7 7 7,1,0,7
8,9 8 8,6,4,7,1
5 9 0,8
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
9,4,9 0 5,5,5,8
1 1 7,3,7,1,8,8
3 2
1 3 2
4 0
0,0,0,7 5 6,9
5 6
1,1 7 5
1,1,0 8
9,5 9 0,9,0
Lấy KQXS tại xosotructuyen.com.vn Nhanh & Chính Xác!
Thứ Ba
Loại
100N
200N
400N
1TR
3TR
10TR
20TR
30TR
ĐB
Bến Tre
K02-T01
85
297
7921
9605
8035
8135
66067
41872
61804
93896
37937
63100
98716
90807
13799
37347
65357
782776
Vũng Tàu
1B
78
703
4116
0343
0212
4680
93008
26308
24933
31666
76058
92732
31040
04119
08334
71882
05916
739222
Bạc Liêu
T1K2
33
354
6005
2417
0646
5224
66586
44210
41629
80060
12876
24486
64469
64769
15866
35953
71899
939875
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/01/2019
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 08/01/2019  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 0 5,4,0,7
2 1 6
7 2 1
3 5,5,7
0 4 7
8,0,3,3 5 7
9,1,7 6 7
9,6,3,0,4,5 7 2,6
8 5
9 9 7,6,9
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
8,4 0 3,8,8
1 6,2,9,6
1,3,8,2 2 2
0,4,3 3 3,2,4
3 4 3,0
5 8
1,6,1 6 6
7 8
7,0,0,5 8 0,2
1 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
1,6 0 5
1 7,0
2 4,9
3,5 3 3
5,2 4 6
0,7 5 4,3
4,8,7,8,6 6 0,9,9,6
1 7 6,5
8 6,6
2,6,6,9 9 9

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam ( 2 đài chính)

73  ( 14 ngày )
95  ( 10 ngày )
13  ( 9 ngày )
21  ( 9 ngày )
50  ( 9 ngày )
11  ( 8 ngày )
20  ( 7 ngày )
31  ( 7 ngày )
41  ( 7 ngày )

Miền Bắc

60  ( 19 ngày )
16  ( 14 ngày )
24  ( 14 ngày )
71  ( 13 ngày )
73  ( 11 ngày )
25  ( 10 ngày )
89  ( 10 ngày )
13  ( 9 ngày )
48  ( 9 ngày )

Miền Trung ( 2 đài chính)

60  ( 13 ngày )
25  ( 12 ngày )
47  ( 11 ngày )
90  ( 11 ngày )
58  ( 10 ngày )
78  ( 9 ngày )
42  ( 8 ngày )
45  ( 8 ngày )
27  ( 7 ngày )